ทัวร์ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์ 121th มาเก๊า กวางเจา เซินเจิ้น PHASE 1 [APR] 4วัน 3คืน บิน แอร์เอเชีย

ทัวร์ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์ 121th มาเก๊า กวางเจา เซินเจิ้น PHASE 1 [APR] 4วัน 3คืน บิน แอร์เอเชีย
ทัวร์ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์ 121th มาเก๊า กวางเจา เซินเจิ้น PHASE 1 [APR] 4วัน 3คืน บิน แอร์เอเชีย

มั่นใจได้ 100% ทุกบริการของ Thaifly.com ด้วยประสบการณ์ รับจัดทัวร์ อย่างครบวงจรมากกว่า 16 ปี | จองทัวร์ต่างประเทศ,จองตั๋วเครื่องบิน,จองแพคเกจทัวร์ บริการท่องเที่ยวอื่นๆ การันตีด้วยเครื่องหมายรับรองจากองค์กรชั้นนำ ,กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์,การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว,การันตีคุณภาพ บริการตามมาตรฐานแน่นอน

แชร์ ไปยังเฟชบุ๊ก

ทัวร์ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์ 121th มาเก๊า กวางเจา เซินเจิ้น PHASE 1 [APR] 4วัน 3คืน บิน แอร์เอเชีย

มาตรฐานโรงแรม : มื้ออาหาร : 8 มื้อ
Special Tour
ดูงานแฟร์ PHASE 1 จุใจ 2 วันครึ่ง คุ้มสุดๆ สำหรับนักธุรกิจไฟแรง
พักโรงแรมมาตรฐาน นอนสบาย อยู่ใกล้งาน เดินทางสะดวกสุด
มีมื้อพิเศษทุกวัน จานเด็ดที่มากวางเจาต้องได้กิน หมูหัน,กุ้งมังกร,ห่านย่างกวางตุ้ง
ฟรี! บัตรเข้างานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 121 Canton fair 2017
ฟรี! กระเป๋าล้อลาก Business Bag
รวม! วีซ่าจีน ประเภทท่องเที่ยว (Single Visa)
บินสุดคุ้ม LOW COST สายการบิน THAI AIR ASIA (FD)
ราคาเพียงท่านละ 22,900.- รวมทุกอย่างแล้ว (ยกเว้นทิปไกด์)
Optional: เลือกซื้อเพิ่ม Shipping สุดคุ้ม หรือ Guide พาชมงานแฟร์ (จ่ายเพิ่ม)
DAY : 1 มาเก๊า–เจ้าแม่กวนอิม-โบสถ์เซนต์ปอล–เซนาโด้สแควร์-เวเนเชี่ยน–จู่ไห่-กวางเจา (-/L/D)
DAY : 2 ชมงานกวางเจาแฟร์ ครั้งที่ 121-Canton Fair 2017-ถนนปักกิ่ง (B/-/D)
DAY : 3 ชมงานกวางเจาแฟร์ ครั้งที่ 121-Canton Fair 2017- ร้านบัวหิมะ-ถนนซั่งเซียะจิ่ว (B/-/D)
DAY : 4 ชมงานกวางเจาแฟร์ ครั้งที่ 121-Canton Fair 2017–เซินเจิ้น–หล่อหวูเซ็นเตอร์ (B/L/-)
จองแล้ว 10 ที่นั่ง : รับจองได้อีก 20 ที่นั่ง (จองด่วน ก่อนเต็ม)
จองด่วน ที่นั่งใกล้เต็มแล้ว (สอบถามด่วน โทร 02-713-8992)
Update Booking : 31 มีนาคม 2560
Highlight
เที่ยวดูงานกวางเจาเทรดแฟร์ ทัวร์ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์ มาเก๊า กวางเจา เซินเจิ้น PHASE 1 [APR] 4 วัน 3 คืน บิน แอร์เอเชีย,China Import and Export Fair 121st,PHASE 1 คุ้มสุดคุ้ม! กวางเจาเทรดแฟร์,มาเก๊า,กวางเจา,เซินเจิ้น 4 วัน 3 คืน (FD),เที่ยวด้วยทำงานด้วยดูงานจุใจ 2 วันครึ่ง,บริการอาหาร 8 มื้อ,FREE : บัตรเข้าชมงาน+กระเป๋าล้อลาก Business Bag ท่านละ 1 ใบ,ผ่อนคลาย เที่ยวมาเก๊าก่อนลุยงาน,ช้อปปิ้งจุใจ ทั้งตลาดค้าปลีกและค้าส่ง,พิเศษ อิ่มอร่อยกับอาหารมื้อพิเศษ หมูหัน,กุ้งมังกร,ห่านย่างกวางตุ้ง
ราคาเริ่มต้น : 22,900บาทดูรายละเอียดโปรแกรมทัวร์ ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

รายละเอียดการเดินทาง | ITINERARY

คลิกที่นี่เพื่อ ดูโปรแกรม นี้ ฉบับเต็ม


อัตราค่าบริการแพคเกจทัวร์ (บาท) | Period & Price
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
2017-04-15 22,900 26,800 21,900 20,900 ทัวร์เต็ม
ข้อมูลตามแผนกของเราติดต่อที่ (02)713-8992 หรือติดต่อโดยตรงตามแผนกดัง นี้
แพคเกจทัวร์นี้รวม | Tour Inclusions ตั๋วเครื่องบินสายการบินแอร์เอเชีย (FD) ไป-กลับพร้อมกัน (กรุ๊ป) กรุงเทพฯ-กวางเจา–กรุงเทพฯ น้ำหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม โหลดใต้เครื่องได้ท่านละ 1 ใบ และถือขึ้นเครื่องได้ 1 ใบ น้ำหนัก 7 กิโลกรัม ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีน (วีซ่ากรุ๊ปหน้าด่าน)ค่าภาษีน้ำมัน ณ วันที่ 01 ธันวาคม 2559 (หากมีการเรียกเก็บเพิ่มจากสายการบินในภายหลัง กรุณาชำระส่วนต่างเพิ่มเติม) ค่าโรงแรมที่พัก ระดับมาตรฐาน ตามที่ระบุในโปรแกรม (พักห้องละ 2-3 ท่าน) ค่าอาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อตามที่ระบุไว้ในรายการ ค่ามัคคุเทศก์และยานพาหนะนำทางตลอดรายการ ค่าธรรมเนียมเข้าชมงานและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงิน 1ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
แพคเกจทัวร์นี้ไม่รวม | Tour Exclusions ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกินพิกัด 20 กิโลกรัม***(หากท่านมีจำนวนกระเป๋ามากกว่า 1 ใบ ท่านจะต้องชำระค่าทำเนียมการขนส่งสัมภาระเพิ่มเติมกับทางแอร์ไลน์เอง) หากต้องการเพิ่มน้ำหนักกระเป๋า ต้องชำระเพิ่มดังนี้- เพิ่มเป็น 25 กิโลกรัม/ต่อเที่ยว เพิ่มท่านละ 400 บาท- เพิ่มเป็น 30 กิโลกรัม/ต่อเที่ยว เพิ่มท่านละ 850 บาท- เพิ่มเป็น 40 กิโลกรัม/ต่อเที่ยว เพิ่มท่านละ 1800 บาท เป็นราคาที่ซื้อจากเมืองไทยเท่านั้น Update วันที่ 01 ธันวาคม 2559 สามารถเปลี่ยนแปลงได้)**กรุณาแจ้งพนักงานเรื่องซื้อน้ำหนักสัมภาระเพิ่มก่อนเดินทาง 7 วัน เท่านั้น !!! ค่าหนังสือเดินทาง เอกสารต่างด้าวต่างๆ วีซ่าเร่งด่วน หรือผู้ถือพาสปอร์ตไทยที่ไม่มีวันเกิด เดือนเกิดและวีซ่าต่างชาติ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่นอกเหนือจากรายการระบุอาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิง (ถ้าสายการบินมีการเรียกเก็บ) ค่าทำบัตรเข้างานกรณีท่านที่เคยมีแล้ว ลืมหรือทำบัตรหาย หากท่านประสงค์ทำค่าธรรมเนียมวีซ่าเดี่ยวจีน เพิ่มท่านละ 1,000 บาท ( แบบ 4 วันทำการ) ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ คนละ 20หยวน / คน / วัน , ค่าทิปพนักงานยกกระเป่าในโรงแรม ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ภาษีบริการ 3 % กรณีลูกค้าองค์กรไม่รวมภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีชำระโดยบัตรเครดิตไม่รวมค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต 3 %
เงื่อนไขการจองทัวร์ | Terms & Conditions

* กรุณาสำรองที่นั่ง พร้อมชำระเงินมัดจำค่าทัวร์ ตามระบุในรายการทัวร์ ภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด
* กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 15 วันทำการ ( ไม่นับรวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ )
* กรณีเดินทางตามรายการทัวร์ที่มี ไม่มีวีซ่า (Non Visa)ส่วนที่เหลือชำระ ก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วันทำการ ( ไม่นับรวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ ) มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
* กรณีเดินทางตามรายการทัวร์ที่มี วีซ่า (Visa) กรณีวีซ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานฑูต บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่า และ/หรือ ค่าใช้จ่ายตามจริง ส่วนที่เหลือชำระทันทีที่ผลพิจารณาวีซ่าออก หรือก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วันทำการ มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
* การจองทัวร์ / บริการใดๆ จะมีสถานะสมบูรณ์ เมื่อทางบริษัทได้รับ เอกสารที่ใช้ประกอบการจองทัวร์ ครบ พร้อม เอกสารยืนยันการชำระเงินค่ามัดจำทัวร์ ตามระบุในรายการทัวร์ เท่านั้น มิฉะนั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกการจองของท่านโดยอัตโนมัติ

เอกสารที่ใช้ประกอบการจองทัวร์ | Document

(สำคัญมาก : โปรดตรวจสอบ อายุการใช้งานของหนังสือเดินทาง ( Passport) ของผู้โดยสาร และผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน ก่อนส่งมาเพื่อยืนยันการทำจอง ว่าหมดอายุหรือไม่ เนื่องจากพาสปอร์ตที่ใช้ในการเดินทางได้ ต้องมีอายุเหลืออยู่อย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไป นับจากวันเดินทาง ไป-กลับของรายการทัวร์ที่ลูกค้าจอง )


* สำเนา/ตัวจริง หนังสือเดินทางไทย (Thai's Passport) ที่มีอายุการใช้งานเกิน 6 เดือน นับจากวันที่จะเดินทางล่าสุด / มีสภาพดีไม่ชำรุด
* สำเนา/ตัวจริง หนังสือเดินทางต่างด้าว (Foreigner's Passport)ที่มีอายุการใช้งานเกิน 6 เดือน นับจากวันที่จะเดินทางล่าสุด / มีสภาพดีไม่ชำรุด ( บริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ ตามระบุในรายการทัวร์ (ถ้ามี) )
* เอกสารยืนยันการชำระเงินค่ามัดจำทัวร์ ตามระบุในรายการทัวร์

เงื่อนไขการยกเลิกและเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลง | Cancellation Conditions

* บริษัทขอสงวนสิทธิ์ การยกเลิกทุกกรณี,การเปลี่ยนแปลง และเงื่อนไขการคืนเงินใดๆ ให้เป็นไปตามระบุในรายการทัวร์ที่ลูกค้าจองเท่านั้น

หมายเหตุทัวร์ | Remark

* บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
* กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจากการล่าช้า (Delay) ของทางสายการบิน ทำให้ไม่สามารถกิน-เที่ยวและพักโรงแรมได้ครบถ้วนตามโปรแกรมทัวร์ที่ระบุ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น เพราะถือเป็นเหตุสุดวิสัยที่เกิดขึ้นโดยตรงจากทางสายการบิน และทางบริษัทฯ ไม่ได้รับค่าชดเชยใด ๆ ทั้งสิ้นจากทางสายการบิน
* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการที่จะเปลี่ยนแปลงการเดินทาง หรือยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า และสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวในกรณีที่มีเหตุจำเป็นสุดวิสัย โดยจะพยายามให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับท่าน
* หากระหว่างการเดินทาง ท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง (Immigration) ของประเทศไทย หรือประเทศปลายทาง ปฏิเสธการเข้า หรือ ออกเมือง ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ ซึ่งถือเป็นเหตุซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด
* บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ เช่น การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การจลาจล, การนัดหยุดงาน, และทรัพย์สินส่วนตัวสูญหาย หรือหลงลืมตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวอยู่นอกเหนืออำนาจการควบคุมของบริษัทฯ
* ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้ ถือว่าท่านได้สละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกร้องขอเงินคืนค่าบริการได้
* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา และเงื่อนไขต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อตกลงการซื้อแพคเกจทัวร์กับ Thaifly.com | Other Conditions

ข้อตกลงการซื้อแพคเกจทัวร์กับ Thaifly.com | Other Conditions
ทางบริษัท Thaifly Travel Co.,Ltd. ขอแจ้งข้อตกลงการซื้อบริการแพคเกจทัวร์ กับลูกค้าทุกท่าน เพื่อให้การตกลงซื้อขายบริการใดๆจากบริษัทฯ เป็นไปโดยสมบูรณ์ กรุณาดำเนินการดังต่อไปนี้

1. กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของ ข้อมูลส่วนตัวของผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน
* ชื่อ + นามสกุล ของผู้โดยสารทุกคน
* คำนำหน้า ชื่อ เช่น Mr. / Mrs. / Miss.
* ชื่อ / ชั้นยศ / ทางตำรวจ / ทหารเป็นต้น (ถ้ามีและต้องการระบุ)
* เบอร์สะสมไมล์ของสายการบินต่าง ๆ (ในกรณีที่สามารถสะสมไมล์ได้)
2. กรณีมีเด็กร่วมเดินทาง โปรดตรวจสอบว่าอายุเด็กอยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องใช้ราคา ตั๋วเครื่องบิน ประเภทใดตรงตามอายุของเด็กหรือไม่
3. สำคัญมาก : โปรดตรวจสอบ อายุการใช้งานของหนังสือเดินทาง ( Passport)ของผู้โดยสาร และผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน ว่าจะต้องคงมีอายุเหลือ ณวันเดินทาง มากกว่า 6 เดือน ขึ้นไป ความผิดพลาดในข้อ 1อาจสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้หากยังไม่ได้มีการออกตั๋วเครื่องบินทั้งนี้หากมีตรวจพบความผิดพลาดภายหลังการออก ตั๋วเครื่องบินแล้วการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยผู้โดยสารต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นเองส่วนในกรณีอายุการใช้งานหนังสือเดินทาง ( Passport ) ผู้ซื้อ จะต้องเป็นผู้ตรวจสอบและเตรียมความพร้อมของเอกสารด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการใด ๆ แทนท่านทุกกรณี กรณีที่ ท่านไม่ได้ทำการทักท้วงใด ๆในลักษณะลายลักษณ์อักษร บริษัทฯถือว่าท่านได้รับทราบเงื่อนไขและข้อกำหนดทั้งหมด ของบริษัทฯเป็นทีเรียบร้อยแล้ว โดยหากเกิดความเสียหายใดๆ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบทุกกรณี หากท่านมีข้อสงสัยใด ๆกรุณาสอบถามพนักงาน Sale Tour Operation และ สามารถสำรองที่นั่งที่ท่านติดต่อได้ตลอดเวลาทำการของบริษัทฯ ระหว่างเวลา 08.30 - 18.00 น ในวันจันทร์ - ศุกร์ และในวันเสาร์ ระหว่างเวลา 09.00-15.00 น. ได้ทางโทรศัพท์ 02 713 8992 และโทรสาร 02 745 7322
4. สำคัญมาก : ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน)เดินทางกับคณะ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกติเราใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู
5. บริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนำสัมมนา และการเดินทางที่มีความชำนาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทางทั้งนี้ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบใ อุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ, อันเนื่องจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง,การผันผวนของ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผู้มีอำนาจทำการแทนประจำประเทศไทย (โดยไม่จำต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ้มครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผู้ร่วมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย
และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ เนื่องมาจาก ความประพฤติ/พฤติกรรมของผู้เดินทาง ไม่ปฎิบัติตามกฎระเบียบด้านการควบคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัท จะยึดถือและคำนึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติ ซึ่งร่วมเดินทางเป็นสำคัญ
6. ท่านที่จะออกตั๋วภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคำยืนยันว่าทัวร์นั้นๆ ยืนยัน การเดินทาง หากท่านออกตั๋วโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงานแล้วทัวร์นั้นยกเลิก บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั้นได้
7. บริษัทขอสงวนสิทธ์การเปลี่ยนแปลง รายละเอียดการเดินทาง ตามความเหมาะสม และ เงื่อนไขการออกเดินทาง ตามจำนวนผู้โดยสาร ที่บริษัทฯ กำหนด โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าทุกท่านเป็นสำคัญ **

เงื่อนไขแพคเกจทัวร์

บริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด จะไม่รับผิดชอบใดๆ และสงวนสิทธิ์การคืนเงินทุกกรณีหากท่านฝ่าฝืนกระทำการแก้ไข คัดลอก ตัดต่อ ดัดแปลง เพิ่มหรือลด ข้อความใดๆ ภายในเอกสารรายการเที่ยว/โปรแกรมทัวร์ทั้งหมด ทั้งในเว็บไซต์และเอกสารฉบับจริงโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากบริษัทฯ โดยเด็ดขาด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง หากมีจำนวนผู้เดินทางไม่ถึงขั้นต่ำตามที่โปรแกรมระบุไว้ ซึ่งบริษัทฯ จะรับผิดชอบโดยการคืนเงินเต็มจำนวนตามที่ลูกค้าได้ชำระมาแล้ว


อัตราค่าบริการแพคเกจทัวร์ (บาท) | Period & Price
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
2017-04-15 22,900 26,800 21,900 20,900 ทัวร์เต็ม

คำค้น: CANTON FAIR 121th, CANTON FAIR 2017, ทัวร์ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์, ทัวร์ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์ราคาถูก, โปรแกรมทัวร์ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์, เที่ยวดูงานกวางเจาเทรดแฟร์, บริษัททัวร์ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์


ข้อมูลตามแผนกของเราติดต่อที่ (02)713-8992 หรือติดต่อโดยตรงตามแผนกดัง นี้มั่นใจได้ 100% ทุกบริการของ Thaifly.com ด้วยประสบการณ์ รับจัดทัวร์ อย่างครบวงจรมากกว่า 19 ปี | จองทัวร์ต่างประเทศ,จองตั๋วเครื่องบิน,จองแพคเกจทัวร์ บริการท่องเที่ยวอื่นๆ การันตีด้วยเครื่องหมายรับรองจากองค์กรชั้นนำ ,กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์,การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว,การันตีคุณภาพ บริการตามมาตรฐานแน่นอน

 

T.A.T. Licence No. 11/5301© 2018 | Thaifly.com. All rights reserved

DBD Verified

TAT Licence

DBD Registered

ATTA

ข้อมูลตามแผนกของเราติดต่อที่ (02)713-8992 หรือติดต่อโดยตรงตามแผนกดัง นี้