ทัวร์ซัวเถา

ทัวร์จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน พระราชวังกู้กง ช้อปปิ้ง (BEIJING WOW TG PROMOTION) [JAN-MAR] 5วัน 3คืน บิน THAI AIRWAYS

ราคาเริ่มต้นที่
14,888บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ หังโจว ล่องเรือทะเลสาบซีหู อิสระเต็มวัน ช้อปปิ้ง [FEB-APR] 4วัน 3คืน บิน AIR CHINA

ราคาเริ่มต้นที่
16,888บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์จีน ซัวเถา เยี่ยมญาติ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (แต้จิ๋ว เยี่ยมญาติ) [JAN-MAR] 5วัน 4คืน บิน CHINA SOUTHERN AIRLINES

ราคาเริ่มต้นที่
18,888บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

 • กำหนดการเดินทาง (จองทัวร์ โดยกดวันที่ต้องการเดินทาง)
 • กุมภาพันธ์ 2562

ทัวร์จีน ซัวเถา เยี่ยมญาติ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (แต้จิ๋ว เยี่ยมญาติ) [JAN-MAR] 5วัน 4คืน บิน CHINA SOUTHERN

ราคาเริ่มต้นที่
18,888บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

 • กำหนดการเดินทาง (จองทัวร์ โดยกดวันที่ต้องการเดินทาง)
 • กุมภาพันธ์ 2562
 • มีนาคม 2562

ทัวร์จีน ซัวเถา ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (เหมยโจว มรดกโลกบ้านดินหย่งติ้ง) [JAN-FEB] 5วัน 4คืน บิน CHINA SOUTHERN AIRLINES

ราคาเริ่มต้นที่
19,888บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

 • กำหนดการเดินทาง (จองทัวร์ โดยกดวันที่ต้องการเดินทาง)
 • กุมภาพันธ์ 2562

ทัวร์จีน ซัวเถา เยี่ยมญาติ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (ซัวเถา...ทองหยิบ ทัวร์ไหว้พระ เฮี้ยงบู้ซัว ไต่ฮงกง) [JAN-MAR] 5วัน 4คืน บิน CHINA SOUTHERN AIRLINE

ราคาเริ่มต้นที่
19,999บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

 • กำหนดการเดินทาง (จองทัวร์ โดยกดวันที่ต้องการเดินทาง)
 • กุมภาพันธ์ 2562
 • มีนาคม 2562

ทัวร์จีน ฉงชิ่ง อู่หลง ต้าจู๋ ล่องเรือ ช้อปปิ้ง [DEC] 5วัน 4คืน บิน THAI SMILE

ราคาเริ่มต้นที่
22,888บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

 • กำหนดการเดินทาง (จองทัวร์ โดยกดวันที่ต้องการเดินทาง)

 • กำหนดการเดินทาง : SOLD OUT !!

ทัวร์จีน เสิ่นหยาง ฮาร์บิ้น พระราชวังกู้กง รถไฟความเร็วสูง ช้อปปิ้ง [JAN-FEB] 6วัน 4คืน บิน NOK SCOOT

ราคาเริ่มต้นที่
27,888บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

 • กำหนดการเดินทาง (จองทัวร์ โดยกดวันที่ต้องการเดินทาง)
 • กุมภาพันธ์ 2562