ทัวร์จีน เฉิงตู อูหลู่มู่ฉี ล่องเรือ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (ทัวร์คุณธรรม ทัวร์คานาสือ ขนมเสน่ห์จันทร์ อูหลู่มู่ฉี ธารน้ำห้าสี แกรนด์แคนยอนขุยถุน) [MAY-JUN] 8วัน 7คืน บิน SICHUAN AIRLINES

ราคาเริ่มต้นที่
42,999บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

  • กำหนดการเดินทาง (จองทัวร์ โดยกดวันที่ต้องการเดินทาง)
  • มิถุนายน 2562

ทัวร์จีน เฉิงตู กำแพงเมืองจีน ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (ทัวร์คุณธรรม ทัวร์เส้นทางสายไหม ขนมสายไหม หลานโจว จางเย่ ตุนหวง ถู่หลู่ฟาน อูหลู่มู่ฉี) [APR-JUN] 9วัน 8คืน บิน SICHUAN AIRLINES

ราคาเริ่มต้นที่
45,999บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

  • กำหนดการเดินทาง (จองทัวร์ โดยกดวันที่ต้องการเดินทาง)
  • มิถุนายน 2562

ทัวร์จีน เฉิงตู อูหลู่มู่ฉี ล่องเรือ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (ทัวร์คุณธรรม ทัวร์คานาสือ ขนมเสน่ห์จันทร์ อูหลู่มู่ฉี ธารน้ำห้าสี แกรนด์แคนยอนขุยถุน) [SEP] 8วัน 7คืน บิน SICHUAN AIRLINES

ราคาเริ่มต้นที่
47,999บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

  • กำหนดการเดินทาง (จองทัวร์ โดยกดวันที่ต้องการเดินทาง)
  • กันยายน 2562

ทัวร์จีน เฉิงตู กำแพงเมืองจีน ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (ทัวร์คุณธรรม ทัวร์เส้นทางสายไหม ขนมสายไหม หลานโจว จางเย่ ตุนหวง ถู่หลู่ฟาน อูหลู่มู่ฉี) [SEP-OCT] 9วัน 8คืน บิน SICHUAN AIRLINES

ราคาเริ่มต้นที่
48,999บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์จีน อูรูมูฉี กำแพงเมืองจีน ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (เส้นทางสายไหม อูหลูมู่ฉี ทูลูฟาน ตุนหวง จางเย่) [APR-JUN] 8วัน 7คืน บิน CHINA SOUTHERN AIRLINES

ราคาเริ่มต้นที่
51,999บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

  • กำหนดการเดินทาง (จองทัวร์ โดยกดวันที่ต้องการเดินทาง)
  • มิถุนายน 2562