ทัวร์ญี่ปุ่น โปรโมชั่น ราคาถูกที่สุดเพียง 15,987 ด่วน! จำนวนจำกัด อัพเดททุกวัน

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทาคายาม่า หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ช้อปปิ้ง (FLOWER BLOOM IN OSAKA TAKAYAMA) [MAY-JUN] 5วัน 3คืน บิน AIR ASIA X

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทาคายาม่า หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ช้อปปิ้ง (FLOWER BLOOM IN OSAKA TAKAYAMA) [MAY-JUN] 5วัน 3คืน บิน AIR ASIA X

ราคาเริ่มต้นที่
21,999บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทาคายาม่า หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ช้อปปิ้ง (FLOWER BLOOM IN OSAKA TAKAYAMA) [MAY-JUN] 5วัน 3คืน บิน AIR ASIA X

มื้อ อาหาร : 5 มื้อ

Special Tour
1 : กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง (-/-/-)
2 : โอซาก้า – เกียวโต – ฟูชิมิ อินาริ - สะพานโทเกทสึเคียว – สวนป่าไผ่อาราชิยาม่า – วัดคินคาคุจิ – นาโกย่า สเตชั่น (-/L/-)
3 : ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ - ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ - สวนดอกไม้บ๊กกะโนะซาโตะ – อิออน จัสโก้ (B/L/-)
4 : ปราสาทโอซาก้า – ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – ริงกุเอ้าท์เล็ท (B/-/-)
5 : สนามบินคันไซ - สนามบินดอนเมือง (B/-/-)

Highlight
เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทาคายาม่า หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ช้อปปิ้ง (FLOWER BLOOM IN OSAKA TAKAYAMA) [MAY-JUN] 5วัน 3คืน บิน AIR ASIA X,ฟูชิมิ อินาริ,สะพานโทเกทสึเคียว,สวนป่าไผ่อาราชิยาม่า,วัดคินคาคุจิ,นาโกย่า สเตชั่น,หมู่บ้านชิราคาวะโกะ,ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า,เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ,สวนดอกไม้บ๊กกะโนะซาโตะ,อิออน จัสโก้,ราสาทโอซาก้า,ดิวตี้ฟรี,ช้อปปิ้งชินไซบาชิ,ริงกุเอ้าท์เล็ท

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ภูเขาไฟฟูจิ ชมทุ่งพิงค์มอส กินขาปูยักษ์ ออนเซ็น ช้อปปิ้ง (TOKYO STRONG PINKMOSS) [APR-JUN] 5วัน 3คืน บิน AIR ASIA X

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ภูเขาไฟฟูจิ ชมทุ่งพิงค์มอส กินขาปูยักษ์ ออนเซ็น ช้อปปิ้ง (TOKYO STRONG PINKMOSS) [APR-JUN] 5วัน 3คืน บิน AIR ASIA X

ราคาเริ่มต้นที่
21,999บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ภูเขาไฟฟูจิ ชมทุ่งพิงค์มอส กินขาปูยักษ์ ออนเซ็น ช้อปปิ้ง (TOKYO STRONG PINKMOSS) [APR-JUN] 5วัน 3คืน บิน AIR ASIA X

มื้อ อาหาร : 5 มื้อ

Special Tour
1 : กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง (-/-/-)
2 : นาริตะ –วัดอาซากุสะ –ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี –โอวาคุดานิ –ช้อปปิ้งโกเทมบะเอ้าท์เล็ท –อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ (-/L/D)
3 : ภูเขาไฟฟูจิ – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว –ทุ่งดอกพิงค์มอส –ดิวตี้ฟรี –ช้อปปิ้งชินจูกุ (B/L/-)
4 : อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง) (B/-/-)
5 : กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง(-/-/-)

Highlight
เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ภูเขาไฟฟูจิ ชมทุ่งพิงค์มอส กินขาปูยักษ์ ออนเซ็น ช้อปปิ้ง (TOKYO STRONG PINKMOSS) [APR-JUN] 5วัน 3คืน บิน AIR ASIA X,นาริตะ,ชมทุ่งดอกพิงค์มอส,วิวภูเขาไฟฟูจิ,อิสระฟรีเดย์ 1 วัน,วัดอาซากุสะ,ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี,หุบเขาโอวาคุดานิ,ช้อปปิ้งจุใจ โกเทมบะเอ้าท์เล็ต,ดิวตี้ตี้ฟรี,ช้อปปิ้งชินจูกุ,ช้อปปิ้งโกเทมบะเอ้าท์เล็ท,พิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์,แช่ออนเซ็น,อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)

ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ กินขาปูยักษ์ ออนเซ็น ช้อปปิ้ง (ONCE IN FUKUOKA) [MAY-JUN] 5วัน 3คืน บิน THAI LION AIR

ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ กินขาปูยักษ์ ออนเซ็น ช้อปปิ้ง (ONCE IN FUKUOKA) [MAY-JUN] 5วัน 3คืน บิน THAI LION AIR

ราคาเริ่มต้นที่
21,999บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ กินขาปูยักษ์ ออนเซ็น ช้อปปิ้ง (ONCE IN FUKUOKA) [MAY-JUN] 5วัน 3คืน บิน THAI LION AIR

มื้อ อาหาร : 5 มื้อ

Special Tour
1 : กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง (-/-/-)
2 : ฟุกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – เบปปุ – หมู่บ้านยูฟูอิน – บ่อทะเลเดือดจิโกกุ เมกุริ - บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ - แช่ออนเซ็น (-/L/D)
3 : วัดนาริตะซังคุรุเมะ - ซากะ - ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ– ช้อปปิ้งโทซุ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต – ฟุคุโอกะ (B/L/-)
4 : อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย (ไม่รวมค่าเดินทาง) (B/-/-)
5 : ฟุกุโอกะ – กรุงเทพฯ (-/-/-)

Highlight
เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ กินขาปูยักษ์ ออนเซ็น ช้อปปิ้ง (ONCE IN FUKUOKA) [MAY-JUN] 5วัน 3คืน บิน THAI LION AIR,ศาลเจ้าดาไซฟุ,เบปปุ,หมู่บ้านยูฟูอิน,บ่อทะเลเดือดจิโกกุ เมกุริ,วัดนาริตะซังคุรุเมะ,ซากะ,ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ,ช้อปปิ้งโทซุ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต,อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ภูเขาไฟฟูจิ ชมพิงค์มอส ออนเซ็น ช้อปปิ้ง (HAPPY TOKYO พรรคผ่อนบ้างนะ) [MAY] 5วัน 3คืนน บิน NOK SCOOT

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ภูเขาไฟฟูจิ ชมพิงค์มอส ออนเซ็น ช้อปปิ้ง (HAPPY TOKYO พรรคผ่อนบ้างนะ) [MAY] 5วัน 3คืนน บิน NOK SCOOT

ราคาเริ่มต้นที่
21,999บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ภูเขาไฟฟูจิ ชมพิงค์มอส ออนเซ็น ช้อปปิ้ง (HAPPY TOKYO พรรคผ่อนบ้างนะ) [MAY] 5วัน 3คืนน บิน NOK SCOOT

มื้อ อาหาร : 5 มื้อ

Special Tour
1 : สนามบินดอนเมือง (-/-/-)
2 : เทศกาล Fuji Shibazakura Festival (PINK MOSS) หรือ โอชิโนะ ฮัคไค (-/-/D)
3 : ภูเขาไฟฟูจิ - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว – ล่องเรือหงส์– ฟูจิคิว ไฮแลนด์ (B/L/-)
4 : วัดอาซากุสะ – ฮาราจุกุ - โอไดบะ (B/-/-)
5 : สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง (B/-/-)

Highlight
เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ภูเขาไฟฟูจิ ชมพิงค์มอส ออนเซ็น ช้อปปิ้ง (HAPPY TOKYO พรรคผ่อนบ้างนะ) [MAY] 5วัน 3คืนน บิน NOK SCOOT,เทศกาล Fuji Shibazakura Festival (PINK MOSS) หรือ โอชิโนะ ฮัคไค,ภูเขาไฟฟูจิ,ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว,ล่องเรือหงส์,ฟูจิคิว ไฮแลนด์,วัดอาซากุสะ,ฮาราจุกุ,โอไดบะ

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ชมดอกลาเวนเดอร์ กินขาปูยักษ์ ออนเซ็น ช้อปปิ้ง [AUG] 5วัน 3คืน บิน NOK SCOOT

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ชมดอกลาเวนเดอร์ กินขาปูยักษ์ ออนเซ็น ช้อปปิ้ง [AUG] 5วัน 3คืน บิน NOK SCOOT

ราคาเริ่มต้นที่
22,876บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ชมดอกลาเวนเดอร์ กินขาปูยักษ์ ออนเซ็น ช้อปปิ้ง [AUG] 5วัน 3คืน บิน NOK SCOOT

มื้อ อาหาร : 4 มื้อ

Special Tour
1 : สนามบินดอนเมือง (-/-/-)
2 : เทศกาล Fuji Shibazakura Festival (PINK MOSS) หรือ โอชิโนะ ฮัคไค หรือ ทุ่งลาเวนเดอร์ ทานขาปูยักษ์บุฟเฟต์ -แช่ออนเซน (-/-/D)
3 : ภูเขาไฟฟูจิ ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว ล่องเรือหงส์ ฟูจิคิว ไฮแลนด์ (B/L/-)
4: อิสระท่องเที่ยว หรือ ซื้อทัวร์ โตเกียวสกายทรี วัดอาซากุสะ ศาลเจ้าเมจิ ย่านฮาราจูกุ ย่านโอไดบะ ย่านชินจุกุ (B/-/-)

Highlight
เที่ยว ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ชมดอกลาเวนเดอร์ กินขาปูยักษ์ ออนเซ็น [AUG] 5วัน 3คืน บิน NOK SCOOT,ออนเซ็น,ชมดอกลาเวนเดอร์,ทานขาปูยักษ์ บุฟเฟต์,อาน้ำแร่ แช่ออนเซน,ภูเขาไฟฟูจิ,ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว,ล่องเรือหงส์,ฟูจิคิว ไฮแลนด์,อิสระท่องเที่ยว

ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ นางาซากิ ไหว้พระ อิสระท่องเที่ยว ช้อปปิ้ง (ซุปตาร์ ซากุระเฟิร์ส) [JUL-OCT] 5วัน 3คืน บิน THAI LION AIR

ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ นางาซากิ ไหว้พระ อิสระท่องเที่ยว ช้อปปิ้ง (ซุปตาร์ ซากุระเฟิร์ส) [JUL-OCT] 5วัน 3คืน บิน THAI LION AIR

ราคาเริ่มต้นที่
22,888บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ นางาซากิ ไหว้พระ อิสระท่องเที่ยว ช้อปปิ้ง (ซุปตาร์ ซากุระเฟิร์ส) [JUL-OCT] 5วัน 3คืน บิน THAI LION AIR

มื้อ อาหาร : 4 มื้อ

Special Tour
1 : สนามบินสุวรรณภูมิ (-/-/-)
2 : สนามบินฟุกุโอกะ - เมืองเปปปุ – บ่อน้ำผุร้อนขุมนรกทั้ง 8 – เมืองคุมาโมตะ - ทุ่งหญ้าคุซะเซนริ - เมืองนางาซากิ (-/L/-)
3 : อิสระตามอัธยาศัย ณ เมืองนางาซากิ หรือ อิสระเต็มวัน ณ สวนสนุกเฮาส์เทนบอช (B/-/-)
4 : เมืองซากะ - ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ – โทซุพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต – ฟูกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – ดิวตี้ฟรี - ห้างคาแนลซิตี้ (B/-/-)
5 : สนามบินฟูกุโอกะ – สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ (B/-/-)

Highlight
เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ นางาซากิ ไหว้พระ อิสระท่องเที่ยว ช้อปปิ้ง (ซุปตาร์ ซากุระเฟิร์ส) [JUL-OCT] 5วัน 3คืน บิน THAI LION AIR,เยือนคิวชู แดนใต้แห่งเกาะญี่ปุ่น,ชมบ่อน้ำพุร้อน หรือ บ่อนรก ความอัศจรรย์ที่ธรรมชาติรังสรรค์,รำลึกความหลัง ตามรอยประวัติศาสตร์ ยุคสงครามโลก ณ เมือง นางาซากิ,อิสระช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อบัตรเข้าสวนสนุก Huis Ten Bosch,ช้อปปิ้งจุใจ ย่านเทนจิน ณ ห้างคะแนล ซิตี้ ห้างสรรพสินค้าใจกลางเมือง,Free Wi-Fi บนบัส

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว พิงค์มอส หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค แช่ออนเซ็น กินบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ ช้อปปิ้ง (PRO TOKYO FUJI PINKMOSS DISNEY) [JUN-JUL] 5วัน 3คืน บิน NOK SCOOT

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว พิงค์มอส หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค แช่ออนเซ็น กินบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ ช้อปปิ้ง (PRO TOKYO FUJI PINKMOSS DISNEY) [JUN-JUL] 5วัน 3คืน บิน NOK SCOOT

ราคาเริ่มต้นที่
22,888บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว พิงค์มอส หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค แช่ออนเซ็น กินบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ ช้อปปิ้ง (PRO TOKYO FUJI PINKMOSS DISNEY) [JUN-JUL] 5วัน 3คืน บิน NOK SCOOT

มื้อ อาหาร : 6 มื้อ

Special Tour
1 : กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง (-/-/-)
2 : สนามบินนาริตะ - วัดอาซากุสะ - ถนนนากามิเซะ - ผ่านชมโตเกียวสกายทรี - ชมกันดั้มตัวใหม่ Rx-O Unicorn โอไดบะ ไดเวอร์ซิตี้ (-/L/D)
3 : ภูเขาไฟฟูจิชั้น5 หรือทุ่งดอกพิงค์มอสหรือ ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ - ชงชาแบบญี่ปุ่น - ผ่านชมทะเลสาบคาวากูจิโกะ - หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค - มิตซุยเอ้าท์เลต พาร์ค (B/L/-)
4 : อิสระท่องเที่ยวในกรุงโตเกียว - หรือ ซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ (B/-/-)
5 : วัดนาริตะซัน - ถนนช้อปปิ้งหน้าวัดนาริตะ - สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ (B/-/-)

Highlight
เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว พิงค์มอส หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค แช่ออนเซ็น กินบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ ช้อปปิ้ง (PRO TOKYO FUJI PINKMOSS DISNEY) [JUN-JUL] 5วัน 3คืน บิน NOK SCOOT,วัดอาซากุสะ ถนนนากามิเซะ ชมกันดั้มตัวใหม่ Rx-O Unicorn ที่โอไดบะ,ชมทุ่งดอกพิงค์มอส เรียนรู้วิธีการชงชาแบบญี่ปุ่น หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค ช้อปปิ้งมิตซุยเอ้าท์เลต พาร์ค และ อิสระฟรีเดย์ 1 วัน,เที่ยวครบจัดเต็ม วันฟรีเดย์ มีรถรับ-ส่ง โตเกียวดิสนีย์แลนด์ ฟรี,พิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ แบบไม่อั้น,พักออนเซ็นฟูจิ 1 คืน พัก 4 ดาวในเมืองติดสถานีรถไฟ 2 คืน,WIFI FREE ON BUS น้ำดื่มบริการวันละ 1 ขวด,พิเศษ ลิ้มรสปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุน และบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต ชมซากุระ อิสระท่องเที่ยว ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (ซุปตาร์ บานฤทัย SUMMER) [MAY] 6วัน 4คืน บิน AIR ASIA X

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต ชมซากุระ อิสระท่องเที่ยว ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (ซุปตาร์ บานฤทัย SUMMER) [MAY] 6วัน 4คืน บิน AIR ASIA X

ราคาเริ่มต้นที่
22,888บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต ชมซากุระ อิสระท่องเที่ยว ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (ซุปตาร์ บานฤทัย SUMMER) [MAY] 6วัน 4คืน บิน AIR ASIA X

มื้อ อาหาร : 6 มื้อ

Special Tour
1 : กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น (-/-/-)
2 : หมู่บ้านนินจาอิงะ – ทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ – ชิราคาวาโกะ – นาโกย่า – ซาคาเอะ (B/L/-)
3 : เมืองเกียวโต – แต่งกายด้วยชุดกิโมโน ชุดประจำชาติญี่ปุ่น - ศาลเจ้าเฮอัน – การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น - วัดคินคะคุจิ – อาราซิยาม่า – สวนป่าไผ่ – สะพานโทเก็ตสึเคียว – โอซาก้า – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ (B/L/-)
4 : อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริม ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ (B/-/-)
5 : ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – ชินไซบาชิ – เมืองนารา – วัดโทไดจิ – พระพุธรูปไดบุทสึ – สนามบินคันไซ (B/-/-)
5 : สนามบินดอนเมือง (-/-/-)

Highlight
เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต ชมซากุระ อิสระท่องเที่ยว ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (ซุปตาร์ บานฤทัย SUMMER) [MAY] 6วัน 4คืน บิน AIR ASIA X,เที่ยวโอซาก้า ชมซากุระ บานสะพรั่ง,ช้อปปิ้งชินไซบาชิ เอ็กซ์โปซิตี้,เยือนหมู่บ้าน ชิราคาวาโกะ สไตล์กัชโช ชมเมืองเก่าทาคายาม่า,เยือนป่าไผ่ อาราชิยาม่า ชมซากุระ ณ สะพานโทเก็ตสึ,สักการะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดคินคะคุจิ วัดเฮียวอัน และพระพุทธรูปไดบุทสึ วัดโทจิ,ฟรีเดย์ ช้อปปิ้งจุใจ หรือ อิสระเลือกซื้อทัวร์เสิรม Universal studio,พิเศษ ใส่กิโมโน ชมซากุระ รอบเกียวโต,ฟรี ยูคาตะของที่ระลึกจากทางบรษัท,มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด,FREE WIFI ON BUS

ทัวร์ญี่ปุ่น เกียวโต โอซาก้า อิสระท่องเที่ยว ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (โอซาก้า ซู่ซ่า) [SEP] 5วัน 3คืน บิน NOK SCOOT

ทัวร์ญี่ปุ่น เกียวโต โอซาก้า อิสระท่องเที่ยว ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (โอซาก้า ซู่ซ่า) [SEP] 5วัน 3คืน บิน NOK SCOOT

ราคาเริ่มต้นที่
22,900บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

ทัวร์ญี่ปุ่น เกียวโต โอซาก้า อิสระท่องเที่ยว ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (โอซาก้า ซู่ซ่า) [SEP] 5วัน 3คืน บิน NOK SCOOT

มื้อ อาหาร : 3 มื้อ

Special Tour
1 : สนามบินดอนเมือง (-/-/-)
2 : สนามบินคันไซ - นารา - วัดโทไดจิ - เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - ชงชาแบบญี่ปุ่น - ปราสาทโอซาก้า (ชมด้านนอก) - ช้อปปิ้ง โดตงโบริ - ช้อปปิ้งชินไชบาชิ (-/L/-)
3 : อิสระท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ในโอซาก้า หรือซื้อทัวร์เสริม UNIVERSAL STUDIOS JAPAN (B/-/-)
4 : ศาลเจ้าแห่งความรัก (ศาลเจ้าอิคุตะ) - โกเบ ฮาร์เบอร์แลนด์ – OSAKA EXPO CITY – อิออน มอลล์ (B/-/-)
5 : สนามบินคันไซ - สนามบินดอนเมือง (-/-/-)

Highlight
เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น เกียวโต โอซาก้า อิสระท่องเที่ยว ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (โอซาก้า ซู่ซ่า) [SEP] 5วัน 3คืน บิน NOK SCOOT,ศาลเจ้าจิ้งจอกขาว ถ่ายรูปกับเสาโทริอิ สีแดงกว่าหมื่นต้น,เพลิดเพลินกับการอิสระช้อปปิ้ง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม USJ,ถ่ายรูปกับกวางวัดโทไดจิ พร้อมสักการะ หลวงพ่อโตไดบุตสึ,เดินชมอ่าวโกเบ ชมสถาปัตยกรรมสไตล์ยุโรป,บริการน้ำดื่ม วันละ 1 ขวด,Free Wi-Fi on Bus

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ ชมดอกพิงค์มอส ไหว้พระ อิสระท่องเที่ยว แช่ออนเซ็น ช้อปปิ้ง (TOKYO FUJI หวานละมุน) [AUG-OCT] 5วัน 3คืน บิน AIR ASIA X

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ ชมดอกพิงค์มอส ไหว้พระ อิสระท่องเที่ยว แช่ออนเซ็น ช้อปปิ้ง (TOKYO FUJI หวานละมุน) [AUG-OCT] 5วัน 3คืน บิน AIR ASIA X

ราคาเริ่มต้นที่
22,900บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ ชมดอกพิงค์มอส ไหว้พระ อิสระท่องเที่ยว แช่ออนเซ็น ช้อปปิ้ง (TOKYO FUJI หวานละมุน) [AUG-OCT] 5วัน 3คืน บิน AIR ASIA X

มื้อ อาหาร : 5 มื้อ

Special Tour
1 : สนามบินดอนเมือง (-/-/-)
2 : สนามบินนาริตะ – โตเกียว – วัดอาซากุสะ – ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี – กิจกรรมชงชาญี่ปุ่น – แช่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์ขาปู (-/L/D)
3 : ทุ่งดอกไม้ตามฤดูกาล (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – ภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว – ห้างไดเวอร์ ซิตี้ โอไดบะ (กันดั้มยักษ์) – ช้อปปิ้งชินจูกุ (B/-/-)
4 : อิสระช้อปปิ้งเมืองโตเกียว หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ (B/-/-)
5 : วัดนาริตะซัง – อิออน – สนามบินนาริตะ – สนามบินดอนเมือง (B/-/-)

Highlight
เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ ชมดอกพิงค์มอส ไหว้พระ อิสระท่องเที่ยว แช่ออนเซ็น ช้อปปิ้ง (TOKYO FUJI หวานละมุน) [AUG-OCT] 5วัน 3คืน บิน AIR ASIA X,สักการะเจ้าแม่กวนอิมแห่งวัดอาซากุสะ,ชมภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ),ชมความสวยงามของดอกพิงค์มอส,เก็บครบแหล่งช้อปปิ้งชื่อดัง ชินจูกุ โอไดบะ,ช้อปปิ้งจุใจในวันอิสระ ด้วยแหล่งช้อปปิ้งชื่อดังของโตเกียว,ช้อปปิ้ง โกเทมบะ พรีเมียม เอ้าท์เล็ตส์ อิออน มอลล์,สัมผัสการอาบน้ำแร่ธรรมชาติแบบญี่ปุ่น(Onsen),บริการน้ำดื่มทุกวัน วันละ 1 ขวด,Free Wi-Fi on Bus