ทัวร์ญี่ปุ่น โปรโมชั่น ราคาถูกที่สุดเพียง 15,987 ด่วน! จำนวนจำกัด อัพเดททุกวัน

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ชมดอกลาเวนเดอร์ กินปูขายักษ์ ออนเซ็น ช้อปปิ้ง (TOKYO LAVENDER ยืนหนึ่ง) [JUN] 5วัน 3คืน บิน THAI LION AIR

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ชมดอกลาเวนเดอร์ กินปูขายักษ์ ออนเซ็น ช้อปปิ้ง (TOKYO LAVENDER ยืนหนึ่ง) [JUN] 5วัน 3คืน บิน THAI LION AIR

ราคาเริ่มต้นที่
19,999บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ชมดอกลาเวนเดอร์ กินปูขายักษ์ ออนเซ็น ช้อปปิ้ง (TOKYO LAVENDER ยืนหนึ่ง) [JUN] 5วัน 3คืน บิน THAI LION AIR

มื้อ อาหาร : 6 มื้อ

Special Tour
1 : กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) (-/-/-)
2 : กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - โตเกียว (นาริตะ) – วัดอาซากุสะ –โออิโนะ ฮัคไค– โกเท็มบะเอ้าท์เล็ท (-/L/D)
3 : ภูเขาไฟฟูจิชั้น5 - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – ทุ่งลาเวนเดอร์ OISHI PARK –ชินจูกุ (B/L/-)
4 : อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยหรือเลือกซื้อดิสนีย์แลนด์ (B/-/-)
5 : สนามบินนาริตะ – กรุงเทพ (ดอนเมือง) (B/-/-)

Highlight
เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ชมดอกลาเวนเดอร์ กินปูขายักษ์ ออนเซ็น ช้อปปิ้ง (TOKYO LAVENDER ยืนหนึ่ง) [JUN] 5วัน 3คืน บิน THAI LION AIR,วัดอาซากุสะ,โออิโนะ ฮัคไค,โกเท็มบะเอ้าท์เล็ท,พิเศษ เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้นและ อาบน้ำแร่ ออนเซ็น,ภูเขาไฟฟูจิชั้น5,พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว,ทุ่งลาเวนเดอร์ OISHI PARK,ชินจูกุ,อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยหรือเลือกซื้อดิสนีย์แลนด์

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต นารา ช้อปปิ้ง (เลสโก โอซาก้าพาชวนชม) [MAY-SEP] 5วัน 3คืน บิน AIR ASIA X

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต นารา ช้อปปิ้ง (เลสโก โอซาก้าพาชวนชม) [MAY-SEP] 5วัน 3คืน บิน AIR ASIA X

ราคาเริ่มต้นที่
19,999บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต นารา ช้อปปิ้ง (เลสโก โอซาก้าพาชวนชม) [MAY-SEP] 5วัน 3คืน บิน AIR ASIA X

มื้อ อาหาร : 5 มื้อ

Special Tour
1 : กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง (-/-/-)
2 : โอซาก้า – เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ– วัดคิโยมิสึ - วัดคินคะคุจิ – อิออน จัสโก้ (-/L/-)
3 : อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล ตามอัธยาศัย (B/-/-)
4 : นารา – วัดโทไดจิ – ตลาดคุโรมง - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – ริงกุเอ้าท์เล็ท (B/-/-)
5 : สนามบินคันไซ - สนามบินดอนเมือง (B/-/-)

Highlight
เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต นารา ช้อปปิ้ง (เลสโก โอซาก้าพาชวนชม) [MAY-SEP] 5วัน 3คืน บิน AIR ASIA X,ชมความงามของวัดคินคะคุจิน,เที่ยวเกียวโต โอซาก้า,อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยเต็มๆ 1วัน,นารา วัดไทโดจิ,ช้อปปิ้งชินไซบาชิ ริงกุ เอาท์เล็ต,ตลาดคุโรมง,ดิวตี้ฟรี,พิเศษ อิ่มไม่อั้น บุฟเฟต์ ชาบูหมู

ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ ออนเซ็น ช้อปปิ้ง (เลสโก สาวน้อยร้อยชั่ง) [MAY-SEP] 5วัน 3คืน บิน THAI LION AIR

ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ ออนเซ็น ช้อปปิ้ง (เลสโก สาวน้อยร้อยชั่ง) [MAY-SEP] 5วัน 3คืน บิน THAI LION AIR

ราคาเริ่มต้นที่
19,999บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ ออนเซ็น ช้อปปิ้ง (เลสโก สาวน้อยร้อยชั่ง) [MAY-SEP] 5วัน 3คืน บิน THAI LION AIR

มื้อ อาหาร : 5 มื้อ

Special Tour
1 : กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง (-/-/-)
2 : ฟุกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – เบปปุ – หมู่บ้านยูฟูอิน – บ่อทะเลเดือดจิโกกุ เมกุริ - ยูเมะ ทาวน์ - แช่ออนเซ็น (-/L/-)
3 : วัดนาริตะซังคุรุเมะ - ซากะ - ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ– ช้อปปิ้งโทซุ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต – ฟุคุโอกะ (B/L/-)
4 : อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย (ไม่รวมค่าเดินทาง) (B/-/-)
5 : ฟุกุโอกะ – กรุงเทพฯ (-/-/-)

Highlight
เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ ออนเซ็น ช้อปปิ้ง (เลสโก สาวน้อยร้อยชั่ง) [MAY-SEP] 5วัน 3คืน บิน THAI LION AIR,สัมผัสความงามธรรมชาติ ณ บ่อน้ำพุร้อน ขุมนรกทั้งแปด,อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยเต็มๆ 1วัน,หมู่บ้านยูฟูอิน ศาลเจ้าดาไซฟุ,ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ ช้อปปิ้งโทซุ พรีเมียม เอาท์เล็ต,พิเศษ!! แช่ออนเซ็น สไตล์ญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต ทาคายาม่า หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (CHUBU CHUBU JAPAN) [OCT] 4วัน 3คืน บิน THAI LION AIR

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต ทาคายาม่า หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (CHUBU CHUBU JAPAN) [OCT] 4วัน 3คืน บิน THAI LION AIR

ราคาเริ่มต้นที่
20,999บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต ทาคายาม่า หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (CHUBU CHUBU JAPAN) [OCT] 4วัน 3คืน บิน THAI LION AIR

มื้อ อาหาร : 5 มื้อ

Special Tour
1 : กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง – สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ (เมืองนาโกย่า) – โอซาก้า – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ (-/-/-)
2 : ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – เกียวโต – ชมพิธีชงชาแบบญี่ปุ่น – วัดคินคะคุจิ - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - กิฟู (B/L/-)
3 : หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - เมืองทาคายาม่า - ซันมาชิซูจิ (ย่านเมืองเก่า) - เมืองนาโงย่า - ย่านช้อปปิ้งซาคาเอะ (B/L/-)
4 : ศาลเจ้าโอสึคันนง - JTC DUTY FREE - MITSUI OUTLET PARK JAZZ DREAM NAGASHIMA – สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ – กรุงเทพ ฯ (ดอนเมือง) (B/-/-)

Highlight
เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต ทาคายาม่า หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (CHUBU CHUBU JAPAN) [OCT] 4วัน 3คืน บิน THAI LION AIR,ชมปราสาทโอซาก้า หนึ่งในแลนด์มาร์คสำคัญของเมืองโอซาก้า,ตื่นตาตื่นใจกับ วัดทอง หรือ วัดคินคะคุจิ,ชมศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ศาลเจ้าที่มีซุ้มประตูโทริอิเรียงรายต่อกันเป็นพันๆ ต้น,เยือนหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ,ดื่มด่ำบรรยากาศญี่ปุ่นดั้งเดิมที่หมู่บ้าน ซันมาจิซูจิ หมู่บ้านย่านเมืองเก่าทาคายาม่า,ช้อปปิ้งชินไซบาชิ ย่านการค้าซาคาเอะ และ มิตซุยเอาท์เล็ตพาร์ค แจ็สท์ดรีมนางาชิมะ,สักการะบูชาเจ้าแม่กวนอิมที่วัดโอสึคันนง,บินตรงสู่นาโกย่าโดยสายการบิน THAI LION AIR น้ำหนักกระเป๋า 20 ก.ก.,เที่ยวครบเต็มวัน ไม่มีวันอิสระ

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว พิงค์มอส ออนเซ็น กินขาปูยักษ์ ช้อปปิ้ง (TOKYO PINKMOSS ยืนหนึ่ง) [MAY] 5วัน 3คืน บิน THAI LION AIR

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว พิงค์มอส ออนเซ็น กินขาปูยักษ์ ช้อปปิ้ง (TOKYO PINKMOSS ยืนหนึ่ง) [MAY] 5วัน 3คืน บิน THAI LION AIR

ราคาเริ่มต้นที่
20,999บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว พิงค์มอส ออนเซ็น กินขาปูยักษ์ ช้อปปิ้ง (TOKYO PINKMOSS ยืนหนึ่ง) [MAY] 5วัน 3คืน บิน THAI LION AIR

มื้อ อาหาร : 6 มื้อ

Special Tour
1 : กรุงเทพฯ-ดอนเมือง (-/-/-)
2 : กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - โตเกียว (นาริตะ) – ไซตามะ – คาวาโกเอะ - หุบเขาพิงค์มอส - เอาท์เล็ท (-/L/D)
3 : ภูเขาไฟฟูจิชั้น5 - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – อาซากุสะ – ชินกุจุ (B/L/-)
4 : อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยหรือเลือกซื้อดิสนีย์แลนด์ (B/-/-)
5 : สนามบินนาริตะ – กรุงเทพ (ดอนเมือง) (B/-/-)

Highlight
เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว พิงค์มอส ออนเซ็น กินขาปูยักษ์ ช้อปปิ้ง (TOKYO PINKMOSS ยืนหนึ่ง) [MAY] 5วัน 3คืน บิน THAI LION AIR,ไซตามะ,คาวาโกเอะ,หุบเขาพิงค์มอส,เอาท์เล็ท,พิเศษ เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น และ อาบน้ำแร่ ออนเซ็น,ภูเขาไฟฟูจิชั้น5,พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว,อาซากุสะ,ชินกุจุ,อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยหรือเลือกซื้อดิสนีย์แลนด์

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า โตเกียว เกียวโต ทาคายาม่า หมู่บ้านชิราคาวาโกะ แช่ออนเซ็น กินบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ ช้อปปิ้ง (SUPER GOLDEN ROUTE) [JUN-OCT] 5วัน 3คืน บิน NOK SCOOT

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า โตเกียว เกียวโต ทาคายาม่า หมู่บ้านชิราคาวาโกะ แช่ออนเซ็น กินบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ ช้อปปิ้ง (SUPER GOLDEN ROUTE) [JUN-OCT] 5วัน 3คืน บิน NOK SCOOT

ราคาเริ่มต้นที่
21,888บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า โตเกียว เกียวโต ทาคายาม่า หมู่บ้านชิราคาวาโกะ แช่ออนเซ็น กินบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ ช้อปปิ้ง (SUPER GOLDEN ROUTE) [JUN-OCT] 5วัน 3คืน บิน NOK SCOOT

มื้อ อาหาร : 5 มื้อ

Special Tour
1 : พร้อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง (-/-/-)
2 : สนามบินคันไซ – โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า – ห้างโดทงพลาซ่า – ถ่ายรูปป้ายกูลิโกะ – เกียวโต - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – โอกากิ - มิตชุยเอ้าท์เล็ท Shigaryuo - โอกากิ จ.กิฟุ (-/L/-)
3 : เมืองเซกิ – ร้านมีดซันชู - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – เมืองทาคายาม่า – ลิตเติ้ลเกียวโต - เขตเมืองเก่าซัน - มาชิซูจิ - นากาโนะ - ออนเซ็น (B/L/D)
4 : นากาโนะ - จ.ยามานาชิ - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - โอชิโนะ ฮักไก- คาวากูจิโกะ - โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุ – นาริตะ (B/L/-)
5 : วัดนาริตะ – ร้านดองกิโฮเต้– ห้างอิออนมอลล์ – ท่าอากาศยานนาริตะ - ท่าอากาศยานดอนเมือง (B/-/-)

Highlight
เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า โตเกียว เกียวโต ทาคายาม่า หมู่บ้านชิราคาวาโกะ แช่ออนเซ็น กินบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ ช้อปปิ้ง (SUPER GOLDEN ROUTE) [JUN-OCT] 5วัน 3คืน บิน NOK SCOOT,สุดคุ้ม แช่ออนเซ็น ทานไม่อั้น บุฟเฟ่ต์ชาบู และบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์,มีไกด์ รถพาเที่ยวครบทุกวัน ไม่มีวันอิสระฟรีเดย์,พักโอกากิ 1 คืน นากาโนะ (ออนเซ็น) 1 คืน นาริตะ 1 คืน,บินตรงสู่โอซาก้า(สนามบินคันไซ) และบินกลับจากโตเกียว(สนามบินนาริตะ),เดินทางโดยสายการบิน NokScoot (XW) น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ ชมดอกพิงค์มอส ไหว้พระ อิสระท่องเที่ยว แช่ออนเซ็น ช้อปปิ้ง (TOKYO FUJI หวานละมุน) [MAY-JUL] 5วัน 3คืน บิน AIR ASIA X

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ ชมดอกพิงค์มอส ไหว้พระ อิสระท่องเที่ยว แช่ออนเซ็น ช้อปปิ้ง (TOKYO FUJI หวานละมุน) [MAY-JUL] 5วัน 3คืน บิน AIR ASIA X

ราคาเริ่มต้นที่
21,900บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ ชมดอกพิงค์มอส ไหว้พระ อิสระท่องเที่ยว แช่ออนเซ็น ช้อปปิ้ง (TOKYO FUJI หวานละมุน) [MAY-JUL] 5วัน 3คืน บิน AIR ASIA X

มื้อ อาหาร : 5 มื้อ

Special Tour
1 : สนามบินดอนเมือง (-/-/-)
2 : สนามบินนาริตะ – โตเกียว – วัดอาซากุสะ – ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี – กิจกรรมชงชาญี่ปุ่น – แช่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์ขาปู (-/L/D)
3 : ทุ่งดอกไม้ตามฤดูกาล (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – ภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว – ห้างไดเวอร์ ซิตี้ โอไดบะ (กันดั้มยักษ์) – ช้อปปิ้งชินจูกุ (B/-/-)
4 : อิสระช้อปปิ้งเมืองโตเกียว หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ (B/-/-)
5 : วัดนาริตะซัง – อิออน – สนามบินนาริตะ – สนามบินดอนเมือง (B/-/-)

Highlight
เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ ชมดอกพิงค์มอส ไหว้พระ อิสระท่องเที่ยว แช่ออนเซ็น ช้อปปิ้ง (TOKYO FUJI หวานละมุน) [MAY-JUL] 5วัน 3คืน บิน AIR ASIA X,สักการะเจ้าแม่กวนอิมแห่งวัดอาซากุสะ,ชมภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ),ชมความสวยงามของดอกพิงค์มอส,เก็บครบแหล่งช้อปปิ้งชื่อดัง ชินจูกุ โอไดบะ,ช้อปปิ้งจุใจในวันอิสระ ด้วยแหล่งช้อปปิ้งชื่อดังของโตเกียว,ช้อปปิ้ง โกเทมบะ พรีเมียม เอ้าท์เล็ตส์ อิออน มอลล์,สัมผัสการอาบน้ำแร่ธรรมชาติแบบญี่ปุ่น(Onsen),บริการน้ำดื่มทุกวัน วันละ 1 ขวด,Free Wi-Fi on Bus

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [AUG-OCT] 5วัน 3คืน บิน NOK SCOOT

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [AUG-OCT] 5วัน 3คืน บิน NOK SCOOT

ราคาเริ่มต้นที่
21,987บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [AUG-OCT] 5วัน 3คืน บิน NOK SCOOT

มื้อ อาหาร : 6 มื้อ

Special Tour
1 : กรุงเทพ (-/-/-)
2 : สนามบินคันไซ โอซาก้า–รถไฟแมว-ตลาดปลา วาคายาม่า–ย่านชินไชบาชิ (B /L/-)
โอซาก้า–ปราสาทโอซาก้า-วัดโทไดจิ–ป่าไผ่-ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ–ปราสาทโอซาก้า-วัดโทไดจิ–ป่าไผ่- (B/L/-)
4 : อิสระท่องเที่ยว FREE DAY เต็มวัน หรือ เลือกซื้อ Option เที่ยวยูนิเวอร์แซลเจแปน (B/-/-)
5 : ดอนเมือง (B/-/-)

Highlight
เที่ยว ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [AUG-OCT] 5วัน 3คืน บิน NOK SCOOT,โอซาก้า,ตลาดปลาวาคายาม่า,ไหว้พระ,ปราสาทโอซาก้า,วัดโทไดจิ,ป่าไผ่,ศาลเจ้าฟูชิมิ,อินาริ,อิสระท่องเที่ยว FREE DAY เต็มวัน หรือ เลือกซื้อ Option เที่ยวยูนิเวอร์แซลเจแปน

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ภูเขาไฟฟูจิ ชมพิงค์มอส ออนเซ็น ช้อปปิ้ง (HAPPY TOKYO พรรคผ่อนบ้างนะ) [MAY] 5วัน 3คืนน บิน NOK SCOOT

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ภูเขาไฟฟูจิ ชมพิงค์มอส ออนเซ็น ช้อปปิ้ง (HAPPY TOKYO พรรคผ่อนบ้างนะ) [MAY] 5วัน 3คืนน บิน NOK SCOOT

ราคาเริ่มต้นที่
21,999บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ภูเขาไฟฟูจิ ชมพิงค์มอส ออนเซ็น ช้อปปิ้ง (HAPPY TOKYO พรรคผ่อนบ้างนะ) [MAY] 5วัน 3คืนน บิน NOK SCOOT

มื้อ อาหาร : 5 มื้อ

Special Tour
1 : สนามบินดอนเมือง (-/-/-)
2 : เทศกาล Fuji Shibazakura Festival (PINK MOSS) หรือ โอชิโนะ ฮัคไค (-/-/D)
3 : ภูเขาไฟฟูจิ - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว – ล่องเรือหงส์– ฟูจิคิว ไฮแลนด์ (B/L/-)
4 : วัดอาซากุสะ – ฮาราจุกุ - โอไดบะ (B/-/-)
5 : สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง (B/-/-)

Highlight
เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ภูเขาไฟฟูจิ ชมพิงค์มอส ออนเซ็น ช้อปปิ้ง (HAPPY TOKYO พรรคผ่อนบ้างนะ) [MAY] 5วัน 3คืนน บิน NOK SCOOT,เทศกาล Fuji Shibazakura Festival (PINK MOSS) หรือ โอชิโนะ ฮัคไค,ภูเขาไฟฟูจิ,ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว,ล่องเรือหงส์,ฟูจิคิว ไฮแลนด์,วัดอาซากุสะ,ฮาราจุกุ,โอไดบะ

ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ กินขาปูยักษ์ ออนเซ็น ช้อปปิ้ง (ONCE IN FUKUOKA) [JUL-SEP] 5วัน 3คืน บิน THAI LION AIR

ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ กินขาปูยักษ์ ออนเซ็น ช้อปปิ้ง (ONCE IN FUKUOKA) [JUL-SEP] 5วัน 3คืน บิน THAI LION AIR

ราคาเริ่มต้นที่
21,999บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ กินขาปูยักษ์ ออนเซ็น ช้อปปิ้ง (ONCE IN FUKUOKA) [JUL-SEP] 5วัน 3คืน บิน THAI LION AIR

มื้อ อาหาร : 5 มื้อ

Special Tour
1 : กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง (-/-/-)
2 : ฟุกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – เบปปุ – หมู่บ้านยูฟูอิน – บ่อทะเลเดือดจิโกกุ เมกุริ - บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ - แช่ออนเซ็น (-/L/D)
3 : วัดนาริตะซังคุรุเมะ - ซากะ - ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ– ช้อปปิ้งโทซุ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต – ฟุคุโอกะ (B/L/-)
4 : อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย (ไม่รวมค่าเดินทาง) (B/-/-)
5 : ฟุกุโอกะ – กรุงเทพฯ (-/-/-)

Highlight
เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ กินขาปูยักษ์ ออนเซ็น ช้อปปิ้ง (ONCE IN FUKUOKA) [JUL-SEP] 5วัน 3คืน บิน THAI LION AIR,ศาลเจ้าดาไซฟุ,เบปปุ,หมู่บ้านยูฟูอิน,บ่อทะเลเดือดจิโกกุ เมกุริ,วัดนาริตะซังคุรุเมะ,ซากะ,ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ,ช้อปปิ้งโทซุ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต,อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย