Thaifly Travel
   02-713-8992

 

 

ศูนย์รวมทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า โตเกียวราคาถูก สุดคุ้ม คุณภาพเยี่ยม
สัมผัสมนต์เสน่ห์แดนอาทิตย์อุทัย ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า โตเกียว แบบมีระดับ
มั่นใจบริษัททัวร์ญี่ปุ่นชั้นนำ อันดับ 1

 

 


Thaifly.com บริษัททัวร์ญี่ปุ่นชั้นนำ รวบรวมทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า โตเกียว โปรโมชั่น ปี 2562 / 2019 ที่ดีที่สุด เรารวบรวมทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูกสุดคุ้ม ที่มีแพคเกจเที่ยวญี่ปุ่นครบทุกเส้นทางสุดประทับใจ บินดี กินหรู พักสบาย เที่ยวสนุก ราคาถูกกว่าไปเอง เดินทางไปกับทีมงานผู้เชี่ยวชาญทัวร์ญี่ปุ่นตัวจริง ประสบการณ์กว่า 20 ปี มั่นใจคุ้มที่สุดในตลาดทัวร์ โดยเสียงการันตีจากลูกค้าเดินทางจริงกว่า 5 แสนราย ตลอดระยะเวลา 20 ปี ครบทุกเส้นทางฮิตในญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็น โตเกียว โอซาก้า ฮอกไกโด และเส้นทางอื่นๆ ยอดนิยม ให้คุณเลือกเที่ยว ครบทุกเทศกาล ทั้งปี
หากคุณต้องการจัดกรุ๊ปทัวร์ส่วนตัว,Exclusive Group,จัดกรุ๊ปเหมา,VIP Group,จัดกรุ๊ปบริษัท ดูที่ รับจัดทัวร์ญี่ปุ่น


ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว โอซาก้า หมู่บ้านชิราคาวาโกะ กินขาปูยักษ์ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (PRO TOKYO OSAKA) [JUL] 6วัน 4คืน บิน THAI AIRWAYS 75
มื้อ อาหาร : 9 มื้อ

Special Tour
Day 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินนาริตะ - อิออนมอลล์ (-/-/-)
Day 2 : อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - หุบเขาโอวาคุดานิ-พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค (B/L/D)
Day 3 : ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 - ผ่านชมทะเลสาบคาวาคุจิโกะ - เรียนรู้วิธีการชงชาแบบญี่ปุ่น - ช้อปปิ้ง SAKAE นาโกย่า (B/L/-)
Day 4 : กิฟุ-หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-โอซาก้า-เอ็กซ์โปซิตี้ (B/L/-)
Day 5 : อิสระช้อปปิ้งหรือเลือกทัวร์เสริมยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ (B/-/-)
Day 6 : เกียวโต-ศาลเจ้าฟุชิมิอินาริ-ริงกุเอ้าท์เลต-สนามบินคันไซ-สนามบินสุวรรณภูมิ (B/-/-)

Highlight
เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว โอซาก้า หมู่บ้านชิราคาวาโกะ กินขาปูยักษ์ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (PRO TOKYO OSAKA) [JUL] 6วัน 4คืน บิน THAI AIRWAYS,อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่,ล่องเรือทะเลสาบอาชิ,หุบเขาโอวาคุวานิ,ชงชาแบบญี่ปุ่น,หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค,ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5,ผ่านชมทะเลสาบคาวาคุจิโกะ,เรียนรู้วิธีการชงชาแบบญี่ปุ่น,ช้อปปิ้ง SAKAE,เอ็กซ์โปซิตี้,อิสระช้อปปิ้งหรือเลือกซื้อทัวร์เสริมยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ,ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ,ริงกุเอ้าท์เลต
  กรกฎาคม
35,999บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
13 กรกฎาคม 2562 35,999 48,899 35,999 35,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทาคายาม่า โตเกียว ชมดอกลาเวนเดอร์ กินขาปูยักษ์ ออนเซ็น ช้อปปิ้ง (HONSHU FRUIT FLOWER) [JUN-JUL] 7วัน 4คืน บิน THAI AIRWAYS 75
มื้อ อาหาร : 9 มื้อ

Special Tour
Day 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) (-/-/-)
Day 2 : สนามบินคันไซ – ปราสาทโอซาก้า – วัดคิโยมิซุ – ปราสาทนิโจ้ (-/L/D)
Day 3 : หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ – เมืองเก่าทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ (B/L/D)
Day 4 : ภูเขาไฟฟูจิ – ทุ่งลาเวนเดอร์ – ไร่เมล่อน –ช้อปปิ้งชินจูกุ (B/L/-)
Day 5 : อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย (ไม่มีรถบัสคอยอำนวยความสะดวก) (B/-/-)
Day 6 : วัดอาซากุสะ – หอคอยโตเกียวสกายทรี – ช็อปปิ้งโอไดบะ – สนามบินฮาเนดะ (B/-/-)
Day 7 : สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพ) (-/-/-)

Highlight
เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทาคายาม่า โตเกียว ชมดอกลาเวนเดอร์ กินขาปูยักษ์ ออนเซ็น ช้อปปิ้ง (HONSHU FRUIT FLOWER) [JUN-JUL] 7วัน 4คืน บิน THAI AIRWAYS,คันไซ,ปราสาทโอซาก้า,วัดคิโยมิซุ,ปราสาทนิโจ้,หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ,เมืองเก่าทาคายาม่า,ซันมาชิซูจิ,ภูเขาไฟฟูจิ,ทุ่งลาเวนเดอร์,ไร่เมล่อน,ช้อปปิ้งชินจูกุ,อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย (ไม่มีรถบัสคอยอำนวยความสะดวก),วัดอาซากุสะ,หอคอยโตเกียวสกายทรี,ช็อปปิ้งโอไดบะ
  มิถุนายน / กรกฎาคม
45,900บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
28 มิถุนายน 2562 42,900 50,900 42,900 39,900 เช็คที่นั่ง
29 มิถุนายน 2562 42,900 50,900 42,900 39,900 เช็คที่นั่ง
30 มิถุนายน 2562 42,900 50,900 42,900 39,900 เช็คที่นั่ง
1 กรกฎาคม 2562 42,900 50,900 42,900 39,900 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทาคายาม่า โตเกียว ชมดอกลาเวนเดอร์ ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ เจแปน กินขาปูยักษ์ ออนเซ็น ช้อปปิ้ง (TAKAYAMA THEME PARK) [JUN-JUL] 7วัน 4คืน บิน THAI AIRWAYS 75
มื้อ อาหาร : 8 มื้อ

Special Tour
Day 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) (-/-/-)
Day 2 : สนามบินคันไซ – UNIVERSAL STUDIO JAPAN (-/-/D)
Day 3 : หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ – เมืองเก่าทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ (B/L/D)
Day 4 : ภูเขาไฟฟูจิ – ทุ่งลาเวนเดอร์ – ไร่เมล่อน –ช้อปปิ้งชินจูกุ (B/L/-)
Day 5 : อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย (ไม่มีรถบัสคอยอำนวยความสะดวก) (B/-/-)
Day 6 : วัดอาซากุสะ – หอคอยโตเกียวสกายทรี – ช็อปปิ้งโอไดบะ – สนามบินฮาเนดะ (B/-/-)
Day 7 : สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพ) (-/-/-)

Highlight
เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทาคายาม่า โตเกียว ชมดอกลาเวนเดอร์ ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ เจแปน กินขาปูยักษ์ ออนเซ็น ช้อปปิ้ง (TAKAYAMA THEME PARK) [JUN-JUL] 7วัน 4คืน บิน THAI AIRWAYS,คันไซ,UNIVERSAL STUDIO JAPAN,หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ,เมืองเก่าทาคายาม่า,ซันมาชิซูจิ,ภูเขาไฟฟูจิ,ทุ่งลาเวนเดอร์,ไร่เมล่อน,ช้อปปิ้งชินจูกุ,อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย (ไม่มีรถบัสคอยอำนวยความสะดวก),วัดอาซากุสะ,หอคอยโตเกียวสกายทรี,ช็อปปิ้งโอไดบะ
  มิถุนายน / กรกฎาคม
47,900บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
28 มิถุนายน 2562 44,900 52,900 44,900 41,900 เช็คที่นั่ง
29 มิถุนายน 2562 44,900 52,900 44,900 41,900 เช็คที่นั่ง
30 มิถุนายน 2562 44,900 52,900 44,900 41,900 เช็คที่นั่ง
1 กรกฎาคม 2562 44,900 52,900 44,900 41,900 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต โตเกียว ออนเซ็น กินบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ ช้อปปิ้ง (LOVE JAPAN) [OCT] 7วัน 4คืน บิน THAI AIRWAYS 75
มื้อ อาหาร : 10 มื้อ

Special Tour
Day 1 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินคันไซ (-/-/-)
Day 2 : เมืองนารา - วัดโทไดจิ - ปราสาทโอซาก้า - ตลาดคุโรมง - ย่านชินไซบาชิ (-/L/-)
Day 3 : ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ - ปราสาททองคินคาคุจิ - เมืองอาราชิยาม่า - รถไฟสายโรแมนติก+ ป่าไผ่+ สะพานโทเก็ตสึเคียว - เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว NABANA NO SATO (B/L/D)
Day 4 : ทะเลสาบปลาไหล - โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต - โอชิโนะ ฮัคไค - ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น (B/-/D)
Day 5 : ภูเขาไฟฟูจิ - ฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - มหานครโตเกียว - วัดอาซากุสะ+ถ่ายภาพโตเกียวสกายทรี - ย่านชินจูกุ (B/L/-)
Day 6 : สวนผลไม้ตามฤดูกาล (สวนแอปเปิ้ล) - สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์(ทุ่งดอกโคเชีย+ทุ่งดอกคอสมอส) - โอไดบะ+ห้างไดเวอร์ซิตี้ (หุ่นกันดั้ม) -ห้างสรรพสินค้าอควาซิตี้ - อิออนพลาซ่า (B/L/-)
Day 7 : สนามบินฮาเนดะ - กรุงเทพฯ (-/-/-)

Highlight
เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต โตเกียว ออนเซ็น กินบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ ช้อปปิ้ง (LOVE JAPAN) [OCT] 7วัน 4คืน บิน THAI AIRWAYS,รื่นรมย์ชมทิวทัศน์ด้วยการนั่ง "รถไฟสายโรแมนติก" ถือว่าเป็นเสน่ห์ของรถไฟเก่านี้,ชมมรดกโลกวิหารใหญ่ “วัดโทไดจิ” ณ เมืองนารา พร้อมกวางน้อยคอยต้อนรับ,ชมความงามของ เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว ณ NABANA NO SATO,สนุกสนานกับกิจกรรมเก็บ “แอปเปิ้ล” ผลสดๆ ทานแบบไม่อั้นในสวน,ชมความงามของทุ่งดอกไม้ฮิตาชิไคฮิน ณ ลานกว้างของ "ทุ่งดอกโคเชีย+ทุ่งดอกคอสมอส" หลากสีสั,สัมผัสบรรยากาศ "ล่องเรือโจรสลัด" ชมความงามของทะเลสาบอาชิ ณ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่,ให้ท่านได้ผ่อนคลาย แช่น้ำแร่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยักษ์ อิ่มไม่อั้น,บริการท่านด้วยน้ำดื่มที่ญี่ปุ่นท่านละ 1ขวด/วัน
  ตุลาคม
49,900บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
18 ตุลาคม 2562 47,900 55,900 47,900 45,900 เช็คที่นั่ง