Thaifly Travel
   02-713-8992

ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ หางโจว เจดีย์นางพญางูขาว (SHANGHAI ไอ้หนุ่มหมัดเมา) [JUL-OCT] 5วัน 3คืน บิน NOK SCOOT
มื้อ อาหาร : 10 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - สนามบินผู่ตง(เซี่ยงไฮ้) (-/-/-)
Day 2 : เซี่ยงไฮ้ – ร้านผ้าไหม – เมืองหางโจว – เจดีย์นางพญางูขาว – หมู่บ้านใบชา – ถนนคนเดินเหอฝั่งเจีย – สัมผัสรถไฟหัวจรวดเมืองหางโจว (B/L/D)
Day 3 : ร้านยางพารา – เมิองโบราณจูเจี่ยเจี่ยว (รวมค่าล่องเรือ) – เซี่ยงไฮ้ – ย่านซินเทียนตี้ (B/L/D)
Day 4 : ร้านบัวหิมะ – หาดไวทาน – ถนนนานกิง – ร้าน STARBUCK ที่ใหญ่ที่สุดในโลก – อุโมงค์เลเซอร์ – ร้านหยก – ตลาดเฉินหวังเมี่ยว – สนามบินผู่ตง (B/L/D)
Day 5 : สนามบินผู่ตง(เซี่ยงไฮ้) – สนามบินดอนเมือง (B/-/-)

Highlight
เที่ยวจีน ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ หางโจว เจดีย์นางพญางูขาว (SHANGHAI ไอ้หนุ่มหมัดเมา) [JUL-OCT] 5วัน 3คืน บิน NOK SCOOT,ร้านผ้าไหม,เมืองหางโจว,เจดีย์นางพญางูขาว,หมู่บ้านใบชา,ถนนคนเดินเหอฝั่งเจีย,สัมผัสรถไฟหัวจรวดเมืองหางโจว,ร้านยางพารา,เมิองโบราณจูเจี่ยเจี่ยว (รวมค่าล่องเรือ),เซี่ยงไฮ้,ย่านซินเทียนตี้,ร้านบัวหิมะ,หาดไวทาน,ถนนนานกิง,ร้าน STARBUCK ที่ใหญ่ที่สุดในโลก,อุโมงค์เลเซอร์,ร้านหยก,ตลาดเฉินหวังเมี่ยว
  กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน / ตุลาคม
10,889บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
2 กรกฎาคม 2562 13,889 17,389 13,889 13,889 เช็คที่นั่ง
4 กรกฎาคม 2562 13,889 17,389 13,889 13,889 เช็คที่นั่ง
9 กรกฎาคม 2562 13,889 17,389 13,889 13,889 เช็คที่นั่ง
12 กรกฎาคม 2562 16,889 20,389 16,889 16,889 เช็คที่นั่ง
13 กรกฎาคม 2562 16,889 20,389 16,889 16,889 เช็คที่นั่ง
16 กรกฎาคม 2562 13,889 17,389 13,889 13,889 เช็คที่นั่ง
18 กรกฎาคม 2562 13,889 17,389 13,889 13,889 เช็คที่นั่ง
23 กรกฎาคม 2562 15,889 19,389 15,889 15,889 เช็คที่นั่ง
30 กรกฎาคม 2562 13,889 17,389 13,889 13,889 เช็คที่นั่ง
1 สิงหาคม 2562 13,889 17,389 13,889 13,889 เช็คที่นั่ง
6 สิงหาคม 2562 13,889 17,389 13,889 13,889 เช็คที่นั่ง
9 สิงหาคม 2562 16,889 20,389 16,889 16,889 เช็คที่นั่ง
13 สิงหาคม 2562 13,889 17,389 13,889 13,889 เช็คที่นั่ง
15 สิงหาคม 2562 13,889 17,389 13,889 13,889 เช็คที่นั่ง
20 สิงหาคม 2562 13,889 17,389 13,889 13,889 เช็คที่นั่ง
22 สิงหาคม 2562 13,889 17,389 13,889 13,889 เช็คที่นั่ง
27 สิงหาคม 2562 13,889 17,389 13,889 13,889 เช็คที่นั่ง
29 สิงหาคม 2562 13,889 17,389 13,889 13,889 เช็คที่นั่ง
3 กันยายน 2562 13,889 17,389 13,889 13,889 เช็คที่นั่ง
5 กันยายน 2562 13,889 17,389 13,889 13,889 เช็คที่นั่ง
10 กันยายน 2562 13,889 17,389 13,889 13,889 เช็คที่นั่ง
12 กันยายน 2562 13,889 17,389 13,889 13,889 เช็คที่นั่ง
17 กันยายน 2562 13,889 17,389 13,889 13,889 เช็คที่นั่ง
19 กันยายน 2562 13,889 17,389 13,889 13,889 เช็คที่นั่ง
24 กันยายน 2562 13,889 17,389 13,889 13,889 เช็คที่นั่ง
11 ตุลาคม 2562 16,889 21,389 16,889 16,889 เช็คที่นั่ง
15 ตุลาคม 2562 14,889 19,389 14,889 14,889 เช็คที่นั่ง
18 ตุลาคม 2562 14,889 19,389 14,889 14,889 เช็คที่นั่ง
19 ตุลาคม 2562 16,889 21,389 16,889 16,889 เช็คที่นั่ง
22 ตุลาคม 2562 16,889 21,389 16,889 16,889 เช็คที่นั่ง
25 ตุลาคม 2562 16,889 21,389 16,889 16,889 เช็คที่นั่ง
26 ตุลาคม 2562 14,889 19,389 14,889 14,889 เช็คที่นั่ง

ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง หุบเขาอวตาร เขาอวตาร เทียนเหมินซาน ระเบียงแก้ว นั่งกระเช้า ล่องเรือชมเมืองโบราณ ช้อปปิ้ง (จางเจียเจี้ย ซุปตาร์ ห้าดาว) [JUN-OCT] 4วัน 3คืน บิน CHINA SOUTHERN AIRLINES
มื้อ อาหาร : 9 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพมหานคร (ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ) - ท่าอากาศยานต้าหยง - จางเจียเจี้ย - ฟ่งหวง - เมืองโบราณฟ่งหวง - ล่องเรือลำน้ำถัวเจียง - สะพานสายรุ่ง (-/L/D)
Day 2 : ฟ่งหวง - จางเจียเจี้ย - ร้านใบชา - สะพานแก้วข้ามเขาที่ยาวที่สุดในโลก (OPTIONAL TOUR : ชมโชว์นางจิ้งจอกขาว และ ล่องเรือชมทะเลสาบเป่าเฟิงหู ) (B/L/D)
Day 3 : ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ) - ถนนคนเดินซีปู้เจีย - จิตรกรรมภาพวาดทราย - นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน - สวนจอมพลเฮ่อหลง - สะพานใต้ฟ้าอันดับหนึ่ง - เขาอวตาร - ลงลิฟท์แก้วไป๋หลง - โชว์เหม่ยลี่เซียงซี (B/L/D)
Day 4 : ร้านหยก - ร้านหมอนยางพารา - เทียนเหมินซาน (ขึ้นกระเช้า+บันไดเลื่อน+ลงรถอุทยาน) ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า) - ถ้ำประตูสวรรค์ - อิสระช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน - ท่าอากาศยานต้าหยง - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร (B/-/-)

Highlight
เที่ยวจีน ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง หุบเขาอวตาร เขาอวตาร เทียนเหมินซาน ระเบียงแก้ว นั่งกระเช้า ล่องเรือชมเมืองโบราณ ช้อปปิ้ง (จางเจียเจี้ย ซุปตาร์ ห้าดาว) [JUN-OCT] 4วัน 3คืน บิน CHINA SOUTHERN AIRLINES,ล่องเรือชมเมืองโบราณฟ่งหวง มรดกโลกแห่งมณฑลหูหนาน,นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดแห่งหนึ่งในโลก สู่ประตูสวรรค์,หุบเขาอวตาร แหล่งท่องเที่ยวระดับ 5A ของประเทศจีน,แถมพิเศษ โชว์เหม่ยลี่เซียงซี ,พักโรงแรมระดับ 5 ดาวทุกคืน,เมนูพิเศษ ปิ้งย่างสไตล์เกาหลี,อาหารพื้นเมือง,อาหารกวางตุ้ง และสุกี้เห็ด
  มิถุนายน / กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน
11,888บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
27 มิถุนายน 2562 16,888 20,388 16,888 16,888 เช็คที่นั่ง
5 กรกฎาคม 2562 15,888 19,388 15,888 15,888 เช็คที่นั่ง
10 กรกฎาคม 2562 16,888 20,388 16,888 16,888 เช็คที่นั่ง
16 กรกฎาคม 2562 17,888 21,388 17,888 17,888 เช็คที่นั่ง
8 สิงหาคม 2562 16,888 20,388 16,888 16,888 เช็คที่นั่ง
9 สิงหาคม 2562 17,888 21,388 17,888 17,888 เช็คที่นั่ง
22 สิงหาคม 2562 16,888 20,388 16,888 16,888 เช็คที่นั่ง
29 สิงหาคม 2562 16,888 20,388 16,888 16,888 เช็คที่นั่ง
12 กันยายน 2562 16,888 20,388 16,888 16,888 เช็คที่นั่ง
15 กันยายน 2562 17,888 21,388 17,888 17,888 เช็คที่นั่ง
19 กันยายน 2562 16,888 20,388 16,888 16,888 เช็คที่นั่ง

ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ ล่องเรือชมเมืองโบราณ ลอดอุโมงค์เลเซอร์ ช้อปปิ้ง (ซุปตาร์ แอ๊บแบ๊ว) [AUG-OCT] 5วัน 3คืน บิน NOK SCOOT
มื้อ อาหาร : 6 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพมหานคร (ท่าอากาศยานดอนเมือง) ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง (-/-/-)
Day 2 : ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง - ที่พัก - เซี่ยงไฮ้ - หังโจว - ล่องเรือชมทะเลสาบซีหู - หมู่บ้านใบชา - ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย (B/L/D)
Day 3 : หังโจว - อู๋ซี - ร้านไข่มุก - สวนพุทธศาสนาเหนี่ยนฮวาวาน - ร้านผ้าไหม - ย่านซินเทียนตี้ (B/L/D)
Day 4 : ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) - หาดไว่ทาน - ลอดอุโมงค์เลเซอร์ - ร้านหยก - ตลาดเฉิงหวังเมี่ยว - ถนนนานกิง - ร้านกาแฟ Starbucks - ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง (B/L/D)
Day 5 : ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง - กรุงเทพมหานคร (ท่าอากาศยานดอนเมือง) (-/-/-)

Highlight
เที่ยวจีน ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ ล่องเรือชมเมืองโบราณ ลอดอุโมงค์เลเซอร์ ช้อปปิ้ง (ซุปตาร์ แอ๊บแบ๊ว) [AUG-OCT] 5วัน 3คืน บิน NOK SCOOT,บินตรงสู่ มหานครเซี่ยงไฮ้ ท่องมหานคร ที่ไม่เคยหลับไหล,ร้านกาแฟ Starbucks Reserve? Roastery ใหญ่และสวยที่สุดในโลก,เที่ยวจุใจกับสวนสนุก เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ เต็มวัน,ล่องเรือเมืองโบราณจูเจียเจี่ยว มีฉายาว่า เวนิซตะวันออกแห่งเมืองเซี่ยงไฮ้,ขึ้นตึกจินเหมาทาวเวอร์ ตึกสูงระฟ้า 88 ชั้น สูงเป็นอันดับที่ 7 ของโลก,เมนูพิเศษ ขาหมูร่ำรวย ไก่แดง เสี่ยวหลงเปา และกุ้งมังกร,มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
  สิงหาคม / กันยายน / ตุลาคม
11,888บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
3 สิงหาคม 2562 11,888 15,388 11,888 11,888 เช็คที่นั่ง
11 สิงหาคม 2562 12,888 16,388 12,888 12,888 เช็คที่นั่ง
17 สิงหาคม 2562 11,888 15,388 11,888 11,888 เช็คที่นั่ง
24 สิงหาคม 2562 11,888 15,388 11,888 11,888 เช็คที่นั่ง
31 สิงหาคม 2562 11,888 15,388 11,888 11,888 เช็คที่นั่ง
7 กันยายน 2562 11,888 15,388 11,888 11,888 เช็คที่นั่ง
14 กันยายน 2562 11,888 15,388 11,888 11,888 เช็คที่นั่ง
21 กันยายน 2562 11,888 15,388 11,888 11,888 เช็คที่นั่ง
12 ตุลาคม 2562 14,888 18,388 14,888 14,888 เช็คที่นั่ง
19 ตุลาคม 2562 14,888 18,388 14,888 14,888 เช็คที่นั่ง
20 ตุลาคม 2562 14,888 18,388 14,888 14,888 เช็คที่นั่ง
26 ตุลาคม 2562 12,888 16,388 12,888 12,888 เช็คที่นั่ง
27 ตุลาคม 2562 12,888 16,388 12,888 12,888 เช็คที่นั่ง

ทัวร์จีน ฉางซา จางเจียเจี้ย สะพานกระจก ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (เลสโก เจ้ายุทธจักร) [JUL-NOV] 4วัน 3คืน บิน THAI SMILE
มื้อ อาหาร : 9 มื้อ

Special Tour
Day 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) – สนามบินฉางซา – เมืองฉางเต๋อ (-/-/D)
Day 2 : เมืองจางเจียเจี้ย – แกรนด์แคนยอน – สะพานแก้ว (ราคาทัวร์นี้รวมตั๋วค่าเข้าสะพานแก้ว ไป-กลับ) – ถนนคนเดินซีปูเจี่ย – พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย – ร้านใบชา (B/L/D)
Day 3 : ร้านหยก – ยอดเขาเทียนเหมินซาน (ราคาทัวร์นี้รวมค่ากระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่ยอดเขาเทียนเหมินซาน) – ระเบียงแก้ว หรือ ทางเดินกระจก – ถ้ำประตูสวรรค์ – ร้านยาบัวหิมะ (B/L/D)
Day 4 : ร้านยางพารา – เมืองฉางซา – ถนนคนเดินหวงซิงลู่ – สนามบินฉางซา – สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) (B/L/-)

Highlight
เที่ยวจีน ทัวร์จีน ฉางซา จางเจียเจี้ย สะพานกระจก ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (เลสโก เจ้ายุทธจักร) [JUL-NOV] 4วัน 3คืน บิน THAI SMILE,เมืองฉางซา,เมืองฉางเต๋อ,เมืองจางเจียเจี้ย,แกรนด์แคนยอน,สะพานแก้ว (ราคาทัวร์นี้รวมตั๋วค่าเข้าสะพานแก้ว ไป-กลับ),ถนนคนเดินซีปูเจี่ย,พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย,ร้านใบชา,ร้านหยก,ยอดเขาเทียนเหมินซาน (ราคาทัวร์นี้รวมค่ากระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่ยอดเขาเทียนเหมินซาน),ระเบียงแก้ว หรือ ทางเดินกระจก,ถ้ำประตูสวรรค์ ,ร้านยาบัวหิมะ,ร้านยางพารา,ถนนคนเดินหวงซิงลู่
  กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน / ตุลาคม / พฤศจิกายน
11,999บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
5 กรกฎาคม 2562 14,999 19,998 14,999 14,999 เช็คที่นั่ง
12 กรกฎาคม 2562 15,999 20,998 15,999 15,999 เช็คที่นั่ง
19 กรกฎาคม 2562 15,999 20,998 15,999 15,999 เช็คที่นั่ง
26 กรกฎาคม 2562 16,999 21,998 16,999 16,999 เช็คที่นั่ง
2 สิงหาคม 2562 14,999 19,998 14,999 14,999 เช็คที่นั่ง
9 สิงหาคม 2562 16,999 21,998 16,999 16,999 เช็คที่นั่ง
16 สิงหาคม 2562 15,999 20,998 15,999 15,999 เช็คที่นั่ง
23 สิงหาคม 2562 15,999 20,998 15,999 15,999 เช็คที่นั่ง
30 สิงหาคม 2562 15,999 20,998 15,999 15,999 เช็คที่นั่ง
6 กันยายน 2562 14,999 19,998 14,999 14,999 เช็คที่นั่ง
13 กันยายน 2562 15,999 20,998 15,999 15,999 เช็คที่นั่ง
20 กันยายน 2562 15,999 20,998 15,999 15,999 เช็คที่นั่ง
27 กันยายน 2562 15,999 20,998 15,999 15,999 เช็คที่นั่ง
11 ตุลาคม 2562 21,999 26,998 21,999 21,999 เช็คที่นั่ง
11 ตุลาคม 2562 17,999 22,998 17,999 17,999 เช็คที่นั่ง
25 ตุลาคม 2562 17,999 22,998 17,999 17,999 เช็คที่นั่ง
1 พฤศจิกายน 2562 16,999 21,998 16,999 16,999 เช็คที่นั่ง
1 พฤศจิกายน 2562 16,999 21,998 16,999 16,999 เช็คที่นั่ง
8 พฤศจิกายน 2562 16,999 21,998 16,999 16,999 เช็คที่นั่ง
15 พฤศจิกายน 2562 16,999 21,998 16,999 16,999 เช็คที่นั่ง
22 พฤศจิกายน 2562 16,999 21,998 16,999 16,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย สะพานแก้ว ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (เลสโก เจ้ายุทธภพ) [MAY-SEP] 4วัน 3คืน บิน CHINA SOUTHERN AIRLINES
มื้อ อาหาร : 8 มื้อ

Special Tour
Day 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) - สนามบินจางเจียเจี้ย - เมืองเฟิ่งหวง - สะพานสายรุ้ง - ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง - เมืองโบราญเฟิ่งหวง (-/L/D)
Day 2 : ร้านนวดฝ่าเท้า - แกรนด์แคนยอน - สะพานแก้ว (ราคาทัวร์นี้รวมตั๋วค่าเข้าสะพานแก้ว ไป-กลับ) (B/L/D)
Day 3 : ร้านยางพารา – ยอดเขาเทียนเหมินซาน (ราคาทัวร์นี้รวมค่ากระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่ยอดเขาเทียนเหมินซาน) - ระเบียงแก้ว หรือ ทางเดินกระจก - ถ้ำประตูสวรรค์ - ตลาดใต้ดิน - สนามบินจางเจียเจี้ย (B/L/D)
Day 4 : สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) (-/-/-)

Highlight
เที่ยวจีน ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย สะพานแก้ว ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (เลสโก เจ้ายุทธภพ) [MAY-SEP] 4วัน 3คืน บิน CHINA SOUTHERN AIRLINES,จางเจียเจี้ย,เมืองเฟิ่งหวง,สะพานสายรุ้ง,ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง,เมืองโบราญเฟิ่งหวง,ร้านนวดฝ่าเท้า,แกรนด์แคนยอน,สะพานแก้ว (ราคาทัวร์นี้รวมตั๋วค่าเข้าสะพานแก้ว ไป-กลับ),ร้านยางพารา,ยอดเขาเทียนเหมินซาน (ราคาทัวร์นี้รวมค่ากระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่ยอดเขาเทียนเหมินซาน),ระเบียงแก้ว หรือ ทางเดินกระจก,ถ้ำประตูสวรรค์,ตลาดใต้ดิน
  กรกฎาคม / กันยายน
11,999บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
14 กรกฎาคม 2562 15,999 19,998 15,999 15,999 เช็คที่นั่ง
28 กรกฎาคม 2562 15,999 19,998 15,999 15,999 เช็คที่นั่ง
1 กันยายน 2562 14,999 17,998 14,999 14,999 เช็คที่นั่ง
29 กันยายน 2562 14,999 17,998 14,999 14,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์จีน ปักกิ่ง เทียนจิน กำแพงเมืองจีน พระราชวังกู้กง นั่งสามล้อหูถง ช้อปปิ้ง (ซุปตาร์ แดนมังกร) [APR-JUL] 4วัน 3คืน บิน NOK SCOOT
มื้อ อาหาร : 8 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพมหานคร (ท่าอากาศยานดอนเมือง) - ท่าอากาศยานนานาชาติเทียนจินปินไห่ - นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่ปักกิ่ง (-/-/-)
Day 2 : จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังต้องห้ามกู้กง - แถมฟรี นั่งสามล้อหูถง - พระราชวัง - ฤดูร้อนอี้เหอหยวน - ร้านไข่มุก - ร้านหมอนยางพารา - ชมกายกรรมปักกิ่ง (B/L/D)
Day 3 : ร้านหยก - กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน - ร้านบัวหิมะ - พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ - ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิกรังนก (B/L/D)
Day 4 : ร้านปี่เซียะ - ตลาดหงเฉียว - ปักกิ่ง - ท่าอากาศยานนานาชาติเทียนจินปินไห่ - กรุงเทพมหานคร (ท่าอากาศยานดอนเมือง) (B/L/-)

Highlight
เที่ยวจีน ทัวร์จีน ปักกิ่ง เทียนจิน กำแพงเมืองจีน พระราชวังกู้กง นั่งสามล้อหูถง ช้อปปิ้ง (ซุปตาร์ แดนมังกร) [APR-JUL] 4วัน 3คืน บิน NOK SCOOT,กำแพงเมืองจีน หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก,จัตุรัสเทียนอันเหมิน หนึ่งในจัตุรัสที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก,เที่ยวไฮไลท์ พระราชวังกู้กง และ พระราชวังฤดูร้อน,พิพิธภัณฑ์ศิลปะ 3 มิติ แห่งแรกในกรุงปักกิ่ง,พิเศษสุด แถมฟรี นั่งสามล้อถีบ หูถง ชมเขตบ้านเก่าปักกิ่ง,พิเศษเปลี่ยนบรรยากาศ นั่งรถไฟความเร็วสูงเทียนสิน-ปักกิ่ง 1 เที่ยว,เมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง สุกี้มองโกล BUFFET BBQ อาหารแต้จิ๋ว,มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
  มิถุนายน / กรกฎาคม
12,888บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
27 มิถุนายน 2562 12,888 17,388 12,888 12,888 เช็คที่นั่ง
4 กรกฎาคม 2562 13,888 18,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
13 กรกฎาคม 2562 14,888 19,388 14,888 14,888 เช็คที่นั่ง
18 กรกฎาคม 2562 13,888 18,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
25 กรกฎาคม 2562 14,888 19,388 14,888 14,888 เช็คที่นั่ง
27 กรกฎาคม 2562 14,888 19,388 14,888 14,888 เช็คที่นั่ง

ทัวร์จีน ปักกิ่ง เทียนสิน กำแพงเมืองจีน พระราชวังฤดูร้อน ชมกายกรรมปักกิ่ง ช้อปปิ้ง [APR-JUN] 4วัน 3คืน บิน NOK SCOOT
มื้อ อาหาร : 8 มื้อ

Special Tour
Day 1 : สนามบินดอนเมือง - เทียนสิน (-/-/-)
Day 2 : จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - พระราชวังฤดูร้อน - กายกรรมปักกิ่ง (B/L/D)
Day 3 : กำแพงเมืองจีน(ด่านจียงกวน) - พิพิธภัณฑ์ภาพ3มิติ – ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิก - ช้อปปิ้งถนนหวังฟูจิ่ง (B/L/D)
Day 4 : ตลาดรัสเซีย - สนามบินเทียนสิน - สนามบินดอนเมือง (B/L/-)

Highlight
เที่ยวจีน ทัวร์จีน ปักกิ่ง เทียนสิน กำแพงเมืองจีน พระราชวังฤดูร้อน ชมกายกรรมปักกิ่ง ช้อปปิ้ง [APR-JUN] 4วัน 3คืน บิน NOK SCOOT,เปิดประสบการณ์นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่ ปักกิ่ง มหานครแห่งวัฒนธรรม,พิชิตกำแพงเมืองจีน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก,กายกรรมปักกิ่ง โชว์ชื่อดังระดับโลก พระราชวังกู้กง จัตุรัสเทียนอันเหมิน,พระราชวังฤดูร้อน ถนนหวังฟูจิ่ง ตลาดรัสเซีย พิพิธภัณฑ์ภาพวาด 3 มิติ,พิเศษสุด ใส่ชุดฮ่องเต้+ฮองเฮา ถ่ายรูปที่กำแพงเมืองจีน,เมนูพิเศษ:Buffet Chenkiskan,เป็ดปักกิ่ง,สุกี้สมุนไพร,อาหารแต้จิ๋ว
  มิถุนายน
12,888บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
27 มิถุนายน 2562 12,888 17,388 12,888 12,888 เช็คที่นั่ง
29 มิถุนายน 2562 12,888 17,388 12,888 12,888 เช็คที่นั่ง

ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย สะพานแก้ว ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (เลสโก จอมยุทธ์หญิง) [APR-OCT] 5วัน 3คืน บิน CHINA SOUTHERN AIRLINES
มื้อ อาหาร : 8 มื้อ

Special Tour
Day 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) - สนามบินจางเจียเจี้ย - เมืองเฟิ่งหวง - สะพานสายรุ้ง - ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง - เมืองโบราญเฟิ่งหวง (-/L/D)
Day 2 : ถ้ำจิ่วเทียน - ล่องเรือแม่น้ำเหมาเหยียน - โชว์เสน่ห์เหม่ยลี่เซียงซี (ราคาทัวร์นี้รวมค่าตั๋วชมโชว์) (B/L/D)
Day 3 : ถนนคนเดินซีปูเจี่ย - พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย - แกรนด์แคนยอน - สะพานแก้ว (ราคาทัวร์นี้รวมตั๋วค่าเข้าสะพานแก้ว ไป-กลับ) (B/L/D)
Day 4 : ร้านหยก - ร้านยางพารา - ยอดเขาเทียนเหมินซาน (ราคาทัวร์นี้รวมค่ากระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่ยอดเขาเทียนเหมินซาน) - ระเบียงแก้ว หรือ ทางเดินกระจก - ถ้ำประตูสวรรค์ - ตลาดใต้ดิน - สนามบินจางเจียเจี้ย (B/L/D)
Day 5 : สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) (-/-/-)

Highlight
เที่ยวจีน ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย สะพานแก้ว ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (เลสโก จอมยุทธ์หญิง) [APR-OCT] 5วัน 3คืน บิน CHINA SOUTHERN AIRLINES,จางเจียเจี้ย,เมืองเฟิ่งหวง,สะพานสายรุ้ง,ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง,เมืองโบราญเฟิ่งหวง,ถ้ำจิ่วเทียน,ล่องเรือแม่น้ำเหมาเหยียน,โชว์เสน่ห์เหม่ยลี่เซียงซี (ราคาทัวร์นี้รวมค่าตั๋วชมโชว์),ถนนคนเดินซีปูเจี่ย,พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย,แกรนด์แคนยอน,สะพานแก้ว (ราคาทัวร์นี้รวมตั๋วค่าเข้าสะพานแก้ว ไป-กลับ),ร้านหยก,ร้านยางพารา,ยอดเขาเทียนเหมินซาน (ราคาทัวร์นี้รวมค่ากระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่ยอดเขาเทียนเหมินซาน),ระเบียงแก้ว หรือ ทางเดินกระจก,ถ้ำประตูสวรรค์,ตลาดใต้ดิน
  สิงหาคม / ตุลาคม
12,999บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
16 สิงหาคม 2562 15,999 19,998 15,999 15,999 เช็คที่นั่ง
21 สิงหาคม 2562 15,999 19,998 15,999 15,999 เช็คที่นั่ง
10 ตุลาคม 2562 16,999 21,998 16,999 16,999 เช็คที่นั่ง
28 ตุลาคม 2562 15,999 19,998 15,999 15,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์จีน ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ กำแพงเมืองจีน นั่งรถไฟความเร็วสูง ชมกายกรรมปักกิ่ง ช้อปปิ้ง (ซุปตาร์ รวมมิตรมหานคร) [MAY-JUL] 6วัน 4คืน บิน NOK SCOOT
มื้อ อาหาร : 12 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพมหานคร(ท่าอากาศยานดอนเมือง) - ท่าอากาศยานนานาชาติเทียนจินปินไห่ - ปักกิ่ง (-/-/-)
Day 2 : จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังต้องห้ามกู้ - พระราชวังฤดูร้อนอี้เหอหยวน - ร้านไข่มุก - ร้านหมอนยางพารา - ชมกายกรรมปักกิ่ง (B/L/D)
Day 3 : ร้านหยก - กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน - พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ - ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิก (B/L/D)
Day 4 : ร้านปี่เซียะ - ตลาดหงเฉียว - ปักกิ่ง - รถไฟความเร็วสูง - เซี่ยงไฮ้ - ซินเทียนตี้ (B/L/D)
Day 5 : ร้านผ้าไหม - ลอดอุโมงค์เลเซอร์ - หาดไว่ทาน - ถนนนานกิง - ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) - ร้านกาแฟ Starbucks - ตลาดเฉิงหวังเมี่ยว - ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง (B/L/D)
Day 6 : ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง - กรุงเทพมหานคร (ท่าอากาศยานดอนเมือง) (-/-/-)

Highlight
เที่ยวจีน ทัวร์จีน ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ กำแพงเมืองจีน นั่งรถไฟความเร็วสูง ชมกายกรรมปักกิ่ง ช้อปปิ้ง (ซุปตาร์ รวมมิตรมหานคร) [MAY-JUL] 6วัน 4คืน บิน NOK SCOOT,กำแพงเมืองจีน หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก,จัตุรัสเทียนอันเหมิน หนึ่งในจัตุรัสที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก,หาดไว่ทาน หาดในตำนาน เจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้,ร้านกาแฟ Starbucks Reserve Roastery ใหญ่และสวยที่สุดในโลก,พิเศษสุด นั่งรถไฟความเร็วสูงจากปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้,เมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง สุกี้มองโกล ไก่แดง และเสี่ยวหลงเปา
  กรกฎาคม
13,888บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
2 กรกฎาคม 2562 18,888 23,388 18,888 18,888 เช็คที่นั่ง
9 กรกฎาคม 2562 19,888 24,388 19,888 19,888 เช็คที่นั่ง
16 กรกฎาคม 2562 20,888 25,388 20,888 20,888 เช็คที่นั่ง
23 กรกฎาคม 2562 20,888 25,388 20,888 20,888 เช็คที่นั่ง

ทัวร์จีน ปักกิ่ง เทียนสิน กำแพงเมืองจีน พระราชวังกู้กง นั่งสามล้อหูถง ช้อปปิ้ง (ซุปตาร์ แดนมังกร) [AUG-OCT] 4วัน 3คืน บิน NOK SCOOT
มื้อ อาหาร : 8 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพมหานคร (ท่าอากาศยานดอนเมือง) - ท่าอากาศยานนานาชาติเทียนจินปินไห่ - นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่ปักกิ่ง (-/-/-)
Day 2 : จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังต้องห้ามกู้กง - พระราชวังฤดูร้อนอี้เหอหยวน - ร้านไข่มุก - ร้านหมอนยางพารา - ชมกายกรรมปักกิ่ง (B/L/D)
Day 3 : ร้านหยก - กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน - ร้านบัวหิมะ - Beijing Snow World - ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิกรังนก (B/L/D)
Day 4 : ร้านปี่เซียะ - ตลาดหงเฉียว - ปักกิ่ง - ท่าอากาศยานนานาชาติเทียนจินปินไห่ - กรุงเทพมหานคร (ท่าอากาศยานดอนเมือง) (B/L/-)

Highlight
เที่ยวจีน ทัวร์จีน ปักกิ่ง เทียนสิน กำแพงเมืองจีน พระราชวังกู้กง นั่งสามล้อหูถง ช้อปปิ้ง (ซุปตาร์ แดนมังกร) [AUG-OCT] 4วัน 3คืน บิน NOK SCOOT,กำแพงเมืองจีน หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก,จัตุรัสเทียนอันเหมิน หนึ่งในจัตุรัสที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก,เที่ยวไฮไลท์ พระราชวังกู้กง และ พระราชวังฤดูร้อน,พิพิธภัณฑ์ศิลปะ 3 มิติ แห่งแรกในกรุงปักกิ่ง,พิเศษสุด แถมฟรี นั่งสามล้อถีบ หูถง ชมเขตบ้านเก่าปักกิ่ง,พิเศษเปลี่ยนบรรยากาศ นั่งรถไฟความเร็วสูงเทียนสิน-ปักกิ่ง 1 เที่ยว,เมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง สุกี้มองโกล BUFFET BBQ อาหารแต้จิ๋ว,มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
  สิงหาคม / กันยายน / ตุลาคม
13,888บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
1 สิงหาคม 2562 13,888 18,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
8 สิงหาคม 2562 14,888 19,388 14,888 14,888 เช็คที่นั่ง
15 สิงหาคม 2562 13,888 18,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
22 สิงหาคม 2562 13,888 18,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
29 สิงหาคม 2562 13,888 18,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
5 กันยายน 2562 13,888 18,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
12 กันยายน 2562 13,888 18,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
19 กันยายน 2562 13,888 18,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
26 กันยายน 2562 13,888 18,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
17 ตุลาคม 2562 14,888 19,388 14,888 14,888 เช็คที่นั่ง
19 ตุลาคม 2562 14,888 19,388 14,888 14,888 เช็คที่นั่ง
22 ตุลาคม 2562 16,888 21,388 16,888 16,888 เช็คที่นั่ง
24 ตุลาคม 2562 14,888 19,388 14,888 14,888 เช็คที่นั่ง
26 ตุลาคม 2562 14,888 19,388 14,888 14,888 เช็คที่นั่ง
29 ตุลาคม 2562 14,888 19,388 14,888 14,888 เช็คที่นั่ง