ทัวร์พม่า โปรโมชั่น ราคาถูกที่สุดเพียง 3,678 ด่วน! จำนวนจำกัด อัพเดททุกวัน

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน เทพทันใจ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (สุขใจ บินไปอิ่มบุญกับแอร์เอเชีย) [JAN-FEB] 3วัน 2คืน บิน THAI AIR ASIA

ราคาเริ่มต้นที่
10,900บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิงกุน ไหว้พระ ล่องเรือแม่น้ำอิระวะดี (แกรนด์มัณฑะเลย์) [JAN-MAR] 3วัน 2คืน บิน BANGKOK AIRWAYS

ราคาเริ่มต้นที่
10,900บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พระมหามัยมุนี ไหว้พระ [JAN-APR] 3วัน 2คืน บิน BANGKOK AIRWAYS

ราคาเริ่มต้นที่
10,997บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (THE AURA MYANMAR) [JAN-MAR] 3วัน 2คืน บิน THAI LION AIR

ราคาเริ่มต้นที่
10,999บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (LUXURY MYANMAR) [APR-MAY] 3วัน 2คืน บิน MYANMAR AIRWAYS

ราคาเริ่มต้นที่
10,999บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (VINTAGE MYANMAR) [JAN-MAR] 3วัน 2คืน บิน THAI LION AIR

ราคาเริ่มต้นที่
11,500บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน เทพทันใจ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (VINTAGE MYANMAR) [JAN-MAR] 3วัน 2คืน บิน THAI AIRASIA

ราคาเริ่มต้นที่
11,599บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม เทพทันใจ พระธาตุอินทร์แขวน ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [JAN-MAR] 3วัน 2คืน บิน THAI AIR ASIA

ราคาเริ่มต้นที่
11,599บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง สิเรียม หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [JAN] 3วัน 2คืน บิน NOK AIR

ราคาเริ่มต้นที่
11,888บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

  • กำหนดการเดินทาง (จองทัวร์ โดยกดวันที่ต้องการเดินทาง)
  • มกราคม 2562

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [MAR] 3วัน 2คืน บิน NOK AIR

ราคาเริ่มต้นที่
11,888บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม