Thaifly Travel
   02-713-8992

ทัวร์จีน คุนหมิง ตงชวน สะพานแก้ว ถ้ำไซอิ๋ว ช้อปปิ้ง [MAR-DEC] 4วัน 2คืน บิน THAI AIR ASIA
มื้อ อาหาร : 8 มื้อ

Special Tour
Day 1 : สนามบินดอนเมือง - คุนหมิง - ตงชวน - แผ่นดินสีแดง - ถานเตี้ยน (-/L/D)
Day 2 : ถานเตี้ยน - คุนหมิง - ถ้ำไซอิ๋ว - สะพานแก้ว(รวมสไลเดอร์ขากลับ) - ถนนคนเดิน OPTION โชว์นกยูง Dynamic Yunnan (B/L/D)
Day 3 : ถานเตี้ยน - คุนหมิง - ถ้ำไซอิ๋ว(รวมสไลเดอร์) - ถนนคนเดิน - OPTION โชว์นกยูง (B/L/D)
Day 4 : คุนหมิง - สนามบินดอนเมือง(กรุงเทพฯ) (-/-/-)

Highlight
เที่ยวจีน ทัวร์จีน คุนหมิง ตงชวน สะพานแก้ว ถ้ำไซอิ๋ว ช้อปปิ้ง [MAR-DEC] 4วัน 2คืน บิน THAI AIR ASIA,คุนหมิง นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ ตื่นตาตื่นใจของแผ่นดินสีแดง ที่เมืองตงชวน,ชมความงาม ถ้ำไซอิ๋ว ท้าความเสียวกับสะพานแก้ว สูงกว่า 20 เมตร,ว้าวว สัมผัสประสบการณ์ใหม่ นั่งสไลด์เดอร์ลงจากเขา,สวนน้ำตกคุนหมิง แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของคุนหมิง ช้อปปิ้งเมืองโบราณกวนตู้,เมนูสุดพิเศษ สุกี้เห็ด,อาหารกวางตุ้ง,พักโรงแรมระดับ 4 ดาว เมืองถานเตี้ยน 1 คืน,เมืองคุนหมิง 1 คืน,บินตรง คุนหมิง โดยสายการบิน Thai Air Asia,ค่าทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป ท่านละ 1,500 บาท
  มิถุนายน / กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน / ตุลาคม / พฤศจิกายน / ธันวาคม
7,888บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
28 มิถุนายน 2562 11,888 15,388 11,888 11,888 เช็คที่นั่ง
26 กรกฎาคม 2562 12,888 16,388 12,888 12,888 เช็คที่นั่ง
9 สิงหาคม 2562 14,888 18,388 14,888 14,888 เช็คที่นั่ง
6 กันยายน 2562 11,888 15,388 11,888 11,888 เช็คที่นั่ง
13 กันยายน 2562 12,888 16,388 12,888 12,888 เช็คที่นั่ง
20 กันยายน 2562 12,888 16,388 12,888 12,888 เช็คที่นั่ง
11 ตุลาคม 2562 15,888 19,388 15,888 15,888 เช็คที่นั่ง
18 ตุลาคม 2562 12,888 16,388 12,888 12,888 เช็คที่นั่ง
25 ตุลาคม 2562 12,888 16,388 12,888 12,888 เช็คที่นั่ง
1 พฤศจิกายน 2562 12,888 16,388 12,888 12,888 เช็คที่นั่ง
8 พฤศจิกายน 2562 12,888 16,388 12,888 12,888 เช็คที่นั่ง
15 พฤศจิกายน 2562 12,888 16,388 12,888 12,888 เช็คที่นั่ง
22 พฤศจิกายน 2562 12,888 16,388 12,888 12,888 เช็คที่นั่ง
29 พฤศจิกายน 2562 12,888 16,388 12,888 12,888 เช็คที่นั่ง
6 ธันวาคม 2562 12,888 16,388 12,888 12,888 เช็คที่นั่ง
13 ธันวาคม 2562 12,888 16,388 12,888 12,888 เช็คที่นั่ง
20 ธันวาคม 2562 12,888 16,388 12,888 12,888 เช็คที่นั่ง

ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ หังโจว ล่องเรือทะเลสาบซีหู ช้อปปิ้ง [FEB-OCT] 5วัน 3คืน บิน NOK SCOOT
มื้อ อาหาร : 12 มื้อ

Special Tour
Day 1 : สนามบินดอนเมือง (-/-/-)
Day 2 : เซี่ยงไฮ้ - เมืองหังโจว - หมู่บ้านชาหลงจิ่ง - ล่องเรือทะเลสาบซีหู - ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย (B/L/D)
Day 3 : ล่องเรือคลองขุดโบราณต้ายวิ่นเหอ - เมืองโบราณซินฉาง - เซี่ยงไฮ้ - ตลาดเฉินหวังเมี่ยว - ตึกสตาร์บัคสาขาใหญ่ที่สุดในโลก (B/L/D)
Day 4 : ถ่ายรูปด้านล่างหอไข่มุก - อุโมงค์เลเซอร์ - หาดไว่ทาน - ถนนนานจิง - ตลาดเถาเป่า - สนามบินผู่ตง (B/L/D)
Day 5 : สนามบินดอนเมือง (B/L/D)

Highlight
เที่ยวจีน ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ หังโจว ล่องเรือทะเลสาบซีหู ช้อปปิ้ง [FEB-OCT] 5วัน 3คืน บิน NOK SCOOT,เซี่ยงไฮ้ นครปารีสแห่งตะวันออก หอไข่มุก ท่องโลกไซเบอร์อุโมงเลเซอร์,หาดไว่ทาน สถานที่สุดโรแมนติดจุดชมวิวที่สวยที่สุดในเซี่ยงไฮ้,ถ่ายรูปเช็คอินสุดฮิป ตึกสตาร์บัคสาขาใหญ่ที่สุดในโลก,หังโจว สวรรค์บนดิน ทะเลสาบซีหู ตำนานรักนางพญางูขาว,ช้อปปิ้งถนนโบราณเหอฝั่งเจีย ถนนนานจิงลู่ ตลาดก๊อปปี้เถาเป่าเฉิน,เมนูสุดพิเศษ กุ้งมังกร+ไก่ขอทานหมูพันปี+เสี่ยวหลงเปา,พักหรูโรงแรมระดับ 4 ดาว (หังโจว 1 คืน, เซี่ยงไฮ้ 2 คืน)
  มิถุนายน / กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน / ตุลาคม
7,888บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
26 มิถุนายน 2562 12,888 16,388 12,888 12,888 เช็คที่นั่ง
3 กรกฎาคม 2562 12,888 16,388 12,888 12,888 เช็คที่นั่ง
10 กรกฎาคม 2562 14,888 18,388 14,888 14,888 เช็คที่นั่ง
17 กรกฎาคม 2562 12,888 16,388 12,888 12,888 เช็คที่นั่ง
24 กรกฎาคม 2562 14,888 18,388 14,888 14,888 เช็คที่นั่ง
31 กรกฎาคม 2562 14,888 18,388 14,888 14,888 เช็คที่นั่ง
7 สิงหาคม 2562 14,888 18,388 14,888 14,888 เช็คที่นั่ง
14 สิงหาคม 2562 12,888 16,388 12,888 12,888 เช็คที่นั่ง
21 สิงหาคม 2562 12,888 16,388 12,888 12,888 เช็คที่นั่ง
28 สิงหาคม 2562 12,888 16,388 12,888 12,888 เช็คที่นั่ง
4 กันยายน 2562 12,888 16,388 12,888 12,888 เช็คที่นั่ง
11 กันยายน 2562 12,888 16,388 12,888 12,888 เช็คที่นั่ง
18 กันยายน 2562 12,888 16,388 12,888 12,888 เช็คที่นั่ง
25 กันยายน 2562 12,888 16,388 12,888 12,888 เช็คที่นั่ง
16 ตุลาคม 2562 12,888 16,388 12,888 12,888 เช็คที่นั่ง
23 ตุลาคม 2562 14,888 18,388 14,888 14,888 เช็คที่นั่ง

ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ หังโจว ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ไก่บอนชอน หังโจว) [FEB-OCT] 5วัน 3คืน บิน AIR CHINA
มื้อ อาหาร : 11 มื้อ

Special Tour
Day 1 : ดอนเมือง-เซี่ยงไฮ้ (-/-/-)
Day 2 : ร้านผ้าไหม-หังโจว-เจดีย์นางพญางูขาว-ร้านใบชา-ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย (B/L/D)
Day 3 : หังโจว-ร้านหมอนยางพารา-ล่องเรือชมเมืองโบราณจูเจียเจี่ยว-เซี่ยงไฮ้-ย่านซินเทียนตี้ (B/L/D)
Day 4 : ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-หาดไว่ทาน-ถนนนานกิง-ลอดอุโมงค์เลเซอร์-ร้านกาแฟ Starbuck-ร้านหยก (B/L/D)
Day 5 : เซี่ยงไฮ้-ดอนเมือง (-/-/-)

Highlight
เที่ยวจีน ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ หังโจว ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ไก่บอนชอน หังโจว) [FEB-OCT] 5วัน 3คืน บิน AIR CHINA,เที่ยวนครปารีสแห่งตะวันออก,มหานครเซี่ยงไฮ้,ตำนานรักนางพญางูขาว,เจดีย์เหลยฟงถ่า,ตำบลน้ำแห่งวัฒนธรรมโบราณ,ล่องเรือชมเมืองโบราณจูเจียเจี่ยว,จุดเช็คอินใหม่ของเซี่ยงไฮ้,ตึก STARBUCK ที่ใหญ่และสวยที่สุดในโลก,ลิ้มรสเมนูพิเศษ,กุ้งมังกร,เสี่ยวหลงเปา,ไก่แดง,ไก่ขอทาน,หมูตงปอ
  กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน / ตุลาคม
8,899บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
13 กรกฎาคม 2562 16,899 20,399 16,899 16,899 เช็คที่นั่ง
25 กรกฎาคม 2562 15,899 19,399 15,899 15,899 เช็คที่นั่ง
8 สิงหาคม 2562 15,899 19,399 15,899 15,899 เช็คที่นั่ง
22 สิงหาคม 2562 12,899 16,399 12,899 12,899 เช็คที่นั่ง
5 กันยายน 2562 12,899 16,399 12,899 12,899 เช็คที่นั่ง
19 กันยายน 2562 12,899 16,399 12,899 12,899 เช็คที่นั่ง
11 ตุลาคม 2562 15,899 19,399 15,899 15,899 เช็คที่นั่ง
19 ตุลาคม 2562 16,899 20,399 16,899 16,899 เช็คที่นั่ง
23 ตุลาคม 2562 16,899 20,399 16,899 16,899 เช็คที่นั่ง

ทัวร์จีน คุนหมิง หลัวผิง หุบเขาทรายเปลี่ยนสี น้ำตกเก้ามังกร ช้อปปิ้ง [MAY-SEP] 4วัน 3คืน บิน THAI AIR ASIA
มื้อ อาหาร : 8 มื้อ

Special Tour
Day 1 : สนามบินดอนเมือง - คุนหมิง - ลู่เหลียง - หุบเขาทรายเปลี่ยนสี - เมืองหลัวผิง (-/L/D)
Day 2 : น้ำตกเก้ามังกร (รวมกระเช้า) - คุนหมิง - อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดิน - OPTION : โชว์นกยูง Dynamic Yunnan (B/L/D)
Day 3 : สวนน้ำตกคุนหมิง - เมืองโบราณกวนตู้ - OPTION : เขาซีซาน+ประตูมังกร+วัดหยวนทง - สนามบินคุนหมิง (B/L/D)
Day 4 : คุนหมิง - สนามบินดอนเมือง(กรุงเทพฯ) (-/-/-)

Highlight
เที่ยวจีน ทัวร์จีน คุนหมิง หลัวผิง หุบเขาทรายเปลี่ยนสี น้ำตกเก้ามังกร ช้อปปิ้ง [MAY-SEP] 4วัน 3คืน บิน THAI AIR ASIA,คุนหมิง นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ อากาศเย็นสบายตลอดปี,หลัวผิง ชมความงาม น้ำตกเก้ามังกร หุบเขาทรายเปลี่ยนสี,สวนน้ำตกคุนหมิง ช้อปปิ้งถนนคนเดิน เมืองโบราณกวนตู้,เมนูสุดพิเศษ,สุกี้เห็ด,อาหารกวางตุ้ง,พักโรงแรมระดับ 4 ดาว โดยสายการบิน Thai Air Asia,ค่าทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป ท่านละ 1,500 บาท
  มิถุนายน / กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน
8,988บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
28 มิถุนายน 2562 11,988 15,488 11,988 11,988 เช็คที่นั่ง
28 มิถุนายน 2562 7,777 11,277 7,777 7,777 เช็คที่นั่ง
26 กรกฎาคม 2562 12,988 16,488 12,988 12,988 เช็คที่นั่ง
9 สิงหาคม 2562 14,988 18,488 14,988 14,988 เช็คที่นั่ง
6 กันยายน 2562 11,988 15,488 11,988 11,988 เช็คที่นั่ง
13 กันยายน 2562 11,988 15,488 11,988 11,988 เช็คที่นั่ง
20 กันยายน 2562 11,988 15,488 11,988 11,988 เช็คที่นั่ง

ทัวร์จีน คุนหมิง ตงชวน สวนดอกไม้เอ็กซ์โป ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (เลสโก พญาบุปผา) [JUL-SEP] 4วัน 3คืน บิน LUCKY AIR
มื้อ อาหาร : 8 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินฉางซุย คุนหมิง (-/-/-)
Day 2 : เมืองตงชวน – แผ่นดินสีทอง – ภูเขาเจ็ดสีแห่งตงชวน – เมืองคุนหมิง – สวนน้ำตกคุนหมิง (B/L/D)
Day 3 : สวนดอกไม้ World Horti Expo Garden – ตำหนักทองจินเตี้ยน – เมืองโบราณกวนตู้ – หมู่บ้านวัฒนธรรมยูนนาน – ร้านบัวหิมะ – ประตูม้าทองไก่หยก – ช้อปปิ้งหนานผิงเจีย (B/L/D)
Day 4 : ภูเขาซีซาน – วัดหยวนทง – สนามบินฉางซุย คุนหมิง – สนามบินสุวรรณภูมิ (B/L/-)

Highlight
เที่ยวจีน ทัวร์จีน คุนหมิง ตงชวน สวนดอกไม้เอ็กซ์โป ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (เลสโก พญาบุปผา) [JUL-SEP] 4วัน 3คืน บิน LUCKY AIR,เมืองตงชวน,แผ่นดินสีทอง,ภูเขาเจ็ดสีแห่งตงชวน,เมืองคุนหมิง,สวนน้ำตกคุนหมิง,สวนดอกไม้ World Horti Expo Garden,ตำหนักทองจินเตี้ยน,เมืองโบราณกวนตู้,หมู่บ้านวัฒนธรรมยูนนาน,ร้านบัวหิมะ,ประตูม้าทองไก่หยก,ช้อปปิ้งหนานผิงเจีย,ภูเขาซีซาน,วัดหยวนทง
  กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน
8,999บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
1 กรกฎาคม 2562 11,999 14,998 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
2 กรกฎาคม 2562 11,999 14,998 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
3 กรกฎาคม 2562 12,999 15,998 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
4 กรกฎาคม 2562 12,999 15,998 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
5 กรกฎาคม 2562 12,999 15,998 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
6 กรกฎาคม 2562 12,999 15,998 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
7 กรกฎาคม 2562 11,999 14,998 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
8 กรกฎาคม 2562 11,999 14,998 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
9 กรกฎาคม 2562 11,999 14,998 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
10 กรกฎาคม 2562 12,999 15,998 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
11 กรกฎาคม 2562 12,999 15,998 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
13 กรกฎาคม 2562 13,999 16,998 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง
15 กรกฎาคม 2562 13,999 16,998 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง
16 กรกฎาคม 2562 13,999 16,998 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง
17 กรกฎาคม 2562 13,999 16,998 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง
18 กรกฎาคม 2562 12,999 15,998 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
19 กรกฎาคม 2562 12,999 15,998 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
20 กรกฎาคม 2562 12,999 15,998 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
21 กรกฎาคม 2562 12,999 15,998 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
22 กรกฎาคม 2562 12,999 15,998 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
23 กรกฎาคม 2562 12,999 15,998 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
24 กรกฎาคม 2562 12,999 15,998 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
26 กรกฎาคม 2562 13,999 16,998 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง
27 กรกฎาคม 2562 13,999 16,998 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง
28 กรกฎาคม 2562 13,999 16,998 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง
29 กรกฎาคม 2562 13,999 16,998 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง
30 กรกฎาคม 2562 11,999 14,998 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
31 กรกฎาคม 2562 12,999 15,998 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
1 สิงหาคม 2562 12,999 15,998 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
2 สิงหาคม 2562 12,999 15,998 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
3 สิงหาคม 2562 12,999 15,998 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
4 สิงหาคม 2562 11,999 14,998 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
5 สิงหาคม 2562 11,999 14,998 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
26 สิงหาคม 2562 11,999 14,998 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
27 สิงหาคม 2562 11,999 14,998 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
28 สิงหาคม 2562 12,999 15,998 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
29 สิงหาคม 2562 12,999 15,998 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
30 สิงหาคม 2562 12,999 15,998 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
31 สิงหาคม 2562 12,999 15,998 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
1 กันยายน 2562 11,999 14,998 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
2 กันยายน 2562 11,999 14,998 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
3 กันยายน 2562 11,999 14,998 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
4 กันยายน 2562 12,999 15,998 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
5 กันยายน 2562 12,999 15,998 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
6 กันยายน 2562 12,999 15,998 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
7 กันยายน 2562 12,999 15,998 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
8 กันยายน 2562 11,999 14,998 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
9 กันยายน 2562 11,999 14,998 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
10 กันยายน 2562 11,999 14,998 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
11 กันยายน 2562 12,999 15,998 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
12 กันยายน 2562 12,999 15,998 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
13 กันยายน 2562 12,999 15,998 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
14 กันยายน 2562 12,999 15,998 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
15 กันยายน 2562 11,999 14,998 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
16 กันยายน 2562 11,999 14,998 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
17 กันยายน 2562 11,999 14,998 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
18 กันยายน 2562 12,999 15,998 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
19 กันยายน 2562 12,999 15,998 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
20 กันยายน 2562 12,999 15,998 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
21 กันยายน 2562 12,999 15,998 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
22 กันยายน 2562 11,999 14,998 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
23 กันยายน 2562 11,999 14,998 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
24 กันยายน 2562 11,999 14,998 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
25 กันยายน 2562 12,999 15,998 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
26 กันยายน 2562 12,999 15,998 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
27 กันยายน 2562 12,999 15,998 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
28 กันยายน 2562 12,999 15,998 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
29 กันยายน 2562 11,999 14,998 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
30 กันยายน 2562 11,999 14,998 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (T-SUD SHANGHAI BIG BUDDHA) [MAR-OCT] 5วัน 3คืน บิน NOK SCOOT
มื้อ อาหาร : 9 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง) – เซี่ยงไฮ้ (ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง) (-/-/-)
Day 2 : เซี่ยงไฮ้ - อู๋ซี - พระใหญ่หลิงซาน(รวมรถไฟฟ้า) – ศาลาฝานกง – ร้านไข่มุก – เมืองเจียซิน – ช้อปปิ้งเมืองโบราณเยื่ยเหอ (B/L/D)
Day 3 : เซี่ยงไฮ้-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-หอไข่มุก-Sky Walk-อุโมงค์เลเซอร์-หาดไว่ทัน-ถนนนานกิง-ร้านหยก-ตลาด 100 ปี เฉินหวังเมี่ยว (B/L/D)
Day 4 : ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) – ลอดอุโมงค์เลเซอร์ – หาดไว่ทาน – ร้านหยก – ตลาด 100 ปี เฉินหวังเมี่ยว – ชมร้าน STARBUCKS RESERVE ROASTERY สวยและใหญ่ที่สุดในโลก – ช้อปปิ้งถนนนานกิง (B/L/D)
Day 5 : เซี่ยงไฮ้ (สนามบินซ่างไห่ผู่ตง) – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) (-/-/-)

Highlight
เที่ยวจีน ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (T-SUD SHANGHAI BIG BUDDHA) [MAR-OCT] 5วัน 3คืน บิน NOK SCOOT,เซี่ยงไฮ้,อู๋ซี,เจี่ยซิน,ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระใหญ่หลิงซาน,ล่องเรือทะเลสาบหนานหู,ชมศาลาฝานกง,เที่ยวชมเมืองโบราณเยี่ยเหอ,ชมศาลาเหยียนหยูโหลว,ชมสวน MR.IRON,ตื่นตาไปกับอุโมงค์เลเซอร์ และหาดไว่ทาน,ชมสตาร์บัค ที่ใหญ่ที่สุดในโลก,ช้อปปิ้งถนนนานกิง,พักดีโรงแรมระดับ 4 ดาว,เมนูพิเศษ เสี่ยวหลงเปา,ไก่แดง,ซี่โครงหมูอู๋ซี
  มิถุนายน / กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน / ตุลาคม
8,999บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
28 มิถุนายน 2562 12,999 16,499 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
5 กรกฎาคม 2562 12,999 16,499 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
12 กรกฎาคม 2562 15,999 19,499 15,999 15,999 เช็คที่นั่ง
13 กรกฎาคม 2562 16,999 20,499 16,999 16,999 เช็คที่นั่ง
14 กรกฎาคม 2562 14,999 18,499 14,999 14,999 เช็คที่นั่ง
25 กรกฎาคม 2562 15,999 19,499 15,999 15,999 เช็คที่นั่ง
26 กรกฎาคม 2562 15,999 19,499 15,999 15,999 เช็คที่นั่ง
2 สิงหาคม 2562 11,999 15,499 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
9 สิงหาคม 2562 14,999 18,499 14,999 14,999 เช็คที่นั่ง
16 สิงหาคม 2562 12,999 16,499 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
23 สิงหาคม 2562 12,999 16,499 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
30 สิงหาคม 2562 12,999 16,499 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
6 กันยายน 2562 12,999 16,499 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
13 กันยายน 2562 12,999 16,499 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
19 กันยายน 2562 9,999 13,499 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง
20 กันยายน 2562 12,999 16,499 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
26 กันยายน 2562 12,999 16,499 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
11 ตุลาคม 2562 15,999 19,499 15,999 15,999 เช็คที่นั่ง
12 ตุลาคม 2562 14,999 18,499 14,999 14,999 เช็คที่นั่ง
17 ตุลาคม 2562 13,999 17,499 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง
19 ตุลาคม 2562 15,999 19,499 15,999 15,999 เช็คที่นั่ง
23 ตุลาคม 2562 16,999 20,499 16,999 16,999 เช็คที่นั่ง
25 ตุลาคม 2562 13,999 17,499 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ดิสนี่ย์แลนด์ อุโมงเลเซอร์ ล่องเรือ ช้อปปิ้ง [FEB-OCT] 5วัน 3คืน บิน NOK SCOOT
มื้อ อาหาร : 12 มื้อ

Special Tour
Day 1 : สนามบินดอนเมือง (-/-/-)
Day 2 : เมืองเซี่ยงไฮ้ - ล่องเรือเมืองโบราณจูเจียเจี่ยว - ถนนนานกิง - ตึกสตาร์บัค (B/L/D)
Day 3 : หาดไว่ทาน - อุโมงค์เลเซอร์ - ขึ้นตึกจินเม่าชั้น 88 - ย่านซินเทียนตี้ (B/L/D)
Day 4 : เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าบัตร) - สนามบินผู่ตง (B/-/-)
Day 5 : สนามบินดอนเมือง (-/-/-)

Highlight
เที่ยวจีน ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ดิสนี่ย์แลนด์ อุโมงเลเซอร์ ล่องเรือ ช้อปปิ้ง [FEB-OCT] 5วัน 3คืน บิน NOK SCOOT,เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ สวนสนุกใหญ่อันดับ 2 ของโลก,ชมวิวเมืองเซี่ยงไฮ้ ตึกจินเม่า หาดไว่ทาน สถานที่สุดโรแมนติด,ท่องโลกไซเบอร์อุโมงเลเซอร์ ล่องเรือชมเมืองโบราณจูเจียเจี่ยว,ถ่ายรูปเช็คอินสุดฮิป ตึกสตาร์บัคสาขาใหญ่ที่สุดในโลก,ช้อปปิ้งย่านซินเทียนตี้ แหล่งสุดฮิปของคนอินเทรนด์,เมนูพิเศษ กุ้งมังกร+เสี่ยวหลงเปา+ขาหมูร่ำรวย
  มิถุนายน / กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน / ตุลาคม
9,888บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
29 มิถุนายน 2562 14,888 18,388 14,888 14,888 เช็คที่นั่ง
6 กรกฎาคม 2562 14,888 18,388 14,888 14,888 เช็คที่นั่ง
13 กรกฎาคม 2562 17,888 21,388 17,888 17,888 เช็คที่นั่ง
20 กรกฎาคม 2562 14,888 18,388 14,888 14,888 เช็คที่นั่ง
27 กรกฎาคม 2562 14,888 18,388 14,888 14,888 เช็คที่นั่ง
3 สิงหาคม 2562 14,888 18,388 14,888 14,888 เช็คที่นั่ง
10 สิงหาคม 2562 15,888 19,388 15,888 15,888 เช็คที่นั่ง
17 สิงหาคม 2562 14,888 18,388 14,888 14,888 เช็คที่นั่ง
24 สิงหาคม 2562 14,888 18,388 14,888 14,888 เช็คที่นั่ง
31 สิงหาคม 2562 14,888 18,388 14,888 14,888 เช็คที่นั่ง
7 กันยายน 2562 14,888 18,388 14,888 14,888 เช็คที่นั่ง
14 กันยายน 2562 14,888 18,388 14,888 14,888 เช็คที่นั่ง
21 กันยายน 2562 14,888 18,388 14,888 14,888 เช็คที่นั่ง
28 กันยายน 2562 14,888 18,388 14,888 14,888 เช็คที่นั่ง
12 ตุลาคม 2562 17,888 21,388 17,888 17,888 เช็คที่นั่ง
19 ตุลาคม 2562 17,888 21,388 17,888 17,888 เช็คที่นั่ง

ทัวร์จีน ฉางซา จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน แกรนด์แคนยอน สะพานกระจก ช้อปปิ้ง [FEB-OCT] 5วัน 3คืน บิน THAI AIR ASIA
มื้อ อาหาร : 9 มื้อ

Special Tour
Day 1 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - กรุงปักกิ่ง (-/-/-)
Day 2 : ปักกิ่ง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - หอฟ้าเทียนถาน - กายกรรมปักกิ่ง (B/L/D)
Day 3 : พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน - ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิก - The Place (B/L/D)
Day 4 : กำแพงเมืองจีน(ด่านจียงกวน) - ลานสกี หรือพิพิธภัณฑ์ภาพ3มิติ - ถนนหวังฟู่จิ่ง (B/L/D)
Day 5 : วัดลามะ - ตลาดรัสเซีย - ท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่ง - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (B/L/-)

Highlight
เที่ยวจีน ทัวร์จีน ฉางซา จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน แกรนด์แคนยอน สะพานกระจก ช้อปปิ้ง [FEB-OCT] 5วัน 3คืน บิน THAI AIR ASIA,จางเจียเจี้ย เมืองมรดกโลก,ภูเขาเทียนเหมินซาน,ถ้ำประตูสวรรค์,แกรนด์แคนยอน,สะพานกระจกยาวที่สุดในโลก,ฉางซา เมืองเอกของมณฑลหูหนาน,ช้อปปิ้งถนนคนเดินไท่ผิง,เมนูพิเศษ สุกี้เห็ด +ปิ้งย่างบาร์บีคิวเกาหลี+อาหารถู่เจีย,พักโรงแรมระดับ 4 ดาว โดยสายการบิน Thai Air Asia,ค่าทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป ท่านละ 1,500 บาท
  มิถุนายน / สิงหาคม / กันยายน / ตุลาคม
9,888บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
27 มิถุนายน 2562 13,888 18,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
29 สิงหาคม 2562 12,888 17,388 12,888 12,888 เช็คที่นั่ง
31 สิงหาคม 2562 12,888 17,388 12,888 12,888 เช็คที่นั่ง
5 กันยายน 2562 12,888 17,388 12,888 12,888 เช็คที่นั่ง
7 กันยายน 2562 12,888 17,388 12,888 12,888 เช็คที่นั่ง
12 กันยายน 2562 13,888 18,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
14 กันยายน 2562 13,888 18,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
19 กันยายน 2562 13,888 18,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
21 กันยายน 2562 14,888 19,388 14,888 14,888 เช็คที่นั่ง
3 ตุลาคม 2562 15,888 20,388 15,888 15,888 เช็คที่นั่ง
5 ตุลาคม 2562 19,888 24,388 19,888 19,888 เช็คที่นั่ง
10 ตุลาคม 2562 14,888 19,388 14,888 14,888 เช็คที่นั่ง
12 ตุลาคม 2562 15,888 20,388 15,888 15,888 เช็คที่นั่ง
17 ตุลาคม 2562 14,888 19,388 14,888 14,888 เช็คที่นั่ง
19 ตุลาคม 2562 14,888 19,388 14,888 14,888 เช็คที่นั่ง

ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน สะพานกระจก ล่องเรือ ช้อปปิ้ง [JUL-SEP] 4วัน 3คืน บิน CHINA SOUTHERN AIRLINES
มื้อ อาหาร : 11 มื้อ

Special Tour
Day 1 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินจางเจียเจี้ย - พิพิธภัณฑ์จางเจียเจี้ย - สะพานแก้วจางเจียเจี้ย (-/L/D)
Day 2 : ถ้ำวังมังกรเหลือง(รวมล่องเรือ) - ถนนคนเดินซีปู้เจีย - OPTION : เขาอวตาร (B/L/D)
Day 3 : พิพิธภัณฑ์ภาพหินทราย - ตลาดใต้ดิน - OPTION : ล่องเรือทะเลสาบเป่าเฟิงหู (B/L/D)
Day 4 : ภูเขาเทียนเหมินซาน - ถ้ำประตูสวรรค์(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน) ระเบียงกระจก(รวมผ้าหุ้มรองเท้า) - สนามบินจางเจียเจี้ย - กรุงเทพฯ (B/L/D)

Highlight
เที่ยวจีน ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน สะพานกระจก ล่องเรือ ช้อปปิ้ง [JUL-SEP] 4วัน 3คืน บิน CHINA SOUTHERN AIRLINES,เทียนเหมินซาน ถ้ำประตูสวรรค์ 1 ใน 4 ภูเขาที่สวยงามที่สุดของประเทศจีน แกรนด์แคนยอน สะพานกระจกใสที่ยาวและสูงที่สุดในโลก เปิดประสบการณ์ท้าความเสียวเดินชมวิวริมหน้าผา ระเบียงกระจก ธรรมชาติอันวิจิตรตระการตา ถ้ำมังกรเหลือง+ล่องเรือ มรดกโลก,เมนูพิเศษ: ปิ้งย่างจางเจียเจี้ยน,หมาล่าหูหนาน สุกี้เห็ด เป็ดท่อป้ายทอง,อาหารไทย,พักโรงแรมระดับ 4 ดาว,บินตรงจางเจียเจี้ย โดยสายการบิน China Southern,ไม่รวมค่าวีซ่าท่องเที่ยวจีนแบบกรุ๊ป 1,500 บาท
  กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน
9,888บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
3 กรกฎาคม 2562 12,888 16,388 12,888 12,888 เช็คที่นั่ง
17 กรกฎาคม 2562 12,888 16,388 12,888 12,888 เช็คที่นั่ง
18 กรกฎาคม 2562 13,888 17,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
24 กรกฎาคม 2562 12,888 16,388 12,888 12,888 เช็คที่นั่ง
26 กรกฎาคม 2562 13,888 17,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
2 สิงหาคม 2562 13,888 17,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
7 สิงหาคม 2562 12,888 16,388 12,888 12,888 เช็คที่นั่ง
15 สิงหาคม 2562 13,888 17,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
21 สิงหาคม 2562 12,888 16,388 12,888 12,888 เช็คที่นั่ง
23 สิงหาคม 2562 13,888 17,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
28 สิงหาคม 2562 12,888 16,388 12,888 12,888 เช็คที่นั่ง
30 สิงหาคม 2562 13,888 17,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
5 กันยายน 2562 13,888 17,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
6 กันยายน 2562 13,888 17,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
13 กันยายน 2562 13,888 17,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
18 กันยายน 2562 12,888 16,388 12,888 12,888 เช็คที่นั่ง
20 กันยายน 2562 14,888 18,388 14,888 14,888 เช็คที่นั่ง
26 กันยายน 2562 14,888 18,388 14,888 14,888 เช็คที่นั่ง
27 กันยายน 2562 14,888 18,388 14,888 14,888 เช็คที่นั่ง

ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน สะพานเดินกระจก ช้อปปิ้ง (ZHANGJIAJIE วิหคเหินฟ้า) [MAY-OCT] 4วัน 2คืน บิน CHINA SOUTHERN AIRLINES
มื้อ อาหาร : 8 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ท่าอากาศยานต้าหยง (เมืองจางเจียเจี้ย) – ร้านหยก – ถ้ำมังกรเหลือง (รวมล่องเรือ) (-/L/D)
Day 2 : สะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก – ร้านใบชา – เทียนเหมินซาน (ขึ้นกระเช้า – ลงด้วยรถอุทยาน) – ทางเดินกระจก – ประตูสวรรค์ (B/L/D) เลือกซื้อ OPTION TOUR เสริม : โชว์นางจิ้งจอกขาว
Day 3 : ถนนคนเดินซีปู้เจีย - เลือกซื้อ OPTION TOUR เสริม : เทียนจื่อซาน – ร้านยา – จิตรกรรมภาพวาดทราย – สนามบิน (B/L/D)
Day 4 : กรุงเทพฯ-สุวรรณภูมิ (-/-/-)

Highlight
เที่ยวจีน ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน สะพานเดินกระจก ช้อปปิ้ง (ZHANGJIAJIE วิหคเหินฟ้า) [MAY-OCT] 4วัน 2คืน บิน CHINA SOUTHERN AIRLINES,ร้านหยก,ถ้ำมังกรเหลือง (รวมล่องเรือ),สะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก,ร้านใบชา,เทียนเหมินซาน (ขึ้นกระเช้า – ลงด้วยรถอุทยาน),ทางเดินกระจก,ประตูสวรรค์,ถนนคนเดินซีปู้เจีย,เลือกซื้อ OPTION TOUR เสริม : เทียนจื่อซาน,ร้านยา,จิตรกรรมภาพวาดทราย
  กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน / ตุลาคม
9,889บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
7 กรกฎาคม 2562 14,889 17,389 14,889 14,889 เช็คที่นั่ง
21 กรกฎาคม 2562 14,889 17,389 14,889 14,889 เช็คที่นั่ง
11 สิงหาคม 2562 15,889 18,389 15,889 15,889 เช็คที่นั่ง
25 สิงหาคม 2562 14,889 17,389 14,889 14,889 เช็คที่นั่ง
8 กันยายน 2562 14,889 17,389 14,889 14,889 เช็คที่นั่ง
22 กันยายน 2562 14,889 17,389 14,889 14,889 เช็คที่นั่ง
23 ตุลาคม 2562 15,889 18,389 15,889 15,889 เช็คที่นั่ง