ทัวร์จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (ทัวร์ปักกิ่ง เป็ดตุ๋นเต้าเจี้ยว) [APR-JUN] 5วัน 3คืน บิน CHINA EASTERN AIRLINES

ราคาเริ่มต้นที่
17,899บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์จีน ฉางซา จางเจียเจี้ย เขาอวตาร ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (เลสโก เขาอวตาร) [MAR-JUL] 6วัน 5คืน บิน THAI SMILE

ราคาเริ่มต้นที่
17,999บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์จีน ฉางซา จางเจียเจี้ย สะพานกระจก ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (T-SUD THE CHARMING OF ZHANGJIAJIE) [APR-MAY] 6วัน 5คืน บิน THAI AIR ASIA

ราคาเริ่มต้นที่
17,999บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (T-SUD FABULOUS BEIJING) [MAR-MAY] 5วัน 3คืน บิน THAI AIRWAYS

ราคาเริ่มต้นที่
17,999บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (T-SUD RADIANCE OF KUNMINGN) [FEB-MAR] 4วัน 3คืน บิน CHINA SOUTHERN AIRLINES

ราคาเริ่มต้นที่
17,999บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

  • กำหนดการเดินทาง (จองทัวร์ โดยกดวันที่ต้องการเดินทาง)
  • มีนาคม 2562

ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี หังโจว ล่องเรือ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี มหานครตะวันออก) [APR] 5วัน 3คืน บิน CHINA EASTERN

ราคาเริ่มต้นที่
18,888บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์จีน กุ้ยหลิน ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (เทศกาลปีใหม่กุ้ยหลิน ซานเจียง หยางซั่ว) [JAN-MAR] 6วัน 5คืน บิน CHINA SOUTHERN AIRLINES

ราคาเริ่มต้นที่
18,888บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

  • กำหนดการเดินทาง (จองทัวร์ โดยกดวันที่ต้องการเดินทาง)
  • มีนาคม 2562

ทัวร์จีน ซัวเถา เยี่ยมญาติ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (แต้จิ๋ว เยี่ยมญาติ) [JAN-MAR] 5วัน 4คืน บิน CHINA SOUTHERN

ราคาเริ่มต้นที่
18,888บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

  • กำหนดการเดินทาง (จองทัวร์ โดยกดวันที่ต้องการเดินทาง)
  • มีนาคม 2562

ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี หังโจว ล่องเรือ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี มหานครตะวันออก) [MAY] 5วัน 3คืน บิน CHINA EASTERN

ราคาเริ่มต้นที่
18,888บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

  • กำหนดการเดินทาง (จองทัวร์ โดยกดวันที่ต้องการเดินทาง)
  • พฤษภาคม 2562

ทัวร์จีน เฉิงตู ซงผิงโกว การ์เซียสวรรค์ ช้อปปิ้ง [JAN-JUN] 5วัน 4คืน บิน SICHUAN AIRLINES

ราคาเริ่มต้นที่
18,888บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม