ทัวร์จีน โปรโมชั่น ราคาถูกที่สุดเพียง 8,988 ด่วน! จำนวนจำกัด อัพเดททุกวัน

ทัวร์จีน ซัวเถา เยี่ยมญาติ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (ซัวเถา...ทองหยิบ ทัวร์ไหว้พระ เฮี้ยงบู้ซัว ไต่ฮงกง) [JAN-MAR] 5วัน 4คืน บิน CHINA SOUTHERN AIRLINE

ราคาเริ่มต้นที่
19,999บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

 • กำหนดการเดินทาง (จองทัวร์ โดยกดวันที่ต้องการเดินทาง)
 • กุมภาพันธ์ 2562
 • มีนาคม 2562

ทัวร์จีน เฉิงตู ล่องเรือ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [APR-MAY] 6วัน 5คืน บิน SICHUAN AIRLINES

ราคาเริ่มต้นที่
20,888บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

 • กำหนดการเดินทาง (จองทัวร์ โดยกดวันที่ต้องการเดินทาง)
 • เมษายน 2562
 • พฤษภาคม 2562

ทัวร์จีน ฉงชิ่ง อู่หลง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (ฉงชิ่ง อู่หลง หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์ ต้าจู๋) [JAN] 5วัน 4คืน บิน THAI SMILES

ราคาเริ่มต้นที่
20,888บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

 • กำหนดการเดินทาง (จองทัวร์ โดยกดวันที่ต้องการเดินทาง)
 • มกราคม 2562

ทัวร์จีน ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ กำแพงเมืองจีน ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ ปาท่องโก๋จิ้มนม) [JAN-MAR] 6วัน 4คืน บิน THAI AIRWAYS

ราคาเริ่มต้นที่
20,899บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง นั่งกระเช้า ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [MAR-JUL] 5วัน 4คืน บิน THAI AIR ASIA

ราคาเริ่มต้นที่
20,900บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

 • กำหนดการเดินทาง (จองทัวร์ โดยกดวันที่ต้องการเดินทาง)
 • มีนาคม 2562
 • พฤษภาคม 2562
 • มิถุนายน 2562
 • กรกฎาคม 2562

ทัวร์จีน ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ กำแพงเมืองจีน ช้อปปิ้ง [JAN-MAR] 5วัน 3คืน บิน THAI AIRWAYS

ราคาเริ่มต้นที่
21,888บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย ล่องเรือ ช้อปปิ้ง [FEB-MAR] 4วัน 3คืน บิน CHINA SOUTHERN

ราคาเริ่มต้นที่
21,888บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์จีน ฉงชิ่ง อู่หลง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (ฉงชิ่ง อู่หลง หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์ ต้าจู๋) [MAR-APR] 5วัน 4คืน บิน THAI SMILES

ราคาเริ่มต้นที่
21,888บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์จีน ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ กำแพงเมืองจีน ช้อปปิ้ง [JAN-MAR] 4วัน 3คืน บิน THAI AIRWAYS

ราคาเริ่มต้นที่
21,888บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์จีน ฉงชิ่ง อู่หลง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (ฉงชิ่ง อู่หลง หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์ ต้าจู๋) [FEB] 5วัน 4คืน บิน THAI SMILES

ราคาเริ่มต้นที่
21,888บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

 • กำหนดการเดินทาง (จองทัวร์ โดยกดวันที่ต้องการเดินทาง)
 • กุมภาพันธ์ 2562