Thaifly Travel
   02-713-8992

ทัวร์จีน มิถุนายน 2562 / 2019


ทัวร์จีน ปักกิ่ง เทียนสิน กำแพงเมืองจีน พระราชวังฤดูร้อน ชมกายกรรมปักกิ่ง ช้อปปิ้ง [MAY-OCT] 5วัน 3คืน บิน AIR ASIA X
มื้อ อาหาร : 9 มื้อ

Special Tour
Day 1 : สนามบินดอนเมือง - เทียนสิน (-/-/-)
Day 2 : เทียนสิน - ปักกิ่ง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - หอฟ้าเทียนถาน - กายกรรมปักกิ่ง (B/L/D)
Day 3 : กำแพงเมืองจีน(ด่านจียงกวน) - ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิก - ตลาดรัสเซีย - ถนนหวังฟู่จิง (B/L/D)
Day 4 : พระราชวังฤดูร้อน - เทียนสิน - ถนนวัฒนธรรม - สนามบินเทียนสิน (B/L/D)
Day 5 : กรุงเทพฯ (-/-/-)

Highlight
เที่ยวจีน ทัวร์จีน ปักกิ่ง เทียนสิน กำแพงเมืองจีน พระราชวังฤดูร้อน ชมกายกรรมปักกิ่ง ช้อปปิ้ง [MAY-OCT] 5วัน 3คืน บิน AIR ASIA X,พิชิตกำแพงเมืองจีน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก,กายกรรมปักกิ่ง โชว์ชื่อดังระดับโลก หอฟ้าเทียนถาน,พระราชวังกู้กง จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังฤดูร้อน ตลาดรัสเซีย,เมนูพิเศษ Buffet Chekiskan,เป็ดปักกิ่ง,สุกี้สมุนไพร,อาหารแต้จิ๋ว,พักโรงแรมระดับ 4 ดาว (ปักกิ่ง 2 คืน ,เทียนสิน 1 คืน),โดยสายการบิน Thai Air Asia,ค่าทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป ท่านละ 1,500 บาท
  พฤษภาคม / มิถุนายน / กรกฎาคม / กันยายน / ตุลาคม
ราคาเริ่มต้น
9,989
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
30 พฤษภาคม 2562 9,989 14,489 12,989 12,989 ทัวร์เต็ม
6 มิถุนายน 2562 9,989 14,489 12,989 12,989 ทัวร์เต็ม
13 มิถุนายน 2562 10,989 15,489 13,989 13,989 ทัวร์เต็ม
20 มิถุนายน 2562 10,989 15,489 13,989 13,989 ทัวร์เต็ม
27 มิถุนายน 2562 11,989 16,489 14,989 14,989 ทัวร์เต็ม
4 กรกฎาคม 2562 11,989 16,489 14,989 14,989 ทัวร์เต็ม
22 กรกฎาคม 2562 11,989 16,489 14,989 14,989 เช็คที่นั่ง
29 กรกฎาคม 2562 11,989 16,489 14,989 14,989 เช็คที่นั่ง
5 กันยายน 2562 11,989 16,489 14,989 14,989 เช็คที่นั่ง
12 กันยายน 2562 11,989 16,489 14,989 14,989 เช็คที่นั่ง
19 กันยายน 2562 11,989 16,489 14,989 14,989 เช็คที่นั่ง
10 ตุลาคม 2562 12,989 17,489 15,989 15,989 เช็คที่นั่ง
17 ตุลาคม 2562 12,989 17,489 15,989 15,989 เช็คที่นั่ง

ทัวร์จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังฤดูร้อน (TIANJIN BEIJING สะท้านภพ) [MAY-JUL] 5วัน 3คืน บิน AIR ASIA X
มื้อ อาหาร : 9 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – นครเทียนสิน (เทียนจินปินไห่) (-/-/-)
Day 2 : นครเทียนสิน – นั่งรถไฟความเร็วสูง สู่ เมืองปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้าม – ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน – โชว์กายกรรมปักกิ่ง (B/L/D)
Day 3 : พระราชวังฤดูร้อน – ร้านหยก – กำแพงเมืองจีนด่านจีหย่งกวน – ศูนย์สมุนไพรจีน (บัวหิมะ) - ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง (B/L/D)
Day 4 : ร้านปี่เซี๊ยะ – ผ่านชมสนามกีฬารังนก – หอบูชาฟ้าเทียนถาน – ร้านไข่มุก – ตลาดรัสเซีย – นครเทียนสิน – สนามบินเทียนจินปินไห่ (B/L/D)
Day 5 : กรุงเทพฯ-ดอนเมือง (-/-/-)

Highlight
เที่ยวจีน ทัวร์จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังฤดูร้อน (TIANJIN BEIJING สะท้านภพ) [MAY-JUL] 5วัน 3คืน บิน AIR ASIA X,พระราชวังต้องห้าม,ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน,โชว์กายกรรมปักกิ่ง,ร้านหยก,กำแพงเมืองจีนด่านจีหย่งกวน,ศูนย์สมุนไพรจีน (บัวหิมะ),ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง,ร้านปี่เซี๊ยะ,ผ่านชมสนามกีฬารังนก,หอบูชาฟ้าเทียนถาน,ร้านไข่มุก,ตลาดรัสเซีย
  พฤษภาคม / มิถุนายน / กรกฎาคม
ราคาเริ่มต้น
9,989
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
7 พฤษภาคม 2562 9,989 14,489 12,989 12,989 ทัวร์เต็ม
14 พฤษภาคม 2562 12,989 17,489 15,989 15,989 ทัวร์เต็ม
21 พฤษภาคม 2562 12,989 17,489 15,989 15,989 ทัวร์เต็ม
28 พฤษภาคม 2562 12,989 17,489 15,989 15,989 ทัวร์เต็ม
6 มิถุนายน 2562 12,989 17,489 15,989 15,989 ทัวร์เต็ม
13 มิถุนายน 2562 12,989 17,489 15,989 15,989 ทัวร์เต็ม
13 มิถุนายน 2562 8,989 13,489 8,989 8,989 ทัวร์เต็ม
20 มิถุนายน 2562 12,989 17,489 15,989 15,989 ทัวร์เต็ม
27 มิถุนายน 2562 12,989 17,489 15,989 15,989 ทัวร์เต็ม
2 กรกฎาคม 2562 12,989 17,489 15,989 15,989 ทัวร์เต็ม
4 กรกฎาคม 2562 12,989 17,489 15,989 15,989 ทัวร์เต็ม
9 กรกฎาคม 2562 12,989 17,489 15,989 15,989 ทัวร์เต็ม
9 กรกฎาคม 2562 9,999 14,499 12,999 12,999 ทัวร์เต็ม
11 กรกฎาคม 2562 12,989 17,489 15,989 15,989 ทัวร์เต็ม
16 กรกฎาคม 2562 14,989 19,489 17,989 17,989 ทัวร์เต็ม
23 กรกฎาคม 2562 12,989 17,489 15,989 15,989 เช็คที่นั่ง
25 กรกฎาคม 2562 14,989 19,489 17,989 17,989 เช็คที่นั่ง
30 กรกฎาคม 2562 12,989 17,489 15,989 15,989 เช็คที่นั่ง

ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ หังโจว อู๋ซี ล่องเรือทะเลสาบซีหู ช้อปปิ้ง (ซุปตาร์ ไอ้หนุ่มเซี่่ยงไฮ้) [JUN-OCT] 5วัน 3คืน บิน NOK SCOOT
มื้อ อาหาร : 9 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพมหานคร (ท่าอากาศยานดอนเมือง) ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง (-/-/-)
Day 2 : ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง - ที่พัก - เซี่ยงไฮ้ - หังโจว - ล่องเรือชมทะเลสาบซีหู - หมู่บ้านใบชา - ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย (B/L/D)
Day 3 : หังโจว - อู๋ซี - ร้านไข่มุก - สวนพุทธศาสนาเหนี่ยนฮวาวาน - ร้านผ้าไหม - ย่านซินเทียนตี้ (B/L/D)
Day 4 : ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) - หาดไว่ทาน - ลอดอุโมงค์เลเซอร์ - ร้านหยก - ตลาดเฉิงหวังเมี่ยว - ถนนนานกิง - ร้านกาแฟ Starbucks - ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง (B/L/D)
Day 5 : ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง - กรุงเทพมหานคร (ท่าอากาศยานดอนเมือง) (-/-/-)

Highlight
เที่ยวจีน ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ หังโจว อู๋ซี ล่องเรือทะเลสาบซีหู ลอดอุโมงค์เลเซอร์ ช้อปปิ้ง (ซุปตาร์ ไอ้หนุ่มเซี่่ยงไฮ้) [JUN-OCT] 5วัน 3คืน บิน NOK SCOOT,บินตรงสู่ มหานครเซี่ยงไฮ้ ท่องมหานคร ที่ไม่เคยหลับไหล,ล่องเรือสัมผัสความงามแห่ง ทะเลสาบซีหู ตำนานแห่งนางพญางูขาว,หาดไว่ทาน หาดในตำนาน เจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้,ร้านกาแฟ Starbucks Reserve? Roastery ใหญ่และสวยที่สุดในโลก,สวนพุทธศาสนาเหนี่ยนฮวาวาน เมืองโบราณสร้างขึ้นใหม่,เมนูพิเศษ ซี่โครงหมูอู๋ซี เสี่ยวหลงเปา ไก่แดง ไก่ขอทาน และหมูตงปอ,มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
  มิถุนายน / กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน / ตุลาคม
ราคาเริ่มต้น
10,888
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
1 มิถุนายน 2562 10,888 14,388 13,888 13,888 ทัวร์เต็ม
5 มิถุนายน 2562 10,888 14,388 13,888 13,888 ทัวร์เต็ม
8 มิถุนายน 2562 10,888 14,388 13,888 13,888 ทัวร์เต็ม
12 มิถุนายน 2562 10,888 14,388 13,888 13,888 ทัวร์เต็ม
15 มิถุนายน 2562 10,888 14,388 13,888 13,888 ทัวร์เต็ม
19 มิถุนายน 2562 10,888 14,388 13,888 13,888 ทัวร์เต็ม
22 มิถุนายน 2562 10,888 14,388 13,888 13,888 ทัวร์เต็ม
26 มิถุนายน 2562 10,888 14,388 13,888 13,888 ทัวร์เต็ม
29 มิถุนายน 2562 10,888 14,388 13,888 13,888 ทัวร์เต็ม
3 กรกฎาคม 2562 10,888 14,388 13,888 13,888 ทัวร์เต็ม
6 กรกฎาคม 2562 10,888 14,388 13,888 13,888 ทัวร์เต็ม
10 กรกฎาคม 2562 10,888 14,388 13,888 13,888 ทัวร์เต็ม
17 กรกฎาคม 2562 12,888 16,388 15,888 15,888 ทัวร์เต็ม
20 กรกฎาคม 2562 10,888 14,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
23 กรกฎาคม 2562 10,888 14,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
31 กรกฎาคม 2562 10,888 14,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
3 สิงหาคม 2562 10,888 14,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
7 สิงหาคม 2562 10,888 14,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
11 สิงหาคม 2562 12,888 16,388 15,888 15,888 เช็คที่นั่ง
14 สิงหาคม 2562 10,888 14,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
17 สิงหาคม 2562 10,888 14,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
21 สิงหาคม 2562 10,888 14,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
24 สิงหาคม 2562 10,888 14,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
28 สิงหาคม 2562 10,888 14,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
31 สิงหาคม 2562 10,888 14,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
4 กันยายน 2562 10,888 14,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
7 กันยายน 2562 10,888 14,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
11 กันยายน 2562 10,888 14,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
14 กันยายน 2562 10,888 14,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
18 กันยายน 2562 10,888 14,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
21 กันยายน 2562 10,888 14,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
25 กันยายน 2562 10,888 14,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
12 ตุลาคม 2562 12,888 16,388 15,888 15,888 เช็คที่นั่ง
13 ตุลาคม 2562 12,888 16,388 15,888 15,888 เช็คที่นั่ง
14 ตุลาคม 2562 12,888 16,388 15,888 15,888 เช็คที่นั่ง
15 ตุลาคม 2562 12,888 16,388 15,888 15,888 เช็คที่นั่ง
16 ตุลาคม 2562 12,888 16,388 15,888 15,888 เช็คที่นั่ง
17 ตุลาคม 2562 12,888 16,388 15,888 15,888 เช็คที่นั่ง
18 ตุลาคม 2562 12,888 16,388 15,888 15,888 เช็คที่นั่ง
19 ตุลาคม 2562 13,888 17,388 16,888 16,888 เช็คที่นั่ง
20 ตุลาคม 2562 12,888 16,388 15,888 15,888 เช็คที่นั่ง
21 ตุลาคม 2562 12,888 16,388 15,888 15,888 เช็คที่นั่ง
22 ตุลาคม 2562 12,888 16,388 15,888 15,888 เช็คที่นั่ง
23 ตุลาคม 2562 12,888 16,388 15,888 15,888 เช็คที่นั่ง
24 ตุลาคม 2562 11,888 15,388 14,888 14,888 เช็คที่นั่ง
25 ตุลาคม 2562 11,888 15,388 14,888 14,888 เช็คที่นั่ง
26 ตุลาคม 2562 11,888 15,388 14,888 14,888 เช็คที่นั่ง
27 ตุลาคม 2562 11,888 15,388 14,888 14,888 เช็คที่นั่ง

ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ ล่องเรือชมเมืองโบราณ ลอดอุโมงค์เลเซอร์ ช้อปปิ้ง (ซุปตาร์ แอ๊บแบ๊ว) [APR-JUL] 5วัน 3คืน บิน NOK SCOOT
มื้อ อาหาร : 6 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพมหานคร (ท่าอากาศยานดอนเมือง) ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง (-/-/-)
Day 2 : ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง - เซี่ยงไฮ้ - จูเจียเจี่ยว - ล่องเรือชมเมืองโบราณจูเจียเจี่ยว - เซี่ยงไฮ้ - ร้านผ้าไหม - ร้านใบชา - ร้านกาแฟ Starbucks - ย่านซินเทียนตี้ (-/L/D)
Day 3 : ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) - ขึ้นตึกจินเหมาทาวเวอร์ (ชั้นที่ 88) - ร้านหยก - ลอดอุโมงค์เลเซอร์หาดไว่ทาน - ถนนนานกิง (B/L/D)
Day 4 : สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้า) - ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง (B/-/-)
Day 5 : ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง - กรุงเทพมหานคร (ท่าอากาศยานดอนเมือง) (-/-/-)

Highlight
เที่ยวจีน ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ ล่องเรือชมเมืองโบราณ ลอดอุโมงค์เลเซอร์ ช้อปปิ้ง (ซุปตาร์ แอ๊บแบ๊ว) [APR-JUL] 5วัน 3คืน บิน NOK SCOOT,บินตรงสู่ มหานครเซี่ยงไฮ้ ท่องมหานคร ที่ไม่เคยหลับไหล,ร้านกาแฟ Starbucks Reserve? Roastery ใหญ่และสวยที่สุดในโลก,เที่ยวจุใจกับสวนสนุก เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ เต็มวัน,ล่องเรือเมืองโบราณจูเจียเจี่ยว มีฉายาว่า เวนิซตะวันออกแห่งเมืองเซี่ยงไฮ้,ขึ้นตึกจินเหมาทาวเวอร์ ตึกสูงระฟ้า 88 ชั้น สูงเป็นอันดับที่ 7 ของโลก,เมนูพิเศษ ขาหมูร่ำรวย ไก่แดง เสี่ยวหลงเปา และกุ้งมังกร,มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
  เมษายน / พฤษภาคม / มิถุนายน / กรกฎาคม
ราคาเริ่มต้น
10,888
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
6 เมษายน 2562 14,888 18,388 14,888 14,888 ทัวร์เต็ม
14 เมษายน 2562 16,888 20,388 16,888 16,888 ทัวร์เต็ม
20 เมษายน 2562 12,888 16,388 12,888 12,888 ทัวร์เต็ม
28 เมษายน 2562 12,888 16,388 12,888 12,888 ทัวร์เต็ม
18 พฤษภาคม 2562 12,888 16,388 12,888 12,888 ทัวร์เต็ม
25 พฤษภาคม 2562 11,888 15,388 11,888 11,888 ทัวร์เต็ม
1 มิถุนายน 2562 10,888 14,388 10,888 10,888 ทัวร์เต็ม
8 มิถุนายน 2562 11,888 15,388 11,888 11,888 ทัวร์เต็ม
15 มิถุนายน 2562 11,888 15,388 11,888 11,888 ทัวร์เต็ม
22 มิถุนายน 2562 11,888 15,388 11,888 11,888 ทัวร์เต็ม
29 มิถุนายน 2562 11,888 15,388 11,888 11,888 ทัวร์เต็ม
6 กรกฎาคม 2562 11,888 15,388 11,888 11,888 ทัวร์เต็ม
20 กรกฎาคม 2562 11,888 15,388 11,888 11,888 เช็คที่นั่ง
27 กรกฎาคม 2562 12,888 16,388 12,888 12,888 เช็คที่นั่ง

ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง หุบเขาอวตาร เขาอวตาร เทียนเหมินซาน ระเบียงแก้ว นั่งกระเช้า ล่องเรือชมเมืองโบราณ ช้อปปิ้ง (จางเจียเจี้ย ซุปตาร์ ห้าดาว) [JUN-OCT] 4วัน 3คืน บิน CHINA SOUTHERN AIRLINES
มื้อ อาหาร : 9 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพมหานคร (ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ) - ท่าอากาศยานต้าหยง - จางเจียเจี้ย - ฟ่งหวง - เมืองโบราณฟ่งหวง - ล่องเรือลำน้ำถัวเจียง - สะพานสายรุ่ง (-/L/D)
Day 2 : ฟ่งหวง - จางเจียเจี้ย - ร้านใบชา - สะพานแก้วข้ามเขาที่ยาวที่สุดในโลก (OPTIONAL TOUR : ชมโชว์นางจิ้งจอกขาว และ ล่องเรือชมทะเลสาบเป่าเฟิงหู ) (B/L/D)
Day 3 : ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ) - ถนนคนเดินซีปู้เจีย - จิตรกรรมภาพวาดทราย - นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน - สวนจอมพลเฮ่อหลง - สะพานใต้ฟ้าอันดับหนึ่ง - เขาอวตาร - ลงลิฟท์แก้วไป๋หลง - โชว์เหม่ยลี่เซียงซี (B/L/D)
Day 4 : ร้านหยก - ร้านหมอนยางพารา - เทียนเหมินซาน (ขึ้นกระเช้า+บันไดเลื่อน+ลงรถอุทยาน) ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า) - ถ้ำประตูสวรรค์ - อิสระช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน - ท่าอากาศยานต้าหยง - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร (B/-/-)

Highlight
เที่ยวจีน ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง หุบเขาอวตาร เขาอวตาร เทียนเหมินซาน ระเบียงแก้ว นั่งกระเช้า ล่องเรือชมเมืองโบราณ ช้อปปิ้ง (จางเจียเจี้ย ซุปตาร์ ห้าดาว) [JUN-OCT] 4วัน 3คืน บิน CHINA SOUTHERN AIRLINES,ล่องเรือชมเมืองโบราณฟ่งหวง มรดกโลกแห่งมณฑลหูหนาน,นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดแห่งหนึ่งในโลก สู่ประตูสวรรค์,หุบเขาอวตาร แหล่งท่องเที่ยวระดับ 5A ของประเทศจีน,แถมพิเศษ โชว์เหม่ยลี่เซียงซี ,พักโรงแรมระดับ 5 ดาวทุกคืน,เมนูพิเศษ ปิ้งย่างสไตล์เกาหลี,อาหารพื้นเมือง,อาหารกวางตุ้ง และสุกี้เห็ด
  มิถุนายน / กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน
ราคาเริ่มต้น
11,888
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
12 มิถุนายน 2562 12,888 16,388 15,888 15,888 ทัวร์เต็ม
19 มิถุนายน 2562 11,888 15,388 14,888 14,888 ทัวร์เต็ม
21 มิถุนายน 2562 13,888 17,388 16,888 16,888 ทัวร์เต็ม
27 มิถุนายน 2562 13,888 17,388 16,888 16,888 ทัวร์เต็ม
5 กรกฎาคม 2562 12,888 16,388 15,888 15,888 ทัวร์เต็ม
10 กรกฎาคม 2562 13,888 17,388 16,888 16,888 ทัวร์เต็ม
16 กรกฎาคม 2562 14,888 18,388 17,888 17,888 ทัวร์เต็ม
8 สิงหาคม 2562 13,888 17,388 16,888 16,888 เช็คที่นั่ง
9 สิงหาคม 2562 14,888 18,388 17,888 17,888 เช็คที่นั่ง
22 สิงหาคม 2562 13,888 17,388 16,888 16,888 เช็คที่นั่ง
29 สิงหาคม 2562 13,888 17,388 16,888 16,888 เช็คที่นั่ง
12 กันยายน 2562 13,888 17,388 16,888 16,888 เช็คที่นั่ง
15 กันยายน 2562 14,888 18,388 17,888 17,888 เช็คที่นั่ง
19 กันยายน 2562 13,888 17,388 16,888 16,888 เช็คที่นั่ง

ทัวร์จีน กวางเจา กุ้ยหลิน ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (ทัวร์จีน กุ้ยหลิน ปลาสามรส เขาเซียงกง หยางซั่ว นั่งรถไฟความเร็วสูง) [JUN-SEP] 6วัน 3คืน บิน SHENZHEN AIRLINES
มื้อ อาหาร : 12 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ (-/-/-)
Day 2 : กรุงเทพฯ-กวางเจา-นั่งรถไฟความเร็วสูง-กุ้ยหลิน-เขางวงช้าง (B/L/D)
Day 3 : ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-เมืองจำลองซ่ง-หยางซั่ว -ล่องแพแม่น้ำหลีเจียง(ครึ่งสาย)-ถนนฝรั่ง (B/L/D)
Day 4 : หยางซั่ว-เขาเซียงกง-กุ้ยหลิน-ร้านหมอนยางพารา-วัดเหนินเหยิน-เจดีย์เงินและเจดีย์ทอง(ไม่ขึ้นเจดีย์) (B/L/D)
Day 5 : หมู่บ้านหลู่เจียชุน-นั่งรถไฟความเร็วสูง-กุ้ยหลิน-กวางเจา (B/L/D)
Day 6 : กวางเจา-กรุงเทพฯ (-/-/-)

Highlight
เที่ยวจีน ทัวร์จีน กวางเจา กุ้ยหลิน ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (ทัวร์จีน กุ้ยหลิน ปลาสามรส เขาเซียงกง หยางซั่ว นั่งรถไฟความเร็วสูง) [JUN-SEP] 6วัน 3คืน บิน SHENZHEN AIRLINES,นั่งรถไฟความเร็วสูง,กุ้ยหลิน,เขางวงช้าง,เมืองจำลองซ่ง,หยางซั่ว,ล่องแพแม่น้ำหลีเจียง(ครึ่งสาย),เขาเซียงกง,วัดเหนินเหยิน,เจดีย์เงินและเจดีย์ทอง(ไม่ขึ้นเจดีย์),หมู่บ้านหลู่เจียชุน
  มิถุนายน / กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน
ราคาเริ่มต้น
11,899
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
12 มิถุนายน 2562 11,899 15,399 11,899 11,899 ทัวร์เต็ม
26 มิถุนายน 2562 11,899 15,399 11,899 11,899 ทัวร์เต็ม
17 กรกฎาคม 2562 13,899 17,399 13,899 13,899 ทัวร์เต็ม
31 กรกฎาคม 2562 13,899 17,399 13,899 13,899 เช็คที่นั่ง
14 สิงหาคม 2562 13,899 17,399 13,899 13,899 เช็คที่นั่ง
28 สิงหาคม 2562 13,899 17,399 13,899 13,899 เช็คที่นั่ง
11 กันยายน 2562 11,899 15,399 11,899 11,899 เช็คที่นั่ง

ทัวร์จีน ปักกิ่ง เทียนสิน กำแพงเมืองจีน ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (เลสโก หอมหมื่นลี้) [MAY-JUL] 5วัน 3คืน บิน AIR ASIA X
มื้อ อาหาร : 9 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง - สนามบินเทียนจิน (-/-/-)
Day 2 : เมืองเทียนจิน - เมืองปักกิ่ง - วัดลามะ - ร้านบัวหิมะ – เมืองโบราณกู๋เป่ย - กำแพงเมืองจีนซือหม่าไถ (ราคาทัวร์นี้รวมตั๋วนั่งกระเช้า) (B/L/D)
Day 3 : ปักกิ่ง - ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังต้องห้าม - ร้านหยก - ตลาดรัสเซีย (B/L/D)
Day 4 : พระราชวังฤดูร้อน - ร้านผีเซี๊ยะ - เมืองเทียนจิน - สนามบินเทียนจิน (B/L/D)
Day 5 : สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ) (-/-/-)

Highlight
เที่ยวจีน ทัวร์จีน ปักกิ่ง เทียนสิน กำแพงเมืองจีน ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (เลสโก หอมหมื่นลี้) [MAY-JUL] 5วัน 3คืน บิน AIR ASIA X,เยือนเมืองหลวงแห่งแผ่นดินใหญ่ ณ กรุงปักกิ่ง,ชมความงามยามค่ำคืนกำพงเมืองจีนซื่อหม่าไถ,ย้อนวันวานเมืองโบราณ พักที่เมืองโบราณ 1 คืน,สักการะวัดลามะ เดินชมเมืองโบราณกู๋เป่ย,ชมความยิ่งใหญ่ของจัตุรัสเทียนอันเหมิน และพระราชวังต้องห้าม,ชมพระราชวังฤดูร้อน,ช้อปปิ้ง ณ ตลาดรัสเซีย,เมนูเด็ดเป็ดปักกิ่ง สุกี้เลอศรส สไตล์ปักกิ่ง,พิเศษรวมค่านั่งกระเช้าไป-กลับ
  พฤษภาคม / มิถุนายน / กรกฎาคม
ราคาเริ่มต้น
11,999
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
30 พฤษภาคม 2562 11,999 15,998 14,999 14,999 ทัวร์เต็ม
6 มิถุนายน 2562 12,999 17,998 15,999 15,999 ทัวร์เต็ม
13 มิถุนายน 2562 12,999 17,998 15,999 15,999 ทัวร์เต็ม
20 มิถุนายน 2562 12,999 17,998 15,999 15,999 ทัวร์เต็ม
27 มิถุนายน 2562 12,999 17,998 15,999 15,999 ทัวร์เต็ม
4 กรกฎาคม 2562 12,999 17,998 15,999 15,999 ทัวร์เต็ม
11 กรกฎาคม 2562 13,999 19,998 16,999 16,999 ทัวร์เต็ม
16 กรกฎาคม 2562 14,999 21,998 17,999 17,999 ทัวร์เต็ม
18 กรกฎาคม 2562 13,999 19,998 16,999 16,999 เช็คที่นั่ง
25 กรกฎาคม 2562 14,999 21,998 17,999 17,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์จีน ปักกิ่ง เทียนจิน กำแพงเมืองจีน พระราชวังกู้กง นั่งสามล้อหูถง ช้อปปิ้ง (ซุปตาร์ แดนมังกร) [APR-JUL] 4วัน 3คืน บิน NOK SCOOT
มื้อ อาหาร : 8 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพมหานคร (ท่าอากาศยานดอนเมือง) - ท่าอากาศยานนานาชาติเทียนจินปินไห่ - นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่ปักกิ่ง (-/-/-)
Day 2 : จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังต้องห้ามกู้กง - แถมฟรี นั่งสามล้อหูถง - พระราชวัง - ฤดูร้อนอี้เหอหยวน - ร้านไข่มุก - ร้านหมอนยางพารา - ชมกายกรรมปักกิ่ง (B/L/D)
Day 3 : ร้านหยก - กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน - ร้านบัวหิมะ - พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ - ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิกรังนก (B/L/D)
Day 4 : ร้านปี่เซียะ - ตลาดหงเฉียว - ปักกิ่ง - ท่าอากาศยานนานาชาติเทียนจินปินไห่ - กรุงเทพมหานคร (ท่าอากาศยานดอนเมือง) (B/L/-)

Highlight
เที่ยวจีน ทัวร์จีน ปักกิ่ง เทียนจิน กำแพงเมืองจีน พระราชวังกู้กง นั่งสามล้อหูถง ช้อปปิ้ง (ซุปตาร์ แดนมังกร) [APR-JUL] 4วัน 3คืน บิน NOK SCOOT,กำแพงเมืองจีน หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก,จัตุรัสเทียนอันเหมิน หนึ่งในจัตุรัสที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก,เที่ยวไฮไลท์ พระราชวังกู้กง และ พระราชวังฤดูร้อน,พิพิธภัณฑ์ศิลปะ 3 มิติ แห่งแรกในกรุงปักกิ่ง,พิเศษสุด แถมฟรี นั่งสามล้อถีบ หูถง ชมเขตบ้านเก่าปักกิ่ง,พิเศษเปลี่ยนบรรยากาศ นั่งรถไฟความเร็วสูงเทียนสิน-ปักกิ่ง 1 เที่ยว,เมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง สุกี้มองโกล BUFFET BBQ อาหารแต้จิ๋ว,มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
  เมษายน / พฤษภาคม / มิถุนายน / กรกฎาคม
ราคาเริ่มต้น
12,888
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
6 เมษายน 2562 14,888 19,388 14,888 14,888 ทัวร์เต็ม
11 เมษายน 2562 15,888 20,388 15,888 15,888 ทัวร์เต็ม
13 เมษายน 2562 16,888 21,388 16,888 16,888 ทัวร์เต็ม
18 เมษายน 2562 13,888 18,388 13,888 13,888 ทัวร์เต็ม
20 เมษายน 2562 13,888 18,388 13,888 13,888 ทัวร์เต็ม
25 เมษายน 2562 13,888 18,388 13,888 13,888 ทัวร์เต็ม
27 เมษายน 2562 13,888 18,388 13,888 13,888 ทัวร์เต็ม
2 พฤษภาคม 2562 13,888 18,388 13,888 13,888 ทัวร์เต็ม
4 พฤษภาคม 2562 13,888 18,388 13,888 13,888 ทัวร์เต็ม
9 พฤษภาคม 2562 14,888 19,388 14,888 14,888 ทัวร์เต็ม
16 พฤษภาคม 2562 13,888 18,388 13,888 13,888 ทัวร์เต็ม
16 พฤษภาคม 2562 12,888 17,388 12,888 12,888 ทัวร์เต็ม
18 พฤษภาคม 2562 14,888 19,388 14,888 14,888 ทัวร์เต็ม
23 พฤษภาคม 2562 13,888 18,388 13,888 13,888 ทัวร์เต็ม
30 พฤษภาคม 2562 13,888 18,388 13,888 13,888 ทัวร์เต็ม
6 มิถุนายน 2562 12,888 17,388 12,888 12,888 ทัวร์เต็ม
13 มิถุนายน 2562 12,888 17,388 12,888 12,888 ทัวร์เต็ม
20 มิถุนายน 2562 12,888 17,388 12,888 12,888 ทัวร์เต็ม
27 มิถุนายน 2562 12,888 17,388 12,888 12,888 ทัวร์เต็ม
4 กรกฎาคม 2562 13,888 18,388 13,888 13,888 ทัวร์เต็ม
13 กรกฎาคม 2562 14,888 19,388 14,888 14,888 ทัวร์เต็ม
18 กรกฎาคม 2562 13,888 18,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
25 กรกฎาคม 2562 14,888 19,388 14,888 14,888 เช็คที่นั่ง
27 กรกฎาคม 2562 14,888 19,388 14,888 14,888 เช็คที่นั่ง

ทัวร์จีน ปักกิ่ง พระราชวังฤดูร้อน องค์เจ้าแม่กวนอิมกู๋ถ่า ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (ทัวร์จีน ปักกิ่ง เป็ดร่อน กำแพงเมืองจีนด่านซือหม่าไถ เมืองโบราณกู๋เป่ยสุ่ยเจิ้น) [JUN-OCT] 5วัน 3คืน บิน CHINA EASTERN AIRLINES
มื้อ อาหาร : 11 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (-/-/-)
Day 2 : กรุงเทพฯ-ปักกิ่ง-เมืองโบราณกู๋เป่ยสุ่ยเจิ้น-กำแพงเมืองจีนด่านซือหม่าไถ(รวมกระเช้าขึ้น-ลง) (B/L/D)
Day 3 : จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง-ร้านไข่มุก-หอฟ้าเทียนถาน-ร้านหมอนยางพารา-ถนนหวังฟูจิ่ง (B/L/D)
Day 4 : พระราชวังฤดูร้อน-ศาลเจ้าผีชิว-ร้านนวดเท้า-ตลาดรัสเซีย-ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิกรังนก (B/L/D)
Day 5 : องค์เจ้าแม่กวนอิมกู๋ถ่า-ร้านหยก-ปักกิ่ง-กรุงเทพฯ (B/L/-)

Highlight
เที่ยวจีน ทัวร์จีน ปักกิ่ง พระราชวังฤดูร้อน องค์เจ้าแม่กวนอิมกู๋ถ่า ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (ทัวร์จีน ปักกิ่ง เป็ดร่อน กำแพงเมืองจีนด่านซือหม่าไถ เมืองโบราณกู๋เป่ยสุ่ยเจิ้น) [JUN-OCT] 5วัน 3คืน บิน CHINA EASTERN AIRLINES,มืองโบราณกู๋เป่ยสุ่ยเจิ้น,กำแพงเมืองจีนด่านซือหม่าไถ(รวมกระเช้าขึ้น-ลง),จัตุรัสเทียนอันเหมิน,พระราชวังกู้กง,ร้านไข่มุก,หอฟ้าเทียนถาน,ร้านหมอนยางพารา,ถนนหวังฟูจิ่ง,พระราชวังฤดูร้อน,ศาลเจ้าผีชิว,ร้านนวดเท้า,ตลาดรัสเซีย,ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิกรังนก
  มิถุนายน / กันยายน / ตุลาคม
ราคาเริ่มต้น
12,899
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
25 มิถุนายน 2562 12,899 16,399 16,899 16,899 ทัวร์เต็ม
11 กันยายน 2562 15,899 19,399 19,899 19,899 เช็คที่นั่ง
18 กันยายน 2562 15,899 19,399 19,899 19,899 เช็คที่นั่ง
16 ตุลาคม 2562 15,899 19,399 19,899 19,899 เช็คที่นั่ง
22 ตุลาคม 2562 16,899 20,399 20,899 20,899 เช็คที่นั่ง

ทัวร์จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (ทัวร์เทียนสิน ปักกิ่ง ซาลาเปาลาวา กำแพงเมืองจีน นั่งรถไฟความเร็วสูง) [APR-OCT] 4วัน 3คืน บิน NOK SCOOT
มื้อ อาหาร : 8 มื้อ

Special Tour
Day 1 : ดอนเมือง-เทียนสิน-นั่งรถไฟความเร็วสูง-ปักกิ่ง (-/-/-)
Day 2 : จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังต้องห้ามกู้กงพระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน-ร้านไข่มุก-ร้านหมอนยางพารา-กายกรรมปักกิ่ง (B/L/D)
Day 3 : ร้านหยก-กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน-ร้านบัวหิมะ-พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ-ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิกรังนก (B/L/D)
Day 4 : ร้านผีเซี๊ยะ-ตลาดรัสเซีย-ปักกิ่ง-เทียนสิน-ดอนเมือง (B/L/-)

Highlight
เที่ยวจีน ทัวร์จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (ทัวร์เทียนสิน ปักกิ่ง ซาลาเปาลาวา กำแพงเมืองจีน นั่งรถไฟความเร็วสูง) [APR-OCT] 4วัน 3คืน บิน NOK SCOOT,ชมหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลก กำแพงเมืองจีน (ด่านจีหยงกวน),ชมจัตุรัสประจำเมือง ศูนย์กลางการปกครองของแผ่นดินจีน,จัตุรัสเทียนอันเหมิน,ชมโชว์ที่มีชื่อเสียง มีการแสดงที่สนุกและหวาดเสียว,กายกรรมปักกิ่ง,สัมผัสบรรยากาศ,นั่งรถไฟความเร็วสูงเทียนสิน-ปักกิ่ง(1 เที่ยว),ลิ้มรสเมนูพิเศษ,เป็ดปักกิ่ง,สุกี้มองโกล,BUFFET BBQ,อาหารแต้จิ๋ว
  เมษายน / พฤษภาคม / มิถุนายน / กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน / ตุลาคม
ราคาเริ่มต้น
12,899
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
6 เมษายน 2562 14,899 19,399 14,899 14,899 ทัวร์เต็ม
13 เมษายน 2562 16,899 21,399 16,899 16,899 ทัวร์เต็ม
25 เมษายน 2562 13,899 18,399 13,899 13,899 ทัวร์เต็ม
9 พฤษภาคม 2562 14,899 19,399 14,899 14,899 ทัวร์เต็ม
6 มิถุนายน 2562 13,899 18,399 13,899 13,899 ทัวร์เต็ม
27 มิถุนายน 2562 12,899 17,399 12,899 12,899 ทัวร์เต็ม
13 กรกฎาคม 2562 14,899 19,399 14,899 14,899 ทัวร์เต็ม
27 กรกฎาคม 2562 14,899 19,399 14,899 14,899 เช็คที่นั่ง
9 สิงหาคม 2562 14,899 19,399 14,899 14,899 เช็คที่นั่ง
29 สิงหาคม 2562 13,899 18,399 13,899 13,899 เช็คที่นั่ง
12 กันยายน 2562 14,899 19,399 14,899 14,899 เช็คที่นั่ง
26 กันยายน 2562 14,899 19,399 14,899 14,899 เช็คที่นั่ง
12 ตุลาคม 2562 14,899 19,399 14,899 14,899 เช็คที่นั่ง
20 ตุลาคม 2562 16,899 21,399 16,899 16,899 เช็คที่นั่ง
23 ตุลาคม 2562 14,899 19,399 14,899 14,899 เช็คที่นั่ง
26 ตุลาคม 2562 14,899 19,399 14,899 14,899 เช็คที่นั่ง