ทัวร์ซีอาน

ทัวร์จีน ซีอาน ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (REMEMBER OF XIAN) [FEB-MAR] 4วัน 3คืน บิน THAI AIR ASIA

ราคาเริ่มต้นที่
17,888บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

  • กำหนดการเดินทาง (จองทัวร์ โดยกดวันที่ต้องการเดินทาง)
  • กุมภาพันธ์ 2562
  • มีนาคม 2562

ทัวร์จีน ซีอาน ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (เจาะลึก 2 นคร ซีอาน ลั่วหยาง) [JAN-MAR] 5วัน 4คืน บิน THAI AIR ASIA

ราคาเริ่มต้นที่
25,888บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์จีน เจิ้งโจว ซีอาน ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (BIG KINGDOM OF XIAN) [FEB-MAR] 5วัน 4คืน บิน THAI SMILES

ราคาเริ่มต้นที่
32,500บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์จีน เจิ้งโจว ลั่วหยาง ซีอาน ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (BIG KINGDOM OF XIAN) [APR] 5วัน 3คืน บิน THAI SMILES

ราคาเริ่มต้นที่
34,800บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม