Thaifly Travel
   02-713-8992

ทัวร์จีน คุนหมิง ภูเขาซีซาน ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (เลสโก แปะก๊วยพันปี) [NOV] 4วัน 3คืน บิน LUCKY AIR
มื้อ อาหาร : 8 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินฉางซุย คุนหมิง (-/-/-)
Day 2 : เมืองผานโจว – หมู่บ้านถั่วเล่อ (แปะก๊วยพันปี) – อุทยานภูเขาเหนียงเหนียงซาน – ถ้ำเจ้าแม่กวนอิม – ถ้ำเจียงหยวน (B/L/D)
Day 3 : สะพานเป๋ยผานเจียง – เมืองคุนหมิง – ร้านบัวหิมะ – ประตูม้าทองไก่หยก – ช้อปปิ้งหนานผิงเจีย (B/L/D)
Day 4 : ภูเขาซีซาน – เมืองโบราณกวนตู้ – สนามบินฉางซุย คุนหมิง – สนามบินสุวรรณภูมิ (B/L/-)

Highlight
เที่ยวจีน ทัวร์จีน คุนหมิง ภูเขาซีซาน ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (เลสโก แปะก๊วยพันปี) [NOV] 4วัน 3คืน บิน LUCKY AIR,เมืองผานโจว,หมู่บ้านถั่วเล่อ (แปะก๊วยพันปี),อุทยานภูเขาเหนียงเหนียงซาน,ถ้ำเจ้าแม่กวนอิม,ถ้ำเจียงหยวน,สะพานเป๋ยผานเจียง,เมืองคุนหมิง,ร้านบัวหิมะ,ประตูม้าทองไก่หยก,ช้อปปิ้งหนานผิงเจีย,ภูเขาซีซาน,เมืองโบราณกวนตู้
  พฤศจิกายน
9,999บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
1 พฤศจิกายน 2562 13,999 16,998 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง
2 พฤศจิกายน 2562 13,999 16,998 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง
3 พฤศจิกายน 2562 12,999 15,998 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
4 พฤศจิกายน 2562 12,999 15,998 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
5 พฤศจิกายน 2562 12,999 15,998 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
6 พฤศจิกายน 2562 13,999 16,998 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง
7 พฤศจิกายน 2562 13,999 16,998 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง
11 พฤศจิกายน 2562 12,999 15,998 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
12 พฤศจิกายน 2562 12,999 15,998 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
13 พฤศจิกายน 2562 13,999 16,998 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง
14 พฤศจิกายน 2562 13,999 16,998 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง
15 พฤศจิกายน 2562 13,999 16,998 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง
16 พฤศจิกายน 2562 13,999 16,998 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง
17 พฤศจิกายน 2562 12,999 15,998 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
18 พฤศจิกายน 2562 12,999 15,998 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
19 พฤศจิกายน 2562 12,999 15,998 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
20 พฤศจิกายน 2562 13,999 16,998 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง
21 พฤศจิกายน 2562 13,999 16,998 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง
22 พฤศจิกายน 2562 13,999 16,998 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง
23 พฤศจิกายน 2562 13,999 16,998 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง
24 พฤศจิกายน 2562 12,999 15,998 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
25 พฤศจิกายน 2562 12,999 15,998 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
26 พฤศจิกายน 2562 12,999 15,998 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
27 พฤศจิกายน 2562 13,999 16,998 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง
28 พฤศจิกายน 2562 13,999 16,998 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง
29 พฤศจิกายน 2562 13,999 16,998 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง
30 พฤศจิกายน 2562 13,999 16,998 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ หังโจว อู๋ซี ล่องเรือทะเลสาบซีหู ช้อปปิ้ง (ซุปตาร์ ไอ้หนุ่มเซี่่ยงไฮ้) [JUN-OCT] 5วัน 3คืน บิน NOK SCOOT
มื้อ อาหาร : 9 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพมหานคร (ท่าอากาศยานดอนเมือง) ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง (-/-/-)
Day 2 : ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง - ที่พัก - เซี่ยงไฮ้ - หังโจว - ล่องเรือชมทะเลสาบซีหู - หมู่บ้านใบชา - ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย (B/L/D)
Day 3 : หังโจว - อู๋ซี - ร้านไข่มุก - สวนพุทธศาสนาเหนี่ยนฮวาวาน - ร้านผ้าไหม - ย่านซินเทียนตี้ (B/L/D)
Day 4 : ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) - หาดไว่ทาน - ลอดอุโมงค์เลเซอร์ - ร้านหยก - ตลาดเฉิงหวังเมี่ยว - ถนนนานกิง - ร้านกาแฟ Starbucks - ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง (B/L/D)
Day 5 : ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง - กรุงเทพมหานคร (ท่าอากาศยานดอนเมือง) (-/-/-)

Highlight
เที่ยวจีน ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ หังโจว อู๋ซี ล่องเรือทะเลสาบซีหู ลอดอุโมงค์เลเซอร์ ช้อปปิ้ง (ซุปตาร์ ไอ้หนุ่มเซี่่ยงไฮ้) [JUN-OCT] 5วัน 3คืน บิน NOK SCOOT,บินตรงสู่ มหานครเซี่ยงไฮ้ ท่องมหานคร ที่ไม่เคยหลับไหล,ล่องเรือสัมผัสความงามแห่ง ทะเลสาบซีหู ตำนานแห่งนางพญางูขาว,หาดไว่ทาน หาดในตำนาน เจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้,ร้านกาแฟ Starbucks Reserve? Roastery ใหญ่และสวยที่สุดในโลก,สวนพุทธศาสนาเหนี่ยนฮวาวาน เมืองโบราณสร้างขึ้นใหม่,เมนูพิเศษ ซี่โครงหมูอู๋ซี เสี่ยวหลงเปา ไก่แดง ไก่ขอทาน และหมูตงปอ,มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
  มิถุนายน / กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน / ตุลาคม
10,888บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
29 มิถุนายน 2562 13,888 17,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
3 กรกฎาคม 2562 13,888 17,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
6 กรกฎาคม 2562 13,888 17,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
10 กรกฎาคม 2562 13,888 17,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
17 กรกฎาคม 2562 15,888 19,388 15,888 15,888 เช็คที่นั่ง
20 กรกฎาคม 2562 13,888 17,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
23 กรกฎาคม 2562 13,888 17,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
31 กรกฎาคม 2562 13,888 17,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
3 สิงหาคม 2562 13,888 17,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
7 สิงหาคม 2562 13,888 17,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
11 สิงหาคม 2562 15,888 19,388 15,888 15,888 เช็คที่นั่ง
14 สิงหาคม 2562 13,888 17,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
17 สิงหาคม 2562 13,888 17,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
21 สิงหาคม 2562 13,888 17,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
24 สิงหาคม 2562 13,888 17,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
28 สิงหาคม 2562 13,888 17,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
31 สิงหาคม 2562 13,888 17,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
4 กันยายน 2562 13,888 17,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
7 กันยายน 2562 13,888 17,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
11 กันยายน 2562 13,888 17,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
14 กันยายน 2562 13,888 17,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
18 กันยายน 2562 13,888 17,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
21 กันยายน 2562 13,888 17,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
25 กันยายน 2562 13,888 17,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
12 ตุลาคม 2562 15,888 19,388 15,888 15,888 เช็คที่นั่ง
13 ตุลาคม 2562 15,888 19,388 15,888 15,888 เช็คที่นั่ง
14 ตุลาคม 2562 15,888 19,388 15,888 15,888 เช็คที่นั่ง
15 ตุลาคม 2562 15,888 19,388 15,888 15,888 เช็คที่นั่ง
16 ตุลาคม 2562 15,888 19,388 15,888 15,888 เช็คที่นั่ง
17 ตุลาคม 2562 15,888 19,388 15,888 15,888 เช็คที่นั่ง
18 ตุลาคม 2562 15,888 19,388 15,888 15,888 เช็คที่นั่ง
19 ตุลาคม 2562 16,888 20,388 16,888 16,888 เช็คที่นั่ง
20 ตุลาคม 2562 15,888 19,388 15,888 15,888 เช็คที่นั่ง
21 ตุลาคม 2562 15,888 19,388 15,888 15,888 เช็คที่นั่ง
22 ตุลาคม 2562 15,888 19,388 15,888 15,888 เช็คที่นั่ง
23 ตุลาคม 2562 15,888 19,388 15,888 15,888 เช็คที่นั่ง
24 ตุลาคม 2562 14,888 18,388 14,888 14,888 เช็คที่นั่ง
25 ตุลาคม 2562 14,888 18,388 14,888 14,888 เช็คที่นั่ง
26 ตุลาคม 2562 14,888 18,388 14,888 14,888 เช็คที่นั่ง
27 ตุลาคม 2562 14,888 18,388 14,888 14,888 เช็คที่นั่ง

ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ ล่องเรือชมเมืองโบราณ ลอดอุโมงค์เลเซอร์ ช้อปปิ้ง (ซุปตาร์ แอ๊บแบ๊ว) [APR-JUL] 5วัน 3คืน บิน NOK SCOOT
มื้อ อาหาร : 6 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพมหานคร (ท่าอากาศยานดอนเมือง) ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง (-/-/-)
Day 2 : ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง - เซี่ยงไฮ้ - จูเจียเจี่ยว - ล่องเรือชมเมืองโบราณจูเจียเจี่ยว - เซี่ยงไฮ้ - ร้านผ้าไหม - ร้านใบชา - ร้านกาแฟ Starbucks - ย่านซินเทียนตี้ (-/L/D)
Day 3 : ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) - ขึ้นตึกจินเหมาทาวเวอร์ (ชั้นที่ 88) - ร้านหยก - ลอดอุโมงค์เลเซอร์หาดไว่ทาน - ถนนนานกิง (B/L/D)
Day 4 : สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้า) - ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง (B/-/-)
Day 5 : ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง - กรุงเทพมหานคร (ท่าอากาศยานดอนเมือง) (-/-/-)

Highlight
เที่ยวจีน ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ ล่องเรือชมเมืองโบราณ ลอดอุโมงค์เลเซอร์ ช้อปปิ้ง (ซุปตาร์ แอ๊บแบ๊ว) [APR-JUL] 5วัน 3คืน บิน NOK SCOOT,บินตรงสู่ มหานครเซี่ยงไฮ้ ท่องมหานคร ที่ไม่เคยหลับไหล,ร้านกาแฟ Starbucks Reserve? Roastery ใหญ่และสวยที่สุดในโลก,เที่ยวจุใจกับสวนสนุก เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ เต็มวัน,ล่องเรือเมืองโบราณจูเจียเจี่ยว มีฉายาว่า เวนิซตะวันออกแห่งเมืองเซี่ยงไฮ้,ขึ้นตึกจินเหมาทาวเวอร์ ตึกสูงระฟ้า 88 ชั้น สูงเป็นอันดับที่ 7 ของโลก,เมนูพิเศษ ขาหมูร่ำรวย ไก่แดง เสี่ยวหลงเปา และกุ้งมังกร,มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
  มิถุนายน / กรกฎาคม
10,888บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
29 มิถุนายน 2562 11,888 15,388 11,888 11,888 เช็คที่นั่ง
6 กรกฎาคม 2562 11,888 15,388 11,888 11,888 เช็คที่นั่ง
20 กรกฎาคม 2562 11,888 15,388 11,888 11,888 เช็คที่นั่ง
27 กรกฎาคม 2562 12,888 16,388 12,888 12,888 เช็คที่นั่ง

ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง หุบเขาอวตาร เขาอวตาร เทียนเหมินซาน ระเบียงแก้ว นั่งกระเช้า ล่องเรือชมเมืองโบราณ ช้อปปิ้ง (จางเจียเจี้ย ซุปตาร์ ห้าดาว) [JUN-OCT] 4วัน 3คืน บิน CHINA SOUTHERN AIRLINES
มื้อ อาหาร : 9 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพมหานคร (ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ) - ท่าอากาศยานต้าหยง - จางเจียเจี้ย - ฟ่งหวง - เมืองโบราณฟ่งหวง - ล่องเรือลำน้ำถัวเจียง - สะพานสายรุ่ง (-/L/D)
Day 2 : ฟ่งหวง - จางเจียเจี้ย - ร้านใบชา - สะพานแก้วข้ามเขาที่ยาวที่สุดในโลก (OPTIONAL TOUR : ชมโชว์นางจิ้งจอกขาว และ ล่องเรือชมทะเลสาบเป่าเฟิงหู ) (B/L/D)
Day 3 : ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ) - ถนนคนเดินซีปู้เจีย - จิตรกรรมภาพวาดทราย - นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน - สวนจอมพลเฮ่อหลง - สะพานใต้ฟ้าอันดับหนึ่ง - เขาอวตาร - ลงลิฟท์แก้วไป๋หลง - โชว์เหม่ยลี่เซียงซี (B/L/D)
Day 4 : ร้านหยก - ร้านหมอนยางพารา - เทียนเหมินซาน (ขึ้นกระเช้า+บันไดเลื่อน+ลงรถอุทยาน) ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า) - ถ้ำประตูสวรรค์ - อิสระช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน - ท่าอากาศยานต้าหยง - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร (B/-/-)

Highlight
เที่ยวจีน ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง หุบเขาอวตาร เขาอวตาร เทียนเหมินซาน ระเบียงแก้ว นั่งกระเช้า ล่องเรือชมเมืองโบราณ ช้อปปิ้ง (จางเจียเจี้ย ซุปตาร์ ห้าดาว) [JUN-OCT] 4วัน 3คืน บิน CHINA SOUTHERN AIRLINES,ล่องเรือชมเมืองโบราณฟ่งหวง มรดกโลกแห่งมณฑลหูหนาน,นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดแห่งหนึ่งในโลก สู่ประตูสวรรค์,หุบเขาอวตาร แหล่งท่องเที่ยวระดับ 5A ของประเทศจีน,แถมพิเศษ โชว์เหม่ยลี่เซียงซี ,พักโรงแรมระดับ 5 ดาวทุกคืน,เมนูพิเศษ ปิ้งย่างสไตล์เกาหลี,อาหารพื้นเมือง,อาหารกวางตุ้ง และสุกี้เห็ด
  มิถุนายน / กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน
11,888บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
27 มิถุนายน 2562 16,888 20,388 16,888 16,888 เช็คที่นั่ง
5 กรกฎาคม 2562 15,888 19,388 15,888 15,888 เช็คที่นั่ง
10 กรกฎาคม 2562 16,888 20,388 16,888 16,888 เช็คที่นั่ง
16 กรกฎาคม 2562 17,888 21,388 17,888 17,888 เช็คที่นั่ง
8 สิงหาคม 2562 16,888 20,388 16,888 16,888 เช็คที่นั่ง
9 สิงหาคม 2562 17,888 21,388 17,888 17,888 เช็คที่นั่ง
22 สิงหาคม 2562 16,888 20,388 16,888 16,888 เช็คที่นั่ง
29 สิงหาคม 2562 16,888 20,388 16,888 16,888 เช็คที่นั่ง
12 กันยายน 2562 16,888 20,388 16,888 16,888 เช็คที่นั่ง
15 กันยายน 2562 17,888 21,388 17,888 17,888 เช็คที่นั่ง
19 กันยายน 2562 16,888 20,388 16,888 16,888 เช็คที่นั่ง

ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ ล่องเรือชมเมืองโบราณ ลอดอุโมงค์เลเซอร์ ช้อปปิ้ง (ซุปตาร์ แอ๊บแบ๊ว) [AUG-OCT] 5วัน 3คืน บิน NOK SCOOT
มื้อ อาหาร : 6 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพมหานคร (ท่าอากาศยานดอนเมือง) ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง (-/-/-)
Day 2 : ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง - ที่พัก - เซี่ยงไฮ้ - หังโจว - ล่องเรือชมทะเลสาบซีหู - หมู่บ้านใบชา - ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย (B/L/D)
Day 3 : หังโจว - อู๋ซี - ร้านไข่มุก - สวนพุทธศาสนาเหนี่ยนฮวาวาน - ร้านผ้าไหม - ย่านซินเทียนตี้ (B/L/D)
Day 4 : ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) - หาดไว่ทาน - ลอดอุโมงค์เลเซอร์ - ร้านหยก - ตลาดเฉิงหวังเมี่ยว - ถนนนานกิง - ร้านกาแฟ Starbucks - ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง (B/L/D)
Day 5 : ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง - กรุงเทพมหานคร (ท่าอากาศยานดอนเมือง) (-/-/-)

Highlight
เที่ยวจีน ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ ล่องเรือชมเมืองโบราณ ลอดอุโมงค์เลเซอร์ ช้อปปิ้ง (ซุปตาร์ แอ๊บแบ๊ว) [AUG-OCT] 5วัน 3คืน บิน NOK SCOOT,บินตรงสู่ มหานครเซี่ยงไฮ้ ท่องมหานคร ที่ไม่เคยหลับไหล,ร้านกาแฟ Starbucks Reserve? Roastery ใหญ่และสวยที่สุดในโลก,เที่ยวจุใจกับสวนสนุก เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ เต็มวัน,ล่องเรือเมืองโบราณจูเจียเจี่ยว มีฉายาว่า เวนิซตะวันออกแห่งเมืองเซี่ยงไฮ้,ขึ้นตึกจินเหมาทาวเวอร์ ตึกสูงระฟ้า 88 ชั้น สูงเป็นอันดับที่ 7 ของโลก,เมนูพิเศษ ขาหมูร่ำรวย ไก่แดง เสี่ยวหลงเปา และกุ้งมังกร,มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
  สิงหาคม / กันยายน / ตุลาคม
11,888บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
3 สิงหาคม 2562 11,888 15,388 11,888 11,888 เช็คที่นั่ง
11 สิงหาคม 2562 12,888 16,388 12,888 12,888 เช็คที่นั่ง
17 สิงหาคม 2562 11,888 15,388 11,888 11,888 เช็คที่นั่ง
24 สิงหาคม 2562 11,888 15,388 11,888 11,888 เช็คที่นั่ง
31 สิงหาคม 2562 11,888 15,388 11,888 11,888 เช็คที่นั่ง
7 กันยายน 2562 11,888 15,388 11,888 11,888 เช็คที่นั่ง
14 กันยายน 2562 11,888 15,388 11,888 11,888 เช็คที่นั่ง
21 กันยายน 2562 11,888 15,388 11,888 11,888 เช็คที่นั่ง
12 ตุลาคม 2562 14,888 18,388 14,888 14,888 เช็คที่นั่ง
19 ตุลาคม 2562 14,888 18,388 14,888 14,888 เช็คที่นั่ง
20 ตุลาคม 2562 14,888 18,388 14,888 14,888 เช็คที่นั่ง
26 ตุลาคม 2562 12,888 16,388 12,888 12,888 เช็คที่นั่ง
27 ตุลาคม 2562 12,888 16,388 12,888 12,888 เช็คที่นั่ง

ทัวร์จีน ปักกิ่ง เทียนจิน กำแพงเมืองจีน พระราชวังกู้กง นั่งสามล้อหูถง ช้อปปิ้ง (ซุปตาร์ แดนมังกร) [APR-JUL] 4วัน 3คืน บิน NOK SCOOT
มื้อ อาหาร : 8 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพมหานคร (ท่าอากาศยานดอนเมือง) - ท่าอากาศยานนานาชาติเทียนจินปินไห่ - นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่ปักกิ่ง (-/-/-)
Day 2 : จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังต้องห้ามกู้กง - แถมฟรี นั่งสามล้อหูถง - พระราชวัง - ฤดูร้อนอี้เหอหยวน - ร้านไข่มุก - ร้านหมอนยางพารา - ชมกายกรรมปักกิ่ง (B/L/D)
Day 3 : ร้านหยก - กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน - ร้านบัวหิมะ - พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ - ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิกรังนก (B/L/D)
Day 4 : ร้านปี่เซียะ - ตลาดหงเฉียว - ปักกิ่ง - ท่าอากาศยานนานาชาติเทียนจินปินไห่ - กรุงเทพมหานคร (ท่าอากาศยานดอนเมือง) (B/L/-)

Highlight
เที่ยวจีน ทัวร์จีน ปักกิ่ง เทียนจิน กำแพงเมืองจีน พระราชวังกู้กง นั่งสามล้อหูถง ช้อปปิ้ง (ซุปตาร์ แดนมังกร) [APR-JUL] 4วัน 3คืน บิน NOK SCOOT,กำแพงเมืองจีน หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก,จัตุรัสเทียนอันเหมิน หนึ่งในจัตุรัสที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก,เที่ยวไฮไลท์ พระราชวังกู้กง และ พระราชวังฤดูร้อน,พิพิธภัณฑ์ศิลปะ 3 มิติ แห่งแรกในกรุงปักกิ่ง,พิเศษสุด แถมฟรี นั่งสามล้อถีบ หูถง ชมเขตบ้านเก่าปักกิ่ง,พิเศษเปลี่ยนบรรยากาศ นั่งรถไฟความเร็วสูงเทียนสิน-ปักกิ่ง 1 เที่ยว,เมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง สุกี้มองโกล BUFFET BBQ อาหารแต้จิ๋ว,มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
  มิถุนายน / กรกฎาคม
12,888บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
27 มิถุนายน 2562 12,888 17,388 12,888 12,888 เช็คที่นั่ง
4 กรกฎาคม 2562 13,888 18,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
13 กรกฎาคม 2562 14,888 19,388 14,888 14,888 เช็คที่นั่ง
18 กรกฎาคม 2562 13,888 18,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
25 กรกฎาคม 2562 14,888 19,388 14,888 14,888 เช็คที่นั่ง
27 กรกฎาคม 2562 14,888 19,388 14,888 14,888 เช็คที่นั่ง

ทัวร์จีน ปักกิ่ง เทียนสิน กำแพงเมืองจีน พระราชวังฤดูร้อน ชมกายกรรมปักกิ่ง ช้อปปิ้ง [APR-JUN] 4วัน 3คืน บิน NOK SCOOT
มื้อ อาหาร : 8 มื้อ

Special Tour
Day 1 : สนามบินดอนเมือง - เทียนสิน (-/-/-)
Day 2 : จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - พระราชวังฤดูร้อน - กายกรรมปักกิ่ง (B/L/D)
Day 3 : กำแพงเมืองจีน(ด่านจียงกวน) - พิพิธภัณฑ์ภาพ3มิติ – ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิก - ช้อปปิ้งถนนหวังฟูจิ่ง (B/L/D)
Day 4 : ตลาดรัสเซีย - สนามบินเทียนสิน - สนามบินดอนเมือง (B/L/-)

Highlight
เที่ยวจีน ทัวร์จีน ปักกิ่ง เทียนสิน กำแพงเมืองจีน พระราชวังฤดูร้อน ชมกายกรรมปักกิ่ง ช้อปปิ้ง [APR-JUN] 4วัน 3คืน บิน NOK SCOOT,เปิดประสบการณ์นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่ ปักกิ่ง มหานครแห่งวัฒนธรรม,พิชิตกำแพงเมืองจีน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก,กายกรรมปักกิ่ง โชว์ชื่อดังระดับโลก พระราชวังกู้กง จัตุรัสเทียนอันเหมิน,พระราชวังฤดูร้อน ถนนหวังฟูจิ่ง ตลาดรัสเซีย พิพิธภัณฑ์ภาพวาด 3 มิติ,พิเศษสุด ใส่ชุดฮ่องเต้+ฮองเฮา ถ่ายรูปที่กำแพงเมืองจีน,เมนูพิเศษ:Buffet Chenkiskan,เป็ดปักกิ่ง,สุกี้สมุนไพร,อาหารแต้จิ๋ว
  มิถุนายน
12,888บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
27 มิถุนายน 2562 12,888 17,388 12,888 12,888 เช็คที่นั่ง
29 มิถุนายน 2562 12,888 17,388 12,888 12,888 เช็คที่นั่ง

ทัวร์จีน ปักกิ่ง เทียนสิน กำแพงเมืองจีน พระราชวังกู้กง นั่งสามล้อหูถง ช้อปปิ้ง (ซุปตาร์ แดนมังกร) [AUG-OCT] 4วัน 3คืน บิน NOK SCOOT
มื้อ อาหาร : 8 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพมหานคร (ท่าอากาศยานดอนเมือง) - ท่าอากาศยานนานาชาติเทียนจินปินไห่ - นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่ปักกิ่ง (-/-/-)
Day 2 : จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังต้องห้ามกู้กง - พระราชวังฤดูร้อนอี้เหอหยวน - ร้านไข่มุก - ร้านหมอนยางพารา - ชมกายกรรมปักกิ่ง (B/L/D)
Day 3 : ร้านหยก - กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน - ร้านบัวหิมะ - Beijing Snow World - ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิกรังนก (B/L/D)
Day 4 : ร้านปี่เซียะ - ตลาดหงเฉียว - ปักกิ่ง - ท่าอากาศยานนานาชาติเทียนจินปินไห่ - กรุงเทพมหานคร (ท่าอากาศยานดอนเมือง) (B/L/-)

Highlight
เที่ยวจีน ทัวร์จีน ปักกิ่ง เทียนสิน กำแพงเมืองจีน พระราชวังกู้กง นั่งสามล้อหูถง ช้อปปิ้ง (ซุปตาร์ แดนมังกร) [AUG-OCT] 4วัน 3คืน บิน NOK SCOOT,กำแพงเมืองจีน หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก,จัตุรัสเทียนอันเหมิน หนึ่งในจัตุรัสที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก,เที่ยวไฮไลท์ พระราชวังกู้กง และ พระราชวังฤดูร้อน,พิพิธภัณฑ์ศิลปะ 3 มิติ แห่งแรกในกรุงปักกิ่ง,พิเศษสุด แถมฟรี นั่งสามล้อถีบ หูถง ชมเขตบ้านเก่าปักกิ่ง,พิเศษเปลี่ยนบรรยากาศ นั่งรถไฟความเร็วสูงเทียนสิน-ปักกิ่ง 1 เที่ยว,เมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง สุกี้มองโกล BUFFET BBQ อาหารแต้จิ๋ว,มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
  สิงหาคม / กันยายน / ตุลาคม
13,888บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
1 สิงหาคม 2562 13,888 18,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
8 สิงหาคม 2562 14,888 19,388 14,888 14,888 เช็คที่นั่ง
15 สิงหาคม 2562 13,888 18,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
22 สิงหาคม 2562 13,888 18,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
29 สิงหาคม 2562 13,888 18,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
5 กันยายน 2562 13,888 18,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
12 กันยายน 2562 13,888 18,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
19 กันยายน 2562 13,888 18,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
26 กันยายน 2562 13,888 18,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
17 ตุลาคม 2562 14,888 19,388 14,888 14,888 เช็คที่นั่ง
19 ตุลาคม 2562 14,888 19,388 14,888 14,888 เช็คที่นั่ง
22 ตุลาคม 2562 16,888 21,388 16,888 16,888 เช็คที่นั่ง
24 ตุลาคม 2562 14,888 19,388 14,888 14,888 เช็คที่นั่ง
26 ตุลาคม 2562 14,888 19,388 14,888 14,888 เช็คที่นั่ง
29 ตุลาคม 2562 14,888 19,388 14,888 14,888 เช็คที่นั่ง

ทัวร์จีน ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ กำแพงเมืองจีน นั่งรถไฟความเร็วสูง ชมกายกรรมปักกิ่ง ช้อปปิ้ง (ซุปตาร์ รวมมิตรมหานคร) [MAY-JUL] 6วัน 4คืน บิน NOK SCOOT
มื้อ อาหาร : 12 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพมหานคร(ท่าอากาศยานดอนเมือง) - ท่าอากาศยานนานาชาติเทียนจินปินไห่ - ปักกิ่ง (-/-/-)
Day 2 : จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังต้องห้ามกู้ - พระราชวังฤดูร้อนอี้เหอหยวน - ร้านไข่มุก - ร้านหมอนยางพารา - ชมกายกรรมปักกิ่ง (B/L/D)
Day 3 : ร้านหยก - กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน - พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ - ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิก (B/L/D)
Day 4 : ร้านปี่เซียะ - ตลาดหงเฉียว - ปักกิ่ง - รถไฟความเร็วสูง - เซี่ยงไฮ้ - ซินเทียนตี้ (B/L/D)
Day 5 : ร้านผ้าไหม - ลอดอุโมงค์เลเซอร์ - หาดไว่ทาน - ถนนนานกิง - ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) - ร้านกาแฟ Starbucks - ตลาดเฉิงหวังเมี่ยว - ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง (B/L/D)
Day 6 : ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง - กรุงเทพมหานคร (ท่าอากาศยานดอนเมือง) (-/-/-)

Highlight
เที่ยวจีน ทัวร์จีน ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ กำแพงเมืองจีน นั่งรถไฟความเร็วสูง ชมกายกรรมปักกิ่ง ช้อปปิ้ง (ซุปตาร์ รวมมิตรมหานคร) [MAY-JUL] 6วัน 4คืน บิน NOK SCOOT,กำแพงเมืองจีน หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก,จัตุรัสเทียนอันเหมิน หนึ่งในจัตุรัสที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก,หาดไว่ทาน หาดในตำนาน เจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้,ร้านกาแฟ Starbucks Reserve Roastery ใหญ่และสวยที่สุดในโลก,พิเศษสุด นั่งรถไฟความเร็วสูงจากปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้,เมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง สุกี้มองโกล ไก่แดง และเสี่ยวหลงเปา
  กรกฎาคม
13,888บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
2 กรกฎาคม 2562 18,888 23,388 18,888 18,888 เช็คที่นั่ง
9 กรกฎาคม 2562 19,888 24,388 19,888 19,888 เช็คที่นั่ง
16 กรกฎาคม 2562 20,888 25,388 20,888 20,888 เช็คที่นั่ง
23 กรกฎาคม 2562 20,888 25,388 20,888 20,888 เช็คที่นั่ง

ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ปักกิ่ง เทียนจิน กำแพงเมืองจีน นั่งรถไฟความเร็วสูง พระราชวังฤดูร้อน ชมกายกรรม ช้อปปิ้ง [MAY-JUL] 7วัน 4คืน บิน AIR ASIA X
มื้อ อาหาร : 15 มื้อ

Special Tour
Day 1 : สนามบินดอนเมือง (-/-/-)
Day 2 : เซี่ยงไฮ้ - อุโมงค์เลเซอร์ - หาดไว่ทาน - ถนนนานกิง - ตึกสตาร์บัค - ตลาดร้อยปี (B/L/D)
Day 3 : เมืองโบราณชีเป่า - นั่งรถไฟความเร็วสูง - ปักกิ่ง (B/L/D)
Day 4 : จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - หอฟ้าเทียนถาน - กายกรรมปักกิ่ง (B/L/D)
Day 5 : กำแพงเมืองจีน (ด่านจียงกวน) - ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิก - ตลาดรัสเซีย (B/L/D)
Day 6 : พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน - เทียนสิน - ถนนวัฒนธรรมโบราณเทียนจิน - สนามบินเทียนสิน (B/L/D)
Day 7 : กรุงเทพฯ (-/-/-)

Highlight
เที่ยวจีน ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ปักกิ่ง เทียนจิน กำแพงเมืองจีน นั่งรถไฟความเร็วสูง พระราชวังฤดูร้อน ชมกายกรรม ช้อปปิ้ง [MAY-JUL] 7วัน 4คืน บิน AIR ASIA X,เซี่ยงไฮ้ นครปารีสแห่งตะวันออก ท่องโลกไซเบอร์อุโมงเลเซอร์,หาดไว่ทาน สถานที่สุดโรแมนติดจุดชมวิวที่สวยที่สุดในเซี่ยงไฮ้,ถ่ายรูปเช็คอินสุดฮิป ตึกสตาร์บัค สาขาใหญ่ที่สุดในโลก,นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่ กรุงปักกิ่ง เมืองประวัติศาสตร์เก่าแก่,พิชิตกำแพงเมืองจีน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก,กายกรรมปักกิ่ง โชว์ชื่อดังระดับโลก พระราชวังกู้กง,จัตุรัสเทียนอันเหมินพระราชวังฤดูร้อน ตลาดรัสเซีย,เทียนสิน ถนนสายวัฒนธรรมโบราณเทียนจิน,เมนูพิเศษ ไก่แดง,เสี่ยวหลงเปา,สุกี้,เป็ดปักกิ่ง,ขาหมูพันปี,พักโรงแรมระดับ 4 ดาว (เซี่ยงไฮ้1 คืน, ปักกิ่ง 3 คืน),บินตรงเข้าเซี่ยงไฮ้และกลับจากเทียนสิน โดย THAI AIR ASIA,ค่าทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป ท่านละ 1,500 บาท
  มิถุนายน / กรกฎาคม
13,888บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
27 มิถุนายน 2562 14,888 19,388 14,888 14,888 เช็คที่นั่ง
4 กรกฎาคม 2562 15,888 20,388 15,888 15,888 เช็คที่นั่ง
11 กรกฎาคม 2562 16,888 21,388 16,888 16,888 เช็คที่นั่ง
25 กรกฎาคม 2562 17,888 22,388 17,888 17,888 เช็คที่นั่ง