ทัวร์จีน ชิงเต่า สะพานจ้านเฉียว ชมอ่าวพระจันทร์ ช้อปปิ้ง (ทัวร์จีน ชิงเต่า หมูอบเบียร์ เผิงไหล เอียนไถ เวยฝั่ง) [JUL-OCT] 4วัน 3คืน บิน NOK SCOOT

ราคาเริ่มต้นที่
13,899บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์จีน ชิงเต่า สะพานจ้านเฉียว ชมอ่าวพระจันทร์ ช้อปปิ้ง (ทัวร์จีน ชิงเต่า หมูอบเบียร์ เผิงไหล เอียนไถ เวยฝั่ง) [APR-JUN] 4วัน 3คืน บิน NOK SCOOT

ราคาเริ่มต้นที่
13,899บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์จีน ชิงเต่า เยียนไถ หลงโข่ว วัดหนานซาน ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (SLOW LIFE IN QINGDAO) [MAY-JUN] 4วัน 3คืน บิน NOK SCOOT

ราคาเริ่มต้นที่
19,900บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์จีน ชิงเต่า เขาไท่ซาน นั่งกระเช้า หมู่บ้านโบราณโจวชุน ช้อปปิ้ง (ชิงเต่า เขาไท่ซาน ภูเขาศักดิ์สิทธิ์แห่งจีน) [MAY-JUN] 5วัน 3คืน บิน SHANDONG AIRLINES

ราคาเริ่มต้นที่
23,900บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

  • กำหนดการเดินทาง (จองทัวร์ โดยกดวันที่ต้องการเดินทาง)
  • มิถุนายน 2562

ทัวร์จีน ชิงเต่า พิชิตเขาไท่ซาน ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (ชิงเต่า จี่หนาน พิชิตเขาไท่ซาน) [MAR-JUN] 5วัน 3คืน บิน SHANDONG AIRLINES

ราคาเริ่มต้นที่
24,888บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

  • กำหนดการเดินทาง (จองทัวร์ โดยกดวันที่ต้องการเดินทาง)
  • มิถุนายน 2562

ทัวร์จีน ชิงเต่า เยียนไถ หลงโข่ว วัดหนานซาน ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (SLOW LIFE IN QINGDAO) [JUL-AUG] 4วัน 3คืน บิน NOK SCOOT

ราคาเริ่มต้นที่
24,900บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม