Thaifly Travel
   02-713-8992

ทัวร์จีน วันรัฐธรรมนูญ 2562 / 2019


ทัวร์จีน คุนหมิง ตงชวน สะพานแก้ว ถ้ำไซอิ๋ว ช้อปปิ้ง [MAR-DEC] 4วัน 2คืน บิน THAI AIR ASIA
มื้อ อาหาร : 8 มื้อ

Special Tour
Day 1 : สนามบินดอนเมือง - คุนหมิง - ตงชวน - แผ่นดินสีแดง - ถานเตี้ยน (-/L/D)
Day 2 : ถานเตี้ยน - คุนหมิง - ถ้ำไซอิ๋ว - สะพานแก้ว(รวมสไลเดอร์ขากลับ) - ถนนคนเดิน OPTION โชว์นกยูง Dynamic Yunnan (B/L/D)
Day 3 : ถานเตี้ยน - คุนหมิง - ถ้ำไซอิ๋ว(รวมสไลเดอร์) - ถนนคนเดิน - OPTION โชว์นกยูง (B/L/D)
Day 4 : คุนหมิง - สนามบินดอนเมือง(กรุงเทพฯ) (-/-/-)

Highlight
เที่ยวจีน ทัวร์จีน คุนหมิง ตงชวน สะพานแก้ว ถ้ำไซอิ๋ว ช้อปปิ้ง [MAR-DEC] 4วัน 2คืน บิน THAI AIR ASIA,คุนหมิง นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ ตื่นตาตื่นใจของแผ่นดินสีแดง ที่เมืองตงชวน,ชมความงาม ถ้ำไซอิ๋ว ท้าความเสียวกับสะพานแก้ว สูงกว่า 20 เมตร,ว้าวว สัมผัสประสบการณ์ใหม่ นั่งสไลด์เดอร์ลงจากเขา,สวนน้ำตกคุนหมิง แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของคุนหมิง ช้อปปิ้งเมืองโบราณกวนตู้,เมนูสุดพิเศษ สุกี้เห็ด,อาหารกวางตุ้ง,พักโรงแรมระดับ 4 ดาว เมืองถานเตี้ยน 1 คืน,เมืองคุนหมิง 1 คืน,บินตรง คุนหมิง โดยสายการบิน Thai Air Asia,ค่าทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป ท่านละ 1,500 บาท
  มีนาคม / เมษายน / พฤษภาคม / มิถุนายน / กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน / ตุลาคม / พฤศจิกายน / ธันวาคม
ราคาเริ่มต้น
7,888
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
8 มีนาคม 2562 7,888 11,388 10,888 10,888 ทัวร์เต็ม
29 มีนาคม 2562 8,888 12,388 11,888 11,888 ทัวร์เต็ม
5 เมษายน 2562 11,888 15,388 14,888 14,888 ทัวร์เต็ม
12 เมษายน 2562 14,888 18,388 17,888 17,888 ทัวร์เต็ม
26 เมษายน 2562 9,888 13,388 12,888 12,888 ทัวร์เต็ม
3 พฤษภาคม 2562 9,888 13,388 12,888 12,888 ทัวร์เต็ม
10 พฤษภาคม 2562 9,888 13,388 12,888 12,888 ทัวร์เต็ม
17 พฤษภาคม 2562 11,888 15,388 14,888 14,888 ทัวร์เต็ม
24 พฤษภาคม 2562 9,888 13,388 12,888 12,888 ทัวร์เต็ม
31 พฤษภาคม 2562 9,888 13,388 12,888 12,888 ทัวร์เต็ม
14 มิถุนายน 2562 7,888 11,388 7,888 10,888 ทัวร์เต็ม
28 มิถุนายน 2562 8,888 12,388 11,888 11,888 ทัวร์เต็ม
26 กรกฎาคม 2562 9,888 13,388 12,888 12,888 เช็คที่นั่ง
9 สิงหาคม 2562 11,888 15,388 14,888 14,888 เช็คที่นั่ง
6 กันยายน 2562 8,888 12,388 11,888 11,888 เช็คที่นั่ง
13 กันยายน 2562 9,888 13,388 12,888 12,888 เช็คที่นั่ง
20 กันยายน 2562 9,888 13,388 12,888 12,888 เช็คที่นั่ง
11 ตุลาคม 2562 12,888 16,388 15,888 15,888 เช็คที่นั่ง
18 ตุลาคม 2562 9,888 13,388 12,888 12,888 เช็คที่นั่ง
25 ตุลาคม 2562 9,888 13,388 12,888 12,888 เช็คที่นั่ง
1 พฤศจิกายน 2562 9,888 13,388 12,888 12,888 เช็คที่นั่ง
8 พฤศจิกายน 2562 9,888 13,388 12,888 12,888 เช็คที่นั่ง
15 พฤศจิกายน 2562 9,888 13,388 12,888 12,888 เช็คที่นั่ง
22 พฤศจิกายน 2562 9,888 13,388 12,888 12,888 เช็คที่นั่ง
29 พฤศจิกายน 2562 9,888 13,388 12,888 12,888 เช็คที่นั่ง
6 ธันวาคม 2562 9,888 13,388 12,888 12,888 เช็คที่นั่ง
13 ธันวาคม 2562 9,888 13,388 12,888 12,888 เช็คที่นั่ง
20 ธันวาคม 2562 9,888 13,388 12,888 12,888 เช็คที่นั่ง

ทัวร์จีน คุนหมิง ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ ชิมสตรอว์เบอร์รี่ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (ซุปตาร์วันเดอร์แลนด์) [OCT-DEC] 5วัน 3คืน บิน THAI AIR ASIA
มื้อ อาหาร : 9 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพมหานคร(ท่าอากาศยานดอนเมือง) - ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย - คุนหมิง - เมืองตงชวน - แผ่นดินสีแดง (-/L/D)
Day 2 : ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ (รวมรถแบตเตอรี่และกระเช้า) - เมืองคุนหมิง - สวนสตรอเบอร์รี่ - สวนน้ำตกคุนหมิง (B/L/D)
Day 3 : เมืองโบราณกวนตู้ - พิพิธภัณฑ์ยูนนาน - ร้านบัวหิมะ - วัดหยวนทง - อิสระช้อปปิ้งที่ประตูม้าทอง และ ซุ้มประตูไก่หยก - OPTION TOUR ภูเขาซีซาน+ประตูมังกร - สนามบิน (B/L/D)
Day 4 : ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย - ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพมหานคร (B/-/-)

Highlight
เที่ยวจีน ทัวร์จีน คุนหมิง ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ ชิมสตรอว์เบอร์รี่ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (ซุปตาร์วันเดอร์แลนด์) [OCT-DEC] 5วัน 3คืน บิน THAI AIR ASIA,แผ่นดินสีแดงดินแดนอันบริสุทธิ์เต็มไปด้วยภูมิทัศน์ที่หลากหลาย,ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อขึ้นกระเช้าชมความงามภูเขาหิมะ สูงถึง 4,223 เมตร,ชิมสตรอว์เบอร์รี่เลือกเก็บ เลือกชิม ผลได้สดๆ จากสวน,สวนน้ำตกคุนหมิงน้ำตกใหญ่ยักษ์แลนด์มาร์คใหม่ของคุนหมิง,วัดหยวนทงวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของมณฑลยูนนานกว่า 1,200 ปี,เมนูพิเศษสุกี้เห็ด และ อาหารกวางตุ้ง
  ตุลาคม / พฤศจิกายน / ธันวาคม
ราคาเริ่มต้น
8,888
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
9 ตุลาคม 2562 8,888 11,388 8,888 8,888 เช็คที่นั่ง
11 ตุลาคม 2562 10,888 13,388 10,888 10,888 เช็คที่นั่ง
12 ตุลาคม 2562 10,888 13,388 10,888 10,888 เช็คที่นั่ง
13 ตุลาคม 2562 9,888 12,388 9,888 9,888 เช็คที่นั่ง
18 ตุลาคม 2562 9,888 12,388 9,888 9,888 เช็คที่นั่ง
19 ตุลาคม 2562 9,888 12,388 9,888 9,888 เช็คที่นั่ง
23 ตุลาคม 2562 9,888 12,388 9,888 9,888 เช็คที่นั่ง
25 ตุลาคม 2562 9,888 12,388 9,888 9,888 เช็คที่นั่ง
26 ตุลาคม 2562 9,888 12,388 9,888 9,888 เช็คที่นั่ง
30 ตุลาคม 2562 8,888 11,388 8,888 8,888 เช็คที่นั่ง
1 พฤศจิกายน 2562 9,888 12,388 9,888 9,888 เช็คที่นั่ง
2 พฤศจิกายน 2562 9,888 12,388 9,888 9,888 เช็คที่นั่ง
6 พฤศจิกายน 2562 8,888 11,388 8,888 8,888 เช็คที่นั่ง
8 พฤศจิกายน 2562 9,888 12,388 9,888 9,888 เช็คที่นั่ง
9 พฤศจิกายน 2562 9,888 12,388 9,888 9,888 เช็คที่นั่ง
13 พฤศจิกายน 2562 8,888 11,388 8,888 8,888 เช็คที่นั่ง
15 พฤศจิกายน 2562 9,888 12,388 9,888 9,888 เช็คที่นั่ง
16 พฤศจิกายน 2562 9,888 12,388 9,888 9,888 เช็คที่นั่ง
20 พฤศจิกายน 2562 7,888 10,388 7,888 7,888 เช็คที่นั่ง
22 พฤศจิกายน 2562 9,888 12,388 9,888 9,888 เช็คที่นั่ง
23 พฤศจิกายน 2562 9,888 12,388 9,888 9,888 เช็คที่นั่ง
27 พฤศจิกายน 2562 9,888 12,388 9,888 9,888 เช็คที่นั่ง
29 พฤศจิกายน 2562 9,888 12,388 9,888 9,888 เช็คที่นั่ง
30 พฤศจิกายน 2562 9,888 12,388 9,888 9,888 เช็คที่นั่ง
4 ธันวาคม 2562 10,888 13,388 10,888 10,888 เช็คที่นั่ง
5 ธันวาคม 2562 10,888 13,388 10,888 10,888 เช็คที่นั่ง
6 ธันวาคม 2562 9,888 12,388 9,888 9,888 เช็คที่นั่ง
7 ธันวาคม 2562 10,888 13,388 10,888 10,888 เช็คที่นั่ง
11 ธันวาคม 2562 8,888 11,388 8,888 8,888 เช็คที่นั่ง
13 ธันวาคม 2562 9,888 12,388 9,888 9,888 เช็คที่นั่ง
14 ธันวาคม 2562 9,888 12,388 9,888 9,888 เช็คที่นั่ง
18 ธันวาคม 2562 8,888 11,388 8,888 8,888 เช็คที่นั่ง
20 ธันวาคม 2562 9,888 12,388 9,888 9,888 เช็คที่นั่ง
21 ธันวาคม 2562 9,888 12,388 9,888 9,888 เช็คที่นั่ง
25 ธันวาคม 2562 11,888 14,388 11,888 11,888 เช็คที่นั่ง
27 ธันวาคม 2562 11,888 14,388 11,888 11,888 เช็คที่นั่ง
28 ธันวาคม 2562 13,888 16,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
29 ธันวาคม 2562 13,888 16,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
30 ธันวาคม 2562 13,888 16,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
31 ธันวาคม 2562 13,888 16,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง

ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ หางโจว เจ้าแม่กวนอิม ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (SHANGHAI เจ้ายุทธจักร) [OCT-DEC] 5วัน 3คืน บิน AIR ASIA X
มื้อ อาหาร : 9 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ-ดอนเมือง (-/-/-)
Day 2 : เซี่ยงไฮ้ – เมืองหางโจว – สวนผลไม้ตามฤดูกาล – ล่องเรือคลองขุดโบราณต้ายุ่นเหออ- หมู่บ้านใบชา – สัมผัสรถไฟหัวจรวดเมืองหางโจว (-/L/D)
Day 3 : ร้านผ้าไหม – เมืองโบราณอูเจิ้น (ไม่รวมค่าล่องเรือ) – เซี่ยงไฮ้ – หาดไว่ทาน – ถนนนานกิง – ร้าน STARBUCK ที่ใหญ่ที่สุดในโลก (B/L/D)
Day 4 : ร้านบัวหิมะ – เจ้าแม่กวนอิม วัดหลงหัว – ร้านหยก – ถนนศิลปะเทียนจื่อฝาง (B/L/D)
Day 5 : สนามบินผู่ตง(เซี่ยงไฮ้) – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) (B/-/-)

Highlight
เที่ยวจีน ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ หางโจว เจ้าแม่กวนอิม ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (SHANGHAI เจ้ายุทธจักร) [OCT-DEC] 5วัน 3คืน บิน AIR ASIA X,สวนผลไม้ตามฤดูกาล,ล่องเรือคลองขุดโบราณต้ายุ่นเหออ,หมู่บ้านใบชา,สัมผัสรถไฟหัวจรวดเมืองหางโจว,ร้านผ้าไหม,เมืองโบราณอูเจิ้น (ไม่รวมค่าล่องเรือ),หาดไว่ทาน,ถนนนานกิง,ร้าน STARBUCK ที่ใหญ่ที่สุดในโลก,ร้านบัวหิมะ,เจ้าแม่กวนอิม วัดหลงหัว,ร้านหยก,ถนนศิลปะเทียนจื่อฝาง
  ตุลาคม / พฤศจิกายน / ธันวาคม
ราคาเริ่มต้น
9,989
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
10 ตุลาคม 2562 12,999 16,499 15,999 15,999 เช็คที่นั่ง
11 ตุลาคม 2562 12,999 16,499 15,999 15,999 เช็คที่นั่ง
17 ตุลาคม 2562 10,999 14,499 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง
18 ตุลาคม 2562 10,999 14,499 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง
24 ตุลาคม 2562 10,999 14,499 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง
25 ตุลาคม 2562 10,999 14,499 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง
1 พฤศจิกายน 2562 10,999 14,499 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง
8 พฤศจิกายน 2562 10,999 14,499 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง
15 พฤศจิกายน 2562 9,989 13,489 12,989 12,989 เช็คที่นั่ง
22 พฤศจิกายน 2562 10,999 14,499 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง
29 พฤศจิกายน 2562 10,999 14,499 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง
5 ธันวาคม 2562 12,999 16,499 15,999 15,999 เช็คที่นั่ง
6 ธันวาคม 2562 12,999 16,499 15,999 15,999 เช็คที่นั่ง
13 ธันวาคม 2562 10,999 14,499 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง
19 ธันวาคม 2562 10,999 14,499 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง
20 ธันวาคม 2562 10,999 14,499 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง
26 ธันวาคม 2562 10,999 14,499 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง
27 ธันวาคม 2562 16,999 20,499 19,999 19,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ หอไข่มุก ล่องเรือชมเมืองโบราณ ช้อปปิ้ง (ซุปตาร์ แบ๊วต่อ ไม่รอแล้วนะ) [OCT-DEC] 5วัน 3คืน บิน THAI AIR ASIA X
มื้อ อาหาร : 8 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพมหานคร (ท่าอากาศยานดอนเมือง) (-/-/-)
Day 2 : กรุงเทพมหานคร (ท่าอากาศยานดอนเมือง) – ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง - เซี่ยงไฮ้ - จูเจียเจี่ยว - ล่องเรือชมเมืองโบราณ - เซี่ยงไฮ้ - ร้านผ้าไหม - ย่านซินเทียนตี้ (B/L/D)
Day 3 : ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) - ขึ้นหอไข่มุก - ลอดอุโมงค์เลเซอร์ - หาดไว่ทาน - ถนนนานกิง - ร้านหยก - ตลาดเฉิงหวังเมี่ยว (B/L/D)
Day 4 : สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้า) (B/-/-)
Day 5 : ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง - กรุงเทพมหานคร (ท่าอากาศยานดอนเมือง) (B/-/-)

Highlight
เที่ยวจีน ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ หอไข่มุก ล่องเรือชมเมืองโบราณ ช้อปปิ้ง (ซุปตาร์ แบ๊วต่อ ไม่รอแล้วนะ) [OCT-DEC] 5วัน 3คืน บิน THAI AIR ASIA X,บินตรงสู่ มหานครเซี่ยงไฮ้ ท่องมหานคร ที่ไม่เคยหลับไหล,ร้านกาแฟ Starbucks Reserve? Roastery ใหญ่และสวยที่สุดในโลก,เที่ยวจุใจกับสวนสนุก เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ เต็มวัน,ล่องเรือเมืองโบราณจูเจียเจี่ยว มีฉายาว่า เวนิซตะวันออกแห่งเมืองเซี่ยงไฮ้,ขึ้นหอไข่มุก หอ TV ที่สูงที่สุดในเอเชียและสูงอันดับ 5 ของโลก,เมนูพิเศษขาหมูร่ำรวย ไก่แดงโต๊ะละ 2 ตัว และเสี่ยวหลงเปา,มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
  ตุลาคม / พฤศจิกายน / ธันวาคม
ราคาเริ่มต้น
11,888
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
12 ตุลาคม 2562 14,888 18,388 14,888 14,888 เช็คที่นั่ง
15 ตุลาคม 2562 12,888 16,388 12,888 12,888 เช็คที่นั่ง
18 ตุลาคม 2562 13,888 17,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
22 ตุลาคม 2562 14,888 18,388 14,888 14,888 เช็คที่นั่ง
29 ตุลาคม 2562 13,888 17,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
1 พฤศจิกายน 2562 13,888 17,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
5 พฤศจิกายน 2562 12,888 16,388 12,888 12,888 เช็คที่นั่ง
12 พฤศจิกายน 2562 13,888 17,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
19 พฤศจิกายน 2562 11,888 15,388 11,888 11,888 เช็คที่นั่ง
26 พฤศจิกายน 2562 12,888 16,388 12,888 12,888 เช็คที่นั่ง
29 พฤศจิกายน 2562 13,888 17,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
6 ธันวาคม 2562 14,888 18,388 14,888 14,888 เช็คที่นั่ง
10 ธันวาคม 2562 13,888 17,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
13 ธันวาคม 2562 13,888 17,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
17 ธันวาคม 2562 13,888 17,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
20 ธันวาคม 2562 13,888 17,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
24 ธันวาคม 2562 13,888 17,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
27 ธันวาคม 2562 14,888 18,388 14,888 14,888 เช็คที่นั่ง
28 ธันวาคม 2562 17,888 21,388 17,888 17,888 เช็คที่นั่ง
29 ธันวาคม 2562 17,888 21,388 17,888 17,888 เช็คที่นั่ง
30 ธันวาคม 2562 17,888 21,388 17,888 17,888 เช็คที่นั่ง

ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ เมืองโบราณจูเจี่ยเจี่ยว ช้อปปิ้ง (SHANGHAI มังกรหยก) [NOV-DEC] 5วัน 3คืน บิน AIR ASIA X
มื้อ อาหาร : 6 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ-ดอนเมือง (-/-/-)
Day 2 : ร้านผ้าไหม – เมิองโบราณจูเจี่ยเจี่ยว (รวมค่าล่องเรือ) – เซี่ยงไฮ้ – ร้าน STARBUCK ที่ใหญ่ที่สุดในโลก (-/L/D)
Day 3 : เซี่ยงไฮ้ – สวนสนุก DISNEYLAND SHANGHAI แบบเต็มวัน (รวมบัตรเข้าแล้ว) (B/-/-)
Day 4 : ร้านบัวหิมะ – หาดไวทาน – ถนนนานกิง – ร้าน STARBUCK ที่ใหญ่ที่สุดในโลก – อุโมงค์เลเซอร์ – ร้านหยก – ตลาดเฉินหวังเมี่ยว – สนามบินผู่ตง (B/L/D)
Day 5 : สนามบินผู่ตง(เซี่ยงไฮ้) – สนามบินดอนเมือง (-/-/-)

Highlight
เที่ยวจีน ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ เมืองโบราณจูเจี่ยเจี่ยว ช้อปปิ้ง (SHANGHAI มังกรหยก) [NOV-DEC] 5วัน 3คืน บิน AIR ASIA X,ร้านผ้าไหม,เมืองโบราณจูเจี่ยเจี่ยว (รวมค่าล่องเรือ),เซี่ยงไฮ้,ร้าน STARBUCK ที่ใหญ่ที่สุดในโลก,สวนสนุก DISNEYLAND SHANGHAI แบบเต็มวัน (รวมบัตรเข้าแล้ว),ร้านบัวหิมะ,หาดไวทาน,ถนนนานกิง,ร้าน STARBUCK ที่ใหญ่ที่สุดในโลก,อุโมงค์เลเซอร์,ร้านหยก,ตลาดเฉินหวังเมี่ยว
  พฤศจิกายน / ธันวาคม
ราคาเริ่มต้น
11,899
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
27 พฤศจิกายน 2562 11,899 15,399 14,899 14,899 เช็คที่นั่ง
3 ธันวาคม 2562 14,899 18,399 17,899 17,899 เช็คที่นั่ง
4 ธันวาคม 2562 14,899 18,399 17,899 17,899 เช็คที่นั่ง
7 ธันวาคม 2562 12,899 16,399 15,899 15,899 เช็คที่นั่ง
18 ธันวาคม 2562 12,899 16,399 15,899 15,899 เช็คที่นั่ง
25 ธันวาคม 2562 12,899 16,399 15,899 15,899 เช็คที่นั่ง
28 ธันวาคม 2562 18,899 22,399 21,899 21,899 เช็คที่นั่ง

ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (เลสโก ดิสนีย์แลนด์) [JUL-DEC] 5วัน 3คืน บิน AIR ASIA X
มื้อ อาหาร : 8 มื้อ

Special Tour
Day 1 : สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ) - เมืองเซี่ยงไฮ้ (-/-/-)
Day 2 : สนามบินซ่างไห่ ผู่ตง - นั่งรถไฟแม่เหล็กเข้าเมือง – อิสระเต็มวันที่เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ (ราคาทัวร์นี้ รวมรถบัสรับ-ส่ง พร้อมหัวหน้าทัวร์บริการ) (B/-/-)
Day 3 : เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว (ราคาทัวร์นี้รวมล่องเรือ) - ร้านผ้าไหม - ย่านซินเทียนตี้ (B/L/D)
Day 4 : ร้านบัวหิมะ – ตึกจินเหม่า ชั้น 88 (ราคาทัวร์นี้รวมขึ้นตึกชั้น 88) – หาดไหว่ทัน - ถนนนานกิง - Starbucks Reserve Roastery - ร้านหยก - ถนนเทียนจื่อฝาง (B/L/D)
Day 5 : สนามบินซ่างไห่ ผู่ตง – สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ) (B/-/-)

Highlight
เที่ยวจีน ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (เลสโก ดิสนีย์แลนด์) [JUL-DEC] 5วัน 3คืน บิน AIR ASIA X,เมืองเซี่ยงไฮ้,ซ่างไห่ ผู่ตง,นั่งรถไฟแม่เหล็กเข้าเมือง,อิสระเต็มวันที่เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ (ราคาทัวร์นี้ รวมรถบัสรับ-ส่ง พร้อมหัวหน้าทัวร์บริการ),เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว (ราคาทัวร์นี้รวมล่องเรือ),ร้านผ้าไหม,ย่านซินเทียนตี้,ร้านบัวหิมะ,ตึกจินเหม่า ชั้น 88 (ราคาทัวร์นี้รวมขึ้นตึกชั้น 88),หาดไหว่ทัน,ถนนนานกิง,Starbucks Reserve Roastery,ร้านหยก,ถนนเทียนจื่อฝาง
  กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน / ตุลาคม / พฤศจิกายน / ธันวาคม
ราคาเริ่มต้น
12,999
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
25 กรกฎาคม 2562 12,999 17,998 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
8 สิงหาคม 2562 15,999 21,998 15,999 15,999 เช็คที่นั่ง
9 สิงหาคม 2562 17,999 23,998 17,999 17,999 เช็คที่นั่ง
22 สิงหาคม 2562 13,999 18,998 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง
12 กันยายน 2562 14,999 19,998 14,999 14,999 เช็คที่นั่ง
26 กันยายน 2562 13,999 18,998 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง
10 ตุลาคม 2562 16,999 22,998 16,999 16,999 เช็คที่นั่ง
17 ตุลาคม 2562 14,999 19,998 14,999 14,999 เช็คที่นั่ง
19 ตุลาคม 2562 14,999 19,998 14,999 14,999 เช็คที่นั่ง
24 ตุลาคม 2562 14,999 19,998 14,999 14,999 เช็คที่นั่ง
7 พฤศจิกายน 2562 14,999 19,998 14,999 14,999 เช็คที่นั่ง
21 พฤศจิกายน 2562 14,999 19,998 14,999 14,999 เช็คที่นั่ง
5 ธันวาคม 2562 14,999 19,998 14,999 14,999 เช็คที่นั่ง
6 ธันวาคม 2562 15,999 21,998 15,999 15,999 เช็คที่นั่ง
12 ธันวาคม 2562 13,999 18,998 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง
19 ธันวาคม 2562 13,999 18,998 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง
26 ธันวาคม 2562 13,999 18,998 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง
27 ธันวาคม 2562 15,999 21,998 15,999 15,999 เช็คที่นั่ง
28 ธันวาคม 2562 22,999 30,998 22,999 22,999 เช็คที่นั่ง
29 ธันวาคม 2562 22,999 30,998 22,999 22,999 เช็คที่นั่ง
30 ธันวาคม 2562 22,999 30,998 22,999 22,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์จีน ฉงชิ่ง อู่หลง อุทยานเขานางฟ้า ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (เลสโก บัลลังก์มังกร) [DEC] 4วัน 3คืน บิน THAI SMILE
มื้อ อาหาร : 9 มื้อ

Special Tour
Day 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) – สนามบินฉงชิ่งเจียงเปย์ – เมืองฉงชิ่ง (-/-/D)
Day 2 : เมืองอู่หลง – อุทยานหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ (ราคาทัวร์นี้รวมค่าตั๋วลิฟท์แก้ว) – จุดชมวิวระเบียงแก้ว (B/L/D)
Day 3 : อุทยานนางฟ้า (ราคาทัวร์นี้รวมค่าตั๋วรถไฟ และกระดานลื่น) – เมืองฉงชิ่ง – ตลาดหงหยาต้ง – ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง (B/L/D)
Day 4 : หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว – ศาลาประชาคม – สนามบินฉงชิ่งเจียงเปย์ – สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) (B/L/-)

Highlight
เที่ยวจีน ทัวร์จีน ฉงชิ่ง อู่หลง อุทยานเขานางฟ้า ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (เลสโก บัลลังก์มังกร) [DEC] 4วัน 3คืน บิน THAI SMILE,เมืองฉงชิ่ง,เมืองอู่หลง,อุทยานหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ (ราคาทัวร์นี้รวมค่าตั๋วลิฟท์แก้ว),จุดชมวิวระเบียงแก้ว,อุทยานนางฟ้า (ราคาทัวร์นี้รวมค่าตั๋วรถไฟ และกระดานลื่น), ตลาดหงหยาต้ง,ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง,หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว,ศาลาประชาคม
  ธันวาคม
ราคาเริ่มต้น
14,999
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
5 ธันวาคม 2562 16,999 21,998 19,999 19,999 เช็คที่นั่ง
7 ธันวาคม 2562 16,999 21,998 19,999 19,999 เช็คที่นั่ง
13 ธันวาคม 2562 14,999 19,998 17,999 17,999 ทัวร์เต็ม
20 ธันวาคม 2562 15,999 20,998 18,999 18,999 เช็คที่นั่ง
29 ธันวาคม 2562 24,999 32,998 27,999 27,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ หางโจว ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (SHANGHAI PREMIUM) [DEC] 5วัน 3คืน บิน CHINA EASTERN
มื้อ อาหาร : 10 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ-สุวรรณภูมิ (-/-/-)
Day 2 : เซี่ยงไฮ้ – เมืองหางโจว – ล่องเรือทะเลสาบซีหู(รวมค่าล่องเรือ) – เจดีย์นางพญางูขาว - หมู่บ้านใบชา – ถนนเหอฝาเจีย (-/L/D)
Day 3 : เมืองหางโจว – ร้านยางพารา – ซูโจว – วัดฉางหยวน – เซี่ยงไฮ้ (B/L/D)
Day 4 : ร้านสมุนไพร – หมู่บ้านน้ำโบราณซีเป่า – ร้านผ้าไหม – หาดไวทาน – ถนนนานกิง (B/L/D)
Day 5 : ร้านหยก – ตลาดเถาเป่า – เฉินหวังเมี่ยว – สนามบินผู่ตง – สนามบินสุวรรณภูมิ (B/L/-)

Highlight
เที่ยวจีน ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ หางโจว ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (SHANGHAI PREMIUM) [DEC] 5วัน 3คืน บิน CHINA EASTERN,ล่องเรือทะเลสาบซีหู(รวมค่าล่องเรือ),เจดีย์นางพญางูขาว,หมู่บ้านใบชา,ถนนเหอฝาเจีย,ร้านยางพารา,ซูโจว,วัดฉางหยวน,ร้านสมุนไพร,หมู่บ้านน้ำโบราณซีเป่า,ร้านผ้าไหม,หาดไวทาน,ถนนนานกิง,ร้านหยก,ตลาดเถาเป่า,เฉินหวังเมี่ยว
  ธันวาคม
ราคาเริ่มต้น
16,889
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
3 ธันวาคม 2562 17,889 22,389 20,889 20,889 เช็คที่นั่ง
6 ธันวาคม 2562 17,889 22,389 20,889 20,889 เช็คที่นั่ง
7 ธันวาคม 2562 17,889 22,389 20,889 20,889 เช็คที่นั่ง
13 ธันวาคม 2562 16,889 21,389 19,889 19,889 เช็คที่นั่ง
14 ธันวาคม 2562 16,889 21,389 19,889 19,889 เช็คที่นั่ง
20 ธันวาคม 2562 16,889 21,389 19,889 19,889 เช็คที่นั่ง
21 ธันวาคม 2562 16,889 21,389 19,889 19,889 เช็คที่นั่ง
26 ธันวาคม 2562 18,889 23,389 21,889 21,889 เช็คที่นั่ง

ทัวร์จีน ไหโข่ว ซานย่า ล่องเรือหาดหยก ช้อปปิ้ง (เกาะไหหลำ ไข่มุกแห่งทะเลจีนใต้ ล่องเรือชมเมือง) [NOV-DEC] 5วัน 4คืน บิน HAINAN AIRLINES
มื้อ อาหาร : 7 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพ–ไหโข่ว-โรงถ่ายภาพยนต์จำลอง (-/-/D)
Day 2 : ไหโข่ว-โบ๋อ่าว-ศูนย์จัดการประชุมผู้นำเอเชีย-ล่องเรือหาดหยก-หมู่บ้านชนเผ่าแม้วหลี-ซานย่า-THE LOST CHAMBERS OF ATLANTIS-ล่องเรือชมเมือง (B/L/D)
Day 3 : ร้านเยื่อไผ่-อุทยานอารยธรรมศาสนาพุทธหนานซาน (รวมรถราง)–เจ้าแม่กวนอิม108 เมตร.–วัดหนานซาน-ศูนย์ชา (B/L/D)
Day 4 : ศูนย์ผลิตภัณฑ์อาหารทะเล-อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง (รวมรถราง)-หาดต้าตงไห่-ไหโข่วโดยรถไฟความเร็วสูง-ถนนคนเดินฉีโหลว
Day 5 : ไหโข่ว-กรุงเทพ (-/-/-)

Highlight
เที่ยวจีน ทัวร์จีน ไหโข่ว ซานย่า ล่องเรือหาดหยก ช้อปปิ้ง (เกาะไหหลำ ไข่มุกแห่งทะเลจีนใต้ ล่องเรือชมเมือง) [NOV-DEC] 5วัน 4คืน บิน HAINAN AIRLINES,ไหโข่ว,โรงถ่ายภาพยนต์จำลอง,โบ๋อ่าว,ศูนย์จัดการประชุมผู้นำเอเชีย,ล่องเรือหาดหยก,หมู่บ้านชนเผ่าแม้วหลี,ซานย่า,THE LOST CHAMBERS OF ATLANTIS,ล่องเรือชมเมือง,ร้านเยื่อไผ่,อุทยานอารยธรรมศาสนาพุทธหนานซาน (รวมรถราง),เจ้าแม่กวนอิม108 เมตร,วัดหนานซาน,ศูนย์ชา,ศูนย์ผลิตภัณฑ์อาหารทะเล,อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง (รวมรถราง),หาดต้าตงไห่,ไหโข่วโดยรถไฟความเร็วสูง,ถนนคนเดินฉีโหลว
  พฤศจิกายน / ธันวาคม
ราคาเริ่มต้น
16,900
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
6 พฤศจิกายน 2562 18,900 23,400 18,900 18,900 เช็คที่นั่ง
8 พฤศจิกายน 2562 18,900 23,400 18,900 18,900 เช็คที่นั่ง
13 พฤศจิกายน 2562 17,900 22,400 17,900 17,900 เช็คที่นั่ง
15 พฤศจิกายน 2562 18,900 23,400 18,900 18,900 เช็คที่นั่ง
20 พฤศจิกายน 2562 18,900 23,400 18,900 18,900 เช็คที่นั่ง
22 พฤศจิกายน 2562 18,900 23,400 18,900 18,900 เช็คที่นั่ง
27 พฤศจิกายน 2562 18,900 23,400 18,900 18,900 เช็คที่นั่ง
29 พฤศจิกายน 2562 18,900 23,400 18,900 18,900 เช็คที่นั่ง
4 ธันวาคม 2562 18,900 23,400 18,900 18,900 เช็คที่นั่ง
6 ธันวาคม 2562 19,900 24,400 19,900 19,900 เช็คที่นั่ง
11 ธันวาคม 2562 18,900 23,400 18,900 18,900 เช็คที่นั่ง
13 ธันวาคม 2562 17,900 22,400 17,900 17,900 เช็คที่นั่ง
18 ธันวาคม 2562 18,900 23,400 18,900 18,900 เช็คที่นั่ง
20 ธันวาคม 2562 18,900 23,400 18,900 18,900 เช็คที่นั่ง
25 ธันวาคม 2562 19,900 24,400 19,900 19,900 เช็คที่นั่ง
26 ธันวาคม 2562 19,900 24,400 19,900 19,900 เช็คที่นั่ง
27 ธันวาคม 2562 20,900 25,400 20,900 20,900 เช็คที่นั่ง
28 ธันวาคม 2562 22,900 27,400 22,900 22,900 เช็คที่นั่ง
29 ธันวาคม 2562 22,900 27,400 22,900 22,900 เช็คที่นั่ง
30 ธันวาคม 2562 22,900 27,400 22,900 22,900 เช็คที่นั่ง
31 ธันวาคม 2562 22,900 27,400 22,900 22,900 เช็คที่นั่ง

ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงการีล่า ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [OCT-DEC] 6วัน 4คืน บิน THAI AIR ASIA
มื้อ อาหาร : 8 มื้อ

Special Tour
Day 1 : สนามบินดอนเมือง - คุนหมิง - ต้าหลี่ - หมู่บ้านซีโจว (-/L/D)
Day 2 : ต้าหลี่ - วัดเจ้าแม่กวนอิม - ผ่านชมเจดีย์สามองค์ - เมืองจงเตี้ยน(แชงการีล่า) - โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง - ช่องแคบเสือกระโจน - เมืองโบราณแชงการีล่า (B/L/D)
Day 3 : วัดลามะซงจ้านหลิง - เมืองลี่เจียง - สระน้ำมังกรดำ - เมืองโบราณลี่เจียง (B/L/D)
Day 4 : ภูเขาหิมะมังกรหยก+กระเช้าใหญ่ -โชว์ IMPRESSION LIJIANG - อุทยานน้ำหยก - หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน - เมืองฉู่สง (B/L/D)
Day 5 : ฉู่สง - คุนหมิง - สวนน้ำตกคุนหมิง - อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดิน - สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย (B/L/D)
Day 6 : คุนหมิง - สนามบินดอนเมือง(กรุงเทพฯ) (-/-/-)

Highlight
เที่ยวจีน ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงการีล่า ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [OCT-DEC] 6วัน 4คืน บิน THAI AIR ASIA,ภูเขาหิมะมังกรหยก หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน,ชมโชว์ระดับโลก IMPRESSION LIJIANG,เมืองมรดกโลก ลี่เจียง สวรรค์บนดิน แชงการีล่า,ขอพร วัดลามะซงจ้านหลิงลี่,วัดหยวนทง,สวนน้ำตกคุนหมิง แลนด์มาร์คแห่งใหม่
  กรกฎาคม / ตุลาคม / พฤศจิกายน / ธันวาคม
ราคาเริ่มต้น
17,888
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
27 กรกฎาคม 2562 18,888 24,388 21,888 21,888 เช็คที่นั่ง
12 ตุลาคม 2562 17,888 23,388 20,888 20,888 เช็คที่นั่ง
19 ตุลาคม 2562 17,888 23,388 20,888 20,888 เช็คที่นั่ง
26 ตุลาคม 2562 17,888 23,388 20,888 20,888 เช็คที่นั่ง
9 พฤศจิกายน 2562 17,888 23,388 20,888 20,888 เช็คที่นั่ง
23 พฤศจิกายน 2562 17,888 23,388 20,888 20,888 เช็คที่นั่ง
7 ธันวาคม 2562 17,888 23,388 20,888 20,888 เช็คที่นั่ง
14 ธันวาคม 2562 17,888 23,388 20,888 20,888 เช็คที่นั่ง
21 ธันวาคม 2562 17,888 23,388 20,888 20,888 เช็คที่นั่ง
28 ธันวาคม 2562 21,888 27,388 24,888 24,888 เช็คที่นั่ง