ทัวร์จีน ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ กำแพงเมืองจีน ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ ขนมเบื้อง OLYMPIC TOWER หังโจว ทะเลสาบซีหู) [JUN-OCT] 6วัน 4คืน บิน CHINA EASTERN AIRLINES

ราคาเริ่มต้นที่
20,999บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์จีน กุ้ยหลิน ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (กุ้ยหลิน ขนมเรไร นาขั้นบันไดหลงจี๋(พักบนเขา) หยางซั่ว โชว์หลิวซานเจี่ย) [SEP-OCT] 5วัน 4คืน บิน CHINA SOUTHERN AIRLINE

ราคาเริ่มต้นที่
21,999บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

 • กำหนดการเดินทาง (จองทัวร์ โดยกดวันที่ต้องการเดินทาง)
 • กันยายน 2562
 • ตุลาคม 2562

ทัวร์จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (ปักกิ่ง ซีซั่นเชนจ์) [MAR-JUN] 5วัน 3คืน บิน THAI AIRWAYS

ราคาเริ่มต้นที่
21,999บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

 • กำหนดการเดินทาง (จองทัวร์ โดยกดวันที่ต้องการเดินทาง)
 • มิถุนายน 2562

ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ หังโจว ผู่โถวซาน ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (ทัวร์จีน ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ขนมถ้วยฟู หังโจว ล่องเรือต้ายวิ่นเหอ ผู่โถวซาน นมัสการเจ้าแม่กวนอิม) [JUL-OCT] 5วัน 3คืน บิน CHINA EASTERN AIRLINES

ราคาเริ่มต้นที่
21,999บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (ปักกิ่ง ซีซั่นเชนจ์) [JUL-OCT] 5วัน 3คืน บิน THAI AIRWAYS

ราคาเริ่มต้นที่
22,499บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์จีน ฉงชิ่ง อู่หลง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (ฉงชิ่ง อู่หลง หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์ ต้าจู๋) [MAY-JUN] 5วัน 4คืน บิน THAI SMILES

ราคาเริ่มต้นที่
22,888บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

 • กำหนดการเดินทาง (จองทัวร์ โดยกดวันที่ต้องการเดินทาง)
 • มิถุนายน 2562

ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย ล่องเรือลำน้ำถัวเจียง ช้อปปิ้ง (ทัวร์ฟ่านจิ้งซาน ขนมลูกชุบ เจิ้นหย่วน หมู่บ้านแม้วซีเจียง ฟ่งหวง จางเจียเจี้ย) [JUL-OCT] 5วัน 4คืน บิน CHINA SOUTHERN AIRLINE

ราคาเริ่มต้นที่
22,999บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย ฉางซา ฟ่งหวง สะพานแก้ว เขาเทียนเหมินซาน ล่องเรือถัวเจียง ช้อปปิ้ง [JUN] 6วัน 5คืน บิน THAI SMILE

ราคาเริ่มต้นที่
23,900บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

 • กำหนดการเดินทาง (จองทัวร์ โดยกดวันที่ต้องการเดินทาง)
 • มิถุนายน 2562

ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย ฉางซา ฟ่งหวง สะพานแก้ว เขาเทียนเหมินซาน ล่องเรือถัวเจียง ช้อปปิ้ง [SEP-OCT] 6วัน 5คืน บิน THAI SMILE

ราคาเริ่มต้นที่
23,900บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์จีน ซีอาน หยุนไถซาน ลั่วหยาง เส้าหลิน ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (หยุนไถซาน ลั่วหยาง) [APR-JUN] 5วัน 3คืน บิน THAI SMILE

ราคาเริ่มต้นที่
23,999บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

 • กำหนดการเดินทาง (จองทัวร์ โดยกดวันที่ต้องการเดินทาง)
 • มิถุนายน 2562