Thaifly Travel
   02-713-8992

ทัวร์จีน ฉางซา จางเจียเจี้ย ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (เทศกาลสงกรานต์ จางเจียเจี้ย ถ้ำประตูสวรรค์ พิพิธภัณฑ์หม่าหวังตุย) [APR-JUN] 4วัน 3คืน บิน THAI AIRASIA
มื้อ อาหาร : 8 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – ฉางซา (สนามบินฉางซา ฮวงหัว) (-/-/-)
Day 2 : ฉางซา – จางเจียเจี้ย – เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน) – ถ้ำประตูสวรรค์ – ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า) (B/L/D)
Day 3 : สะพานแก้วที่ยาวที่สุด – ภาพวาดทราย – ตลาดใต้ดิน (B/L/D)
Day 4 : จางเจียเจี้ย – ฉางซา – พิพิธภัณฑ์หม่าหวังตุย – สวนเทียนซินเก๋อ-ถนนคนเดินหวงซิงลู่ – ฉางซา (สนามบินฉางซา ฮวงหัว) – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) (B/L/-)

Highlight
เที่ยวจีน ทัวร์จีน ฉางซา จางเจียเจี้ย ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (เทศกาลสงกรานต์ จางเจียเจี้ย ถ้ำประตูสวรรค์ พิพิธภัณฑ์หม่าหวังตุย) [APR-JUN] 4วัน 3คืน บิน THAI AIRASIA,จางเจียเจี้ย,เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน),ถ้ำประตูสวรรค์,ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า),สะพานแก้วที่ยาวที่สุด,ภาพวาดทราย,ตลาดใต้ดิน,จางเจียเจี้ย,ฉางซา,พิพิธภัณฑ์หม่าหวังตุย,สวนเทียนซินเก๋อ,ถนนคนเดินหวงซิงลู่
  มิถุนายน
17,888บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
28 มิถุนายน 2562 17,888 21,888 17,888 17,888 เช็คที่นั่ง

ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงการีล่า ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [OCT-DEC] 6วัน 4คืน บิน THAI AIR ASIA
มื้อ อาหาร : 8 มื้อ

Special Tour
Day 1 : สนามบินดอนเมือง - คุนหมิง - ต้าหลี่ - หมู่บ้านซีโจว (-/L/D)
Day 2 : ต้าหลี่ - วัดเจ้าแม่กวนอิม - ผ่านชมเจดีย์สามองค์ - เมืองจงเตี้ยน(แชงการีล่า) - โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง - ช่องแคบเสือกระโจน - เมืองโบราณแชงการีล่า (B/L/D)
Day 3 : วัดลามะซงจ้านหลิง - เมืองลี่เจียง - สระน้ำมังกรดำ - เมืองโบราณลี่เจียง (B/L/D)
Day 4 : ภูเขาหิมะมังกรหยก+กระเช้าใหญ่ -โชว์ IMPRESSION LIJIANG - อุทยานน้ำหยก - หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน - เมืองฉู่สง (B/L/D)
Day 5 : ฉู่สง - คุนหมิง - สวนน้ำตกคุนหมิง - อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดิน - สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย (B/L/D)
Day 6 : คุนหมิง - สนามบินดอนเมือง(กรุงเทพฯ) (-/-/-)

Highlight
เที่ยวจีน ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงการีล่า ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [OCT-DEC] 6วัน 4คืน บิน THAI AIR ASIA,ภูเขาหิมะมังกรหยก หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน,ชมโชว์ระดับโลก IMPRESSION LIJIANG,เมืองมรดกโลก ลี่เจียง สวรรค์บนดิน แชงการีล่า,ขอพร วัดลามะซงจ้านหลิงลี่,วัดหยวนทง,สวนน้ำตกคุนหมิง แลนด์มาร์คแห่งใหม่
  กรกฎาคม / ตุลาคม / พฤศจิกายน / ธันวาคม
17,888บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
27 กรกฎาคม 2562 21,888 27,388 21,888 21,888 เช็คที่นั่ง
12 ตุลาคม 2562 20,888 26,388 20,888 20,888 เช็คที่นั่ง
19 ตุลาคม 2562 20,888 26,388 20,888 20,888 เช็คที่นั่ง
26 ตุลาคม 2562 20,888 26,388 20,888 20,888 เช็คที่นั่ง
9 พฤศจิกายน 2562 20,888 26,388 20,888 20,888 เช็คที่นั่ง
23 พฤศจิกายน 2562 20,888 26,388 20,888 20,888 เช็คที่นั่ง
7 ธันวาคม 2562 20,888 26,388 20,888 20,888 เช็คที่นั่ง
14 ธันวาคม 2562 20,888 26,388 20,888 20,888 เช็คที่นั่ง
21 ธันวาคม 2562 20,888 26,388 20,888 20,888 เช็คที่นั่ง
28 ธันวาคม 2562 24,888 30,388 24,888 24,888 เช็คที่นั่ง

ทัวร์จีน ซานย่า เทียนหยาไหเจี่ยว วัดหนานซาน อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [APR-JUN] 4วัน 2คืน บิน CHINA SOUTHERN AIRLINES
มื้อ อาหาร : 8 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - ซานย่า (ท่าอากาศยานนานาชาติซานย่าฟีนิกซ์) - อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง (รวมรถราง) - หาดต้าตงไห่ - ศูนย์ผลิตภัณฑ์จากเยื่อไผ่ (-/L/D)
Day 2 : เทียนหยาไหเจี่ยว - ศูนย์อาหารทะเล - ถนนคนเดินซานย่า (B/L/D)
Day 3 : อุทยานอารยธรรมศาสนาพุทธหนานซาน (รวมรถราง) – เจ้าแม่กวนอิม 108 เมตร. – วัดหนานซาน - หมู่บ้านชนเผ่าหลีแม้ว - ซานย่า(ท่าอากาศยานนานาชาติซานย่าฟีนิกซ์) (B/L/D)
Day 4 : ซานย่า (ท่าอากาศยานนานาชาติซานย่าฟีนิกซ์) - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) (-/-/-)

Highlight
เที่ยวจีน ทัวร์จีน ซานย่า เทียนหยาไหเจี่ยว วัดหนานซาน อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [APR-JUN] 4วัน 2คืน บิน CHINA SOUTHERN AIRLINES,บินตรงสู่ เมืองซานย่า ประหยัดเวลานั่งรถ 3 ชั่วโมง,นมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่ใหญ่ที่สุดในโลก ณ วัดหนานซาน,เทียนหยาไหเจี่ยว ขึ้นชื่อว่าสุดหล้าเส้นขอบฟ้าจรดกับทะเล,ชมวิวที่จุดชมวิวที่สูงที่สุดของเมืองซานย่า อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง,พักในอุทยานวัดหนานซาน 1 คืน,เมนูพิเศษ อาหารเจในวัดหนานซาน ไก่เหวินชาง ต้นตำรับไก่ไหหลำ
  มิถุนายน
17,900บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
28 มิถุนายน 2562 18,900 22,900 18,900 18,900 เช็คที่นั่ง

ทัวร์จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [MAY-OCT] 5วัน 3คืน บิน THAI AIRWAYS
มื้อ อาหาร : 11 มื้อ

Special Tour
Day 1 : สุวรรณภูมิ (-/-/-)
Day 2 : ปักกิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง–ร้านนวดฝ่าเท้า-ถนนโบราณเฉียนเหมิน-กายกรรมปักกิ่ง (B/L/D)
Day 3 : พระราชวังฤดูร้อน-ร้านไข่มุก-หอฟ้าเทียนถาน-ร้านหมอนยางพารา-ช้อปปิ้งหวังฟู่จิ่ง (B/L/D)
Day 4 : ร้านหยก-กำแพงเมืองจีน-โอลิมปิคทาวเวอร์-ร้านบัวหิมะ-ผ่านชมสนามกีฬารังนก-สระว่ายน้ำ (B/L/D)
Day 5 : สวนกู่ถ่ากงหยวน-ไหว้เจ้าแม่กวนอิม-ร้านผีเซียะ-ตลาดรัสเซีย-ปักกิ่ง-สุวรรณภูมิ (B/L/-)

Highlight
เที่ยวจีน ทัวร์จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [MAY-OCT] 5วัน 3คืน บิน THAI AIRWAYS,จัตุรัสเทียนอันเหมิน,พระราชวังกู้กง,หอฟ้าเทียนถาน,พระราชวังฤดูร้อน,กายกรรมปักกิ่ง,กำแพงเมืองจีน,สกีเซ็นเตอร์,ช้อปปิ้งถนนหวังฟู่จิ่ง,ถนนโบราณเฉียนเหมิน,ตลาดรัสเซีย,ไหว้เจ้าแม่กวนอิมสันติภาพที่วัดสวนกู่ถ่า
  กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน / ตุลาคม
17,999บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
12 กรกฎาคม 2562 17,999 21,999 17,999 17,999 เช็คที่นั่ง
26 กรกฎาคม 2562 19,999 23,999 19,999 19,999 เช็คที่นั่ง
22 สิงหาคม 2562 17,999 21,999 17,999 17,999 เช็คที่นั่ง
19 กันยายน 2562 17,999 21,999 17,999 17,999 เช็คที่นั่ง
10 ตุลาคม 2562 19,999 23,999 19,999 19,999 เช็คที่นั่ง
19 ตุลาคม 2562 19,999 23,999 19,999 19,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์จีน เฉิงตู ศูนย์หมีแพนด้า ช้อปปิ้ง (ทัวร์จีน ทัวร์เฉิงตู ขนมเผือกหิมะ ภูเขาหิมะซีหลิง หมีแพนด้า) [DEC] 4วัน 3คืน บิน AIR CHINA
มื้อ อาหาร : 8 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ-เฉิงตู (-/-/-)
Day 2 : เฉิงตู-ภูเขาหิมะซีหลิงซาน(ขึ้นกระเช้า)-เลือกเล่นหิมะหรือสกี-เฉิงตู (B/L/D)
Day 3 : ศูนย์หมีแพนด้า (รวมรถแบตเตอรี่)-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-ร้านหมอนยางพารา-ถนนคนเดินชุนซีลู่-โชว์เปลี่ยนหน้ากาก (B/L/D)
Day 4 : ถนนโบราณจินหลี่-ร้านผ้าไหม-เฉิงตู-กรุงเทพฯ (B/L/-)

Highlight
เที่ยวจีน ทัวร์จีน เฉิงตู ศูนย์หมีแพนด้า ช้อปปิ้ง (ทัวร์จีน ทัวร์เฉิงตู ขนมเผือกหิมะ ภูเขาหิมะซีหลิง หมีแพนด้า) [DEC] 4วัน 3คืน บิน AIR CHINA,ภูเขาหิมะซีหลิง "เทือกเขาแอลป์แห่งตะวันออก",เลือกเล่นหิมะหรือสกี,ศูนย์หมีแพนด้า (รวมรถแบตเตอรี่),ถนนคนเดินชุนซีลู่,โชว์เปลี่ยนหน้ากาก,ถนนโบราณจินหลี่
  ธันวาคม
17,999บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
19 ธันวาคม 2562 17,999 20,999 17,999 17,999 เช็คที่นั่ง
26 ธันวาคม 2562 17,999 20,999 17,999 17,999 เช็คที่นั่ง
27 ธันวาคม 2562 17,999 20,999 17,999 17,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (ทัวร์คุนหมิง สุกี้ทะเล ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า) [SEP-OCT] 5วัน 4คืน บิน CHINA EASTERN AIRLINES
มื้อ อาหาร : 14 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ-คุนหมิง-ต้าหลี่ (-/L/D)
Day 2 : ต้าหลี่-เมืองโบราณต้าหลี่-หมู่บ้านซีโจว(ชมโชว์ชาวไป๋)-ลี่เจียง-เมืองโบราณลี่เจียง-สระน้ำมังกรดำ (B/L/D)
Day 3 : ลี่เจียง-ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่)-โชว์จางอวี้โหมว-อุทยานน้ำหยก-แชงกรีล่า (B/L/D)
Day 4 : ภูเขาหิมะสือข่า-หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน(กระเช้าขึ้นลง)-วัดลามะซงจ้านหลิง-เมืองโบราณแชงกรีล่า-โค้งแรกแม่น้ำแยงซี-ต้าหลี่ (B/L/D)
Day 5 : ต้าหลี่-คุนหมิง-ร้านนวดเท้า-วัดหยวนทง-ร้านผ้าไหม-อิสระช้อปปิ้งห้างวอลมาร์ท หรือ ถนนคนเดิน-คุนหมิง-กรุงเทพฯ (B/L/D)

Highlight
เที่ยวจีน ทัวร์จีน ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (ทัวร์คุนหมิง สุกี้ทะเล ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า) [SEP-OCT] 5วัน 4คืน บิน CHINA EASTERN AIRLINES,เที่ยวเมืองแห่งความฝันแชงกรีล่า,พิชิต 2 ภูเขา,ภูเขาหิมะมังกรหยก,หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน,ชมความงดงามของมรดกโลก,เมืองโบราณลี่เจียง,ชมโชว์ฝีมือของผู้กำกับชื่อดังจางอวี้โหมว,IMPRESSION LIJIANG,ชมวัดที่สร้างตามแบบพระราชวังโปตาลาในเมืองลาซา แห่งทิเบต,วัดลามะซงจ้านหลิง,ลิ้มรสเมนูพิเศษ,สุกี้ปลาแซลมอน,อาหารกวางตุ้ง,สุกี้เห็ด+น้ำจิ้มไทยรสเด็ด
  กันยายน / ตุลาคม
18,899บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
4 กันยายน 2562 18,899 22,899 18,899 18,899 เช็คที่นั่ง
11 กันยายน 2562 18,899 22,899 18,899 18,899 เช็คที่นั่ง
18 กันยายน 2562 18,899 22,899 18,899 18,899 เช็คที่นั่ง
11 ตุลาคม 2562 18,899 22,899 18,899 18,899 เช็คที่นั่ง
20 ตุลาคม 2562 20,899 24,899 20,899 20,899 เช็คที่นั่ง
23 ตุลาคม 2562 20,899 24,899 20,899 20,899 เช็คที่นั่ง
30 ตุลาคม 2562 18,899 22,899 18,899 18,899 เช็คที่นั่ง

ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (ทัวร์คุนหมิง สุกี้ทะเล ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า) [JUL] 5วัน 4คืน บิน CHINA EASTERN AIRLINES
มื้อ อาหาร : 14 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ-คุนหมิง-ต้าหลี่ (-/L/D)
Day 2 : ต้าหลี่-เมืองโบราณต้าหลี่-หมู่บ้านซีโจว(ชมโชว์ชาวไป๋)-ลี่เจียง-เมืองโบราณลี่เจียง-สระน้ำมังกรดำ (B/L/D)
Day 3 : ลี่เจียง-ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่)-โชว์จางอวี้โหมว-อุทยานน้ำหยก-แชงกรีล่า (B/L/D)
Day 4 : ภูเขาหิมะสือข่า-หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน(กระเช้าขึ้นลง)-วัดลามะซงจ้านหลิง-เมืองโบราณแชงกรีล่า-โค้งแรกแม่น้ำแยงซี-ต้าหลี่ (B/L/D)
Day 5 : ต้าหลี่-คุนหมิง-ร้านนวดเท้า-วัดหยวนทง-ร้านผ้าไหม-อิสระช้อปปิ้งห้างวอลมาร์ท หรือ ถนนคนเดิน-คุนหมิง-กรุงเทพฯ (B/L/D)

Highlight
เที่ยวจีน ทัวร์จีน ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (ทัวร์คุนหมิง สุกี้ทะเล ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า) [JUL] 5วัน 4คืน บิน CHINA EASTERN AIRLINES,เที่ยวเมืองแห่งความฝันแชงกรีล่า,พิชิต 2 ภูเขา,ภูเขาหิมะมังกรหยก,หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน,ชมความงดงามของมรดกโลก,เมืองโบราณลี่เจียง,ชมโชว์ฝีมือของผู้กำกับชื่อดังจางอวี้โหมว,IMPRESSION LIJIANG,ชมวัดที่สร้างตามแบบพระราชวังโปตาลาในเมืองลาซา แห่งทิเบต,วัดลามะซงจ้านหลิง,ลิ้มรสเมนูพิเศษ,สุกี้ปลาแซลมอน,อาหารกวางตุ้ง,สุกี้เห็ด+น้ำจิ้มไทยรสเด็ด
  กรกฎาคม
18,899บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
3 กรกฎาคม 2562 18,899 22,899 18,899 18,899 เช็คที่นั่ง
13 กรกฎาคม 2562 19,899 23,899 19,899 19,899 เช็คที่นั่ง
16 กรกฎาคม 2562 19,899 23,899 19,899 19,899 เช็คที่นั่ง
25 กรกฎาคม 2562 19,899 23,899 19,899 19,899 เช็คที่นั่ง

ทัวร์จีน ฉางซา จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง เทียนเหมินซาน เมืองโบราณฟ่งหวง นั่งกระเช้า สะพานแก้ว ช้อปปิ้ง [JUN-OCT] 5วัน 4คืน บิน THAI AIR ASIA
มื้อ อาหาร : 13 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – ฉางซา (สนามบินฉางซา ฮวงหัว) (-/L/D)
Day 2 : ฉางซา - ฟ่งหวง - อิสระชมเมืองโบราณฟ่งหวง - สะพานสายรุ้ง - ล่องเรือถัวเจียงยามค่ำคืน (B/L/D)
Day 3 : ฟ่งหวง - จางเจียเจี้ย - เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน) - ถ้ำประตูสวรรค์ - ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า) (B/L/D)
Day 4 : ถนนคนเดินซีปู้ - ภาพวาดทราย - สะพานแก้วที่ยาวที่สุด (B/L/D)
Day 5 : จางเจียเจี้ย - ฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่ - ฉางซา (สนามบินฉางซา ฮวงหัว) – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) (B/L/-)

Highlight
เที่ยวจีน ทัวร์จีน ฉางซา จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง เทียนเหมินซาน เมืองโบราณฟ่งหวง นั่งกระเช้า สะพานแก้ว ช้อปปิ้ง [JUN-OCT] 5วัน 4คืน บิน THAI AIR ASIA,เที่ยวเต็มอิ่ม ไม่ลงร้านช้อปฯ,ชมความงามที่ยิ่งใหญ่ แห่ง เขาเทียนเหมินซาน,ชมความงามวิถีความเป็นอยู่ เมืองโบราณฟ่งหวง เมืองโบราณสมัยราชวงศ์ชิง,นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดแห่งหนึ่งในโลก สู่ภูผาประตูสวรรค์,ถ้ำประตูสวรรค์เทียนเหมินซาน 1 ใน 4 ของภูเขาที่สวยงามของจีน,ตะลุยThe Grand Canyon of Zhangjiajie skywalk สะพานแก้วที่ยาวและสูงที่สุดในโลก
  กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน / ตุลาคม
18,900บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
5 กรกฎาคม 2562 20,900 25,400 20,900 20,900 เช็คที่นั่ง
13 กรกฎาคม 2562 22,900 27,400 22,900 22,900 เช็คที่นั่ง
14 กรกฎาคม 2562 22,900 27,400 22,900 22,900 เช็คที่นั่ง
26 กรกฎาคม 2562 23,900 28,400 23,900 23,900 เช็คที่นั่ง
27 กรกฎาคม 2562 23,900 28,400 23,900 23,900 เช็คที่นั่ง
9 สิงหาคม 2562 20,900 25,400 20,900 20,900 เช็คที่นั่ง
30 สิงหาคม 2562 20,900 25,400 20,900 20,900 เช็คที่นั่ง
6 กันยายน 2562 20,900 25,400 20,900 20,900 เช็คที่นั่ง
13 กันยายน 2562 20,900 25,400 20,900 20,900 เช็คที่นั่ง
20 กันยายน 2562 20,900 25,400 20,900 20,900 เช็คที่นั่ง
4 ตุลาคม 2562 23,900 28,400 23,900 23,900 เช็คที่นั่ง
11 ตุลาคม 2562 23,900 28,400 23,900 23,900 เช็คที่นั่ง
18 ตุลาคม 2562 23,900 28,400 23,900 23,900 เช็คที่นั่ง

ทัวร์จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง พระราชวังฤดูร้อน ช้อปปิ้ง [JUN-JUL] 5วัน 3คืน บิน THAI AIRWAYS
มื้อ อาหาร : 11 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ปักกิ่ง(สนามบินปักกิ่ง แคปิตอลแอร์พอร์ท) (-/-/-)
Day 2 : ปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง –หอฟ้าเทียนถาน – กายกรรมปักกิ่ง (B/L/D)
Day 3 : ศูนย์ผีเซียะ – พระราชวังฤดูร้อน – โรงงานไข่มุก – ART BEIJING FUN – ถนนหวังฝู่จิ่ง (B/L/D)
Day 4 : ศูนย์ยาบัวหิมะ – กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน - ศูนย์หยก – ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสระว่ายน้ำ (B/L/D)
Day 5 : (สนามบิน ปักกิ่งแคปิตอลแอร์พอร์ท) – กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) (B/L/-)

Highlight
เที่ยวจีน ทัวร์จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง พระราชวังฤดูร้อน ช้อปปิ้ง [JUN-JUL] 5วัน 3คืน บิน THAI AIRWAYS,เที่ยวกำแพงเมืองจีนชม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก,ชมความงดงามและยิ่งใหญ่ของพระราชวังกู้กง ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 500 ปี,ตื่นตาตื่นใจ กับกายกรรมปักกิ่ง การแสดงพร้อม แสง สี เสียง สุดอลังการ,ลิ้มรสเมนูขึ้นชื่อ สุกี้มองโกล ,เป็ดปักกิ่ง พิเศษ!!เต็มอิ่มกับบุฟเฟต์เจงกิสข่าน
  กรกฎาคม
18,900บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
5 กรกฎาคม 2562 22,900 26,900 22,900 22,900 เช็คที่นั่ง
12 กรกฎาคม 2562 23,900 27,900 23,900 23,900 เช็คที่นั่ง
13 กรกฎาคม 2562 23,900 27,900 23,900 23,900 เช็คที่นั่ง
25 กรกฎาคม 2562 23,900 27,900 23,900 23,900 เช็คที่นั่ง

ทัวร์จีน ปักกิ่ง สกีรีสอร์ท กำแพงเมืองจีน ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (เลสโก สกีดี๊ดี) [DEC] 5วัน 3คืน บิน THAI AIRWAYS
มื้อ อาหาร : 11 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ (-/-/-)
Day 2 : เมืองปักกิ่ง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังต้องห้าม - ร้านนวดเท้าสมุนไพรจีน - หอบูชาฟ้าเทียนถาน - ชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง (B/L/D)
Day 3 : วัดลามะ - ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา - ร้านไข่มุก – นั่งสามล้อชมย่านโบราณหูถ้ง - ทะเลสาบโฮ่วไห่ (B/L/D)
Day 4 : ร้านหยก - กำแพงเมืองจีน (ด่านจีหย่งกวน) - ปักกิ่งสโนว์เวิร์ลสกีรีสอร์ท - ร้านบัวหิมะ - ถนนหวังฝูจิ่ง (B/L/D)
Day 5 : พระราชวังฤดูร้อน – ร้านปี่เซี๊ยะ – สนามบินปักกิ่ง – สนามบินสุวรรณภูมิ (B/L/-)

Highlight
เที่ยวจีน ทัวร์จีน ปักกิ่ง สกีรีสอร์ท กำแพงเมืองจีน ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (เลสโก สกีดี๊ดี) [DEC] 5วัน 3คืน บิน THAI AIRWAYS,เมืองปักกิ่ง,จัตุรัสเทียนอันเหมิน,พระราชวังต้องห้าม,ร้านนวดเท้าสมุนไพรจีน,หอบูชาฟ้าเทียนถาน,ชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง,วัดลามะ,ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา,ร้านไข่มุก,นั่งสามล้อชมย่านโบราณหูถ้ง,ทะเลสาบโฮ่วไห่,ร้านหยก,กำแพงเมืองจีน (ด่านจีหย่งกวน),ปักกิ่งสโนว์เวิร์ลสกีรีสอร์ท,ร้านบัวหิมะ,ถนนหวังฝูจิ่ง,พระราชวังฤดูร้อน,ร้านปี่เซี๊ยะ
  ธันวาคม
18,999บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
5 ธันวาคม 2562 23,999 30,998 23,999 23,999 เช็คที่นั่ง
6 ธันวาคม 2562 23,999 30,998 23,999 23,999 เช็คที่นั่ง
7 ธันวาคม 2562 23,999 30,998 23,999 23,999 เช็คที่นั่ง
12 ธันวาคม 2562 21,999 26,998 21,999 21,999 เช็คที่นั่ง
13 ธันวาคม 2562 22,999 28,998 22,999 22,999 เช็คที่นั่ง
19 ธันวาคม 2562 22,999 28,998 22,999 22,999 เช็คที่นั่ง
20 ธันวาคม 2562 22,999 28,998 22,999 22,999 เช็คที่นั่ง
28 ธันวาคม 2562 28,999 36,998 28,999 28,999 เช็คที่นั่ง
29 ธันวาคม 2562 28,999 36,998 28,999 28,999 เช็คที่นั่ง