ทัวร์ฉางซา

ทัวร์จีน ฉางซา จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน แกรนด์แคนยอน สะพานกระจก ช้อปปิ้ง [FEB-OCT] 5วัน 3คืน บิน THAI AIR ASIA

ราคาเริ่มต้นที่
9,888บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์จีน ฉางซา จางเจียเจี้ย ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (ทัวร์จางเจียเจี้ย ขนมจีบปู พัก 5 ดาว) [JAN] 4วัน 3คืน บิน THAI SMILE

ราคาเริ่มต้นที่
15,899บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

  • กำหนดการเดินทาง (จองทัวร์ โดยกดวันที่ต้องการเดินทาง)
  • มกราคม 2562

ทัวร์จีน ฉางซา จางเจียเจี้ย สะพานกระจก ช้อปปิ้ง [JAN-MAR] 5วัน 4คืน บิน THAI AIRASIA

ราคาเริ่มต้นที่
19,888บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์จีน ซัวเถา ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (เหมยโจว มรดกโลกบ้านดินหย่งติ้ง) [JAN-FEB] 5วัน 4คืน บิน CHINA SOUTHERN AIRLINES

ราคาเริ่มต้นที่
19,888บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

  • กำหนดการเดินทาง (จองทัวร์ โดยกดวันที่ต้องการเดินทาง)
  • มกราคม 2562
  • กุมภาพันธ์ 2562

ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี เมืองโบราณอู่เจิ้น เวนิชแห่งเจ้อเจียง) [FEB-MAR] 5วัน 4คืน บิน THAI AIRWAYS

ราคาเริ่มต้นที่
22,888บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย สะพานกระจก ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (NEW บินตรง จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง กุ้ยโจว) [FEB-MAR] 5วัน 4คืน บิน CHINA SOUTHERN

ราคาเริ่มต้นที่
24,888บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์จีน ฉางซา จางเจียเจี้ย อวตาร ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (BIG ENJOY CHANGZA ZHANGJIAJIE) [MAR-APR] 5วัน 4คืน บิน THAI SMILES

ราคาเริ่มต้นที่
27,900บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม