Thaifly Travel
   02-713-8992

ทัวร์จีน ชิงเต่า เยียนไถ หลงโข่ว วัดหนานซาน ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (SLOW LIFE IN QINGDAO) [MAY-JUN] 4วัน 3คืน บิน NOK SCOOT
มื้อ อาหาร : 8 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – ชิงเต่า (สนามบินชิงเต่าหลิวถิง) (-/-/-)
Day 2 : ชิงเต่า - เผิงไหล - จุดชมวิวแปดเซียนข้ามทะเล - เยียนไถ - สวนสาธารณะเยียนไถซาน (B/L/D)
Day 3 : เยียนไถ - หลงโข่ว - วัดหนานซาน - ชิงเต่า - พิพิธภัณฑ์โรงเบียร์ชิงเต่า (B/L/D)
Day 4 : สะพานจ้านเฉียว - ชมวิวภายนอกโบสถ์ เซนต์ไมเคิล - สวนเสี่ยยวหยีซาน - ถนนปาต้ากวน - สะพานไม้ม่านปู้ - ศูนย์เรือใบโอลิมปิก - จัตุรัสชิงเต่า – ตลาดสินค้าพื้นเมืองชิงเต่า - ชิงเต่า (สนามบินชิงเต่าหลิวถิง) – กรุงเทพ(สนามบินดอนเมือง) (B/L/-)

Highlight
เที่ยวจีน ทัวร์จีน ชิงเต่า เยียนไถ หลงโข่ว วัดหนานซาน ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (SLOW LIFE IN QINGDAO) [MAY-JUN] 4วัน 3คืน บิน NOK SCOOT,เที่ยวเต็มอิ่ม ไม่ลงร้านช้อปฯ,ชมโรงเบียร์ชิงเต่า เบียร์ยี่ห้อเก่าแก่ของจีนยาวนานมามากกว่า 100 ปี,พิเศษ ชิมเบียร์สดชิงเต่าฟรี ณ โรงเบียร์ชิงเต่า,ชมวิวพาโนรามาของเมืองชิงเต่า เขาเสี่ยวหยี่ซาน,นมัสการพระใหญ่ที่วัดหนานซาน เมืองหลงโข่ว,พักโรงแรมหรูระดับ 5 ดาวทุกคืน
  มิถุนายน
19,900บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
30 มิถุนายน 2562 19,900 24,400 19,900 19,900 เช็คที่นั่ง

ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี่ หมู่บ้านซีโจว นั่งกระเช้า ภูเขาหิมะมังกรหยก ช้อปปิ้ง (KUNMING IMPRESSION OF LIJIANG) [AUG-OCT] 5วัน 4คืน บิน THAI AIRWAYS
มื้อ อาหาร : 12 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - คุนหมิง(สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย) - ต้าหลี่ (-/-/D)
Day 2 : หมู่บ้านซีโจว - ชมทะเลสาบเอ๋อไห่ - วัดเจ้าแม่กวนอิม - ต้าหลี่ - ลี่เจียง - สระมังกรดำเมืองโบราณลี่เจียง (B/L/D)
Day 3 : ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่) - IMPRESSION (โชว์จางอวี้โหมว) - อุทยานน้ำหยก - ร้านสาหร่ายเกลียวทอง - ต้าลี่ (B/L/D)
Day 4 : ต้าหลี่ - คุนหมิง - ร้านยางพารา - ตำหนักทองจินเตี้ยน - ร้านหยก - อิสระช้อปปิ้ง (B/L/D)
Day 5 : ร้านบัวหิมะ - ร้านผ้าไหม - วัดหยวนทง - คุนหมิง(สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย) - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) (B/L/-)

Highlight
เที่ยวจีน ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี่ หมู่บ้านซีโจว นั่งกระเช้า ภูเขาหิมะมังกรหยก ช้อปปิ้ง (KUNMING IMPRESSION OF LIJIANG) [AUG-OCT] 5วัน 4คืน บิน THAI AIRWAYS,ชมความงดงามของภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่),ชมโชว์ IMPRESSION LIJIANG สร้างโดยผู้กำกับชื่อดัง จางอวี้โหมว,ชมเมืองโบราณลี่เจียง เมืองแห่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม,สัมผัสเมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิ เมืองที่มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี เมืองคุนหมิง
  สิงหาคม / ตุลาคม
19,900บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
8 สิงหาคม 2562 23,900 28,900 23,900 22,900 เช็คที่นั่ง
14 สิงหาคม 2562 22,900 27,900 22,900 21,900 เช็คที่นั่ง
28 สิงหาคม 2562 22,900 27,900 22,900 21,900 เช็คที่นั่ง
10 ตุลาคม 2562 22,900 27,900 22,900 21,900 เช็คที่นั่ง
17 ตุลาคม 2562 21,900 26,900 21,900 20,900 เช็คที่นั่ง
19 ตุลาคม 2562 22,900 27,900 22,900 21,900 เช็คที่นั่ง

ทัวร์จีน ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ กำแพงเมืองจีน ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (เลสโก กำแพงหมื่นลี้) [MAY-AUG] 6วัน 4คืน บิน THAI AIRWAYS
มื้อ อาหาร : 14 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (-/-/-)
Day 2 : เมืองปักกิ่ง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังต้องห้าม – ถนนโบราณเฉียนเหมิน - ชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง (B/L/D)
Day 3 : ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา - พระราชวังฤดูร้อน - ร้านหยก - กำแพงเมืองจีน (ด่านจีหย่งกวน) - ช้อปปิ้งเดอะเพลส (B/L/D)
Day 4 : ร้านปี่เซี๊ยะ - ตลาดรัสเซีย - นั่งรถไฟความเร็วสูง (เมืองปักกิ่ง – เมืองเซี่ยงไฮ้) (B/L/D)
Day 5 : ร้านผ้าไหม - หาดไว่ทาน - ถนนนานกิง - Starbucks Reserve Roastery - ถนนเทียนจื่อฝาง – ร้านบัวหิมะ - ย่านซินเทียนตี้ (B/L/D)
Day 6 : วัดพระหยกขาว - ร้านใบชา - สนามบินสุวรรณภูมิ (B/-/-)

Highlight
เที่ยวจีน ทัวร์จีน ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ กำแพงเมืองจีน ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (เลสโก กำแพงหมื่นลี้) [MAY-AUG] 6วัน 4คืน บิน THAI AIRWAYS,เยือนเมืองหลวงแห่งแผ่นดินใหญ่ ณ กรุงปักกิ่ง,พร้อมชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง,ย้อนอดีตสู่ความยิ่งใหญ่ของราชวงศ์จีน และความลับในพระราชวังต้องห้าม,ชมพระราชวังฤดูร้อน ‘‘อี้เหอหยวน’’ อุทยานหลวงที่มีงดงามที่สุดของจีน,สัมผัสมนต์เสน่ห์ และความยิ่งใหญ่ของกำแพงเมืองจีน หรือ กำแพงหมื่นลี้,ช้อปปิ้งจุใจ สุดมันส์กับ THE PLACE ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง และตลาดรัสเซีย,นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่ มหานครเซี่ยงไฮ้,ล่องเรือชมเมืองโบราณจูเจียเจียว เสน่ห์แห่งสายน้ำไข่มุกใต้แยงซีเกียง,ไหว้พระขอพรพระหยกขาว ปฏิมากรรมอันสวยงาม,ช้อปปิ้งจุใจถนนนานกิง ย่านซินเทียนตี้ และตลาดร้อยปี เฉินหวังเมี่ยว,เมนูพิเศษ !! เป็ดปักกิ่ง-สุกี้สไตล์ปักกิ่ง,พิเศษ !! นั่งรถไฟความเร็วสูง,บินหรู น้ำหนักกระเป๋า 30 กก. บริการอาหารไป-กลับ
  กรกฎาคม / สิงหาคม
19,999บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
4 กรกฎาคม 2562 22,999 28,998 22,999 22,999 เช็คที่นั่ง
11 กรกฎาคม 2562 26,999 34,998 26,999 26,999 เช็คที่นั่ง
12 กรกฎาคม 2562 26,999 34,998 26,999 26,999 เช็คที่นั่ง
18 กรกฎาคม 2562 26,999 34,998 26,999 26,999 เช็คที่นั่ง
25 กรกฎาคม 2562 27,999 36,998 27,999 27,999 เช็คที่นั่ง
26 กรกฎาคม 2562 27,999 36,998 27,999 27,999 เช็คที่นั่ง
2 สิงหาคม 2562 25,999 32,998 25,999 25,999 เช็คที่นั่ง
8 สิงหาคม 2562 27,999 36,998 27,999 27,999 เช็คที่นั่ง
9 สิงหาคม 2562 27,999 34,998 27,999 27,999 เช็คที่นั่ง
15 สิงหาคม 2562 25,999 32,998 25,999 25,999 เช็คที่นั่ง
16 สิงหาคม 2562 25,999 32,998 25,999 25,999 เช็คที่นั่ง
22 สิงหาคม 2562 25,999 32,998 25,999 25,999 เช็คที่นั่ง
23 สิงหาคม 2562 25,999 32,998 25,999 25,999 เช็คที่นั่ง
29 สิงหาคม 2562 25,999 32,998 25,999 25,999 เช็คที่นั่ง
30 สิงหาคม 2562 25,999 32,998 25,999 25,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์จีน ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ กำแพงเมืองจีน นั่งรถไฟความเร็วสูง ชมกายกรรมปักกิ่ง ช้อปปิ้ง [JUN-JUL] 5วัน 4คืน บิน THAI AIRWAYS
มื้อ อาหาร : 12 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – ปักกิ่ง(สนามบินปักกิ่งแคปิตอล) – ถนนหวังฝูจิ่ง (-/-/D)
Day 2 : ปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง – ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา – ตลาดหงเฉียว – กายกรรมปักกิ่ง (B/L/D)
Day 3 : ศูนย์เครื่องรางผีเซียะ– พระราชวังฤดูร้อน – กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน – ศูนย์หยก – ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิกรังนกและสระว่ายน้ำ (B/L/D)
Day 4 : ปักกิ่ง – เซี่ยงไฮ้ (โดยรถไฟความเร็วสูง) – ตลาดเฉินหวังเมี่ยว - หาดไว่ทาน – อุโมงค์เลเซอร์ (B/L/D)
Day 5 : ศูนย์นวดเท้า(ยาบัวหิมะ) – ถนนนานกิง – STARBUCKS RESERVE ROASTERY – เซี่ยงไฮ้(สนามบินเซี่ยงไฮ้ผู่ตง) – กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ) (B/L/-)

Highlight
เที่ยวจีน ทัวร์จีน ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ กำแพงเมืองจีน นั่งรถไฟความเร็วสูง ชมกายกรรมปักกิ่ง ช้อปปิ้ง [JUN-JUL] 5วัน 4คืน บิน THAI AIRWAYS,กำแพงเมืองจีน,พระราชวังกู้กง,รถไฟความเร็วสูง,หาดไว่ทาน,STARBUCKS RESERVE ROASTERY,เป็ดปักกิ่ง,สุกี้มองโกล,เสี่ยวหลงเปา
  กรกฎาคม
19,999บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
5 กรกฎาคม 2562 23,999 28,999 23,999 23,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์จีน เฉิงตู ง้อไบ๊ อุทยานไห่โหลวโกว ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (เฉิงตู ไห่โหลวโกว เล่อซาน) [JUN-OCT] 4วัน 3คืน บิน THAI AIRWAYS
มื้อ อาหาร : 9 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ – เฉิงตู – เล่อซาน – อุทยานเมืองพระตะวันออก – ง้อไบ๊ (-/-/D)
Day 2 : ง้อไบ๊ – โม๋ซี – อุทยานธารน้ำแข็งไห่โหลวโกว (B/L/D)
Day 3 : โม๋ซี – เฉิงตู – ถนนคนเดินซอยกว้างซอยแคบ (B/L/D)
Day 4 : ถนนคนเดินจิ๋นหลี่ – กรุงเทพฯ (B/L/-)

Highlight
เที่ยวจีน ทัวร์จีน เฉิงตู ง้อไบ๊ อุทยานไห่โหลวโกว ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (เฉิงตู ไห่โหลวโกว เล่อซาน) [JUN-OCT] 4วัน 3คืน บิน THAI AIRWAYS,เฉิงตู,เล่อซาน,ง้อไบ๊,โม๋ซี,ถนนคนเดินซอยกว้างซอยแคบ,ถนนคนเดินจิ๋นหลี่,สัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งเสฉวน,อุทยานไห่โหลวโกว ธารน้ำแข็งพันปี,ภูเขาหิมะ และยอดเขากงก่าสูงกว่า 7 พันเมตร สูงสุดของเสฉวน,อุทยานเมืองพระตะวันออก เล่อซาน
  กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน / ตุลาคม
20,399บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
13 กรกฎาคม 2562 22,799 25,799 22,799 22,799 เช็คที่นั่ง
27 กรกฎาคม 2562 22,799 25,799 22,799 22,799 เช็คที่นั่ง
9 สิงหาคม 2562 22,799 25,799 22,799 22,799 เช็คที่นั่ง
31 สิงหาคม 2562 21,999 24,999 21,999 21,999 เช็คที่นั่ง
14 กันยายน 2562 21,999 24,999 21,999 21,999 เช็คที่นั่ง
12 ตุลาคม 2562 24,999 27,999 24,999 24,999 เช็คที่นั่ง
17 ตุลาคม 2562 24,999 27,999 24,999 24,999 เช็คที่นั่ง
24 ตุลาคม 2562 24,999 27,999 24,999 24,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง นั่งกระเช้า ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [MAR-JUL] 5วัน 4คืน บิน THAI AIR ASIA
มื้อ อาหาร : 12 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ - คุนหมิง - ต้าหลี่ - หมู่บ้านซีโจว (-/L/D)
Day 2 : ต้าหลี่ - ทะเลสาบเอ๋อไห่ - วัดเจ้าแม่กวนอิม - ลี่เจียง - สระน้ำมังกรดำ - สาหร่ายเกลียวทอง - เมืองโบราณลี่เจียง (B/L/D)
Day 3 : ภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้าใหญ่) - IMPRESSION - อุทยานน้ำหยก -ร้านใบชา - ต้าหลี่ (B/L/D)
Day 4 : ต้าลี่ - คุนหมิง - บัวหิมะ - ตำหนักทอง - ร้านหยก - อิสระช้อปปิ้ง (B/L/D)
Day 5 : คุนหมิง -ร้านผ้าไหม - กรุงเทพฯ (B/-/-)

Highlight
เที่ยวจีน ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง นั่งกระเช้า ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [MAR-JUL] 5วัน 4คืน บิน THAI AIR ASIA,พิชิต 2 ภูเขา,หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน,ภูเขาหิมะมังกรหยก,จุดชมวิว แบบ 360 องศา สัมผัสกับหิมะที่ปกคลุมบนยอดเขา,ชมการแสดง IMPRESSION LIJIANG ผลงานโบว์แดงของผู้กำกับมือทอง จางอี้โหมว,ทะเลสาบเอ๋อไห่,วัดเจ้าแม่กวนอิม,ลี่เจียง,สระน้ำมังกรดำ,สาหร่ายเกลียวทอง,เมืองโบราณลี่เจียง,บัวหิมะ,ตำหนักทอง,ร้านหยก,อิสระช้อปปิ้ง
  กรกฎาคม
20,900บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
13 กรกฎาคม 2562 23,900 28,900 23,900 23,900 เช็คที่นั่ง

ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน นั่งกระเช้า เขาอวตาร สะพานแก้ว ช้อปปิ้ง (FUNNY NO SHOP) [JUN-OCT] 4วัน 3คืน บิน THAI AIR ASIA
มื้อ อาหาร : 8 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - ฉางซา(สนามบินฉางซา ฮวงหัว) (-/-/-)
Day 2 : ฉางซา - จางเจียเจี้ย - เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน) - ถ้ำประตูสวรรค์ - ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า) (B/L/D)
Day 3 : อุทยานจางเจียเจี้ย(ขึ้น-ลงลิฟท์แก้ว) เขาอวตาร – สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง - ลำธารแส้ม้าทอง - สะพานแก้วที่ยาวที่สุด - จางเจียเจี้ย - ฉางเต๋อ - เมืองโบราณต้าเสี่ยวเหอเจีย (B/L/D)
Day 4 : ฉางเต๋อ - สวนดอกไม้(รวมรถราง) - ฉางซา - ถนนโบราณไท่ผิงเจีย (สนามบินฉางซา ฮวงหัว) - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) (B/L/-)

Highlight
เที่ยวจีน ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน นั่งกระเช้า เขาอวตาร สะพานแก้ว ช้อปปิ้ง (FUNNY NO SHOP) [JUN-OCT] 4วัน 3คืน บิน THAI AIR ASIA,ชมความงามที่ยิ่งใหญ่ แห่ง เขาเทียนเหมินซาน,นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดแห่งหนึ่งในโลก สู่ภูผาประตูสวรรค์,ถ้ำประตูสวรรค์เทียนเหมินซาน 1 ใน 4 ของภูเขาที่สวยงามของจีน,ตะลุย The Grand Canyon of Zhangjiajie skywalk สะพานแก้วที่ยาวและสูงที่สุดในโลก,เขาอวตาร เขามหัศจรรย์จางเจียเจี้ย เพชรเม็ดงามแห่ง อุทยานอู่หลิงหยวน,พักโรงแรมระดับ 5 ดาว,เที่ยวเต็มอิ่ม ไม่ลงร้านช้อปฯ
  กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน / ตุลาคม
20,900บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
4 กรกฎาคม 2562 21,900 25,900 21,900 21,900 เช็คที่นั่ง
22 สิงหาคม 2562 21,900 25,900 21,900 21,900 เช็คที่นั่ง
5 กันยายน 2562 21,900 25,900 21,900 21,900 เช็คที่นั่ง
12 กันยายน 2562 21,900 25,900 21,900 21,900 เช็คที่นั่ง
19 กันยายน 2562 21,900 25,900 21,900 21,900 เช็คที่นั่ง
10 ตุลาคม 2562 22,900 26,900 22,900 22,900 เช็คที่นั่ง
17 ตุลาคม 2562 22,900 26,900 22,900 22,900 เช็คที่นั่ง

ทัวร์จีน ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ กำแพงเมืองจีน ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ ขนมเบื้อง OLYMPIC TOWER หังโจว ทะเลสาบซีหู) [JUN-OCT] 6วัน 4คืน บิน CHINA EASTERN AIRLINES
มื้อ อาหาร : 15 มื้อ

Special Tour
Day 1 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (-/-/-)
Day 2 : กรุงเทพฯ-ปักกิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังโบราณกู้กง-ร้านไข่มุก-กายกรรมปักกิ่ง (B/L/D)
Day 3 : พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน-ร้านผีชิว-กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน-ร้านหยก-ขึ้นชมวิวบน หอคอย Olympic Tower (B/L/D)
Day 4 : ร้านหมอนยางพารา-ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย-นั่งรถไฟความเร็วสูง-หังโจว (B/L/D)
Day 5 : ล่องเรือทะเลสาบซีหู (เรือเหมา)-หมู่บ้านใบชา-เซี่ยงไฮ้-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-ย่านซินเทียนตี้ (B/L/D)
Day 6 : ร้านผ้าไหม-ลอดอุโมงค์เลเซอร์-หาดไว่ทาน-ถนนนานกิง-ตึก STARBUCKS ที่ใหญ่และสวยที่สุดในโลก-เซี่ยงไฮ้-กรุงเทพฯ (B/L/D)

Highlight
เที่ยวจีน ทัวร์จีน ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ กำแพงเมืองจีน ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ ขนมเบื้อง OLYMPIC TOWER หังโจว ทะเลสาบซีหู) [JUN-OCT] 6วัน 4คืน บิน CHINA EASTERN AIRLINES,ปักกิ่ง,จัตุรัสเทียนอันเหมิน,พระราชวังโบราณกู้กงร้านไข่มุก,กายกรรมปักกิ่ง,พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน,ร้านผีชิว,กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน,ร้านหยก,ขึ้นชมวิวบนหอคอย Olympic Tower,ร้านหมอนยางพารา,ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย,นั่งรถไฟความเร็วสูง,หังโจว,ถนนซีหูเทียนตี้,ล่องเรือทะเลสาบซีหู(เรือเหมา),หมู่บ้านใบชา,เซี่ยงไฮ้,ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ),ย่านซินเทียนตี้,ร้านผ้าไหม,ลอดอุโมงค์เลเซอร์,หาดไว่ทาน,ถนนนานกิง,ตึก STARBUCKS ที่ใหญ่และสวยที่สุดในโลก
  กันยายน / ตุลาคม
20,999บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
3 กันยายน 2562 25,999 30,499 25,999 25,999 เช็คที่นั่ง
17 กันยายน 2562 25,999 30,499 25,999 25,999 เช็คที่นั่ง
15 ตุลาคม 2562 25,999 30,499 25,999 25,999 เช็คที่นั่ง
21 ตุลาคม 2562 26,999 31,499 26,999 26,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (ลี่เจียง ไฮไลท์ ภูเขาหิมะมังกรหยก) [JUN-OCT] 5วัน 4คืน บิน THAI AIRWAYS
มื้อ อาหาร : 12 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ – คุนหมิง – ต้าหลี่ (-/-/D)
Day 2 : ต้าหลี่ – เมืองโบราณต้าหลี่ – เจดีย์สามองค์ – ทะเลสาบเอ๋อไห่ – สระมังกรดำ – เมืองโบราณลี่เจียง (B/L/D)
Day 3 : ลี่เจียง – ภูเขาหิมะมังกรหยก – ธารน้ำแข็ง (กระเช้าใหญ่) – ทะเลสาบขาว – ทะเลสาบพระจันทร์สีน้ำเงิน – IMPRESSION LIJIANG – อุทยานน้ำหยก – ฉู่ฉง (B/L/D)
Day 4 : ฉู่ฉง – คุนหมิง – เมืองโบราณกวนตู้ (B/L/D)
Day 5 : คุนหมิง – วัดหยวนทง – กรุงเทพฯ (B/L/-)

Highlight
เที่ยวจีน ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (ลี่เจียง ไฮไลท์ ภูเขาหิมะมังกรหยก) [JUN-OCT] 5วัน 4คืน บิน THAI AIRWAYS,ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก กระเช้าใหญ่ Glacier Park,งดงามตระการตา ลานหิมะขาวนวลดังปุยผ้าย,ทะเลสาบขาว และ ทะเลสาบพระจันทร์สีน้ำเงิน,เมืองโบราณลี่เจียง เมืองมรดกโลกจากยูเนสโก้,ต้าหลี่ เมืองโบราณแห่งอาณาจักรน่านเจ้า,คุนหมิง เมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิแห่งมณฑลยูนนาน,สุดยอดโชว์ Impression Lijiang
  กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน / ตุลาคม
21,599บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
10 กรกฎาคม 2562 21,999 25,499 21,999 20,999 เช็คที่นั่ง
10 สิงหาคม 2562 21,999 25,499 21,999 20,999 เช็คที่นั่ง
14 กันยายน 2562 21,599 25,099 21,599 20,599 เช็คที่นั่ง
19 ตุลาคม 2562 22,599 26,099 22,599 21,599 เช็คที่นั่ง

ทัวร์จีน คุนหมิง ภูเขาหิมะมังกรหยก ไหว้พระ อิสระช้อปปิ้ง [MAY-JUL] 5วัน 4คืน บิน THAI AIRWAYS
มื้อ อาหาร : 12 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)-คุนหมิง(สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย)-ต้าหลี่ (-/-/D)
Day 2 : หมู่บ้านซีโจว-ชมทะเลสาบเอ๋อไห่-วัดเจ้าแม่กวนอิม-ต้าหลี่-ลี่เจียง-สระมังกรดำเมืองโบราณลี่เจียง (B/L/D)
Day 3 : ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่)-โชว์จางอวี้โหมว-อุทยานน้ำหยก-ร้านสาหร่ายเกลียวทอง-ต้าหลี่ (B/L/D)
Day 4 : ต้าหลี่ - คุนหมิง-ร้านยางพารา-ตำหนักทองจินเตี้ยน- ร้านหยก-อิสระช้อปปิ้ง (B/L/D)
Day 5 : ร้านบัวหิมะ-ร้านผ้าไหม-วัดหยวนทง-คุนหมิง(สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย)-กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) (B/L/-)

Highlight
เที่ยวจีน ทัวร์จีน คุนหมิง ภูเขาหิมะมังกรหยก ไหว้พระ อิสระช้อปปิ้ง [MAY-JUL] 5วัน 4คืน บิน THAI AIRWAYS •ชมความงดงามของภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่),ชมโชว์ IMPRESSION LIJIANG สร้างโดยผู้กำกับชื่อดัง จางอวี้โหมว,ชมเมืองโบราณลี่เจียง เมืองแห่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม,เมนูพิเศษ,อาหารกวางตุ้ง,สุกี้เห็ด,สุกี้ปลาแซลมอล
  กรกฎาคม
21,888บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
24 กรกฎาคม 2562 24,888 29,388 24,888 23,888 เช็คที่นั่ง