ทัวร์จีน ชิงเต่า ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (ทัวร์คุณธรรม ทัวร์ชิงเต่า ขนมกล้วย โรงงานเบียร์ เสี่ยวอี๋ซาน) [FEB-MAR] 4วัน 3คืน บิน NOK SCOOT

ราคาเริ่มต้นที่
19,999บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

  • กำหนดการเดินทาง (จองทัวร์ โดยกดวันที่ต้องการเดินทาง)
  • มีนาคม 2562

ทัวร์จีน ชิงเต่า ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (ทัวร์คุณธรรม ทัวร์ชิงเต่า ขนมตาล เวยฝั่ง จี่หนาน เขาไท่ซาน) [FEB-MAR] 5วัน 4คืน บิน NOK SCOOT

ราคาเริ่มต้นที่
23,999บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

  • กำหนดการเดินทาง (จองทัวร์ โดยกดวันที่ต้องการเดินทาง)
  • มีนาคม 2562

ทัวร์จีน ชิงเต่า พิชิตเขาไท่ซาน ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (ชิงเต่า จี่หนาน พิชิตเขาไท่ซาน) [MAR-JUN] 5วัน 3คืน บิน SHANDONG AIRLINES

ราคาเริ่มต้นที่
24,888บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

  • กำหนดการเดินทาง (จองทัวร์ โดยกดวันที่ต้องการเดินทาง)
  • เมษายน 2562
  • มิถุนายน 2562

ทัวร์จีน ชิงเต่า ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [APR] 6วัน 5คืน บิน NOK SCOOT

ราคาเริ่มต้นที่
25,888บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์จีน เฉิงตู กำแพงเมืองจีนด่านเจียยี่กวน ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [MAR-MAY] 8วัน 7คืน บิน SICHUAN AIRLINES

ราคาเริ่มต้นที่
25,888บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม