ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย ฉางซา ฟ่งหวง สะพานแก้ว เขาเทียนเหมินซาน ล่องเรือถัวเจียง ช้อปปิ้ง [SEP-OCT] 6วัน 5คืน บิน THAI SMILE

ราคาเริ่มต้นที่
23,900บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์จีน เสิ่นหยาง ตานตง พระราชวังเสิ่นหยางกู้กง หาดหญ้าแดงล่อง เรือชมแม่น้ำยาลู่เจียง ช้อปปิ้ง (ซุปตาร์ แด๊งง แดง) [SEP-OCT] 5วัน 4คืน บิน NOK SCOOT

ราคาเริ่มต้นที่
24,888บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย ฉางซา ฟ่งหวง สะพานแก้ว เขาเทียนเหมินซาน ล่องเรือถัวเจียง ช้อปปิ้ง [JUL-AUG] 6วัน 5คืน บิน THAI SMILE

ราคาเริ่มต้นที่
24,900บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์จีน ฉงชิ่ง ล่องเรือ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (ฉงชิ่ง ต้าจู๋ อวู่หลง 5ดาว) [JUN-OCT] 5วัน 4คืน บิน THAI SMILE

ราคาเริ่มต้นที่
25,999บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์จีน หนานหนิง ล่องเรือ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (หนานหนิง ปาหม่า เต๋อเทียน) [JUN-OCT] 6วัน 5คืน บิน CHINA SOUTHERN AIRLINES

ราคาเริ่มต้นที่
26,599บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์จีน ฉงชิ่ง ล่องเรือสำราญหรู วัดหลัวฮั่น ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [MAR-JUN] 5วัน 4คืน บิน THAI SMILE

ราคาเริ่มต้นที่
27,888บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

  • กำหนดการเดินทาง (จองทัวร์ โดยกดวันที่ต้องการเดินทาง)
  • มิถุนายน 2562

ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน ฟ่งหวง สะพานกระจก ช้อปปิ้ง (ทัวร์คุณธรรม ทัวร์จางเจียเจี้ย วุ้นมะพร้าว เขาอวตาร เทียนเหมินซาน ฟ่งหวง) [OCT] 5วัน 4คืน บิน THAI SMILE

ราคาเริ่มต้นที่
27,999บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์จีน ฉงชิ่ง ล่องเรือสำราญ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (ล่องเรือสำราญ แม่น้ำแยงซีเกียง) [APR-JUN] 5วัน 3คืน บิน THAI SMILE

ราคาเริ่มต้นที่
28,999บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

  • กำหนดการเดินทาง (จองทัวร์ โดยกดวันที่ต้องการเดินทาง)
  • มิถุนายน 2562

ทัวร์จีน ต้าเหลียน เสิ่นหยาง กำแพงเมืองจีน ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (กวนเหมินซาน ผานจิ่น ต้าเหลียน) [OCT] 6วัน 5คืน บิน XIAMEN AIRLINES

ราคาเริ่มต้นที่
29,999บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

  • กำหนดการเดินทาง (จองทัวร์ โดยกดวันที่ต้องการเดินทาง)
  • ตุลาคม 2562

ทัวร์จีน ฉงชิ่ง ลงเรือสำราญ CENTURY LEGEND CRUISE ช้อปปิ้ง (ทัวร์คุณธรรม ทัวร์ฉงชิ่ง ขนมครองแครง ล่องแม่น้ำแยงซีเกียง เรือสำราญ CENTURY LEGEND CRUISE) [JUL-OCT] 5วัน 4คืน บิน THAI SMILE

ราคาเริ่มต้นที่
31,999บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม