ทัวร์ญี่ปุ่น โปรโมชั่น ราคาถูกที่สุดเพียง 15,987 ด่วน! จำนวนจำกัด อัพเดททุกวัน

ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า มัตสึโมโตะ เกียวโต กำแพงหิมะ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ชมสวนเค็นโรคุเอ็น ช้อปปิ้ง (ซุปตาร์ นักล่าน้ำแข็ง) [APR-MAY] 5วัน 3คืน บิน AIR ASIA X

ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า มัตสึโมโตะ เกียวโต กำแพงหิมะ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ชมสวนเค็นโรคุเอ็น ช้อปปิ้ง (ซุปตาร์ นักล่าน้ำแข็ง) [APR-MAY] 5วัน 3คืน บิน AIR ASIA X

ราคาเริ่มต้นที่
23,888บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า มัตสึโมโตะ เกียวโต กำแพงหิมะ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ชมสวนเค็นโรคุเอ็น ช้อปปิ้ง (ซุปตาร์ นักล่าน้ำแข็ง) [APR-MAY] 5วัน 3คืน บิน AIR ASIA X

มื้อ อาหาร : 5 มื้อ

Special Tour
1 : กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง (-/-/-)
2 : สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ - เมืองทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ – ชิราคาวาโกะ – เมืองคานาซาว่า - คานาซาว่า เฮียคคุบังไก (-/L/-)
3 : สวนเค็นโรคุเอ็น - ตลาดโอมิโช - สายอัลไพน์ทาเทยาม่า – เขาทาเทยาม่า – กำแพงหิมะ – เขื่อนคุโรเบะ – เมืองมัตสึโมโต้ (B/L/-)
4 : ถนนนาคามาชิ - ปราสาทมัตสึโมโต้ – เมืองนาโกย่า - ช้อปปิ้งซาคาเอะ (B/L/-)
5 : เมืองนาโกย่า - สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ เมืองนาโกย่า - สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ (B/-/-)

Highlight
เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า มัตสึโมโตะ เกียวโต กำแพงหิมะ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ชมสวนเค็นโรคุเอ็น ช้อปปิ้ง (ซุปตาร์ นักล่าน้ำแข็ง) [APR-MAY] 5วัน 3คืน บิน AIR ASIA X,สัมผัสกำแพงหิมะขนาดมหึมา ณ เทือกเขาแอลป์แห่งญี่ปุ่น,เยือนหมู่บ้านมรดกโลก world heritage ชิราคาวาโกะอลังการความ,สวนเค็นโรคุเอ็น 1 ใน 3 สวนที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดของญี่ปุ่น,เยือนครัวคานาซาว่า ตลาดโอมิโช คื่นตาตื่นใจอาหารทะเลและผลไม้ตามฤดูกาล,ช้อปปิ้งจุใจ ณ ตลาดนาคามิชิ, คานาซาว่า เฮียคคุบังไก และซาคาเอะ,FREE WIFI ON BUS,มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า เกียวโต กำแพงหิมะ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ช้อปปิ้ง (EXPERIENCE JAPAN ALPS) [MAY-JUN] 4วัน 3คืน บิน THAI LION AIR

ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า เกียวโต กำแพงหิมะ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ช้อปปิ้ง (EXPERIENCE JAPAN ALPS) [MAY-JUN] 4วัน 3คืน บิน THAI LION AIR

ราคาเริ่มต้นที่
23,900บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า เกียวโต กำแพงหิมะ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ช้อปปิ้ง (EXPERIENCE JAPAN ALPS) [MAY-JUN] 4วัน 3คืน บิน THAI LION AIR

มื้อ อาหาร : 5 มื้อ

Special Tour
1 : กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง – ชูบุเซ็นแทรร์ (เมืองนาโกย่า) – ช้อปปิ้งซาคาเอะ (-/-/-)
2 : นาโกย่า – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – เมืองทาคายาม่า - ย่านเมืองเก่าซันมาจิซูจิ – เมืองคานาซาว่า (B/L/-)
3 : สายอัลไพน์ทาเทยาม่า – กำแพงหิมะ MURODO STATION (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – เมืองกิฟุ (B/L/-)
4 : เมืองกิฟุ – ผ่านชมปราสาทนาโกย่า (ชมภายนอก) - DUTY FREE - สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ เมืองนาโกย่า-สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ) (B/-/-)

Highlight
เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า เกียวโต กำแพงหิมะ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ช้อปปิ้ง (EXPERIENCE JAPAN ALPS) [MAY-JUN] 4วัน 3คืน บิน THAI LION AIR,นำท่านสัมผัส ประสบการณ์พิเศษ ชมหิมะฤดูร้อน กำแพงหิมะ JAPAN ALPS,สัมผัสหมู่บ้านชิราคาวาโกะ หมู่บ้านมรดกโลก,เมืองทาคายาม่า เยี่ยมชมย่านเมืองเก่า,เมืองนาโกย่า เมืองใหญ่ที่สุดใน ภูมิภาคชูบุ,ช้อปปิ้ง ย่านการค้าซาคาเอะ และ DUTY FREE,บินตรงสู่นาโกย่าโดยสายการบิน THAI LION AIR น้ำหนักกระเป๋า 20 ก.ก.,เที่ยวครบเต็มวัน ไม่มีวันอิสระ

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า อิสระเต็มวัน ช้อปปิ้ง (OSAKA สุดติ่งกระดิ่งแมว) [OCT] 5วัน 2คืน บิน AIR ASIA X

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า อิสระเต็มวัน ช้อปปิ้ง (OSAKA สุดติ่งกระดิ่งแมว) [OCT] 5วัน 2คืน บิน AIR ASIA X

ราคาเริ่มต้นที่
23,989บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า อิสระเต็มวัน ช้อปปิ้ง (OSAKA สุดติ่งกระดิ่งแมว) [OCT] 5วัน 2คืน บิน AIR ASIA X

มื้อ อาหาร : 4 มื้อ

Special Tour
1 : กรุงเทพฯ-ดอนเมือง (-/-/-)
2 : กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – สนามบินคันไซ (โอซาก้า) – วัดคิโยมิสึ - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – อิออน มอลล์ (-/L/-)
3 : อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล ตามอัธยาศัย (B/-/-)
4 : ปราสาทโอซาก้า – ตลาดคุโรมง – ชินไชบาชิ – ริงกุเอ้าท์เล็ท – สนามบินโอซาก้า (B/L/-)
5 : กรุงเทพฯ-ดอนเมือง (-/-/-)

Highlight
เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า อิสระเต็มวัน ช้อปปิ้ง (OSAKA สุดติ่งกระดิ่งแมว) [OCT] 5วัน 2คืน บิน AIR ASIA X,วัดคิโยมิสึ,ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ,อิออน มอลล์,อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล ตามอัธยาศัย,ปราสาทโอซาก้า,ลาดคุโรมง,ชินไชบาชิ,ริงกุเอ้าท์เล็ท

ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ กินขาปูยักษ์ ออนเซ็น ช้อปปิ้ง (เลสโก การะบุหนิง) [OCT] 5วัน 3คืน บิน THAI LION AIR

ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ กินขาปูยักษ์ ออนเซ็น ช้อปปิ้ง (เลสโก การะบุหนิง) [OCT] 5วัน 3คืน บิน THAI LION AIR

ราคาเริ่มต้นที่
23,999บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ กินขาปูยักษ์ ออนเซ็น ช้อปปิ้ง (เลสโก การะบุหนิง) [OCT] 5วัน 3คืน บิน THAI LION AIR

มื้อ อาหาร : 5 มื้อ

Special Tour
1 : กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง (-/-/-)
2 : ฟุกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – เบปปุ – หมู่บ้านยูฟูอิน – บ่อทะเลเดือดจิโกกุ เมกุริ – บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ – แช่ออนเซ็น (-/L/D)
3 : โทซุพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต – ศาลเจ้ายูโทคุ – ถนนคนเดินฮามาโนมาจิ (B/L/-)
4 : ซากะ – นางาซากิ – สวนสันติภาพนางาซากิ – ฟุกุโอกะ – ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งย่านเทนจิน (B/L/-)
5 : ฟุกุโอกะ – กรุงเทพฯ (-/-/-)

Highlight
เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ กินขาปูยักษ์ ออนเซ็น ช้อปปิ้ง (เลสโก การะบุหนิง) [OCT] 5วัน 3คืน บิน THAI LION AIR,ฟุกุโอกะ,ศาลเจ้าดาไซฟุ,เบปปุ,หมู่บ้านยูฟูอิน,บ่อทะเลเดือดจิโกกุ เมกุริ,บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์,แช่ออนเซ็น,โทซุพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต,ศาลเจ้ายูโทคุ,ถนนคนเดินฮามาโนมาจิ,ซากะ,นางาซากิ,สวนสันติภาพนางาซากิ,ฟุกุโอกะ,ดิวตี้ฟรี,ช้อปปิ้งย่านเทนจิน

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ภูเขาไฟฟูจิ ชมทุ่งพิงค์มอส ชมดอกวิสทีเรีย กินขาปูยักษ์ ออนเซ็น ช้อปปิ้ง (SPARKLING PINKMOSS TOKYO) [APR-JUN] 5วัน 3คืน บิน AIR ASIA X

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ภูเขาไฟฟูจิ ชมทุ่งพิงค์มอส ชมดอกวิสทีเรีย กินขาปูยักษ์ ออนเซ็น ช้อปปิ้ง (SPARKLING PINKMOSS TOKYO) [APR-JUN] 5วัน 3คืน บิน AIR ASIA X

ราคาเริ่มต้นที่
23,999บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ภูเขาไฟฟูจิ ชมทุ่งพิงค์มอส ชมดอกวิสทีเรีย กินขาปูยักษ์ ออนเซ็น ช้อปปิ้ง (SPARKLING PINKMOSS TOKYO) [APR-JUN] 5วัน 3คืน บิน AIR ASIA X

มื้อ อาหาร : 7 มื้อ

Special Tour
1 : กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง – นาริตะ (-/-/-)
2 : นาริตะ - พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ – สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ค – เอมิ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต – บุฟเฟ่ต์ขาปู (B/L/D)
3 : ภูเขาไฟฟูจิ – ทุ่งดอกพิงค์มอส – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - อิออน มอลล์ (B/L/-)
4 : วัดอาซากุสะ – ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี – ชมดอกวิสทีเรีย – ดิวตี้ฟรี – ชินจูกุ – สนามบินนาริตะ (B/L/-)
5 : กรุงเทพฯ (-/-/-)

Highlight
เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ภูเขาไฟฟูจิ ชมทุ่งพิงค์มอส ชมดอกวิสทีเรีย กินขาปูยักษ์ ออนเซ็น ช้อปปิ้ง (SPARKLING PINKMOSS TOKYO) [APR-JUN] 5วัน 3คืน บิน AIR ASIA X,นาริตะ,ชมทุ่งดอกพิงค์มอส,ทุ่งดอกเนโมฟีเลีย,และดอกวิสทีเรีย 1 ปีมีครั้งเดียวสวนดอกไม้ฮิตาชิ,พระใหญ่อุชิคุไดบุตสึ,ภูเขาไฟฟูจิ,ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี,ช้อปปิ้งจุใจ เอมิ เอ้าท์เล็ต,อิออนมอลล์,ใช้รถทุกวัน ไม่มีอิสระ,พิเศษ บุฟเฟ่ต์ ขาปูยักษ์, แช่ออนเซ็น,วัดอาซากุสะ,ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรีดิวตี้ฟรี,ชินจูกุ

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด สวนชิคิไชโนะโอกะ อิสระท่องเที่ยว ช้อปปิ้ง (HOKKAIDO ฟรุ้งฟริ้ง มุ้งมิ้ง) [JUN-AUG] 5วัน 3คืน บิน AIR ASIA X

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด สวนชิคิไชโนะโอกะ อิสระท่องเที่ยว ช้อปปิ้ง (HOKKAIDO ฟรุ้งฟริ้ง มุ้งมิ้ง) [JUN-AUG] 5วัน 3คืน บิน AIR ASIA X

ราคาเริ่มต้นที่
23,999บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด สวนชิคิไชโนะโอกะ อิสระท่องเที่ยว ช้อปปิ้ง (HOKKAIDO ฟรุ้งฟริ้ง มุ้งมิ้ง) [JUN-AUG] 5วัน 3คืน บิน AIR ASIA X

มื้อ อาหาร : 6 มื้อ

Special Tour
1 : กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่ (ฮอกไกโด) (-/-/-)
2 : สนามบินชิโตเซ่– เมืองฟุราโน่ – ฟาร์มโทมิตะ – สวนชิคิไชโนะโอกะ – บ่อน้ำสีฟ้า – เมืองอาซาฮิกาว่า – อิออน มอลล์ (-/L/D)
3 : โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว – ร้านกาแฟฮัลโหล คิตตี้ – ดิวตี้ฟรี - โรงงานช็อกโกแลต – มิตชุย เอาท์เล็ท (B/L/-)
4 : อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน (B/-/-)
5 : สนามบินชิโตเสะ - กรุงเทพ ฯ (ดอนเมือง) (B/-/-)

Highlight
เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด สวนชิคิไชโนะโอกะ อิสระท่องเที่ยว ช้อปปิ้ง (HOKKAIDO ฟรุ้งฟริ้ง มุ้งมิ้ง) [JUN-AUG] 5วัน 3คืน บิน AIR ASIA X,เมืองฟุราโน่,ฟาร์มโทมิตะ,สวนชิคิไชโนะโอกะ,บ่อน้ำสีฟ้า,เมืองอาซาฮิกาว่า,อิออน มอลล์,โอตารุ,คลองโอตารุ,พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี,พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว,ร้านกาแฟฮัลโหล คิตตี้,ดิวตี้ฟรี,โรงงานช็อกโกแลต,มิตชุย เอาท์เล็ท,อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน

ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า หมู่บ้านชิราคาวาโกะ อิสระท่องเที่ยว ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (PRO NAGOYA TAKAYAMA SHIRAKAWAGO) [APR-MAY] 4วัน 3คืน บิน THAI LION AIR

ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า หมู่บ้านชิราคาวาโกะ อิสระท่องเที่ยว ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (PRO NAGOYA TAKAYAMA SHIRAKAWAGO) [APR-MAY] 4วัน 3คืน บิน THAI LION AIR

ราคาเริ่มต้นที่
23,999บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า หมู่บ้านชิราคาวาโกะ อิสระท่องเที่ยว ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (PRO NAGOYA TAKAYAMA SHIRAKAWAGO) [APR-MAY] 4วัน 3คืน บิน THAI LION AIR

มื้อ อาหาร : 9 มื้อ

Special Tour
1 : กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง - สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ เมืองนาโกย่า แวะถ่ายรูปที่ MEIJO PARK - อิออน มอลล์ (-/-/-)
2 : ตลาดเช้าทาคายาม่า - ซันมาจิซูจิ ทาคายาม่าจินยะ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ (B/L/-)
3 : อิสระท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ แบบเต็มวัน (B/-/-)
4 : วัดโอสึคันนง - DUTY FREE - NAGASHIMA OUTLET - สนามบินชุบุเซ็นแทร์เมืองนาโกย่า - สนามบินดอนเมือง (B/-/-)

Highlight
เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า หมู่บ้านชิราคาวาโกะ อิสระท่องเที่ยว ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (PRO NAGOYA TAKAYAMA SHIRAKAWAGO) [APR-MAY] 4วัน 3คืน บิน THAI LION AIR,บินตรง ลงนาโกย่า ด้วยสายการบิน THAI LION AIR ไม่ต้องนั่งรถไกล,ฟรี อาหารร้อนบนเครื่อง ไป-กลับ และ น้ำหนักกระเป๋า 20 กิโลกรัมต่อท่าน,เยือนเมืองนาโกย่า ศาลเจ้าโอสึคันนง แหล่งช้อปปิ้งย่านโอสึ,ทาคายาม่าจินยะ ซันมาชิซูจิ หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ,ช้อปปิ้งย่าน SAKAE, AEON, DUTY FREE และ NAGASHIMA OUTLET

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทาคายาม่า หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ช้อปปิ้ง (FLOWER BLOOM IN OSAKA TAKAYAMA) JUL-SEP] 5วัน 3คืน บิน AIR ASIA X

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทาคายาม่า หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ช้อปปิ้ง (FLOWER BLOOM IN OSAKA TAKAYAMA) JUL-SEP] 5วัน 3คืน บิน AIR ASIA X

ราคาเริ่มต้นที่
23,999บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทาคายาม่า หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ช้อปปิ้ง (FLOWER BLOOM IN OSAKA TAKAYAMA) JUL-SEP] 5วัน 3คืน บิน AIR ASIA X

มื้อ อาหาร : 5 มื้อ

Special Tour
1 : กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง (-/-/-)
2 : โอซาก้า – เกียวโต – ฟูชิมิ อินาริ - สะพานโทเกทสึเคียว – สวนป่าไผ่อาราชิยาม่า – วัดคินคาคุจิ – นาโกย่า สเตชั่น (-/L/-)
3 : ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ - ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ - สวนดอกไม้บ๊กกะโนะซาโตะ – อิออน จัสโก้ (B/L/-)
4 : ปราสาทโอซาก้า – ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – ริงกุเอ้าท์เล็ท (B/-/-)
5 : สนามบินคันไซ - สนามบินดอนเมือง (B/-/-)

Highlight
เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทาคายาม่า หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ช้อปปิ้ง (FLOWER BLOOM IN OSAKA TAKAYAMA) [JUL-SEP] 5วัน 3คืน บิน AIR ASIA X,ฟูชิมิ อินาริ,สะพานโทเกทสึเคียว,สวนป่าไผ่อาราชิยาม่า,วัดคินคาคุจิ,นาโกย่า สเตชั่น,หมู่บ้านชิราคาวะโกะ,ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า,เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ,สวนดอกไม้บ๊กกะโนะซาโตะ,อิออน จัสโก้,ราสาทโอซาก้า,ดิวตี้ฟรี,ช้อปปิ้งชินไซบาชิ,ริงกุเอ้าท์เล็ท

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต โตเกียว ชมซากุระ แช่ออนเซ็น กินบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ ช้อปปิ้ง (SUPER GOLDEN ROUTE) [APR-MAY] 5วัน 3คืน บิน NOK SCOOT

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต โตเกียว ชมซากุระ แช่ออนเซ็น กินบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ ช้อปปิ้ง (SUPER GOLDEN ROUTE) [APR-MAY] 5วัน 3คืน บิน NOK SCOOT

ราคาเริ่มต้นที่
24,888บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต โตเกียว ชมซากุระ แช่ออนเซ็น กินบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ ช้อปปิ้ง (SUPER GOLDEN ROUTE) [APR-MAY] 5วัน 3คืน บิน NOK SCOOT

มื้อ อาหาร : 7 มื้อ

Special Tour
1 : กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานดอนเมือง (-/-/-)
2 : สนามบินคันไซ - โอซาก้า - ปราสาทโอซาก้า – ซากุระสวนนิชิโนะมะรุเทเอ็ง - ถ่ายรูปป้ายกูลิโกะ – เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – โอกากิ – มิตชุยเอ้าท์เล็ท Shigaryuo - โอกากิ จ.กิฟุ (-/L/-)
3 : เมืองเซกิ - ร้านมีดซันชู – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - เมืองทาคายาม่า – ลิตเติ้ลเกียวโต – เขตเมืองเก่าซันมาชิซูจิ – นากาโนะ - ออนเซ็น (B/L/D)
4 : นากาโนะ - ยามานาชิ – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - โอชิโนะ ฮักไก- โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุ (B/L/-)
5 : โตเกียว - วัดอาซากุสะ - ถ่ายรูปซากุระริมแม่น้ำสุมิดะและถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี - ท่าอากาศยานนาริตะ - ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ (B/-/-)

Highlight
เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต โตเกียว ชมซากุระ แช่ออนเซ็น กินบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ ช้อปปิ้ง (SUPER GOLDEN ROUTE) [APR-MAY] 5วัน 3คืน บิน NOK SCOOT,สุดคุ้ม แช่ออนเซ็น,Wi-Fi on bus,ทานไม่อั้น บุฟเฟ่ต์ชาบู และบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์,มีไกด์ รถพาเที่ยวครบทุกวัน ไม่มีวันอิสระฟรีเดย์,พักโอกากิ 1 คืน นากาโนะ (ออนเซ็น) 1 คืน โตเกียว 1 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต ทาคายาม่า หมู่บ้านชิราคาวาโกะ อิสระท่องเที่ยว ช้อปปิ้ง (โอซาก้าสละโสด) [JUN-OCT] 6วัน 4คืน บิน NOK SCOOT

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต ทาคายาม่า หมู่บ้านชิราคาวาโกะ อิสระท่องเที่ยว ช้อปปิ้ง (โอซาก้าสละโสด) [JUN-OCT] 6วัน 4คืน บิน NOK SCOOT

ราคาเริ่มต้นที่
24,888บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต ทาคายาม่า หมู่บ้านชิราคาวาโกะ อิสระท่องเที่ยว ช้อปปิ้ง (โอซาก้าสละโสด) [JUN-OCT] 6วัน 4คืน บิน NOK SCOOT

มื้อ อาหาร : 6 มื้อ

Special Tour
1 : กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง - สนามบินคันไซ โอซาก้า (-/-/-)
2 : ท่าอากาศยานคันไซ โอซาก้า - ปราสาทโอซาก้า – เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – ศาลเจ้าเฮอัน - พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น - MITSUI OUTLET PARK SHIGA RYUO เอาท์เล็ต - โอกากิ (-/L/-)
3 : เมืองเซกิ - ร้านซันชู Hamonoyasan - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า - ทาคายาม่า จินยะ - ลิตเติ้ลเกียวโต ซันมาชิซูจิ - ห้าง Aeon – นาโกย่า (B/L/-)
4 : มิเอะ - ศาลเจ้าฟุตามิโอคิทามะ - หินแต่งงาน Meoto Iwa – ศาลเจ้าอิเสะ – ถนนเก่าโอฮาไรมาจิ - โอซาก้า – โดทงพลาซ่า ย่านไซบาชิ (B/-/-)
5 : อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน หรือ เลือกซื้อบัตรเข้ายูนิเวอร์แซลสตูดิโอ (ราคา 3,000บาท) (B/-/-)
6 : โอซาก้า – สนามบินคันไซ (B/-/-)

Highlight
เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต ทาคายาม่า หมู่บ้านชิราคาวาโกะ อิสระท่องเที่ยว ช้อปปิ้ง (โอซาก้าสละโสด) [JUN-OCT] 6วัน 4คืน บิน NOK SCOOT,โอซาก้า เกียวโต นาโกย่า,ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ,Unseen หินแต่งงาน อิเสะ,โอกากิ 1คืน นาโกย่า 1 คืน โอซาก้า 2 คืน ทานเมนูบุฟเฟ่ต์ชาบูเกียวโตไม่อั้น,อิสระฟรีเดย์1 วัน หรือเลือกเที่ยว Universal Studio Japan (บัตร 3,000 บาท),เดินทางโดยสายการบิน NOKSCOOT บินตรงสู่สนามบินคันไซ (โอซาก้า) เครื่องลำใหญ่,B777 ที่นั่งแบบ 3-4-3 น้ำหนักกระเป๋า 20 KG บริการอาหารบนเครื่อง1เที่ยว