Thaifly Travel
   02-713-8992

ทัวร์จีน ล่องเรือ


ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ ล่องเรือชมเมืองโบราณ ลอดอุโมงค์เลเซอร์ ช้อปปิ้ง (ซุปตาร์ แอ๊บแบ๊ว) [APR-JUL] 5วัน 3คืน บิน NOK SCOOT
มื้อ อาหาร : 6 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพมหานคร (ท่าอากาศยานดอนเมือง) ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง (-/-/-)
Day 2 : ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง - เซี่ยงไฮ้ - จูเจียเจี่ยว - ล่องเรือชมเมืองโบราณจูเจียเจี่ยว - เซี่ยงไฮ้ - ร้านผ้าไหม - ร้านใบชา - ร้านกาแฟ Starbucks - ย่านซินเทียนตี้ (-/L/D)
Day 3 : ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) - ขึ้นตึกจินเหมาทาวเวอร์ (ชั้นที่ 88) - ร้านหยก - ลอดอุโมงค์เลเซอร์หาดไว่ทาน - ถนนนานกิง (B/L/D)
Day 4 : สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้า) - ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง (B/-/-)
Day 5 : ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง - กรุงเทพมหานคร (ท่าอากาศยานดอนเมือง) (-/-/-)

Highlight
เที่ยวจีน ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ ล่องเรือชมเมืองโบราณ ลอดอุโมงค์เลเซอร์ ช้อปปิ้ง (ซุปตาร์ แอ๊บแบ๊ว) [APR-JUL] 5วัน 3คืน บิน NOK SCOOT,บินตรงสู่ มหานครเซี่ยงไฮ้ ท่องมหานคร ที่ไม่เคยหลับไหล,ร้านกาแฟ Starbucks Reserve? Roastery ใหญ่และสวยที่สุดในโลก,เที่ยวจุใจกับสวนสนุก เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ เต็มวัน,ล่องเรือเมืองโบราณจูเจียเจี่ยว มีฉายาว่า เวนิซตะวันออกแห่งเมืองเซี่ยงไฮ้,ขึ้นตึกจินเหมาทาวเวอร์ ตึกสูงระฟ้า 88 ชั้น สูงเป็นอันดับที่ 7 ของโลก,เมนูพิเศษ ขาหมูร่ำรวย ไก่แดง เสี่ยวหลงเปา และกุ้งมังกร,มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
  เมษายน / พฤษภาคม / มิถุนายน / กรกฎาคม
ราคาเริ่มต้น
10,888
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
6 เมษายน 2562 14,888 18,388 14,888 14,888 ทัวร์เต็ม
14 เมษายน 2562 16,888 20,388 16,888 16,888 ทัวร์เต็ม
20 เมษายน 2562 12,888 16,388 12,888 12,888 ทัวร์เต็ม
28 เมษายน 2562 12,888 16,388 12,888 12,888 ทัวร์เต็ม
18 พฤษภาคม 2562 12,888 16,388 12,888 12,888 ทัวร์เต็ม
25 พฤษภาคม 2562 11,888 15,388 11,888 11,888 ทัวร์เต็ม
1 มิถุนายน 2562 10,888 14,388 10,888 10,888 ทัวร์เต็ม
8 มิถุนายน 2562 11,888 15,388 11,888 11,888 ทัวร์เต็ม
15 มิถุนายน 2562 11,888 15,388 11,888 11,888 ทัวร์เต็ม
22 มิถุนายน 2562 11,888 15,388 11,888 11,888 ทัวร์เต็ม
29 มิถุนายน 2562 11,888 15,388 11,888 11,888 ทัวร์เต็ม
6 กรกฎาคม 2562 11,888 15,388 11,888 11,888 ทัวร์เต็ม
20 กรกฎาคม 2562 11,888 15,388 11,888 11,888 เช็คที่นั่ง
27 กรกฎาคม 2562 12,888 16,388 12,888 12,888 เช็คที่นั่ง

ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ หังโจว อู๋ซี ล่องเรือทะเลสาบซีหู ช้อปปิ้ง (ซุปตาร์ ไอ้หนุ่มเซี่่ยงไฮ้) [JUN-OCT] 5วัน 3คืน บิน NOK SCOOT
มื้อ อาหาร : 9 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพมหานคร (ท่าอากาศยานดอนเมือง) ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง (-/-/-)
Day 2 : ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง - ที่พัก - เซี่ยงไฮ้ - หังโจว - ล่องเรือชมทะเลสาบซีหู - หมู่บ้านใบชา - ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย (B/L/D)
Day 3 : หังโจว - อู๋ซี - ร้านไข่มุก - สวนพุทธศาสนาเหนี่ยนฮวาวาน - ร้านผ้าไหม - ย่านซินเทียนตี้ (B/L/D)
Day 4 : ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) - หาดไว่ทาน - ลอดอุโมงค์เลเซอร์ - ร้านหยก - ตลาดเฉิงหวังเมี่ยว - ถนนนานกิง - ร้านกาแฟ Starbucks - ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง (B/L/D)
Day 5 : ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง - กรุงเทพมหานคร (ท่าอากาศยานดอนเมือง) (-/-/-)

Highlight
เที่ยวจีน ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ หังโจว อู๋ซี ล่องเรือทะเลสาบซีหู ลอดอุโมงค์เลเซอร์ ช้อปปิ้ง (ซุปตาร์ ไอ้หนุ่มเซี่่ยงไฮ้) [JUN-OCT] 5วัน 3คืน บิน NOK SCOOT,บินตรงสู่ มหานครเซี่ยงไฮ้ ท่องมหานคร ที่ไม่เคยหลับไหล,ล่องเรือสัมผัสความงามแห่ง ทะเลสาบซีหู ตำนานแห่งนางพญางูขาว,หาดไว่ทาน หาดในตำนาน เจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้,ร้านกาแฟ Starbucks Reserve? Roastery ใหญ่และสวยที่สุดในโลก,สวนพุทธศาสนาเหนี่ยนฮวาวาน เมืองโบราณสร้างขึ้นใหม่,เมนูพิเศษ ซี่โครงหมูอู๋ซี เสี่ยวหลงเปา ไก่แดง ไก่ขอทาน และหมูตงปอ,มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
  มิถุนายน / กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน / ตุลาคม
ราคาเริ่มต้น
10,888
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
1 มิถุนายน 2562 10,888 14,388 13,888 13,888 ทัวร์เต็ม
5 มิถุนายน 2562 10,888 14,388 13,888 13,888 ทัวร์เต็ม
8 มิถุนายน 2562 10,888 14,388 13,888 13,888 ทัวร์เต็ม
12 มิถุนายน 2562 10,888 14,388 13,888 13,888 ทัวร์เต็ม
15 มิถุนายน 2562 10,888 14,388 13,888 13,888 ทัวร์เต็ม
19 มิถุนายน 2562 10,888 14,388 13,888 13,888 ทัวร์เต็ม
22 มิถุนายน 2562 10,888 14,388 13,888 13,888 ทัวร์เต็ม
26 มิถุนายน 2562 10,888 14,388 13,888 13,888 ทัวร์เต็ม
29 มิถุนายน 2562 10,888 14,388 13,888 13,888 ทัวร์เต็ม
3 กรกฎาคม 2562 10,888 14,388 13,888 13,888 ทัวร์เต็ม
6 กรกฎาคม 2562 10,888 14,388 13,888 13,888 ทัวร์เต็ม
10 กรกฎาคม 2562 10,888 14,388 13,888 13,888 ทัวร์เต็ม
17 กรกฎาคม 2562 12,888 16,388 15,888 15,888 เช็คที่นั่ง
20 กรกฎาคม 2562 10,888 14,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
23 กรกฎาคม 2562 10,888 14,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
31 กรกฎาคม 2562 10,888 14,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
3 สิงหาคม 2562 10,888 14,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
7 สิงหาคม 2562 10,888 14,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
11 สิงหาคม 2562 12,888 16,388 15,888 15,888 เช็คที่นั่ง
14 สิงหาคม 2562 10,888 14,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
17 สิงหาคม 2562 10,888 14,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
21 สิงหาคม 2562 10,888 14,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
24 สิงหาคม 2562 10,888 14,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
28 สิงหาคม 2562 10,888 14,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
31 สิงหาคม 2562 10,888 14,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
4 กันยายน 2562 10,888 14,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
7 กันยายน 2562 10,888 14,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
11 กันยายน 2562 10,888 14,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
14 กันยายน 2562 10,888 14,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
18 กันยายน 2562 10,888 14,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
21 กันยายน 2562 10,888 14,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
25 กันยายน 2562 10,888 14,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
12 ตุลาคม 2562 12,888 16,388 15,888 15,888 เช็คที่นั่ง
13 ตุลาคม 2562 12,888 16,388 15,888 15,888 เช็คที่นั่ง
14 ตุลาคม 2562 12,888 16,388 15,888 15,888 เช็คที่นั่ง
15 ตุลาคม 2562 12,888 16,388 15,888 15,888 เช็คที่นั่ง
16 ตุลาคม 2562 12,888 16,388 15,888 15,888 เช็คที่นั่ง
17 ตุลาคม 2562 12,888 16,388 15,888 15,888 เช็คที่นั่ง
18 ตุลาคม 2562 12,888 16,388 15,888 15,888 เช็คที่นั่ง
19 ตุลาคม 2562 13,888 17,388 16,888 16,888 เช็คที่นั่ง
20 ตุลาคม 2562 12,888 16,388 15,888 15,888 เช็คที่นั่ง
21 ตุลาคม 2562 12,888 16,388 15,888 15,888 เช็คที่นั่ง
22 ตุลาคม 2562 12,888 16,388 15,888 15,888 เช็คที่นั่ง
23 ตุลาคม 2562 12,888 16,388 15,888 15,888 เช็คที่นั่ง
24 ตุลาคม 2562 11,888 15,388 14,888 14,888 เช็คที่นั่ง
25 ตุลาคม 2562 11,888 15,388 14,888 14,888 เช็คที่นั่ง
26 ตุลาคม 2562 11,888 15,388 14,888 14,888 เช็คที่นั่ง
27 ตุลาคม 2562 11,888 15,388 14,888 14,888 เช็คที่นั่ง

ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ หางโจว ชิมสตอรเบอรี่ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (SHANGHAI กระบี่ไร้เทียมทาน) [SEP] 5วัน 3คืน บิน AIR ASIA X
มื้อ อาหาร : 10 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ-ดอนเมือง (-/-/-)
Day 2 : เซี่ยงไฮ้ – เมืองหางโจว – ไร่สตอรเบอรี่ ทานไม่อั้น – ล่องเรือคลองขุดโบราณต้ายุ่นเหอ - หมู่บ้านใบชา – สัมผัสรถไฟหัวจรวดเมืองหางโจว (B/L/D)
Day 3 : ร้านผ้าไหม – เมิองโบราณอูเจิ้น (ไม่รวมค่าล่องเรือ) – เซี่ยงไฮ้ – หาดไว่ทาน – ถนนนานกิง – ร้าน STARBUCK ที่ใหญ่ที่สุดในโลก (B/L/D)
Day 4 : ร้านบัวหิมะ – เจ้าแม่กวนอิม วัดหลงหัว – ร้านหยก – ถนนศิลปะเทียนจื่อฝาง - ซินเทียนตี้ (B/L/D)
Day 5 : สนามบินผู่ตง(เซี่ยงไฮ้) – สนามบินดอนเมือง (B/-/-)

Highlight
เที่ยวจีน ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ หางโจว ชิมสตอรเบอรี่ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (SHANGHAI กระบี่ไร้เทียมทาน) [SEP] 5วัน 3คืน บิน AIR ASIA X,ไร่สตอรเบอรี่ ทานไม่อั้น,ล่องเรือคลองขุดโบราณต้ายุ่นเหอ,หมู่บ้านใบชา,สัมผัสรถไฟหัวจรวดเมืองหางโจว,ร้านผ้าไหม,เมิองโบราณอูเจิ้น (ไม่รวมค่าล่องเรือ),หาดไว่ทาน,ถนนนานกิง,ร้าน STARBUCK ที่ใหญ่ที่สุดในโลก,ร้านบัวหิมะ,เจ้าแม่กวนอิม วัดหลงหัว,ร้านหยก,ถนนศิลปะเทียนจื่อฝาง,ซินเทียนตี้
  กันยายน
ราคาเริ่มต้น
10,889
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
3 กันยายน 2562 10,889 14,389 13,889 13,889 เช็คที่นั่ง
4 กันยายน 2562 10,889 14,389 13,889 13,889 เช็คที่นั่ง
10 กันยายน 2562 10,889 14,389 13,889 13,889 เช็คที่นั่ง
11 กันยายน 2562 10,889 14,389 13,889 13,889 เช็คที่นั่ง
21 กันยายน 2562 10,889 14,389 13,889 13,889 เช็คที่นั่ง

ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ หางโจว เจดีย์นางพญางูขาว (SHANGHAI ไอ้หนุ่มหมัดเมา) [JUL-OCT] 5วัน 3คืน บิน NOK SCOOT
มื้อ อาหาร : 10 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - สนามบินผู่ตง(เซี่ยงไฮ้) (-/-/-)
Day 2 : เซี่ยงไฮ้ – ร้านผ้าไหม – เมืองหางโจว – เจดีย์นางพญางูขาว – หมู่บ้านใบชา – ถนนคนเดินเหอฝั่งเจีย – สัมผัสรถไฟหัวจรวดเมืองหางโจว (B/L/D)
Day 3 : ร้านยางพารา – เมิองโบราณจูเจี่ยเจี่ยว (รวมค่าล่องเรือ) – เซี่ยงไฮ้ – ย่านซินเทียนตี้ (B/L/D)
Day 4 : ร้านบัวหิมะ – หาดไวทาน – ถนนนานกิง – ร้าน STARBUCK ที่ใหญ่ที่สุดในโลก – อุโมงค์เลเซอร์ – ร้านหยก – ตลาดเฉินหวังเมี่ยว – สนามบินผู่ตง (B/L/D)
Day 5 : สนามบินผู่ตง(เซี่ยงไฮ้) – สนามบินดอนเมือง (B/-/-)

Highlight
เที่ยวจีน ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ หางโจว เจดีย์นางพญางูขาว (SHANGHAI ไอ้หนุ่มหมัดเมา) [JUL-OCT] 5วัน 3คืน บิน NOK SCOOT,ร้านผ้าไหม,เมืองหางโจว,เจดีย์นางพญางูขาว,หมู่บ้านใบชา,ถนนคนเดินเหอฝั่งเจีย,สัมผัสรถไฟหัวจรวดเมืองหางโจว,ร้านยางพารา,เมิองโบราณจูเจี่ยเจี่ยว (รวมค่าล่องเรือ),เซี่ยงไฮ้,ย่านซินเทียนตี้,ร้านบัวหิมะ,หาดไวทาน,ถนนนานกิง,ร้าน STARBUCK ที่ใหญ่ที่สุดในโลก,อุโมงค์เลเซอร์,ร้านหยก,ตลาดเฉินหวังเมี่ยว
  กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน / ตุลาคม
ราคาเริ่มต้น
10,889
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
2 กรกฎาคม 2562 10,889 14,389 13,889 13,889 ทัวร์เต็ม
4 กรกฎาคม 2562 10,889 14,389 13,889 13,889 ทัวร์เต็ม
9 กรกฎาคม 2562 10,889 14,389 13,889 13,889 ทัวร์เต็ม
12 กรกฎาคม 2562 13,889 17,389 16,889 16,889 ทัวร์เต็ม
13 กรกฎาคม 2562 13,889 17,389 16,889 16,889 ทัวร์เต็ม
16 กรกฎาคม 2562 10,889 14,389 13,889 13,889 ทัวร์เต็ม
18 กรกฎาคม 2562 10,889 14,389 13,889 13,889 เช็คที่นั่ง
23 กรกฎาคม 2562 12,889 16,389 15,889 15,889 เช็คที่นั่ง
30 กรกฎาคม 2562 10,889 14,389 13,889 13,889 เช็คที่นั่ง
1 สิงหาคม 2562 10,889 14,389 13,889 13,889 เช็คที่นั่ง
6 สิงหาคม 2562 10,889 14,389 13,889 13,889 เช็คที่นั่ง
9 สิงหาคม 2562 13,889 17,389 16,889 16,889 เช็คที่นั่ง
13 สิงหาคม 2562 10,889 14,389 13,889 13,889 เช็คที่นั่ง
15 สิงหาคม 2562 10,889 14,389 13,889 13,889 เช็คที่นั่ง
20 สิงหาคม 2562 10,889 14,389 13,889 13,889 เช็คที่นั่ง
22 สิงหาคม 2562 10,889 14,389 13,889 13,889 เช็คที่นั่ง
27 สิงหาคม 2562 10,889 14,389 13,889 13,889 เช็คที่นั่ง
29 สิงหาคม 2562 10,889 14,389 13,889 13,889 เช็คที่นั่ง
3 กันยายน 2562 10,889 14,389 13,889 13,889 เช็คที่นั่ง
5 กันยายน 2562 10,889 14,389 13,889 13,889 เช็คที่นั่ง
10 กันยายน 2562 10,889 14,389 13,889 13,889 เช็คที่นั่ง
12 กันยายน 2562 10,889 14,389 13,889 13,889 เช็คที่นั่ง
17 กันยายน 2562 10,889 14,389 13,889 13,889 เช็คที่นั่ง
19 กันยายน 2562 10,889 14,389 13,889 13,889 เช็คที่นั่ง
24 กันยายน 2562 10,889 14,389 13,889 13,889 เช็คที่นั่ง
11 ตุลาคม 2562 13,889 18,389 16,889 16,889 เช็คที่นั่ง
15 ตุลาคม 2562 11,889 16,389 14,889 14,889 เช็คที่นั่ง
18 ตุลาคม 2562 11,889 16,389 14,889 14,889 เช็คที่นั่ง
19 ตุลาคม 2562 13,889 18,389 16,889 16,889 เช็คที่นั่ง
22 ตุลาคม 2562 13,889 18,389 16,889 16,889 เช็คที่นั่ง
25 ตุลาคม 2562 13,889 18,389 16,889 16,889 เช็คที่นั่ง
26 ตุลาคม 2562 11,889 16,389 14,889 14,889 เช็คที่นั่ง

ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ หอไข่มุก ล่องเรือชมเมืองโบราณ ช้อปปิ้ง (ซุปตาร์ แบ๊วต่อ ไม่รอแล้วนะ) [OCT-DEC] 5วัน 3คืน บิน THAI AIR ASIA X
มื้อ อาหาร : 8 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพมหานคร (ท่าอากาศยานดอนเมือง) (-/-/-)
Day 2 : กรุงเทพมหานคร (ท่าอากาศยานดอนเมือง) – ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง - เซี่ยงไฮ้ - จูเจียเจี่ยว - ล่องเรือชมเมืองโบราณ - เซี่ยงไฮ้ - ร้านผ้าไหม - ย่านซินเทียนตี้ (B/L/D)
Day 3 : ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) - ขึ้นหอไข่มุก - ลอดอุโมงค์เลเซอร์ - หาดไว่ทาน - ถนนนานกิง - ร้านหยก - ตลาดเฉิงหวังเมี่ยว (B/L/D)
Day 4 : สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้า) (B/-/-)
Day 5 : ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง - กรุงเทพมหานคร (ท่าอากาศยานดอนเมือง) (B/-/-)

Highlight
เที่ยวจีน ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ หอไข่มุก ล่องเรือชมเมืองโบราณ ช้อปปิ้ง (ซุปตาร์ แบ๊วต่อ ไม่รอแล้วนะ) [OCT-DEC] 5วัน 3คืน บิน THAI AIR ASIA X,บินตรงสู่ มหานครเซี่ยงไฮ้ ท่องมหานคร ที่ไม่เคยหลับไหล,ร้านกาแฟ Starbucks Reserve? Roastery ใหญ่และสวยที่สุดในโลก,เที่ยวจุใจกับสวนสนุก เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ เต็มวัน,ล่องเรือเมืองโบราณจูเจียเจี่ยว มีฉายาว่า เวนิซตะวันออกแห่งเมืองเซี่ยงไฮ้,ขึ้นหอไข่มุก หอ TV ที่สูงที่สุดในเอเชียและสูงอันดับ 5 ของโลก,เมนูพิเศษขาหมูร่ำรวย ไก่แดงโต๊ะละ 2 ตัว และเสี่ยวหลงเปา,มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
  ตุลาคม / พฤศจิกายน / ธันวาคม
ราคาเริ่มต้น
11,888
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
12 ตุลาคม 2562 14,888 18,388 14,888 14,888 เช็คที่นั่ง
15 ตุลาคม 2562 12,888 16,388 12,888 12,888 เช็คที่นั่ง
18 ตุลาคม 2562 13,888 17,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
22 ตุลาคม 2562 14,888 18,388 14,888 14,888 เช็คที่นั่ง
29 ตุลาคม 2562 13,888 17,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
1 พฤศจิกายน 2562 13,888 17,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
5 พฤศจิกายน 2562 12,888 16,388 12,888 12,888 เช็คที่นั่ง
12 พฤศจิกายน 2562 13,888 17,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
19 พฤศจิกายน 2562 11,888 15,388 11,888 11,888 เช็คที่นั่ง
26 พฤศจิกายน 2562 12,888 16,388 12,888 12,888 เช็คที่นั่ง
29 พฤศจิกายน 2562 13,888 17,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
6 ธันวาคม 2562 14,888 18,388 14,888 14,888 เช็คที่นั่ง
10 ธันวาคม 2562 13,888 17,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
13 ธันวาคม 2562 13,888 17,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
17 ธันวาคม 2562 13,888 17,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
20 ธันวาคม 2562 13,888 17,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
24 ธันวาคม 2562 13,888 17,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
27 ธันวาคม 2562 14,888 18,388 14,888 14,888 เช็คที่นั่ง
28 ธันวาคม 2562 17,888 21,388 17,888 17,888 เช็คที่นั่ง
29 ธันวาคม 2562 17,888 21,388 17,888 17,888 เช็คที่นั่ง
30 ธันวาคม 2562 17,888 21,388 17,888 17,888 เช็คที่นั่ง

ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ ล่องเรือชมเมืองโบราณ ลอดอุโมงค์เลเซอร์ ช้อปปิ้ง (ซุปตาร์ แอ๊บแบ๊ว) [AUG-OCT] 5วัน 3คืน บิน NOK SCOOT
มื้อ อาหาร : 6 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพมหานคร (ท่าอากาศยานดอนเมือง) ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง (-/-/-)
Day 2 : ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง - ที่พัก - เซี่ยงไฮ้ - หังโจว - ล่องเรือชมทะเลสาบซีหู - หมู่บ้านใบชา - ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย (B/L/D)
Day 3 : หังโจว - อู๋ซี - ร้านไข่มุก - สวนพุทธศาสนาเหนี่ยนฮวาวาน - ร้านผ้าไหม - ย่านซินเทียนตี้ (B/L/D)
Day 4 : ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) - หาดไว่ทาน - ลอดอุโมงค์เลเซอร์ - ร้านหยก - ตลาดเฉิงหวังเมี่ยว - ถนนนานกิง - ร้านกาแฟ Starbucks - ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง (B/L/D)
Day 5 : ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง - กรุงเทพมหานคร (ท่าอากาศยานดอนเมือง) (-/-/-)

Highlight
เที่ยวจีน ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ ล่องเรือชมเมืองโบราณ ลอดอุโมงค์เลเซอร์ ช้อปปิ้ง (ซุปตาร์ แอ๊บแบ๊ว) [AUG-OCT] 5วัน 3คืน บิน NOK SCOOT,บินตรงสู่ มหานครเซี่ยงไฮ้ ท่องมหานคร ที่ไม่เคยหลับไหล,ร้านกาแฟ Starbucks Reserve? Roastery ใหญ่และสวยที่สุดในโลก,เที่ยวจุใจกับสวนสนุก เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ เต็มวัน,ล่องเรือเมืองโบราณจูเจียเจี่ยว มีฉายาว่า เวนิซตะวันออกแห่งเมืองเซี่ยงไฮ้,ขึ้นตึกจินเหมาทาวเวอร์ ตึกสูงระฟ้า 88 ชั้น สูงเป็นอันดับที่ 7 ของโลก,เมนูพิเศษ ขาหมูร่ำรวย ไก่แดง เสี่ยวหลงเปา และกุ้งมังกร,มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
  สิงหาคม / กันยายน / ตุลาคม
ราคาเริ่มต้น
11,888
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
3 สิงหาคม 2562 11,888 15,388 11,888 11,888 เช็คที่นั่ง
11 สิงหาคม 2562 12,888 16,388 12,888 12,888 เช็คที่นั่ง
17 สิงหาคม 2562 11,888 15,388 11,888 11,888 เช็คที่นั่ง
24 สิงหาคม 2562 11,888 15,388 11,888 11,888 เช็คที่นั่ง
31 สิงหาคม 2562 11,888 15,388 11,888 11,888 เช็คที่นั่ง
7 กันยายน 2562 11,888 15,388 11,888 11,888 เช็คที่นั่ง
14 กันยายน 2562 11,888 15,388 11,888 11,888 เช็คที่นั่ง
21 กันยายน 2562 11,888 15,388 11,888 11,888 เช็คที่นั่ง
12 ตุลาคม 2562 14,888 18,388 14,888 14,888 ทัวร์เต็ม
19 ตุลาคม 2562 14,888 18,388 14,888 14,888 เช็คที่นั่ง
20 ตุลาคม 2562 14,888 18,388 14,888 14,888 เช็คที่นั่ง
26 ตุลาคม 2562 12,888 16,388 12,888 12,888 เช็คที่นั่ง
27 ตุลาคม 2562 12,888 16,388 12,888 12,888 เช็คที่นั่ง

ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ ช้อปปิ้ง (ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ไก่หมุน ดิสนีย์แลนด์) [JUL-OCT] 5วัน 3คืน บิน NOK SCOOT
มื้อ อาหาร : 7 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ-ท่าอากาศยานดอนเมือง-เซี่ยงไฮ้ (-/-/-)
Day 2 : เซี่ยงไฮ้-สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์(รวมค่าเข้าและบริการรถรับ-ส่ง) (B/-/-)
Day 3 : ร้านผ้าไหม-หาดไว่ทาน-ลอดอุโมงค์เลเซอร์-ขึ้นตึก JINMAO TOWER ชั้นที่ 88- ร้านหยก-ย่านซินเทียนตี้ (B/L/D)
Day 4 : ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-ล่องเรือชมเมืองจูเจียเจี่ยว-ร้านใบชา-ถนนนานกิง-ร้านกาแฟ Starbucks Reserve Roastery ใหญ่และสวยที่สุดในโลก-สนามบินผู่ตง (B/L/D)
Day 5 : เซี่ยงไฮ้-กรุงเทพฯ (-/-/-)

Highlight
เที่ยวจีน ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ ช้อปปิ้ง (ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ไก่หมุน ดิสนีย์แลนด์) [JUL-OCT] 5วัน 3คืน บิน NOK SCOOT,สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์(รวมค่าเข้าและบริการรถรับ-ส่ง),ร้านผ้าไหม,หาดไว่ทาน,ลอดอุโมงค์เลเซอร์,ขึ้นตึก JINMAO TOWER ชั้นที่ 88,ร้านหยก,ย่านซินเทียนตี้,ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ),ล่องเรือชมเมืองจูเจียเจี่ยว,ร้านใบชา,ถนนนานกิง,ร้านกาแฟ Starbucks Reserve Roastery ใหญ่และสวยที่สุดในโลก
  กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน / ตุลาคม
ราคาเริ่มต้น
11,899
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
25 กรกฎาคม 2562 14,899 18,399 14,899 14,899 เช็คที่นั่ง
8 สิงหาคม 2562 12,899 16,399 12,899 12,899 เช็คที่นั่ง
22 สิงหาคม 2562 12,899 16,399 12,899 12,899 เช็คที่นั่ง
5 กันยายน 2562 11,899 15,399 11,899 11,899 เช็คที่นั่ง
19 กันยายน 2562 11,899 15,399 11,899 11,899 เช็คที่นั่ง
19 ตุลาคม 2562 12,899 16,399 12,899 12,899 เช็คที่นั่ง
23 ตุลาคม 2562 13,899 17,399 13,899 13,899 เช็คที่นั่ง

ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ไก่ม้วน เมืองโบราณอูเจิ้น) [AUG-DEC] 4วัน 3คืน บิน SHANGHAI AIRLINES
มื้อ อาหาร : 9 มื้อ

Special Tour
Day 1 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ(กรุงเทพฯ)-เซี่ยงไฮ้ (-/-/-)
Day 2 : เซี่ยงไฮ้-อูเจิ้น-ล่องเรือชมเมืองโบราณอูเจิ้น-ร้านหมอนยางพารา-กลับเซี่ยงไฮ้ (B/L/D)
Day 3 : เซี่ยงไฮ้-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-วัดพระหยก-ร้านใบชา-ตลาดเฉินหวังเมี่ยว-ย่านซินเทียนตี้ (B/L/D)
Day 4 : เซี่ยงไฮ้-ร้านผ้าไหม-หาดไว่ทาน-ถนนนานกิง-ลอดอุโมงค์เลเซอร์-ตึก STARBUCKSที่สวยที่สุดในโลก-ร้านหยก-กรุงเทพฯ (B/L/D)

Highlight
เที่ยวจีน ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ไก่ม้วน เมืองโบราณอูเจิ้น) [AUG-DEC] 4วัน 3คืน บิน SHANGHAI AIRLINES,อูเจิ้น,ล่องเรือชมเมืองโบราณอูเจิ้นร้านหมอนยางพารา,ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ),วัดพระหยกร้านใบชา,ตลาดเฉินหวังเมี่ยว,ย่านซินเทียนตี้,ร้านผ้าไหม,หาดไว่ทาน,ถนนนานกิงลอดอุโมงค์เลเซอร์,ตึก STARBUCKS ที่สวยที่สุดในโลก,ร้านหยก
  สิงหาคม / กันยายน / พฤศจิกายน / ธันวาคม
ราคาเริ่มต้น
11,899
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
1 สิงหาคม 2562 12,899 16,399 12,899 12,899 เช็คที่นั่ง
9 สิงหาคม 2562 14,899 18,399 14,899 14,899 เช็คที่นั่ง
22 สิงหาคม 2562 11,899 15,399 11,899 11,899 เช็คที่นั่ง
5 กันยายน 2562 11,899 15,399 11,899 11,899 เช็คที่นั่ง
7 พฤศจิกายน 2562 14,899 18,399 14,899 14,899 เช็คที่นั่ง
14 พฤศจิกายน 2562 14,899 18,399 14,899 14,899 เช็คที่นั่ง
21 พฤศจิกายน 2562 14,899 18,399 14,899 14,899 เช็คที่นั่ง
5 ธันวาคม 2562 15,899 19,399 15,899 15,899 เช็คที่นั่ง
19 ธันวาคม 2562 14,899 18,399 14,899 14,899 เช็คที่นั่ง
26 ธันวาคม 2562 14,899 18,399 14,899 14,899 เช็คที่นั่ง

ทัวร์จีน เฉิงตู ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน ช้อปปิ้ง (CHENGDU SUPER PRO LESHAN) [JUL-DEC] 5วัน 3คืน บิน CHINA EASTERN
มื้อ อาหาร : 9 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพ-เมืองโบราณหวงซี-เฉิงตู-เล่อซาน-ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน-เล่อซาน-ง้อไบ๊ (-/L/D)
Day 2 : วัดเป้ากว๋อ-วัดฝูหู-ง้อไบ๊-เฉิงตู-ห้างสรรพสินค้า GLOBAL CENTURY (B/L/D)
Day 3 : ร้านยางพารา-ร้านหยก-ถนนโบราณจิ่งหลี่ (-/L/D)
Day 4 : ร้านบัวหิมะ-สวนว่านเจียงโหลว-ซอยกว้างซอยแคบ-ถนนซุนซีลู่-กรุงเทพ (B/L/-)

Highlight
เที่ยวจีน เฉิงตู ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน ช้อปปิ้ง (CHENGDU SUPER PRO LESHAN) [JUN-DEC] 5วัน 3คืน บิน CHINA EASTERN,เมืองโบราณหวงซี,เฉิงตู,ล่อซาน,ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน,เล่อซาน,ง้อไบ๊,วัดเป้ากว๋อ,วัดฝูหู,ง้อไบ๊,เฉิงตู,ห้างสรรพสินค้าGLOBAL CENTURY,ร้านยางพารา,ร้านหยก,ถนนโบราณจิ่งหลี่,ร้านบัวหิมะ,สวนว่านเจียงโหลว,ซอยกว้างซอยแคบ,ถนนซุนซีลู่
  กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน / ตุลาคม / พฤศจิกายน / ธันวาคม
ราคาเริ่มต้น
11,900
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
4 กรกฎาคม 2562 11,900 14,900 11,900 11,900 ทัวร์เต็ม
16 กรกฎาคม 2562 13,900 16,900 13,900 13,900 ทัวร์เต็ม
25 กรกฎาคม 2562 13,900 16,900 13,900 13,900 เช็คที่นั่ง
1 สิงหาคม 2562 12,900 15,900 12,900 12,900 เช็คที่นั่ง
15 สิงหาคม 2562 12,900 15,900 12,900 12,900 เช็คที่นั่ง
22 สิงหาคม 2562 12,900 15,900 12,900 12,900 เช็คที่นั่ง
31 สิงหาคม 2562 11,900 14,900 11,900 11,900 เช็คที่นั่ง
5 กันยายน 2562 13,900 16,900 13,900 13,900 เช็คที่นั่ง
19 กันยายน 2562 13,900 16,900 13,900 13,900 เช็คที่นั่ง
26 กันยายน 2562 13,900 16,900 13,900 13,900 เช็คที่นั่ง
11 ตุลาคม 2562 19,900 22,900 19,900 19,900 เช็คที่นั่ง
19 ตุลาคม 2562 18,900 21,900 18,900 18,900 เช็คที่นั่ง
30 ตุลาคม 2562 15,900 18,900 15,900 15,900 เช็คที่นั่ง
3 พฤศจิกายน 2562 12,900 15,900 12,900 12,900 เช็คที่นั่ง
6 พฤศจิกายน 2562 12,900 15,900 12,900 12,900 เช็คที่นั่ง
14 พฤศจิกายน 2562 13,900 16,900 13,900 13,900 เช็คที่นั่ง
28 พฤศจิกายน 2562 13,900 16,900 13,900 13,900 เช็คที่นั่ง
4 ธันวาคม 2562 15,900 18,900 15,900 15,900 เช็คที่นั่ง
8 ธันวาคม 2562 15,900 18,900 15,900 15,900 เช็คที่นั่ง
19 ธันวาคม 2562 14,900 17,900 14,900 14,900 เช็คที่นั่ง
26 ธันวาคม 2562 14,900 17,900 14,900 14,900 เช็คที่นั่ง

ทัวร์จีน เฉิงตู ง้อไบ๊ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (ทัวร์จีน เฉิงตู ซุปข้าวโพด เล่อซาน ง้อไบ๊) [JUL-SEP] 4วัน 3คืน บิน AIR CHINA
มื้อ อาหาร : 8 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ-เฉิงตู (-/-/-)
Day 2 : เฉิงตู-เล่อซาน-ล่องเรือชมหลวงพ่อโต-ง้อไบ๊-พิพิธภัณฑ์พุทธศิลปะ (B/L/D)
Day 3 : ง้อไบ๊-วัดเป้ากั๋ว-เฉิงตู-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-ร้านหยก-ถนนโบราณจินหลี่ (B/L/D)
Day 4 : เฉิงตู-ผลิตภัณฑ์หมอนโอโซน-วังแพะเขียว-วัดต้าฉือ-ย่านไท่กู๋หลี่ กรุงเทพฯ (B/L/-)

Highlight
เที่ยวจีน ทัวร์จีน เฉิงตู ง้อไบ๊ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (ทัวร์จีน เฉิงตู ซุปข้าวโพด เล่อซาน ง้อไบ๊) [JUL-SEP] 4วัน 3คืน บิน AIR CHINA,เล่อซาน,ล่องเรือชมหลวงพ่อโต,ง้อไบ๊,พิพิธภัณฑ์พุทธศิลปะ,วัดเป้ากั๋ว,นวดเท้า(บัวหิมะ),ร้านหยก,ถนนโบราณจิ่นหลี่,ร้านหมอนโอโซน,วังแพะเขียว,วัดต้าฉือ,ย่านไท่กู๋หลี่
  กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน
ราคาเริ่มต้น
12,899
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
25 กรกฎาคม 2562 12,899 15,899 15,899 15,899 เช็คที่นั่ง
22 สิงหาคม 2562 12,899 15,899 15,899 15,899 เช็คที่นั่ง
5 กันยายน 2562 12,899 15,899 15,899 15,899 เช็คที่นั่ง