Thaifly Travel
   02-713-8992

ทัวร์จีน พรีเมี่ยม


ทัวร์จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน พระราชวังฤดูร้อน ชมกายกรรมปักกิ่ง ช้อปปิ้ง [AUG-NOV] 5วัน 3คืน บิน THAI AIRWAYS
มื้อ อาหาร : 11 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ปักกิ่ง(สนามบินปักกิ่ง แคปิตอลแอร์พอร์ท) (-/-/-)
Day 2 : ปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง –หอฟ้าเทียนถาน – กายกรรมปักกิ่ง (B/L/D)
Day 3 : ศูนย์ผีเซียะ – พระราชวังฤดูร้อน – โรงงานไข่มุก – ART BEIJING FUN – ถนนหวังฝู่จิ่ง (B/L/D)
Day 4 : ศูนย์ยาบัวหิมะ – กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน – สวนผลไม้ตามฤดูกาล - ศูนย์หยก – ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสระว่ายน้ำ (B/L/D)
Day 5 : ศูนย์ผลิตภัณฑ์ยางพารา – ช้อปปิ้งตลาดหงเฉียว – ปักกิ่ง (สนามบิน ปักกิ่งแคปิตอลแอร์พอร์ท) – กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) (B/L/-)

Highlight
เที่ยวจีน ทัวร์จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน พระราชวังฤดูร้อน ชมกายกรรมปักกิ่ง ช้อปปิ้ง [AUG-NOV] 5วัน 3คืน บิน THAI AIRWAYS,กำแพงเมืองจีน,พระราชวังกู้กง,หอฟ้าเทียนถาน,พระราชวังฤดูร้อน,ART BEIJING FUN,เป็ดปักกิ่ง,สุกี้มองโกล,บุฟเฟ่ต์เจงกิสข่าน
  สิงหาคม / กันยายน / ตุลาคม / พฤศจิกายน
ราคาเริ่มต้น
15,888
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
23 สิงหาคม 2562 16,888 20,888 19,888 19,888 เช็คที่นั่ง
6 กันยายน 2562 17,888 21,888 20,888 20,888 เช็คที่นั่ง
20 กันยายน 2562 16,888 20,888 19,888 19,888 เช็คที่นั่ง
11 ตุลาคม 2562 18,888 22,888 21,888 21,888 เช็คที่นั่ง
12 ตุลาคม 2562 18,888 22,888 21,888 21,888 เช็คที่นั่ง
18 ตุลาคม 2562 18,888 22,888 21,888 21,888 เช็คที่นั่ง
23 ตุลาคม 2562 17,888 21,888 20,888 20,888 เช็คที่นั่ง
8 พฤศจิกายน 2562 16,888 20,888 19,888 19,888 เช็คที่นั่ง
15 พฤศจิกายน 2562 15,888 19,888 18,888 18,888 เช็คที่นั่ง

ทัวร์จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (เลสโก เจ้าพ่อปักกิ่ง) [MAY-AUG] 5วัน 3คืน บิน THAI AIRWAYS
มื้อ อาหาร : 11 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ (-/-/-)
Day 2 : เมืองปักกิ่ง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังต้องห้าม - ร้านนวดเท้าสมุนไพรจีน - หอบูชาฟ้าเทียนถาน - ชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง (B/L/D)
Day 3 : วัดลามะ - ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา - ร้านไข่มุก – นั่งสามล้อชมย่านโบราณหูถง - ทะเลสาบโฮ่วไห่ (B/L/D)
Day 4 : ร้านหยก - กำแพงเมืองจีน (ด่านจีหย่งกวน) - สวนผลไม้ - ร้านบัวหิมะ - ถนนหวังฝูจิ่ง (B/L/D)
Day 5 : พระราชวังฤดูร้อน – ร้านปี่เซี๊ยะ – สนามบินปักกิ่ง – สนามบินสุวรรณภูมิ (B/L/-)

Highlight
เที่ยวจีน ทัวร์จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (เลสโก เจ้าพ่อปักกิ่ง) [MAY-AUG] 5วัน 3คืน บิน THAI AIRWAYS,เยือนเมืองหลวงแห่งแผ่นดินใหญ่ ณ กรุงปักกิ่ง พร้อมชมโชว์กายกรรปักกิ่ง,ย้อนอดีตสู่ความยิ่งใหญ่ของราชวงค์จีน และความลับในพระราชวังต้องห้าม,ชมพระราชวังฤดูร้อน ‘‘อี้เหอหยวน’’ อุทยานหลวงที่มีงดงามที่สุดของจีน,สัมผัสมนต์เสน่ห์ และความยิ่งใหญ่ของกำแพงเมืองจีน หรือ กำแพงหมื่นลี้,นั่งรถสามล้อปั่นสุดคลาสสิค ย้อนสมัยวันวานกรุงปักกิ่งที่ย่านโบราณหูถ้ง,ช้อปปิ้งจุใจ สุดมันส์กับ THE PLACE,ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง และตลาดรัสเซีย,เมนูพิเศษ !! เป็ดปักกิ่ง-สุกี้สไตล์ปักกิ่ง,พิเศษ !! นั่งรถไฟความเร็วสูง,บินหรู น้ำหนักกระเป๋า 30 กก. บริการอาหารไป-กลับ,พักดี โรงแรมระดับ 4 ดาว
  พฤษภาคม / มิถุนายน / กรกฎาคม / สิงหาคม
ราคาเริ่มต้น
15,999
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
1 พฤษภาคม 2562 18,999 23,998 21,999 21,999 ทัวร์เต็ม
16 พฤษภาคม 2562 15,999 20,998 18,999 18,999 ทัวร์เต็ม
17 พฤษภาคม 2562 18,999 23,998 21,999 21,999 ทัวร์เต็ม
23 พฤษภาคม 2562 16,999 21,998 19,999 19,999 ทัวร์เต็ม
30 พฤษภาคม 2562 16,999 21,998 19,999 19,999 ทัวร์เต็ม
6 มิถุนายน 2562 17,999 22,998 20,999 20,999 ทัวร์เต็ม
7 มิถุนายน 2562 16,999 21,998 19,999 19,999 ทัวร์เต็ม
13 มิถุนายน 2562 18,999 23,998 21,999 21,999 ทัวร์เต็ม
14 มิถุนายน 2562 16,999 21,998 19,999 19,999 ทัวร์เต็ม
20 มิถุนายน 2562 18,999 23,998 21,999 21,999 ทัวร์เต็ม
21 มิถุนายน 2562 16,999 21,998 19,999 19,999 ทัวร์เต็ม
28 มิถุนายน 2562 16,999 21,998 19,999 19,999 ทัวร์เต็ม
4 กรกฎาคม 2562 16,999 21,998 19,999 19,999 ทัวร์เต็ม
5 กรกฎาคม 2562 17,999 22,998 20,999 20,999 ทัวร์เต็ม
6 กรกฎาคม 2562 18,999 23,998 21,999 21,999 ทัวร์เต็ม
12 กรกฎาคม 2562 19,999 25,998 22,999 22,999 ทัวร์เต็ม
13 กรกฎาคม 2562 19,999 25,998 22,999 22,999 ทัวร์เต็ม
25 กรกฎาคม 2562 19,999 25,998 22,999 22,999 เช็คที่นั่ง
26 กรกฎาคม 2562 19,999 25,998 22,999 22,999 เช็คที่นั่ง
1 สิงหาคม 2562 18,999 23,998 21,999 21,999 เช็คที่นั่ง
2 สิงหาคม 2562 18,999 23,998 21,999 21,999 เช็คที่นั่ง
8 สิงหาคม 2562 19,999 25,998 22,999 22,999 เช็คที่นั่ง
9 สิงหาคม 2562 19,999 25,998 22,999 22,999 เช็คที่นั่ง
16 สิงหาคม 2562 18,999 23,998 21,999 21,999 เช็คที่นั่ง
22 สิงหาคม 2562 18,999 23,998 21,999 21,999 เช็คที่นั่ง
23 สิงหาคม 2562 18,999 23,998 21,999 21,999 เช็คที่นั่ง
29 สิงหาคม 2562 18,999 23,998 21,999 21,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [MAY-OCT] 5วัน 3คืน บิน THAI AIRWAYS
มื้อ อาหาร : 11 มื้อ

Special Tour
Day 1 : สุวรรณภูมิ (-/-/-)
Day 2 : ปักกิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง–ร้านนวดฝ่าเท้า-ถนนโบราณเฉียนเหมิน-กายกรรมปักกิ่ง (B/L/D)
Day 3 : พระราชวังฤดูร้อน-ร้านไข่มุก-หอฟ้าเทียนถาน-ร้านหมอนยางพารา-ช้อปปิ้งหวังฟู่จิ่ง (B/L/D)
Day 4 : ร้านหยก-กำแพงเมืองจีน-โอลิมปิคทาวเวอร์-ร้านบัวหิมะ-ผ่านชมสนามกีฬารังนก-สระว่ายน้ำ (B/L/D)
Day 5 : สวนกู่ถ่ากงหยวน-ไหว้เจ้าแม่กวนอิม-ร้านผีเซียะ-ตลาดรัสเซีย-ปักกิ่ง-สุวรรณภูมิ (B/L/-)

Highlight
เที่ยวจีน ทัวร์จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [MAY-OCT] 5วัน 3คืน บิน THAI AIRWAYS,จัตุรัสเทียนอันเหมิน,พระราชวังกู้กง,หอฟ้าเทียนถาน,พระราชวังฤดูร้อน,กายกรรมปักกิ่ง,กำแพงเมืองจีน,สกีเซ็นเตอร์,ช้อปปิ้งถนนหวังฟู่จิ่ง,ถนนโบราณเฉียนเหมิน,ตลาดรัสเซีย,ไหว้เจ้าแม่กวนอิมสันติภาพที่วัดสวนกู่ถ่า
  พฤษภาคม / มิถุนายน / กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน / ตุลาคม
ราคาเริ่มต้น
17,999
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
16 พฤษภาคม 2562 17,999 21,999 17,999 17,999 ทัวร์เต็ม
20 มิถุนายน 2562 17,999 21,999 17,999 17,999 ทัวร์เต็ม
12 กรกฎาคม 2562 17,999 21,999 17,999 17,999 ทัวร์เต็ม
26 กรกฎาคม 2562 19,999 23,999 19,999 19,999 เช็คที่นั่ง
22 สิงหาคม 2562 17,999 21,999 17,999 17,999 เช็คที่นั่ง
19 กันยายน 2562 17,999 21,999 17,999 17,999 เช็คที่นั่ง
10 ตุลาคม 2562 19,999 23,999 19,999 19,999 เช็คที่นั่ง
19 ตุลาคม 2562 19,999 23,999 19,999 19,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง พระราชวังฤดูร้อน ช้อปปิ้ง [JUN-JUL] 5วัน 3คืน บิน THAI AIRWAYS
มื้อ อาหาร : 11 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ปักกิ่ง(สนามบินปักกิ่ง แคปิตอลแอร์พอร์ท) (-/-/-)
Day 2 : ปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง –หอฟ้าเทียนถาน – กายกรรมปักกิ่ง (B/L/D)
Day 3 : ศูนย์ผีเซียะ – พระราชวังฤดูร้อน – โรงงานไข่มุก – ART BEIJING FUN – ถนนหวังฝู่จิ่ง (B/L/D)
Day 4 : ศูนย์ยาบัวหิมะ – กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน - ศูนย์หยก – ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสระว่ายน้ำ (B/L/D)
Day 5 : (สนามบิน ปักกิ่งแคปิตอลแอร์พอร์ท) – กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) (B/L/-)

Highlight
เที่ยวจีน ทัวร์จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง พระราชวังฤดูร้อน ช้อปปิ้ง [JUN-JUL] 5วัน 3คืน บิน THAI AIRWAYS,เที่ยวกำแพงเมืองจีนชม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก,ชมความงดงามและยิ่งใหญ่ของพระราชวังกู้กง ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 500 ปี,ตื่นตาตื่นใจ กับกายกรรมปักกิ่ง การแสดงพร้อม แสง สี เสียง สุดอลังการ,ลิ้มรสเมนูขึ้นชื่อ สุกี้มองโกล ,เป็ดปักกิ่ง พิเศษ!!เต็มอิ่มกับบุฟเฟต์เจงกิสข่าน
  มิถุนายน / กรกฎาคม
ราคาเริ่มต้น
18,900
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
7 มิถุนายน 2562 19,900 23,900 22,900 22,900 ทัวร์เต็ม
14 มิถุนายน 2562 18,900 22,900 21,900 21,900 ทัวร์เต็ม
21 มิถุนายน 2562 18,900 22,900 21,900 21,900 ทัวร์เต็ม
5 กรกฎาคม 2562 19,900 23,900 22,900 22,900 ทัวร์เต็ม
12 กรกฎาคม 2562 20,900 24,900 23,900 23,900 ทัวร์เต็ม
13 กรกฎาคม 2562 20,900 24,900 23,900 23,900 ทัวร์เต็ม
25 กรกฎาคม 2562 20,900 24,900 23,900 23,900 เช็คที่นั่ง

ทัวร์จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (เลสโก เจ้าพ่อปักกิ่ง) [SEP-NOV] 5วัน 3คืน บิน THAI AIRWAYS
มื้อ อาหาร : 11 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ (-/-/-)
Day 2 : เมืองปักกิ่ง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังต้องห้าม - ร้านนวดเท้าสมุนไพรจีน - หอบูชาฟ้าเทียนถาน - ชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง (B/L/D)
Day 3 : วัดลามะ - ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา - ร้านไข่มุก – นั่งสามล้อชมย่านโบราณหูถง - ทะเลสาบโฮ่วไห่ (B/L/D)
Day 4 : ร้านหยก - กำแพงเมืองจีน (ด่านจีหย่งกวน) - สวนผลไม้ - ร้านบัวหิมะ - ถนนหวังฝูจิ่ง (B/L/D)
Day 5 : พระราชวังฤดูร้อน – ร้านปี่เซี๊ยะ – สนามบินปักกิ่ง – สนามบินสุวรรณภูมิ (B/L/-)

Highlight
เที่ยวจีน ทัวร์จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (เลสโก เจ้าพ่อปักกิ่ง) [SEP-NOV] 5วัน 3คืน บิน THAI AIRWAYS,เยือนเมืองหลวงแห่งแผ่นดินใหญ่ ณ กรุงปักกิ่ง พร้อมชมโชว์กายกรรปักกิ่ง,ย้อนอดีตสู่ความยิ่งใหญ่ของราชวงค์จีน และความลับในพระราชวังต้องห้าม,ชมพระราชวังฤดูร้อน ‘‘อี้เหอหยวน’’ อุทยานหลวงที่มีงดงามที่สุดของจีน,สัมผัสมนต์เสน่ห์ และความยิ่งใหญ่ของกำแพงเมืองจีน หรือ กำแพงหมื่นลี้,นั่งรถสามล้อปั่นสุดคลาสสิค ย้อนสมัยวันวานกรุงปักกิ่งที่ย่านโบราณหูถ้ง,ช้อปปิ้งจุใจ สุดมันส์กับ THE PLACE,ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง และตลาดรัสเซีย,เมนูพิเศษ !! เป็ดปักกิ่ง-สุกี้สไตล์ปักกิ่ง,พิเศษ !! นั่งรถไฟความเร็วสูง,บินหรู น้ำหนักกระเป๋า 30 กก. บริการอาหารไป-กลับ,พักดี โรงแรมระดับ 4 ดาว
  กันยายน / ตุลาคม / พฤศจิกายน
ราคาเริ่มต้น
18,999
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
5 กันยายน 2562 18,999 23,998 21,999 21,999 เช็คที่นั่ง
12 กันยายน 2562 18,999 23,998 21,999 21,999 เช็คที่นั่ง
19 กันยายน 2562 18,999 23,998 21,999 21,999 เช็คที่นั่ง
11 ตุลาคม 2562 20,999 27,998 23,999 23,999 เช็คที่นั่ง
12 ตุลาคม 2562 20,999 27,998 23,999 23,999 เช็คที่นั่ง
17 ตุลาคม 2562 19,999 25,998 22,999 22,999 เช็คที่นั่ง
18 ตุลาคม 2562 19,999 25,998 22,999 22,999 เช็คที่นั่ง
19 ตุลาคม 2562 20,999 27,998 23,999 23,999 เช็คที่นั่ง
24 ตุลาคม 2562 19,999 25,998 22,999 22,999 เช็คที่นั่ง
25 ตุลาคม 2562 19,999 25,998 22,999 22,999 เช็คที่นั่ง
26 ตุลาคม 2562 19,999 25,998 22,999 22,999 เช็คที่นั่ง
1 พฤศจิกายน 2562 19,999 25,998 22,999 22,999 เช็คที่นั่ง
7 พฤศจิกายน 2562 19,999 25,998 22,999 22,999 เช็คที่นั่ง
8 พฤศจิกายน 2562 19,999 25,998 22,999 22,999 เช็คที่นั่ง
14 พฤศจิกายน 2562 19,999 25,998 22,999 22,999 เช็คที่นั่ง
15 พฤศจิกายน 2562 19,999 25,998 22,999 22,999 เช็คที่นั่ง
21 พฤศจิกายน 2562 19,999 25,998 22,999 22,999 เช็คที่นั่ง
22 พฤศจิกายน 2562 19,999 25,998 22,999 22,999 เช็คที่นั่ง
28 พฤศจิกายน 2562 19,999 25,998 22,999 22,999 เช็คที่นั่ง
29 พฤศจิกายน 2562 19,999 25,998 22,999 22,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์จีน ปักกิ่ง สกีรีสอร์ท กำแพงเมืองจีน ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (เลสโก สกีดี๊ดี) [DEC] 5วัน 3คืน บิน THAI AIRWAYS
มื้อ อาหาร : 11 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ (-/-/-)
Day 2 : เมืองปักกิ่ง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังต้องห้าม - ร้านนวดเท้าสมุนไพรจีน - หอบูชาฟ้าเทียนถาน - ชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง (B/L/D)
Day 3 : วัดลามะ - ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา - ร้านไข่มุก – นั่งสามล้อชมย่านโบราณหูถ้ง - ทะเลสาบโฮ่วไห่ (B/L/D)
Day 4 : ร้านหยก - กำแพงเมืองจีน (ด่านจีหย่งกวน) - ปักกิ่งสโนว์เวิร์ลสกีรีสอร์ท - ร้านบัวหิมะ - ถนนหวังฝูจิ่ง (B/L/D)
Day 5 : พระราชวังฤดูร้อน – ร้านปี่เซี๊ยะ – สนามบินปักกิ่ง – สนามบินสุวรรณภูมิ (B/L/-)

Highlight
เที่ยวจีน ทัวร์จีน ปักกิ่ง สกีรีสอร์ท กำแพงเมืองจีน ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (เลสโก สกีดี๊ดี) [DEC] 5วัน 3คืน บิน THAI AIRWAYS,เมืองปักกิ่ง,จัตุรัสเทียนอันเหมิน,พระราชวังต้องห้าม,ร้านนวดเท้าสมุนไพรจีน,หอบูชาฟ้าเทียนถาน,ชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง,วัดลามะ,ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา,ร้านไข่มุก,นั่งสามล้อชมย่านโบราณหูถ้ง,ทะเลสาบโฮ่วไห่,ร้านหยก,กำแพงเมืองจีน (ด่านจีหย่งกวน),ปักกิ่งสโนว์เวิร์ลสกีรีสอร์ท,ร้านบัวหิมะ,ถนนหวังฝูจิ่ง,พระราชวังฤดูร้อน,ร้านปี่เซี๊ยะ
  ธันวาคม
ราคาเริ่มต้น
18,999
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
5 ธันวาคม 2562 20,999 27,998 23,999 23,999 เช็คที่นั่ง
6 ธันวาคม 2562 20,999 27,998 23,999 23,999 เช็คที่นั่ง
7 ธันวาคม 2562 20,999 27,998 23,999 23,999 เช็คที่นั่ง
12 ธันวาคม 2562 18,999 23,998 21,999 21,999 เช็คที่นั่ง
13 ธันวาคม 2562 19,999 25,998 22,999 22,999 เช็คที่นั่ง
19 ธันวาคม 2562 19,999 25,998 22,999 22,999 เช็คที่นั่ง
20 ธันวาคม 2562 19,999 25,998 22,999 22,999 เช็คที่นั่ง
28 ธันวาคม 2562 25,999 33,998 28,999 28,999 เช็คที่นั่ง
29 ธันวาคม 2562 25,999 33,998 28,999 28,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์จีน คุนหมิง ลี่เจียง แชงการีล่า จงเตี้ยน เจ้าแม่กวนอิม ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (KUNMING LIJIANG SHANGRI-LA) [OCT-DEC] 6วัน 5คืน บิน THAI AIRWAYS
มื้อ อาหาร : 15 มื้อ

Special Tour
Day 1 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ –ท่าอากาศยานคุนหมิง – ต้าลี่ (-/-/D)
Day 2 : วัดเจ้าแม่กวนอิม-ช่องแคบเสือกระโจน-ผ่านชมเจดีย์สามองค์-เมืองจงเตี้ยน(แชงการีล่า)โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง- เมืองโบราณแชงการีล่า (B/L/D)
Day 3 : ภูเขาหิมะสือขา-หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (รวมกระเช้า) -วัดลามะซงจ้านหลิง – เมืองลี่เจียง – ร้านสาหร่ายเกลียวทอง – เมืองโบราณลี่เจียง (B/L/D)
Day 4 : ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าใหญ่) - โชว์ IMPRESSION LIJIANG – อุทยานน้ำหยก - สระน้ำมังกรดำ - เมืองฉู่สง (B/L/D)
Day 5 : เมืองฉู่สง – คุนหมิง - ร้านนวดเท้า – สวนน้ำตกคุนหมิง – ร้านผ้าไหม - อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดิน (B/L/D)
Day 6 : วัดหยวนทง - ท่าอากาศยานคุนหมิง-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (B/L/-)

Highlight
เที่ยวจีน ทัวร์จีน คุนหมิง ลี่เจียง แชงการีล่า จงเตี้ยน เจ้าแม่กวนอิม ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (KUNMING LIJIANG SHANGRI-LA) [OCT-DEC] 6วัน 5คืน บิน THAI AIRWAYS,วัดเจ้าแม่กวนอิม,ช่องแคบเสือกระโจน,ผ่านชมเจดีย์สามองค์,เมืองจงเตี้ยน(แชงการีล่า)โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง,เมืองโบราณแชงการีล่า,ภูเขาหิมะสือขา,หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (รวมกระเช้า),วัดลามะซงจ้านหลิง,เมืองลี่เจียง,ร้านสาหร่ายเกลียวทอง,เมืองโบราณลี่เจียง,ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าใหญ่),โชว์ IMPRESSION LIJIANG,อุทยานน้ำหยก,สระน้ำมังกรดำ,เมืองฉู่สง,ร้านนวดเท้า,สวนน้ำตกคุนหมิง,ร้านผ้าไหม,อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดิน
  ตุลาคม / พฤศจิกายน / ธันวาคม
ราคาเริ่มต้น
19,899
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
10 ตุลาคม 2562 23,899 28,899 26,899 26,899 เช็คที่นั่ง
17 ตุลาคม 2562 22,899 27,899 25,899 25,899 เช็คที่นั่ง
22 ตุลาคม 2562 23,899 28,899 26,899 26,899 เช็คที่นั่ง
23 ตุลาคม 2562 23,899 28,899 25,899 25,899 เช็คที่นั่ง
8 พฤศจิกายน 2562 19,899 24,899 22,899 22,899 เช็คที่นั่ง
15 พฤศจิกายน 2562 21,899 26,899 24,889 24,889 เช็คที่นั่ง
29 พฤศจิกายน 2562 22,899 27,899 25,899 25,899 เช็คที่นั่ง
3 ธันวาคม 2562 23,899 28,899 26,899 26,899 เช็คที่นั่ง
4 ธันวาคม 2562 23,899 28,899 26,899 26,899 เช็คที่นั่ง
7 ธันวาคม 2562 23,899 28,899 26,899 26,899 เช็คที่นั่ง
27 ธันวาคม 2562 29,899 34,899 32,899 32,899 เช็คที่นั่ง

ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี่ หมู่บ้านซีโจว นั่งกระเช้า ภูเขาหิมะมังกรหยก ช้อปปิ้ง (KUNMING IMPRESSION OF LIJIANG) [AUG-OCT] 5วัน 4คืน บิน THAI AIRWAYS
มื้อ อาหาร : 12 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - คุนหมิง(สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย) - ต้าหลี่ (-/-/D)
Day 2 : หมู่บ้านซีโจว - ชมทะเลสาบเอ๋อไห่ - วัดเจ้าแม่กวนอิม - ต้าหลี่ - ลี่เจียง - สระมังกรดำเมืองโบราณลี่เจียง (B/L/D)
Day 3 : ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่) - IMPRESSION (โชว์จางอวี้โหมว) - อุทยานน้ำหยก - ร้านสาหร่ายเกลียวทอง - ต้าลี่ (B/L/D)
Day 4 : ต้าหลี่ - คุนหมิง - ร้านยางพารา - ตำหนักทองจินเตี้ยน - ร้านหยก - อิสระช้อปปิ้ง (B/L/D)
Day 5 : ร้านบัวหิมะ - ร้านผ้าไหม - วัดหยวนทง - คุนหมิง(สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย) - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) (B/L/-)

Highlight
เที่ยวจีน ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี่ หมู่บ้านซีโจว นั่งกระเช้า ภูเขาหิมะมังกรหยก ช้อปปิ้ง (KUNMING IMPRESSION OF LIJIANG) [AUG-OCT] 5วัน 4คืน บิน THAI AIRWAYS,ชมความงดงามของภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่),ชมโชว์ IMPRESSION LIJIANG สร้างโดยผู้กำกับชื่อดัง จางอวี้โหมว,ชมเมืองโบราณลี่เจียง เมืองแห่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม,สัมผัสเมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิ เมืองที่มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี เมืองคุนหมิง
  สิงหาคม / ตุลาคม
ราคาเริ่มต้น
19,900
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
8 สิงหาคม 2562 23,900 28,900 23,900 22,900 เช็คที่นั่ง
14 สิงหาคม 2562 22,900 27,900 22,900 21,900 เช็คที่นั่ง
28 สิงหาคม 2562 22,900 27,900 22,900 21,900 เช็คที่นั่ง
10 ตุลาคม 2562 22,900 27,900 22,900 21,900 เช็คที่นั่ง
17 ตุลาคม 2562 21,900 26,900 21,900 20,900 เช็คที่นั่ง
19 ตุลาคม 2562 22,900 27,900 22,900 21,900 เช็คที่นั่ง

ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี่ หมู่บ้านซีโจว นั่งกระเช้า ภูเขาหิมะมังกรหยก ช้อปปิ้ง (KUNMING IMPRESSION OF LIJIANG) [APR-JUL] 5วัน 4คืน บิน THAI AIRWAYS
มื้อ อาหาร : 12 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - คุนหมิง(สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย) - ต้าหลี่ (-/-/D)
Day 2 : หมู่บ้านซีโจว - ชมทะเลสาบเอ๋อไห่ - วัดเจ้าแม่กวนอิม - ต้าหลี่ - ลี่เจียง - สระมังกรดำเมืองโบราณลี่เจียง (B/L/D)
Day 3 : ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่) - IMPRESSION (โชว์จางอวี้โหมว) - อุทยานน้ำหยก - ร้านสาหร่ายเกลียวทอง - ต้าลี่ (B/L/D)
Day 4 : ต้าหลี่ - คุนหมิง - ร้านยางพารา - ตำหนักทองจินเตี้ยน - ร้านหยก - อิสระช้อปปิ้ง (B/L/D)
Day 5 : ร้านบัวหิมะ - ร้านผ้าไหม - วัดหยวนทง - คุนหมิง(สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย) - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) (B/L/-)

Highlight
เที่ยวจีน ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี่ หมู่บ้านซีโจว นั่งกระเช้า ภูเขาหิมะมังกรหยก ช้อปปิ้ง (KUNMING IMPRESSION OF LIJIANG) [APR-JUL] 5วัน 4คืน บิน THAI AIRWAYS,ชมความงดงามของภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่),ชมโชว์ IMPRESSION LIJIANG สร้างโดยผู้กำกับชื่อดัง จางอวี้โหมว,ชมเมืองโบราณลี่เจียง เมืองแห่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม,สัมผัสเมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิ เมืองที่มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี เมืองคุนหมิง
  เมษายน / พฤษภาคม / มิถุนายน
ราคาเริ่มต้น
19,900
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
24 เมษายน 2562 22,900 27,400 22,900 21,900 ทัวร์เต็ม
27 เมษายน 2562 22,900 27,400 22,900 21,900 ทัวร์เต็ม
8 พฤษภาคม 2562 20,900 25,400 20,900 19,900 ทัวร์เต็ม
22 พฤษภาคม 2562 20,900 25,400 20,900 19,900 ทัวร์เต็ม
24 มิถุนายน 2562 23,900 28,400 23,900 22,900 ทัวร์เต็ม
26 มิถุนายน 2562 19,900 24,400 19,900 18,900 ทัวร์เต็ม

ทัวร์จีน ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ กำแพงเมืองจีน ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (เลสโก กำแพงหมื่นลี้) [MAY-AUG] 6วัน 4คืน บิน THAI AIRWAYS
มื้อ อาหาร : 14 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (-/-/-)
Day 2 : เมืองปักกิ่ง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังต้องห้าม – ถนนโบราณเฉียนเหมิน - ชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง (B/L/D)
Day 3 : ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา - พระราชวังฤดูร้อน - ร้านหยก - กำแพงเมืองจีน (ด่านจีหย่งกวน) - ช้อปปิ้งเดอะเพลส (B/L/D)
Day 4 : ร้านปี่เซี๊ยะ - ตลาดรัสเซีย - นั่งรถไฟความเร็วสูง (เมืองปักกิ่ง – เมืองเซี่ยงไฮ้) (B/L/D)
Day 5 : ร้านผ้าไหม - หาดไว่ทาน - ถนนนานกิง - Starbucks Reserve Roastery - ถนนเทียนจื่อฝาง – ร้านบัวหิมะ - ย่านซินเทียนตี้ (B/L/D)
Day 6 : วัดพระหยกขาว - ร้านใบชา - สนามบินสุวรรณภูมิ (B/-/-)

Highlight
เที่ยวจีน ทัวร์จีน ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ กำแพงเมืองจีน ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (เลสโก กำแพงหมื่นลี้) [MAY-AUG] 6วัน 4คืน บิน THAI AIRWAYS,เยือนเมืองหลวงแห่งแผ่นดินใหญ่ ณ กรุงปักกิ่ง,พร้อมชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง,ย้อนอดีตสู่ความยิ่งใหญ่ของราชวงศ์จีน และความลับในพระราชวังต้องห้าม,ชมพระราชวังฤดูร้อน ‘‘อี้เหอหยวน’’ อุทยานหลวงที่มีงดงามที่สุดของจีน,สัมผัสมนต์เสน่ห์ และความยิ่งใหญ่ของกำแพงเมืองจีน หรือ กำแพงหมื่นลี้,ช้อปปิ้งจุใจ สุดมันส์กับ THE PLACE ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง และตลาดรัสเซีย,นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่ มหานครเซี่ยงไฮ้,ล่องเรือชมเมืองโบราณจูเจียเจียว เสน่ห์แห่งสายน้ำไข่มุกใต้แยงซีเกียง,ไหว้พระขอพรพระหยกขาว ปฏิมากรรมอันสวยงาม,ช้อปปิ้งจุใจถนนนานกิง ย่านซินเทียนตี้ และตลาดร้อยปี เฉินหวังเมี่ยว,เมนูพิเศษ !! เป็ดปักกิ่ง-สุกี้สไตล์ปักกิ่ง,พิเศษ !! นั่งรถไฟความเร็วสูง,บินหรู น้ำหนักกระเป๋า 30 กก. บริการอาหารไป-กลับ
  พฤษภาคม / มิถุนายน / กรกฎาคม / สิงหาคม
ราคาเริ่มต้น
19,999
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
10 พฤษภาคม 2562 19,999 25,998 22,999 22,999 ทัวร์เต็ม
6 มิถุนายน 2562 21,999 27,998 24,999 24,999 ทัวร์เต็ม
27 มิถุนายน 2562 22,999 29,998 25,999 25,999 ทัวร์เต็ม
4 กรกฎาคม 2562 19,999 25,998 22,999 22,999 ทัวร์เต็ม
11 กรกฎาคม 2562 23,999 31,998 26,999 26,999 ทัวร์เต็ม
12 กรกฎาคม 2562 23,999 31,998 26,999 26,999 ทัวร์เต็ม
18 กรกฎาคม 2562 23,999 31,998 26,999 26,999 เช็คที่นั่ง
25 กรกฎาคม 2562 24,999 33,998 27,999 27,999 เช็คที่นั่ง
26 กรกฎาคม 2562 24,999 33,998 27,999 27,999 เช็คที่นั่ง
2 สิงหาคม 2562 22,999 29,998 25,999 25,999 เช็คที่นั่ง
8 สิงหาคม 2562 24,999 33,998 27,999 27,999 เช็คที่นั่ง
9 สิงหาคม 2562 24,999 31,998 27,999 27,999 เช็คที่นั่ง
15 สิงหาคม 2562 22,999 29,998 25,999 25,999 เช็คที่นั่ง
16 สิงหาคม 2562 22,999 29,998 25,999 25,999 เช็คที่นั่ง
22 สิงหาคม 2562 22,999 29,998 25,999 25,999 เช็คที่นั่ง
23 สิงหาคม 2562 22,999 29,998 25,999 25,999 เช็คที่นั่ง
29 สิงหาคม 2562 22,999 29,998 25,999 25,999 เช็คที่นั่ง
30 สิงหาคม 2562 22,999 29,998 25,999 25,999 เช็คที่นั่ง