Thaifly Travel
   02-713-8992

ทัวร์จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง พระราชวังฤดูร้อน ช้อปปิ้ง [JUN-JUL] 5วัน 3คืน บิน THAI AIRWAYS
มื้อ อาหาร : 11 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ปักกิ่ง(สนามบินปักกิ่ง แคปิตอลแอร์พอร์ท) (-/-/-)
Day 2 : ปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง –หอฟ้าเทียนถาน – กายกรรมปักกิ่ง (B/L/D)
Day 3 : ศูนย์ผีเซียะ – พระราชวังฤดูร้อน – โรงงานไข่มุก – ART BEIJING FUN – ถนนหวังฝู่จิ่ง (B/L/D)
Day 4 : ศูนย์ยาบัวหิมะ – กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน - ศูนย์หยก – ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสระว่ายน้ำ (B/L/D)
Day 5 : (สนามบิน ปักกิ่งแคปิตอลแอร์พอร์ท) – กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) (B/L/-)

Highlight
เที่ยวจีน ทัวร์จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง พระราชวังฤดูร้อน ช้อปปิ้ง [JUN-JUL] 5วัน 3คืน บิน THAI AIRWAYS,เที่ยวกำแพงเมืองจีนชม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก,ชมความงดงามและยิ่งใหญ่ของพระราชวังกู้กง ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 500 ปี,ตื่นตาตื่นใจ กับกายกรรมปักกิ่ง การแสดงพร้อม แสง สี เสียง สุดอลังการ,ลิ้มรสเมนูขึ้นชื่อ สุกี้มองโกล ,เป็ดปักกิ่ง พิเศษ!!เต็มอิ่มกับบุฟเฟต์เจงกิสข่าน
  กรกฎาคม
18,900บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
5 กรกฎาคม 2562 22,900 26,900 22,900 22,900 เช็คที่นั่ง
12 กรกฎาคม 2562 23,900 27,900 23,900 23,900 เช็คที่นั่ง
13 กรกฎาคม 2562 23,900 27,900 23,900 23,900 เช็คที่นั่ง
25 กรกฎาคม 2562 23,900 27,900 23,900 23,900 เช็คที่นั่ง

ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี่ หมู่บ้านซีโจว นั่งกระเช้า ภูเขาหิมะมังกรหยก ช้อปปิ้ง (KUNMING IMPRESSION OF LIJIANG) [AUG-OCT] 5วัน 4คืน บิน THAI AIRWAYS
มื้อ อาหาร : 12 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - คุนหมิง(สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย) - ต้าหลี่ (-/-/D)
Day 2 : หมู่บ้านซีโจว - ชมทะเลสาบเอ๋อไห่ - วัดเจ้าแม่กวนอิม - ต้าหลี่ - ลี่เจียง - สระมังกรดำเมืองโบราณลี่เจียง (B/L/D)
Day 3 : ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่) - IMPRESSION (โชว์จางอวี้โหมว) - อุทยานน้ำหยก - ร้านสาหร่ายเกลียวทอง - ต้าลี่ (B/L/D)
Day 4 : ต้าหลี่ - คุนหมิง - ร้านยางพารา - ตำหนักทองจินเตี้ยน - ร้านหยก - อิสระช้อปปิ้ง (B/L/D)
Day 5 : ร้านบัวหิมะ - ร้านผ้าไหม - วัดหยวนทง - คุนหมิง(สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย) - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) (B/L/-)

Highlight
เที่ยวจีน ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี่ หมู่บ้านซีโจว นั่งกระเช้า ภูเขาหิมะมังกรหยก ช้อปปิ้ง (KUNMING IMPRESSION OF LIJIANG) [AUG-OCT] 5วัน 4คืน บิน THAI AIRWAYS,ชมความงดงามของภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่),ชมโชว์ IMPRESSION LIJIANG สร้างโดยผู้กำกับชื่อดัง จางอวี้โหมว,ชมเมืองโบราณลี่เจียง เมืองแห่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม,สัมผัสเมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิ เมืองที่มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี เมืองคุนหมิง
  สิงหาคม / ตุลาคม
19,900บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
8 สิงหาคม 2562 23,900 28,900 23,900 22,900 เช็คที่นั่ง
14 สิงหาคม 2562 22,900 27,900 22,900 21,900 เช็คที่นั่ง
28 สิงหาคม 2562 22,900 27,900 22,900 21,900 เช็คที่นั่ง
10 ตุลาคม 2562 22,900 27,900 22,900 21,900 เช็คที่นั่ง
17 ตุลาคม 2562 21,900 26,900 21,900 20,900 เช็คที่นั่ง
19 ตุลาคม 2562 22,900 27,900 22,900 21,900 เช็คที่นั่ง

ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี่ หมู่บ้านซีโจว นั่งกระเช้า ภูเขาหิมะมังกรหยก ช้อปปิ้ง (KUNMING IMPRESSION OF LIJIANG) [APR-JUL] 5วัน 4คืน บิน THAI AIRWAYS
มื้อ อาหาร : 12 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - คุนหมิง(สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย) - ต้าหลี่ (-/-/D)
Day 2 : หมู่บ้านซีโจว - ชมทะเลสาบเอ๋อไห่ - วัดเจ้าแม่กวนอิม - ต้าหลี่ - ลี่เจียง - สระมังกรดำเมืองโบราณลี่เจียง (B/L/D)
Day 3 : ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่) - IMPRESSION (โชว์จางอวี้โหมว) - อุทยานน้ำหยก - ร้านสาหร่ายเกลียวทอง - ต้าลี่ (B/L/D)
Day 4 : ต้าหลี่ - คุนหมิง - ร้านยางพารา - ตำหนักทองจินเตี้ยน - ร้านหยก - อิสระช้อปปิ้ง (B/L/D)
Day 5 : ร้านบัวหิมะ - ร้านผ้าไหม - วัดหยวนทง - คุนหมิง(สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย) - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) (B/L/-)

Highlight
เที่ยวจีน ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี่ หมู่บ้านซีโจว นั่งกระเช้า ภูเขาหิมะมังกรหยก ช้อปปิ้ง (KUNMING IMPRESSION OF LIJIANG) [APR-JUL] 5วัน 4คืน บิน THAI AIRWAYS,ชมความงดงามของภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่),ชมโชว์ IMPRESSION LIJIANG สร้างโดยผู้กำกับชื่อดัง จางอวี้โหมว,ชมเมืองโบราณลี่เจียง เมืองแห่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม,สัมผัสเมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิ เมืองที่มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี เมืองคุนหมิง
  มิถุนายน
19,900บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
26 มิถุนายน 2562 19,900 24,400 19,900 18,900 เช็คที่นั่ง

ทัวร์จีน ชิงเต่า หมู่บ้านศิลปะตระกูล หยาง ช้อปปิ้ง (ชิงเต่า เทศกาลลานเบียร์ 2019) [AUG] 4วัน 3คืน บิน NOK SCOOT
มื้อ อาหาร : 9 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพ (-/-/-)
Day 2 : ถนนปาต้ากวน-สวนเสี่ยวหยีซาน-เหวยฝาง-หมู่บ้านศิลปะตระกูล หยาง (B/L/D)
Day 3 : เหวยฝาง-ชิงเต่า-DIYหมันโถวซานตง-เทศกาลเบียร์ชิงเต่าประจำปี 2019 (B/L/D)
Day 4 : สะพานจ้านเฉียว-ชมวิวภายนอกโบสถ์เซนต์ไมเคิล-ถนนวัฒนธรรมพีฉายหยวน-จัตุรัสชิงเต่า-ศูนย์เรือใบโอลิมปิก–กรุงเทพ (B/L/D)

Highlight
เที่ยวจีน ทัวร์จีน ชิงเต่า หมู่บ้านศิลปะตระกูลหยาง ช้อปปิ้ง (ชิงเต่า เทศกาลลานเบียร์ 2019) [AUG] 5วัน 3คืน บิน NOK SCOOT,ถนนปาต้ากวน,สวนเสี่ยวหยีซาน,เหวยฝาง,หมู่บ้านศิลปะตระกูล หยาง,เหวยฝาง,ชิงเต่า,DIYหมันโถวซานตง,เทศกาลเบียร์ชิงเต่าประจำปี 2019,สะพานจ้านเฉียว,ชมวิวภายนอกโบสถ์เซนต์ไมเคิล,ถนนวัฒนธรรมพีฉายหยวน,จัตุรัสชิงเต่า,ศูนย์เรือใบโอลิมปิก
  สิงหาคม
19,900บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
4 สิงหาคม 2562 19,900 24,400 19,900 19,900 เช็คที่นั่ง
12 สิงหาคม 2562 19,900 24,400 19,900 19,900 เช็คที่นั่ง
18 สิงหาคม 2562 19,900 24,400 19,900 19,900 เช็คที่นั่ง

ทัวร์จีน เฉิงตู เขาง้อไบ๊ ไหว้พระ ศูนย์วิจัยหมีแพนด้า ล่องเรือ ช้อปปิ้ง (เฉิงตู นมัสการพระโพธิสัตว์ผู่เศียรทรงช้าง) [MAY-JUN] 4วัน 3คืน บิน CHINA EASTERN AIRLINES
มื้อ อาหาร : 10 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) - เฉิงตู(ท่าอากาศยานนานาชาติเฉิงตูซวงหลิว) - เมืองโบราณหวงซี - เล่อซาน - ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน - ง้อไบ๊ (-/L/D)
Day 2 : ยอดเขาจินติ่ง(กระเช้าขึ้น-ลง) - องค์ผู๋เศียรทรงช้าง - วัดเป้ากว่อ (B/L/D)
Day 3 : ง้อไบ๊ - เฉิงตู - ร้านยางพารา - ห้างสรรพสินค้า GLOBAL CENTER - ร้านใบชา - ซอยกว้างซอยแคบ (B/L/D)
Day 4 : โบราณจิ่งหลี่ - ถนคนเดินซุนซีลู่ - เฉิงตู(ท่าอากาศยานนานาชาติเฉิงตูซวงหลิว) - กรุงเทพฯ(ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) (B/L/-)

Highlight
เที่ยวจีน ทัวร์จีน เฉิงตู เขาง้อไบ๊ ไหว้พระ ศูนย์วิจัยหมีแพนด้า ล่องเรือ ช้อปปิ้ง (เฉิงตู นมัสการพระโพธิสัตว์ผู่เศียรทรงช้าง) [MAY-JUN] 4วัน 3คืน บิน CHINA EASTERN AIRLINES,ขึ้นเขาง้อไบ๊ นมัสการพระโพธิสัตว์ผู่เสียนทรงช้าง 1 ใน 4 พุทธคิรี,ศูนย์วิจัยหมีแพนด้า สัตว์สงวนหายากถือกำเนิดในมณฑลเสฉวน,ล่องเรือชมความงามของ หลวงพ่อโตเล่อซาน
  มิถุนายน
19,900บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
27 มิถุนายน 2562 19,900 33,300 19,900 19,900 เช็คที่นั่ง

ทัวร์จีน กุ้ยหลิน หยางซั่ว นาขั้นบันไดหลงจี๋ ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง ช้อปปิ้ง [JUL-OCT] 6วัน 5คืน บิน CHINA SOUTHERN AIRLINES
มื้อ อาหาร : 13 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพ–กุ้ยหลิน (-/-/D)
Day 2 : กุ้ยหลิน-หลงเซิ่น-นาขั้นบันไดหลงจี๋-กุ้ยหลิน (B/L/D)
Day 3 : กุ้ยหลิน-ถ้ำเงิน-ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง-ครึ่งสาย-หยางซั่ว-ถนนฝรั่ง (B/L/D)
Day 4 : หยางซั่ว-กุ้ยหลิน-เขาเหยาซาน-รวมกระเช้า--สวนจื่อโจว-รวมรถแบตเตอรี่-ถ่ายรูปคู่เขางวงช้าง-ประตูโบราณกูหนานเหมิน-อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดิน-ชมเจดีย์เงินเจดีย์ทอง-ด้านนอก (B/L/D)
Day 5 : สวนเจ็ดดาว-เมืองจำลองซ่ง-ตึกเซียวเหยา-ถนนโบราณตงซี (B/L/D)
Day 6 : กรุงเทพ(-/-/-)

Highlight
เที่ยวจีน ทัวร์จีน กุ้ยหลิน หยางซั่ว นาขั้นบันไดหลงจี๋ ช้อปปิ้ง [JUL-OCT] 6วัน 5คืน บิน CHINA SOUTHERN AIRLINES,กุ้ยหลิน,หลงเซิ่น,นาขั้นบันไดหลงจี๋,กุ้ยหลิน,กุ้ยหลิน,ถ้ำเงิน,ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง,ครึ่งสาย,หยางซั่ว,ถนนฝรั่ง,หยางซั่ว,กุ้ยหลิน,เขาเหยาซาน,รวมกระเช้า,สวนจื่อโจว,รวมรถแบตเตอรี่,ถ่ายรูปคู่เขางวงช้าง,ประตูโบราณกูหนานเหมิน,อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดิน,ชมเจดีย์เงินเจดีย์ทองด้านนอก,สวนเจ็ดดาว,เมืองจำลองซ่ง,ตึกเซียวเหยา,ถนนโบราณตงซี
  กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน / ตุลาคม
19,900บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
18 กรกฎาคม 2562 19,900 24,900 19,900 19,900 เช็คที่นั่ง
16 สิงหาคม 2562 19,900 24,900 19,900 19,900 เช็คที่นั่ง
30 สิงหาคม 2562 19,900 24,900 19,900 19,900 เช็คที่นั่ง
12 กันยายน 2562 20,900 25,900 20,900 20,900 เช็คที่นั่ง
13 กันยายน 2562 20,900 25,900 20,900 20,900 เช็คที่นั่ง
18 ตุลาคม 2562 21,900 26,900 21,900 21,900 เช็คที่นั่ง
25 ตุลาคม 2562 22,900 27,900 22,900 22,900 เช็คที่นั่ง

ทัวร์จีน พิพิธภัณฑ์กองทัพทหารจิ๋น กำแพงเมืองซีอาน ช้อปปิ้ง (ซีอาน เจาะตำนานสุสานทหารม้า) [JUL-DEC] 4วัน 3คืน บิน AIR ASIA
มื้อ อาหาร : 9 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพ (-/-/-)
Day 2 : โรงงานตุ๊กตาปั้นดินเผา–พิพิธภัณฑ์กองทัพทหารจิ๋นซีฮ่องเต้–ผ่านชมกำแพงเมืองซีอาน–เกี๊ยวซีอาน–โชว์ราชวงศ์ถัง (B/L/D)
Day 3 : เจดีย์ห่านป่าใหญ่–ร้านผ้าไหม–พิพิธภัณฑ์ซีอาน–จตุรัสหอกลอง–หอระฆัง–ช้อปปิ้งตลาดมุสลิม (B/L/D)
Day 4 : วัดลามะ–วัดชิงหลง–ถนนศิลปะซูย่วนเหมิน–กรุงเทพ (B/L/D)

Highlight
เที่ยวจีนทัวร์จีน ซีอาน พิพิธภัณฑ์กองทัพทหารจิ๋น กำแพงเมืองซีอาน ช้อปปิ้ง (ซีอาน เจาะตำนานสุสานทหารม้า) [JUL-DEC] 5วัน 3คืน บิน AIR ASIA,โรงงานตุ๊กตาปั้นดินเผา,พิพิธภัณฑ์กองทัพทหารจิ๋นซีฮ่องเต้,ผ่านชมกำแพงเมืองซีอาน,เกี๊ยวซีอาน,โชว์ราชวงศ์ถัง,เจดีย์ห่านป่าใหญ่,ร้านผ้าไหม,พิพิธภัณฑ์ซีอาน,จตุรัสหอกลอง,หอระฆัง,ช้อปปิ้งตลาดมุสลิม,วัดลามะ,วัดชิงหลง,ถนนศิลปะซูย่วนเหมิน
  กรกฎาคม / ตุลาคม
19,900บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
14 กรกฎาคม 2562 19,900 23,400 19,900 19,900 เช็คที่นั่ง
26 กรกฎาคม 2562 22,900 26,400 22,900 22,900 เช็คที่นั่ง
11 ตุลาคม 2562 20,900 24,400 20,900 20,900 เช็คที่นั่ง

ทัวร์จีน ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ กำแพงเมืองจีน นั่งรถไฟความเร็วสูง ชมกายกรรมปักกิ่ง ช้อปปิ้ง [JUN-JUL] 5วัน 4คืน บิน THAI AIRWAYS
มื้อ อาหาร : 12 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – ปักกิ่ง(สนามบินปักกิ่งแคปิตอล) – ถนนหวังฝูจิ่ง (-/-/D)
Day 2 : ปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง – ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา – ตลาดหงเฉียว – กายกรรมปักกิ่ง (B/L/D)
Day 3 : ศูนย์เครื่องรางผีเซียะ– พระราชวังฤดูร้อน – กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน – ศูนย์หยก – ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิกรังนกและสระว่ายน้ำ (B/L/D)
Day 4 : ปักกิ่ง – เซี่ยงไฮ้ (โดยรถไฟความเร็วสูง) – ตลาดเฉินหวังเมี่ยว - หาดไว่ทาน – อุโมงค์เลเซอร์ (B/L/D)
Day 5 : ศูนย์นวดเท้า(ยาบัวหิมะ) – ถนนนานกิง – STARBUCKS RESERVE ROASTERY – เซี่ยงไฮ้(สนามบินเซี่ยงไฮ้ผู่ตง) – กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ) (B/L/-)

Highlight
เที่ยวจีน ทัวร์จีน ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ กำแพงเมืองจีน นั่งรถไฟความเร็วสูง ชมกายกรรมปักกิ่ง ช้อปปิ้ง [JUN-JUL] 5วัน 4คืน บิน THAI AIRWAYS,กำแพงเมืองจีน,พระราชวังกู้กง,รถไฟความเร็วสูง,หาดไว่ทาน,STARBUCKS RESERVE ROASTERY,เป็ดปักกิ่ง,สุกี้มองโกล,เสี่ยวหลงเปา
  กรกฎาคม
19,999บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
5 กรกฎาคม 2562 23,999 28,999 23,999 23,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์จีน ฉางซา จางเจียเจี้ย สะพานกระจก ช้อปปิ้ง (จางเจียเจี้ย ล่องเรือถัวเจียง เมืองโบราณฟ่งหวง) [APR-JUN] 5วัน 4คืน บิน THAI AIRASIA
มื้อ อาหาร : 11 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – ฉางซา (สนามบินฉางซา ฮวงหัว) (-/-/-)
Day 2 : ฉางซา-ฟ่งหวง-อิสระชมเมืองโบราณฟ่งหวง-สะพานสายรุ้ง-ล่องเรือถัวเจียงยามค่ำคืน (B/L/D)
Day 3 : ฟ่งหวง-จางเจียเจี้ย-เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)-ถ้ำประตูสวรรค์-ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า) (B/L/D)
Day 4 : ถนนคนเดินซีปู้-ภาพวาดทราย-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด (B/L/D)
Day 5 : จางเจียเจี้ย-ฉางซา-ถนนคนเดินหวงซิงลู่ - ฉางซา (สนามบินฉางซา ฮวงหัว) –กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) (B/L/-)

Highlight
เที่ยวจีน ทัวร์จีน ฉางซา จางเจียเจี้ย สะพานกระจก ช้อปปิ้ง (จางเจียเจี้ย ล่องเรือถัวเจียง เมืองโบราณฟ่งหวง) [APR-JUN] 5วัน 4คืน บิน THAI AIRASIA,เที่ยวเต็มอิ่ม ไม่ลงร้านช้อปฯ,ตะลุย The Grand Canyon of Zhangjiajie skywalk สะพานแก้วที่ยาวและสูงที่สุดในโลก,ชมความงามที่ยิ่งใหญ่ แห่ง เขาเทียนเหมินซาน,นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดแห่งหนึ่งในโลก สู่ภูผาประตูสวรรค์,ชม ถ้ำประตูสวรรค์เทียนเหมินซาน 1 ใน 4 ของภูเขาที่สวยงามของจีน,พักโรงแรมระดับ 4 ดาว,เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างเกาหลี ซุปเห็ด อาหารไทย
  มิถุนายน
20,888บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
26 มิถุนายน 2562 20,888 25,388 20,888 20,888 เช็คที่นั่ง

ทัวร์จีน กุ้ยหลิน ล่องแพไม้ไผ่แม่น้ำหลีเจียง ถ้ำเขาทะลุ ช้อปปิ้ง [AUG-OCT] 6วัน 5คืน บิน CHAINA SOUTHERN AIRLINES
มื้อ อาหาร : 14 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพ–กุ้ยหลิน (-/-/D)
Day 2 : กุ้ยหลิน-เมืองซินหนิง-อุทยานเขาล่างซาน-จุดชมวิวปาเจี่ยวจ้าย-รวมกระเช้า (B/L/D)
Day 3 : ยอดเขาพริก-ผ่านชมเขาอูฐ-หยางซั่ว-ถนนฝรั่ง (B/L/D)
Day 4 : ล่องแพไม้ไผ่แม่น้ำหลีเจียง-หยางซั่ว-กุ้ยหลิน-เขาเซียงกง-โชว์ดรีมไลค์ลี่เจียง (B/L/D)
Day 5 : สวนชวนซาน+ถ้ำเขาทะลุ-ชมภายนอกเจดีย์เงินเจดีย์ทอง-อิสระช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน (B/L/D)
Day 6 : กรุงเทพ (B/-/-)

Highlight
เที่ยวจีนทัวร์จีน กุ้ยหลิน ล่องแพไม้ไผ่แม่น้ำหลีเจียง ถ้ำเขาทะลุ ช้อปปิ้ง [AUG-OCT] 6วัน 5คืน บิน CHAINA SOUTHERN AIRLINES,กุ้ยหลิน,เมืองซินหนิง,อุทยานเขาล่างซานMจุดชมวิวปาเจี่ยวจ้าย,รวมกระเช้า,ยอดเขาพริก,ผ่านชมเขาอูฐ,หยางซั่ว,ถนนฝรั่ง,ล่องแพไม้ไผ่แม่น้ำหลีเจียง,หยางซั่ว,กุ้ยหลิน,เขาเซียงกง,โชว์ดรีมไลค์ลี่เจียง,สวนชวนซาน,ถ้ำเขาทะลุ,ชมภายนอกเจดีย์เงินเจดีย์ทอง,อิสระช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน,
  สิงหาคม / กันยายน / ตุลาคม
20,900บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
2 สิงหาคม 2562 20,900 25,900 20,900 20,900 เช็คที่นั่ง
27 กันยายน 2562 22,900 27,900 22,900 22,900 เช็คที่นั่ง
17 ตุลาคม 2562 22,900 27,900 22,900 22,900 เช็คที่นั่ง