ทัวร์ญี่ปุ่น โปรโมชั่น ราคาถูกที่สุดเพียง 15,987 ด่วน! จำนวนจำกัด อัพเดททุกวัน

ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า เกียวโต อิสระเต็มวัน ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (NAGOYA หนีร้อน มาบอกรัก) [JUN] 5วัน 3คืน บิน AIR ASIA X

ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า เกียวโต อิสระเต็มวัน ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (NAGOYA หนีร้อน มาบอกรัก) [JUN] 5วัน 3คืน บิน AIR ASIA X

ราคาเริ่มต้นที่
18,999บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า เกียวโต อิสระเต็มวัน ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (NAGOYA หนีร้อน มาบอกรัก) [JUN] 5วัน 3คืน บิน AIR ASIA X

มื้อ อาหาร : 4 มื้อ

Special Tour
1 : กรุงเทพฯ-ดอนเมือง (-/-/-)
2 : สนามบินนาโกย่า – เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – ปราสาททอง - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – อิออน มอลล์ (-/L/-)
3 : ปราสาทนาโกย่า – ช้องปิ้ง ซากาเอะ - DREAM JAZZ เอ้าท์เล็ท (B/-/-)
4 : อิสระเต็มวัน ในเมืองนาโกย่า ตามอัธยาศัย (B/-/-)
5 : สนามบินนาโกย่า – สนามบินดอนเมือง (B/-/-)

Highlight
เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า เกียวโต อิสระเต็มวัน ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (NAGOYA หนีร้อน มาบอกรัก) [JUN] 5วัน 3คืน บิน AIR ASIA X,วัดคิโยมิสึ,ปราสาททอง,ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ,อิออน มอลล์,ปราสาทนาโกย่า,ช้องปิ้ง ซากาเอะ,DREAM JAZZ เอ้าท์เล็ท,อิสระเต็มวัน ในเมืองนาโกย่า ตามอัธยาศัย

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ชมดอกลาเวนเดอร์ ชมซากุระ ออนเซ็น ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (TOKYO LAVENDER ลาลาลอย) [AUG-SEP] 4วัน 3คืน บิน AIR ASIA X

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ชมดอกลาเวนเดอร์ ชมซากุระ ออนเซ็น ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (TOKYO LAVENDER ลาลาลอย) [AUG-SEP] 4วัน 3คืน บิน AIR ASIA X

ราคาเริ่มต้นที่
18,999บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ชมดอกลาเวนเดอร์ ชมซากุระ ออนเซ็น ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (TOKYO LAVENDER ลาลาลอย) [AUG-SEP] 4วัน 3คืน บิน AIR ASIA X

มื้อ อาหาร : 5 มื้อ

Special Tour
1 : กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)- โตเกียว (นาริตะ) – วัดอาซากุสะ (-/-/D)
2 : ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – ทุ่งลาเวนเดอร์ OISHI PARK – หมู่บ้านอิยาชิ โนะซาโตะ – นาริตะ (B/L/-)
3 : อิสระชมซากุระเต็มวันหรือเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์ (B/-/-)
4 : วัดนาริตะ – อิออน มอลล์ นาริตะ - สนามบินนาริตะ – กรุงเทพ (ดอนเมือง) (B/-/-)

Highlight
เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ชมดอกลาเวนเดอร์ ชมซากุระ ออนเซ็น ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (TOKYO LAVENDER ลาลาลอย) [AUG-SEP] 4วัน 3คืน บิน AIR ASIA X,วัดอาซากุสะ,พิเศษ เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น,และอาบน้ำแร่ ออนเซ็น,ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5,พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว,ทุ่งลาเวนเดอร์ OISHI PARK,หมู่บ้านอิยาชิ โนะซาโตะ,อิสระชมซากุระเต็มวันหรือเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์,อิออน มอลล์ นาริตะ

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ช้อปปิ้ง (HAPPY TOKYO หมายเลข1) [MAY] 4วัน 2คืน บิน NOK SCOOT

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ช้อปปิ้ง (HAPPY TOKYO หมายเลข1) [MAY] 4วัน 2คืน บิน NOK SCOOT

ราคาเริ่มต้นที่
18,999บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ช้อปปิ้ง (HAPPY TOKYO หมายเลข1) [MAY] 4วัน 2คืน บิน NOK SCOOT

มื้อ อาหาร : 2 มื้อ

Special Tour
1 : สนามบินดอนเมือง (-/-/-)
2 : วัดอาซากุสะ – โอไดบะ – ชินจุกุ (-/-/-)
3 : JTC DUTY FREE – วัดพระใหญ่ USHIKU DAIBUSU – AMI PREMIUM OUTLET – AEON TOWN (B/-/-)
4 : สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง (B/-/-)

Highlight
เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ช้อปปิ้ง (HAPPY TOKYO หมายเลข1) [MAY] 4วัน 2คืน บิน NOK SCOOT,วัดอาซากุสะ,โอไดบะ,ชินจุกุ,JTC DUTY FREE,วัดพระใหญ่ USHIKU DAIBUSU,AMI PREMIUM OUTLET,AEON TOWN

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ชมดอกลาเวนเดอร์ ภูเขาไฟฟูจิ กินขาปูยักษ์ ออนเซ็น ช้อปปิ้ง (เลสโก ซุปเปอร์ ลาเวนเดอร์) [AUG-SEP] 5วัน 3คืน บิน THAI LION AIR

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ชมดอกลาเวนเดอร์ ภูเขาไฟฟูจิ กินขาปูยักษ์ ออนเซ็น ช้อปปิ้ง (เลสโก ซุปเปอร์ ลาเวนเดอร์) [AUG-SEP] 5วัน 3คืน บิน THAI LION AIR

ราคาเริ่มต้นที่
18,999บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ชมดอกลาเวนเดอร์ ภูเขาไฟฟูจิ กินขาปูยักษ์ ออนเซ็น ช้อปปิ้ง (เลสโก ซุปเปอร์ ลาเวนเดอร์) [AUG-SEP] 5วัน 3คืน บิน THAI LION AIR

มื้อ อาหาร : 6 มื้อ

Special Tour
1 : กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง (-/-/-)
2 : นาริตะ – วัดอาซากุสะ – ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี –โอวาคุดานิ – ช้อปปิ้งโกเทมบะเอ้าท์เล็ท – อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ (-/L/D)
3 : ภูเขาไฟฟูจิ – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ – ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งชินจูกุ (B/L/-)
4 : อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง) (B/-/-)
5 : กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง (B/-/-)

Highlight
เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ชมดอกลาเวนเดอร์ ภูเขาไฟฟูจิ กินขาปูยักษ์ ออนเซ็น ช้อปปิ้ง (เลสโก ซุปเปอร์ ลาเวนเดอร์) [AUG-SEP] 5วัน 3คืน บิน THAI LION AIR,นาริตะ,วัดอาซากุสะ,โอวาคุดานิ,ช้อปปิ้งโกเทมบะเอ้าท์เล็ท,ภูเขาไฟฟูจิ,พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว,ทุ่งดอกลาเวนเดอร์,ดิวตี้ฟรี,ช้อปปิ้งชินจูกุ,ชมความสวยงามของทุ่งลาเวนเดอร์,เต็มอิ่ม!! อิสระฟรีเดย์ 1 วัน,ชิมไข่ดำต่อาอยุที่หุบเขาโอวาคุดานิ,ถ่ายรูปคู่หอคอยโตเกียวสกายทรี,บนเครื่องมีจอส่วนตัวทุกที่นั่ง,พิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์,แช่ออนเซ็น

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ชมดอกลาเวนเดอร์ ภูเขาไฟฟูจิ กินขาปูยักษ์ ออนเซ็น ช้อปปิ้ง (เลสโก ซุปเปอร์ ลาเวนเดอร์) [JUN-JUL] 5วัน 3คืน บิน THAI LION AIR

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ชมดอกลาเวนเดอร์ ภูเขาไฟฟูจิ กินขาปูยักษ์ ออนเซ็น ช้อปปิ้ง (เลสโก ซุปเปอร์ ลาเวนเดอร์) [JUN-JUL] 5วัน 3คืน บิน THAI LION AIR

ราคาเริ่มต้นที่
18,999บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ชมดอกลาเวนเดอร์ ภูเขาไฟฟูจิ กินขาปูยักษ์ ออนเซ็น ช้อปปิ้ง (เลสโก ซุปเปอร์ ลาเวนเดอร์) [JUN-JUL] 5วัน 3คืน บิน THAI LION AIR

มื้อ อาหาร : 6 มื้อ

Special Tour
1 : กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง (-/-/-)
2 : นาริตะ – วัดอาซากุสะ – ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี –โอวาคุดานิ – ช้อปปิ้งโกเทมบะเอ้าท์เล็ท – อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ (-/L/D)
3 : ภูเขาไฟฟูจิ – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ – ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งชินจูกุ (B/L/-)
4 : อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง) (B/-/-)
5 : กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง (B/-/-)

Highlight
เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ชมดอกลาเวนเดอร์ ภูเขาไฟฟูจิ กินขาปูยักษ์ ออนเซ็น ช้อปปิ้ง (เลสโก ซุปเปอร์ ลาเวนเดอร์) [JUN-JUL] 5วัน 3คืน บิน THAI LION AIR,นาริตะ,วัดอาซากุสะ,โอวาคุดานิ,ช้อปปิ้งโกเทมบะเอ้าท์เล็ท,ภูเขาไฟฟูจิ,พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว,ทุ่งดอกลาเวนเดอร์,ดิวตี้ฟรี,ช้อปปิ้งชินจูกุ,ชมความสวยงามของทุ่งลาเวนเดอร์,เต็มอิ่ม!! อิสระฟรีเดย์ 1 วัน,ชิมไข่ดำต่อาอยุที่หุบเขาโอวาคุดานิ,ถ่ายรูปคู่หอคอยโตเกียวสกายทรี,บนเครื่องมีจอส่วนตัวทุกที่นั่ง,พิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์,แช่ออนเซ็น

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต ชมกวางเมืองนารา ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ไหว้พระ อิสระท่องเที่ยว ช้อปปิ้ง (PRO GO AROUND OSAKA) [MAY-JUN] 5วัน 3คืน บิน NOK SCOOT

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต ชมกวางเมืองนารา ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ไหว้พระ อิสระท่องเที่ยว ช้อปปิ้ง (PRO GO AROUND OSAKA) [MAY-JUN] 5วัน 3คืน บิน NOK SCOOT

ราคาเริ่มต้นที่
18,999บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต ชมกวางเมืองนารา ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ไหว้พระ อิสระท่องเที่ยว ช้อปปิ้ง (PRO GO AROUND OSAKA) [MAY-JUN] 5วัน 3คืน บิน NOK SCOOT

มื้อ อาหาร : 6 มื้อ

Special Tour
1 : กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง (-/-/-)
2 : สนามบินคันไซ - ชมกวางเมืองนารา - วัดโทไดจิ - เกียวโตศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - ชงชาแบบญี่ปุ่น - ปราสาทโอซาก้า(ด้านนอก) - Expo city (-/L/-)
3 : ท่องเที่ยวอิสระ หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริม USJ (B/-/-)
4 : โกเบ - หุ่นยนต์ Tetsujin 28 - เดินเล่นอ่าวโกเบ ถ่ายรูปตามอัธยาศัย - DUTY FREE - ช้อปปิ้งชินไชบาชิ - ริงกุ เอ้าเลต (B/L/-)
5 : สนามบินคันไซ สนามบินดอนเมือง (B/-/-)

Highlight
เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต ชมกวางเมืองนารา ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ไหว้พระ อิสระท่องเที่ยว ช้อปปิ้ง (PRO GO AROUND OSAKA) [MAY-JUN] 5วัน 3คืน บิน NOK SCOOT,โปรโอซาก้า นารา เกียวโต โกเบ 5 วัน 3 คืน,การันตรีคุณภาพ พักโอซาก้า 3 คืน มีอิสระช้อปปิ้ง หรือเลือกไป USJ,พิเศษ บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง และ ชิมชาบูต้นตำรับ,เดินทางโดยสายการบิน NOK SCOOT เครื่องลำใหญ่ B777 ที่นั่งแบบ 3-4-3,พิเศษ น้ำหนักกระเป๋า 20 กิโลกรัม,บริการอาหารบนเครื่อง 1 มื้อขากลับ

ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ กินขาปูยักษ์ ออนเซ็น ช้อปปิ้ง [JUN-AUG]  5วัน 3คืน บิน THAI AIR ASIA X

ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ กินขาปูยักษ์ ออนเซ็น ช้อปปิ้ง [JUN-AUG]  5วัน 3คืน บิน THAI AIR ASIA X

ราคาเริ่มต้นที่
19,876บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ กินขาปูยักษ์ ออนเซ็น ช้อปปิ้ง [JUN-AUG] 5วัน 3คืน บิน THAI AIR ASIA X

มื้อ อาหาร : 4 มื้อ

Special Tour
1 : สนามบิน (-/-/-)
2 : เมืองชิโตเซะ-เมืองอาซาฮิคาวา-โทมิตะ ฟาร์ม-ซิกิไซโนะโอกะฟาร์ม (-/L/-)
3 : โอตารุ-คลองโอตารุ–พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี-ศาลเจ้าฮอกไกโด-ทานุกิโคจิ-DUTY FREE
4 : ตลาดปลาโจไก-อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน (B/-/-)
5 : สนามบินดอนเมือง (-/-/-)

Highlight
เที่ยว ทัวร์ญี่ปุ่น-ฮอกไกโด กินขาปูยักษ์ ออนเซ็น ช้อปปิ้ง [JUN-AUG] 5วัน 3คืน บิน THAI AIR ASIA X,เมืองอาซาฮิคาวา,โทมิตะ,ฟาร์ม,ซิกิไซโนะโอกะฟาร์ม,ซัปโปโร,โอตารุ,คลองโอตารุ,พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี,ศาลเจ้าฮอกไกโด,ทานุกิโคจิ,ตลาดปลาโจไก,อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด กินขาปูยักษ์ ออนเซ็น ช้อปปิ้ง  [JUN-AUG] 4วัน 2คืน บิน THAI AIR ASIA X

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด กินขาปูยักษ์ ออนเซ็น ช้อปปิ้ง  [JUN-AUG] 4วัน 2คืน บิน THAI AIR ASIA X

ราคาเริ่มต้นที่
19,876บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด กินขาปูยักษ์ ออนเซ็น ช้อปปิ้ง [JUN-AUG] 4วัน 2คืน บิน THAI AIR ASIA X

มื้อ อาหาร : 3 มื้อ

Special Tour
1 : สนามบินดอนเมือง (-/ -/-)
2 : สนามบินชิโตเซะ-เมืองอาซาฮิคาวา-โทมิตะ ฟาร์ม-ซิกิไซโนะโอกะฟาร์ม (-/L/- )
3 : โอตารุ คลองโอตารุ-พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี-ทานุกิโคจิ DUTY FREE (B/-/D)
4 : กรุงเทพ (-/ -/-)

Highlight
เที่ยว ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด กินปู-ออนเซ็น 4วัน XJ [JUN AUG] 4วัน 2คืน บิน THAI AIR ASIA X,ฮอกไกโด-กินปู-ออนเซ็น,โทมิตะ,ฟาร์ม,ซิกิไซโนะโอกะฟาร์ม,โทมิตะฟาร์ม,ซิกิไซโนะโอกะฟาร์ม,คลองโอตารุ

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด กินขาปูยักษ์ ออนเซ็น ช้อปปิ้ง (HAPPY HOKKAIDO โลกสวย ปี 3) [JUN-AUG] 5วัน 3คืน บิน AIR ASIA X

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด กินขาปูยักษ์ ออนเซ็น ช้อปปิ้ง (HAPPY HOKKAIDO โลกสวย ปี 3) [JUN-AUG] 5วัน 3คืน บิน AIR ASIA X

ราคาเริ่มต้นที่
19,876บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด กินขาปูยักษ์ ออนเซ็น ช้อปปิ้ง (HAPPY HOKKAIDO โลกสวย ปี 3) [JUN-AUG] 5วัน 3คืน บิน AIR ASIA X

มื้อ อาหาร : 5 มื้อ

Special Tour
1 : สนามบินดอนเมือง (-/-/-)
2 : สนามบินชิโตเซะ – เมืองอาซาฮิคาวา – โทมิตะ ฟาร์ม – ซิกิไซโนะโอกะฟาร์ม (-/L/-)
3 : โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – ศาลเจ้าฮอกไกโด – ทานุกิโคจิ – DUTY FREE (B/-/D)
4 : ตลาดปลาโจไก – อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน (B/-/-)
5 : สนามบินชิโตเซะ – สนามบินดอนเมือง (B/-/-)

Highlight
เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด กินขาปูยักษ์ ออนเซ็น ช้อปปิ้ง (HAPPY HOKKAIDO โลกสวย ปี 3) [JUN-AUG] 5วัน 3คืน บิน AIR ASIA X,เมืองอาซาฮิคาวา,โทมิตะ ฟาร์ม,ซิกิไซโนะโอกะฟาร์ม,โอตารุ,คลองโอตารุ,พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี,ศาลเจ้าฮอกไกโด,ทานุกิโคจิ,DUTY FREE,ตลาดปลาโจไก,อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน,พิเศษสุด สำหรับลูกค้าคนพิเศษของเรา,บริการอาหารบนร้อนและเครื่องดื่ม ทั้งไปและกลับ,เมนูซาบู ขาปู บุฟเฟ่ต์,โรงแรมใกล้ที่ช้อปปิ้ง ช้อปิ้งอย่างจุใจ,อาบน้ำแร่แช่ ออนเซน เพื่อสุขภาพ,นำท่านเดินทางไปตลาดปลาโจไก เลือกซื้ออาหารทะเลสดๆ และรับประทานอาหารทะเลสดๆใหม่ๆทุกวัน

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต ชมซากุระ ล่องเรือทมโบริ ริเวอร์ครูซส์ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (KANSAI SPRING) [MAR-MAY] 5วัน 3คืน บิน NOK SCOOT

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต ชมซากุระ ล่องเรือทมโบริ ริเวอร์ครูซส์ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (KANSAI SPRING) [MAR-MAY] 5วัน 3คืน บิน NOK SCOOT

ราคาเริ่มต้นที่
19,888บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต ชมซากุระ ล่องเรือทมโบริ ริเวอร์ครูซส์ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (KANSAI SPRING) [MAR-MAY] 5วัน 3คืน บิน NOK SCOOT

มื้อ อาหาร : 5 มื้อ

Special Tour
1 : ท่าอากาศยานดอนเมือง (-/-/-)
2 : สนามบินคันไซ โอซาก้า – นารา – วัดโทไดจิ – สวนกวาง - โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า ชมซากุระสวนนิชิโนะมะรุเทเอ็ง - ห้าง Donton Plaza – ชินไซบาชิ – ล่องเรือทมโบริ ริเวอร์ครูซส์ (-/L/-)
3 : อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือซื้อบัตรเข้า USJ (บัตรราคา3,000 บาท) (B/-/-)
4 : โอซาก้า - เกียวโต – วัดคินคะคุจิ (วัดทอง) – อาราชิยาม่า - ป่าไผ่ – ถ่ายรูปสะพานโทเง็ตสึเคียว - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – โกเบ – ย่านโกเบฮาร์เบอร์แลนด์ - โอซาก้า (B/L/-)
5 : โอซาก้า – สนามบินคันไซ (B/-/-)

Highlight
เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต ชมซากุระ ล่องเรือทมโบริ ริเวอร์ครูซส์ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (KANSAI SPRING) [MAR-MAY] 5วัน 3คืน บิน NOK SCOOT,นารา วัดโทไดจิ สวนกวาง ปราสาทโอซาก้า,ชมซากุระสวนนิชิโนะมะรุเทเอ็ง ห้าง Doton Plaza,ช้อปปิ้งชินไซบาชิ,ล่องเรือทมโบริ ริเวอร์ครูซส์ (Tombori River Cruise),เกียวโต วัดคินคะคุจิ (วัดทอง) อาราชิยาม่า ป่าไผ่ สะพานโทเง็ตสึเคียว ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ย่านโกเบ ฮาร์เบอร์แลนด์,พิเศษบุฟเฟ่ต์ BBQ YAKINIKU + บุฟเฟ่ต์ชาบูเกียวโตไม่อั้น