Thaifly Travel
   02-713-8992

ทัวร์จีน คุนหมิง ตงชวน สะพานแก้ว ถ้ำไซอิ๋ว ช้อปปิ้ง [MAR-DEC] 4วัน 2คืน บิน THAI AIR ASIA
มื้อ อาหาร : 8 มื้อ

Special Tour
Day 1 : สนามบินดอนเมือง - คุนหมิง - ตงชวน - แผ่นดินสีแดง - ถานเตี้ยน (-/L/D)
Day 2 : ถานเตี้ยน - คุนหมิง - ถ้ำไซอิ๋ว - สะพานแก้ว(รวมสไลเดอร์ขากลับ) - ถนนคนเดิน OPTION โชว์นกยูง Dynamic Yunnan (B/L/D)
Day 3 : ถานเตี้ยน - คุนหมิง - ถ้ำไซอิ๋ว(รวมสไลเดอร์) - ถนนคนเดิน - OPTION โชว์นกยูง (B/L/D)
Day 4 : คุนหมิง - สนามบินดอนเมือง(กรุงเทพฯ) (-/-/-)

Highlight
เที่ยวจีน ทัวร์จีน คุนหมิง ตงชวน สะพานแก้ว ถ้ำไซอิ๋ว ช้อปปิ้ง [MAR-DEC] 4วัน 2คืน บิน THAI AIR ASIA,คุนหมิง นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ ตื่นตาตื่นใจของแผ่นดินสีแดง ที่เมืองตงชวน,ชมความงาม ถ้ำไซอิ๋ว ท้าความเสียวกับสะพานแก้ว สูงกว่า 20 เมตร,ว้าวว สัมผัสประสบการณ์ใหม่ นั่งสไลด์เดอร์ลงจากเขา,สวนน้ำตกคุนหมิง แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของคุนหมิง ช้อปปิ้งเมืองโบราณกวนตู้,เมนูสุดพิเศษ สุกี้เห็ด,อาหารกวางตุ้ง,พักโรงแรมระดับ 4 ดาว เมืองถานเตี้ยน 1 คืน,เมืองคุนหมิง 1 คืน,บินตรง คุนหมิง โดยสายการบิน Thai Air Asia,ค่าทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป ท่านละ 1,500 บาท
  มิถุนายน / กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน / ตุลาคม / พฤศจิกายน / ธันวาคม
7,888บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
28 มิถุนายน 2562 11,888 15,388 11,888 11,888 เช็คที่นั่ง
26 กรกฎาคม 2562 12,888 16,388 12,888 12,888 เช็คที่นั่ง
9 สิงหาคม 2562 14,888 18,388 14,888 14,888 เช็คที่นั่ง
6 กันยายน 2562 11,888 15,388 11,888 11,888 เช็คที่นั่ง
13 กันยายน 2562 12,888 16,388 12,888 12,888 เช็คที่นั่ง
20 กันยายน 2562 12,888 16,388 12,888 12,888 เช็คที่นั่ง
11 ตุลาคม 2562 15,888 19,388 15,888 15,888 เช็คที่นั่ง
18 ตุลาคม 2562 12,888 16,388 12,888 12,888 เช็คที่นั่ง
25 ตุลาคม 2562 12,888 16,388 12,888 12,888 เช็คที่นั่ง
1 พฤศจิกายน 2562 12,888 16,388 12,888 12,888 เช็คที่นั่ง
8 พฤศจิกายน 2562 12,888 16,388 12,888 12,888 เช็คที่นั่ง
15 พฤศจิกายน 2562 12,888 16,388 12,888 12,888 เช็คที่นั่ง
22 พฤศจิกายน 2562 12,888 16,388 12,888 12,888 เช็คที่นั่ง
29 พฤศจิกายน 2562 12,888 16,388 12,888 12,888 เช็คที่นั่ง
6 ธันวาคม 2562 12,888 16,388 12,888 12,888 เช็คที่นั่ง
13 ธันวาคม 2562 12,888 16,388 12,888 12,888 เช็คที่นั่ง
20 ธันวาคม 2562 12,888 16,388 12,888 12,888 เช็คที่นั่ง

ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ หังโจว ล่องเรือทะเลสาบซีหู ช้อปปิ้ง [FEB-OCT] 5วัน 3คืน บิน NOK SCOOT
มื้อ อาหาร : 12 มื้อ

Special Tour
Day 1 : สนามบินดอนเมือง (-/-/-)
Day 2 : เซี่ยงไฮ้ - เมืองหังโจว - หมู่บ้านชาหลงจิ่ง - ล่องเรือทะเลสาบซีหู - ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย (B/L/D)
Day 3 : ล่องเรือคลองขุดโบราณต้ายวิ่นเหอ - เมืองโบราณซินฉาง - เซี่ยงไฮ้ - ตลาดเฉินหวังเมี่ยว - ตึกสตาร์บัคสาขาใหญ่ที่สุดในโลก (B/L/D)
Day 4 : ถ่ายรูปด้านล่างหอไข่มุก - อุโมงค์เลเซอร์ - หาดไว่ทาน - ถนนนานจิง - ตลาดเถาเป่า - สนามบินผู่ตง (B/L/D)
Day 5 : สนามบินดอนเมือง (B/L/D)

Highlight
เที่ยวจีน ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ หังโจว ล่องเรือทะเลสาบซีหู ช้อปปิ้ง [FEB-OCT] 5วัน 3คืน บิน NOK SCOOT,เซี่ยงไฮ้ นครปารีสแห่งตะวันออก หอไข่มุก ท่องโลกไซเบอร์อุโมงเลเซอร์,หาดไว่ทาน สถานที่สุดโรแมนติดจุดชมวิวที่สวยที่สุดในเซี่ยงไฮ้,ถ่ายรูปเช็คอินสุดฮิป ตึกสตาร์บัคสาขาใหญ่ที่สุดในโลก,หังโจว สวรรค์บนดิน ทะเลสาบซีหู ตำนานรักนางพญางูขาว,ช้อปปิ้งถนนโบราณเหอฝั่งเจีย ถนนนานจิงลู่ ตลาดก๊อปปี้เถาเป่าเฉิน,เมนูสุดพิเศษ กุ้งมังกร+ไก่ขอทานหมูพันปี+เสี่ยวหลงเปา,พักหรูโรงแรมระดับ 4 ดาว (หังโจว 1 คืน, เซี่ยงไฮ้ 2 คืน)
  มิถุนายน / กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน / ตุลาคม
7,888บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
26 มิถุนายน 2562 12,888 16,388 12,888 12,888 เช็คที่นั่ง
3 กรกฎาคม 2562 12,888 16,388 12,888 12,888 เช็คที่นั่ง
10 กรกฎาคม 2562 14,888 18,388 14,888 14,888 เช็คที่นั่ง
17 กรกฎาคม 2562 12,888 16,388 12,888 12,888 เช็คที่นั่ง
24 กรกฎาคม 2562 14,888 18,388 14,888 14,888 เช็คที่นั่ง
31 กรกฎาคม 2562 14,888 18,388 14,888 14,888 เช็คที่นั่ง
7 สิงหาคม 2562 14,888 18,388 14,888 14,888 เช็คที่นั่ง
14 สิงหาคม 2562 12,888 16,388 12,888 12,888 เช็คที่นั่ง
21 สิงหาคม 2562 12,888 16,388 12,888 12,888 เช็คที่นั่ง
28 สิงหาคม 2562 12,888 16,388 12,888 12,888 เช็คที่นั่ง
4 กันยายน 2562 12,888 16,388 12,888 12,888 เช็คที่นั่ง
11 กันยายน 2562 12,888 16,388 12,888 12,888 เช็คที่นั่ง
18 กันยายน 2562 12,888 16,388 12,888 12,888 เช็คที่นั่ง
25 กันยายน 2562 12,888 16,388 12,888 12,888 เช็คที่นั่ง
16 ตุลาคม 2562 12,888 16,388 12,888 12,888 เช็คที่นั่ง
23 ตุลาคม 2562 14,888 18,388 14,888 14,888 เช็คที่นั่ง

ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (T-SUD SHANGHAI BIG BUDDHA) [MAR-OCT] 5วัน 3คืน บิน NOK SCOOT
มื้อ อาหาร : 9 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง) – เซี่ยงไฮ้ (ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง) (-/-/-)
Day 2 : เซี่ยงไฮ้ - อู๋ซี - พระใหญ่หลิงซาน(รวมรถไฟฟ้า) – ศาลาฝานกง – ร้านไข่มุก – เมืองเจียซิน – ช้อปปิ้งเมืองโบราณเยื่ยเหอ (B/L/D)
Day 3 : เซี่ยงไฮ้-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-หอไข่มุก-Sky Walk-อุโมงค์เลเซอร์-หาดไว่ทัน-ถนนนานกิง-ร้านหยก-ตลาด 100 ปี เฉินหวังเมี่ยว (B/L/D)
Day 4 : ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) – ลอดอุโมงค์เลเซอร์ – หาดไว่ทาน – ร้านหยก – ตลาด 100 ปี เฉินหวังเมี่ยว – ชมร้าน STARBUCKS RESERVE ROASTERY สวยและใหญ่ที่สุดในโลก – ช้อปปิ้งถนนนานกิง (B/L/D)
Day 5 : เซี่ยงไฮ้ (สนามบินซ่างไห่ผู่ตง) – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) (-/-/-)

Highlight
เที่ยวจีน ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (T-SUD SHANGHAI BIG BUDDHA) [MAR-OCT] 5วัน 3คืน บิน NOK SCOOT,เซี่ยงไฮ้,อู๋ซี,เจี่ยซิน,ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระใหญ่หลิงซาน,ล่องเรือทะเลสาบหนานหู,ชมศาลาฝานกง,เที่ยวชมเมืองโบราณเยี่ยเหอ,ชมศาลาเหยียนหยูโหลว,ชมสวน MR.IRON,ตื่นตาไปกับอุโมงค์เลเซอร์ และหาดไว่ทาน,ชมสตาร์บัค ที่ใหญ่ที่สุดในโลก,ช้อปปิ้งถนนนานกิง,พักดีโรงแรมระดับ 4 ดาว,เมนูพิเศษ เสี่ยวหลงเปา,ไก่แดง,ซี่โครงหมูอู๋ซี
  มิถุนายน / กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน / ตุลาคม
8,999บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
28 มิถุนายน 2562 12,999 16,499 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
5 กรกฎาคม 2562 12,999 16,499 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
12 กรกฎาคม 2562 15,999 19,499 15,999 15,999 เช็คที่นั่ง
13 กรกฎาคม 2562 16,999 20,499 16,999 16,999 เช็คที่นั่ง
14 กรกฎาคม 2562 14,999 18,499 14,999 14,999 เช็คที่นั่ง
25 กรกฎาคม 2562 15,999 19,499 15,999 15,999 เช็คที่นั่ง
26 กรกฎาคม 2562 15,999 19,499 15,999 15,999 เช็คที่นั่ง
2 สิงหาคม 2562 11,999 15,499 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
9 สิงหาคม 2562 14,999 18,499 14,999 14,999 เช็คที่นั่ง
16 สิงหาคม 2562 12,999 16,499 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
23 สิงหาคม 2562 12,999 16,499 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
30 สิงหาคม 2562 12,999 16,499 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
6 กันยายน 2562 12,999 16,499 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
13 กันยายน 2562 12,999 16,499 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
19 กันยายน 2562 9,999 13,499 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง
20 กันยายน 2562 12,999 16,499 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
26 กันยายน 2562 12,999 16,499 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
11 ตุลาคม 2562 15,999 19,499 15,999 15,999 เช็คที่นั่ง
12 ตุลาคม 2562 14,999 18,499 14,999 14,999 เช็คที่นั่ง
17 ตุลาคม 2562 13,999 17,499 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง
19 ตุลาคม 2562 15,999 19,499 15,999 15,999 เช็คที่นั่ง
23 ตุลาคม 2562 16,999 20,499 16,999 16,999 เช็คที่นั่ง
25 ตุลาคม 2562 13,999 17,499 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์จีน ฉางซา จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน แกรนด์แคนยอน สะพานกระจก ช้อปปิ้ง [FEB-OCT] 5วัน 3คืน บิน THAI AIR ASIA
มื้อ อาหาร : 9 มื้อ

Special Tour
Day 1 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - กรุงปักกิ่ง (-/-/-)
Day 2 : ปักกิ่ง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - หอฟ้าเทียนถาน - กายกรรมปักกิ่ง (B/L/D)
Day 3 : พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน - ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิก - The Place (B/L/D)
Day 4 : กำแพงเมืองจีน(ด่านจียงกวน) - ลานสกี หรือพิพิธภัณฑ์ภาพ3มิติ - ถนนหวังฟู่จิ่ง (B/L/D)
Day 5 : วัดลามะ - ตลาดรัสเซีย - ท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่ง - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (B/L/-)

Highlight
เที่ยวจีน ทัวร์จีน ฉางซา จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน แกรนด์แคนยอน สะพานกระจก ช้อปปิ้ง [FEB-OCT] 5วัน 3คืน บิน THAI AIR ASIA,จางเจียเจี้ย เมืองมรดกโลก,ภูเขาเทียนเหมินซาน,ถ้ำประตูสวรรค์,แกรนด์แคนยอน,สะพานกระจกยาวที่สุดในโลก,ฉางซา เมืองเอกของมณฑลหูหนาน,ช้อปปิ้งถนนคนเดินไท่ผิง,เมนูพิเศษ สุกี้เห็ด +ปิ้งย่างบาร์บีคิวเกาหลี+อาหารถู่เจีย,พักโรงแรมระดับ 4 ดาว โดยสายการบิน Thai Air Asia,ค่าทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป ท่านละ 1,500 บาท
  มิถุนายน / สิงหาคม / กันยายน / ตุลาคม
9,888บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
27 มิถุนายน 2562 13,888 18,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
29 สิงหาคม 2562 12,888 17,388 12,888 12,888 เช็คที่นั่ง
31 สิงหาคม 2562 12,888 17,388 12,888 12,888 เช็คที่นั่ง
5 กันยายน 2562 12,888 17,388 12,888 12,888 เช็คที่นั่ง
7 กันยายน 2562 12,888 17,388 12,888 12,888 เช็คที่นั่ง
12 กันยายน 2562 13,888 18,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
14 กันยายน 2562 13,888 18,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
19 กันยายน 2562 13,888 18,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
21 กันยายน 2562 14,888 19,388 14,888 14,888 เช็คที่นั่ง
3 ตุลาคม 2562 15,888 20,388 15,888 15,888 เช็คที่นั่ง
5 ตุลาคม 2562 19,888 24,388 19,888 19,888 เช็คที่นั่ง
10 ตุลาคม 2562 14,888 19,388 14,888 14,888 เช็คที่นั่ง
12 ตุลาคม 2562 15,888 20,388 15,888 15,888 เช็คที่นั่ง
17 ตุลาคม 2562 14,888 19,388 14,888 14,888 เช็คที่นั่ง
19 ตุลาคม 2562 14,888 19,388 14,888 14,888 เช็คที่นั่ง

ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ดิสนี่ย์แลนด์ อุโมงเลเซอร์ ล่องเรือ ช้อปปิ้ง [FEB-OCT] 5วัน 3คืน บิน NOK SCOOT
มื้อ อาหาร : 12 มื้อ

Special Tour
Day 1 : สนามบินดอนเมือง (-/-/-)
Day 2 : เมืองเซี่ยงไฮ้ - ล่องเรือเมืองโบราณจูเจียเจี่ยว - ถนนนานกิง - ตึกสตาร์บัค (B/L/D)
Day 3 : หาดไว่ทาน - อุโมงค์เลเซอร์ - ขึ้นตึกจินเม่าชั้น 88 - ย่านซินเทียนตี้ (B/L/D)
Day 4 : เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าบัตร) - สนามบินผู่ตง (B/-/-)
Day 5 : สนามบินดอนเมือง (-/-/-)

Highlight
เที่ยวจีน ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ดิสนี่ย์แลนด์ อุโมงเลเซอร์ ล่องเรือ ช้อปปิ้ง [FEB-OCT] 5วัน 3คืน บิน NOK SCOOT,เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ สวนสนุกใหญ่อันดับ 2 ของโลก,ชมวิวเมืองเซี่ยงไฮ้ ตึกจินเม่า หาดไว่ทาน สถานที่สุดโรแมนติด,ท่องโลกไซเบอร์อุโมงเลเซอร์ ล่องเรือชมเมืองโบราณจูเจียเจี่ยว,ถ่ายรูปเช็คอินสุดฮิป ตึกสตาร์บัคสาขาใหญ่ที่สุดในโลก,ช้อปปิ้งย่านซินเทียนตี้ แหล่งสุดฮิปของคนอินเทรนด์,เมนูพิเศษ กุ้งมังกร+เสี่ยวหลงเปา+ขาหมูร่ำรวย
  มิถุนายน / กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน / ตุลาคม
9,888บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
29 มิถุนายน 2562 14,888 18,388 14,888 14,888 เช็คที่นั่ง
6 กรกฎาคม 2562 14,888 18,388 14,888 14,888 เช็คที่นั่ง
13 กรกฎาคม 2562 17,888 21,388 17,888 17,888 เช็คที่นั่ง
20 กรกฎาคม 2562 14,888 18,388 14,888 14,888 เช็คที่นั่ง
27 กรกฎาคม 2562 14,888 18,388 14,888 14,888 เช็คที่นั่ง
3 สิงหาคม 2562 14,888 18,388 14,888 14,888 เช็คที่นั่ง
10 สิงหาคม 2562 15,888 19,388 15,888 15,888 เช็คที่นั่ง
17 สิงหาคม 2562 14,888 18,388 14,888 14,888 เช็คที่นั่ง
24 สิงหาคม 2562 14,888 18,388 14,888 14,888 เช็คที่นั่ง
31 สิงหาคม 2562 14,888 18,388 14,888 14,888 เช็คที่นั่ง
7 กันยายน 2562 14,888 18,388 14,888 14,888 เช็คที่นั่ง
14 กันยายน 2562 14,888 18,388 14,888 14,888 เช็คที่นั่ง
21 กันยายน 2562 14,888 18,388 14,888 14,888 เช็คที่นั่ง
28 กันยายน 2562 14,888 18,388 14,888 14,888 เช็คที่นั่ง
12 ตุลาคม 2562 17,888 21,388 17,888 17,888 เช็คที่นั่ง
19 ตุลาคม 2562 17,888 21,388 17,888 17,888 เช็คที่นั่ง

ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ ล่องเรือเมืองโบราณจูเจี่ยเจี่ยว ช้อปปิ้ง (SHANGHAI ขี่พายุทะลุฟ้า) [MAR-JUN] 5วัน 3คืน บิน NOK SCOOT
มื้อ อาหาร : 8 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - สนามบินผู่ตง(เซี่ยงไฮ้) (-/-/-)
Day 2 : เซี่ยงไฮ้ – สวนสนุก DISNEYLAND SHANGHAI แบบเต็มวัน (B/-/-)
Day 3 : ร้านผ้าไหม – เมิองโบราณจูเจี่ยเจี่ยว (รวมค่าล่องเรือ) – เซี่ยงไฮ้ – ย่านซินเทียนตี้ (B/L/D)
Day 4 : ร้านบัวหิมะ – หาดไวทาน – ถนนนานกิง – ร้าน STARBUCK ที่ใหญ่ที่สุดในโลก – อุโมงค์เลเซอร์ – ร้านหยก – ตลาดเฉินหวังเมี่ยว – สนามบินผู่ตง (B/L/D)
Day 5 : สนามบินผู่ตง(เซี่ยงไฮ้) – สนามบินดอนเมือง (B/-/-)

Highlight
เที่ยวจีน ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ ล่องเรือเมืองโบราณจูเจี่ยเจี่ยว ช้อปปิ้ง (SHANGHAI ขี่พายุทะลุฟ้า) [MAR-JUN] 5วัน 3คืน บิน NOK SCOOT,สวนสนุก DISNEYLAND SHANGHAI แบบเต็มวัน,เมิองโบราณจูเจี่ยเจี่ยว (รวมค่าล่องเรือ),เซี่ยงไฮ้,ย่านซินเทียนตี้,ร้านบัวหิมะ,หาดไวทาน,ถนนนานกิง,ร้าน STARBUCK ที่ใหญ่ที่สุดในโลก,อุโมงค์เลเซอร์,ร้านหยก,ตลาดเฉินหวังเมี่ยว
  มิถุนายน
9,989บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
26 มิถุนายน 2562 14,989 18,489 14,989 14,989 เช็คที่นั่ง

ทัวร์จีน ปักกิ่ง เทียนสิน กำแพงเมืองจีน พระราชวังฤดูร้อน ชมกายกรรมปักกิ่ง ช้อปปิ้ง [APR-JUN] 4วัน 3คืน บิน NOK SCOOT
มื้อ อาหาร : 8 มื้อ

Special Tour
Day 1 : สนามบินดอนเมือง - เทียนสิน (-/-/-)
Day 2 : จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - พระราชวังฤดูร้อน - กายกรรมปักกิ่ง (B/L/D)
Day 3 : กำแพงเมืองจีน(ด่านจียงกวน) - พิพิธภัณฑ์ภาพ3มิติ – ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิก - ช้อปปิ้งถนนหวังฟูจิ่ง (B/L/D)
Day 4 : ตลาดรัสเซีย - สนามบินเทียนสิน - สนามบินดอนเมือง (B/L/-)

Highlight
เที่ยวจีน ทัวร์จีน ปักกิ่ง เทียนสิน กำแพงเมืองจีน พระราชวังฤดูร้อน ชมกายกรรมปักกิ่ง ช้อปปิ้ง [APR-JUN] 4วัน 3คืน บิน NOK SCOOT,เปิดประสบการณ์นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่ ปักกิ่ง มหานครแห่งวัฒนธรรม,พิชิตกำแพงเมืองจีน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก,กายกรรมปักกิ่ง โชว์ชื่อดังระดับโลก พระราชวังกู้กง จัตุรัสเทียนอันเหมิน,พระราชวังฤดูร้อน ถนนหวังฟูจิ่ง ตลาดรัสเซีย พิพิธภัณฑ์ภาพวาด 3 มิติ,พิเศษสุด ใส่ชุดฮ่องเต้+ฮองเฮา ถ่ายรูปที่กำแพงเมืองจีน,เมนูพิเศษ:Buffet Chenkiskan,เป็ดปักกิ่ง,สุกี้สมุนไพร,อาหารแต้จิ๋ว
  มิถุนายน
12,888บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
27 มิถุนายน 2562 12,888 17,388 12,888 12,888 เช็คที่นั่ง
29 มิถุนายน 2562 12,888 17,388 12,888 12,888 เช็คที่นั่ง

ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (ทัวร์คุนหมิง สุกี้หมูนุ่ม ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า) [APR-JUN] 6วัน 5คืน บิน CHINA EASTERN AIRLINES
มื้อ อาหาร : 15 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ-คุนหมิง (-/-/-)
Day 2 : คุนหมิง-ต้าหลี่-ผ่านชมทะเลสาบเอ๋อไห่-ผ่านชมเจดีย์ 3 องค์-ลี่เจียง-สระน้ำมังกรดำ (B/L/D)
Day 3 : ลี่เจียง-ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่)-เมืองโบราณลี่เจียง (B/L/D)
Day 4 : ลี่เจียง-เมืองจงเตี้ยน(แชงกรีล่า)-โค้งแรกแม่น้ำแยงซี-เมืองโบราณแชงกรีล่า-วัดลามะซงจ้านหลิง (B/L/D)
Day 5 : แชงกรีล่า-เมืองฉู่สง-เมืองโบราณชนเผ่าหยี (B/L/D)
Day 6 : ฉู่สง-คุนหมิง-ร้านนวดเท้า-ร้านผ้าไหม-สวนน้ำตก-อิสระช้อปปิ้งห้างวอลมาร์ทหรือถนนคนเดิน-คุนหมิง-กรุงเทพฯ (B/L/D)

Highlight
เที่ยวจีน ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (ทัวร์คุนหมิง สุกี้หมูนุ่ม ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า) [APR-JUN] 6วัน 5คืน บิน CHINA EASTERN AIRLINES,เที่ยวเมืองแห่งความฝัน,แชงกรีล่า พิชิตภูเขาอันยิ่งใหญ่,ภูเขาหิมะมังกรหยก,ชมความงดงามของมรดกโลก,เมืองโบราณลี่เจียง,แลนด์มาร์คใหม่ใจกลางเมืองคุนหมิง,KUNMING WATERFALL PARK,ชมวัดที่สร้างตามแบบพระราชวังโปตาลาในเมืองลาซา แห่งทิเบต,วัดลามะซงจ้านหลิง
  มิถุนายน
14,899บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
25 มิถุนายน 2562 18,899 22,399 18,899 18,899 เช็คที่นั่ง

ทัวร์จีน ปักกิ่ง เทียนสิน กำแพงเมืองจีน ช้อปปิ้ง (เลสโก อาหมวยเล็ก) [APR-JUL] 5วัน 4คืน บิน NOK SCOOT
มื้อ อาหาร : 12 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – เทียนสิน – นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่ปักกิ่ง (-/-/D)
Day 2 : จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้าม – ร้านหยก – พระราชวังฤดูร้อน – ร้านไข่มุก –ชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง (B/L/D)
Day 3 : กำแพงเมืองจีนด่านจีหย่งกวน – ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสระว่ายน้ำ – ร้านนวดฝ่าเท้า - ร้านสมุนไพรเพื่อสุขภาพ(บัวหิมะ) – ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง (B/L/D)
Day 4 : หอบูชาฟ้าเทียนถาน – ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน - ตลาดรัสเซีย – ร้านปี่เซียะ – นครเทียนสิน – ชมวิวแม่น้ำไหเหอ และ TIANJIN EYE (B/L/D)
Day 5 : สวนจิ้งหยวน - ถนนสายวัฒนธรรมโบราณเทียนจิน – ถนนอิตาลี – เทียนสิน – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) (B/L/-)

Highlight
เที่ยวจีน ทัวร์จีน ปักกิ่ง เทียนสิน กำแพงเมืองจีน ช้อปปิ้ง (เลสโก อาหมวยเล็ก) [APR-JUL] 5วัน 4คืน บิน NOK SCOOT,ปักกิ่ง,เทียนสิน,นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่ปักกิ่ง,จัตุรัสเทียนอันเหมิน,พระราชวังต้องห้าม,ร้านหยก,พระราชวังฤดูร้อน,ร้านไข่มุก,ชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง,กำแพงเมืองจีนด่านจีหย่งกวน,ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสระว่ายน้ำ,ร้านนวดฝ่าเท้า,ร้านสมุนไพรเพื่อสุขภาพ(บัวหิมะ),ถนนคนเดินหวังฝูจิ่,หอบูชาฟ้าเทียนถาน,ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน,ตลาดรัสเซีย,ร้านปี่เซียะ,นครเทียนสิน,ชมวิวแม่น้ำไหเหอ และ TIANJIN EYE,สวนจิ้งหยวน,ถนนสายวัฒนธรรมโบราณเทียนจิน,ถนนอิตาลี
  มิถุนายน / กรกฎาคม
14,999บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
28 มิถุนายน 2562 17,999 22,499 17,999 17,999 เช็คที่นั่ง
4 กรกฎาคม 2562 18,999 23,499 18,999 18,999 เช็คที่นั่ง
5 กรกฎาคม 2562 18,999 23,499 18,999 18,999 เช็คที่นั่ง
12 กรกฎาคม 2562 19,999 24,499 19,999 19,999 เช็คที่นั่ง
13 กรกฎาคม 2562 20,999 25,499 20,999 20,999 เช็คที่นั่ง
14 กรกฎาคม 2562 20,999 25,499 20,999 20,999 เช็คที่นั่ง
16 กรกฎาคม 2562 19,999 24,499 19,999 19,999 เช็คที่นั่ง
19 กรกฎาคม 2562 18,999 23,499 18,999 18,999 เช็คที่นั่ง
25 กรกฎาคม 2562 20,999 25,499 20,999 20,999 เช็คที่นั่ง
26 กรกฎาคม 2562 20,999 25,499 20,999 20,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ ล่องเรือ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (T-SUD SHANGHAI DISNEYLAND) [MAR-JUN] 5วัน 3คืน บิน AIR ASIA X
มื้อ อาหาร : 10 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เซี่ยงไฮ้ (-/-/-)
Day 2 : เซี่ยงไฮ้ - นั่งรถไฟแม่เหล็กเข้าเมือง - เมืองโบราณจูเจียเจียว(ล่องเรือ) - ร้านผ้าไหม - ย่านซินเทียนตี้ (B/L/D)
Day 3 : ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) - ขึ้นชมวิวบนตึกเซี่ยงไฮ้ ทาวเวอร์ (ชั้น 118) - หาดไหว่ทัน - ช้อปปิ้งถนนนานกิง - ร้าน STARBUCKS RESERVE ROASTERY สวยและใหญ่ที่สุดในโลก - ร้านหยก - ถนนเทียนจื่อฝาง (B/L/D)
Day 4 : เซี่ยงไฮ้ - เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ (รวมรถบัสรับ-ส่ง พร้อมไกด์และหัวหน้าทัวร์บริการ) (B/-/-)
Day 5 : เซี่ยงไฮ้ – กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) (B/-/-)

Highlight
เที่ยวจีน ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ ล่องเรือ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (T-SUD SHANGHAI DISNEYLAND) [MAR-JUN] 5วัน 3คืน บิน AIR ASIA X,เซี่ยงไฮ้,นั่งรถไฟแม่เหล็กเข้าเมือง,เมืองโบราณจูเจียเจียว(ล่องเรือ),ร้านผ้าไหม,ย่านซินเทียนตี้,ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ),ขึ้นชมวิวบนตึกเซี่ยงไฮ้ ทาวเวอร์ (ชั้น 118),หาดไหว่ทัน,ช้อปปิ้งถนนนานกิง,ร้าน STARBUCKS RESERVE ROASTERY สวยและใหญ่ที่สุดในโลก,ร้านหยก,ถนนเทียนจื่อฝาง,เซี่ยงไฮ้,เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ (รวมรถบัสรับ-ส่ง พร้อมไกด์และหัวหน้าทัวร์บริการ)
  มิถุนายน
15,999บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
28 มิถุนายน 2562 15,999 19,499 15,999 15,999 เช็คที่นั่ง