ทัวร์จางเจียเจี้ย

ทัวร์จีน ฉางซา จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน แกรนด์แคนยอน สะพานกระจก ช้อปปิ้ง [FEB-OCT] 5วัน 3คืน บิน THAI AIR ASIA

ราคาเริ่มต้นที่
9,888บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน แกรนด์แคนยอน สะพานแก้ว ช้อปปิ้ง [JAN-MAR] 3วัน 2คืน บิน CHINA SOUTHERN AIRLINES

ราคาเริ่มต้นที่
12,888บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

 • กำหนดการเดินทาง (จองทัวร์ โดยกดวันที่ต้องการเดินทาง)
 • มกราคม 2562
 • กุมภาพันธ์ 2562
 • มีนาคม 2562

ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย สะพานกระจก ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (ทัวร์บินตรง..จางเจียเจี้ย ขนมจีบหมูเด้ง ฟ่งหวง สะพานแก้ว) [JAN-MAR] 3วัน 2คืน บิน CHINA SOUTHERN AIRLINE

ราคาเริ่มต้นที่
13,899บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย เขาอวตาร ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (จางเจียเจี้ย ขนมจีบผักโขม เขาอวตาร สะพานแก้ว ฟ่งหวง) [JAN-MAR] 4วัน 3คืน บิน CHINA SOUTHERN AIRLINE

ราคาเริ่มต้นที่
13,899บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

 • กำหนดการเดินทาง (จองทัวร์ โดยกดวันที่ต้องการเดินทาง)
 • มกราคม 2562
 • กุมภาพันธ์ 2562
 • มีนาคม 2562

ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย สะพานกระจก ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (ELEGANT OF ZHANGJIAJIE) [JAN] 3วัน 2คืน บิน CHINA SOUTHERN AIRLINES

ราคาเริ่มต้นที่
13,999บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

 • กำหนดการเดินทาง (จองทัวร์ โดยกดวันที่ต้องการเดินทาง)
 • มกราคม 2562

ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (บินตรงจางเจียเจี้ย ชมประตูสวรรค์ ล่องทะเลสาบเป่าเฟิงหู) [JAN-MAR] 3วัน 2คืน บิน CHINA SOUTHERN AIRLINES

ราคาเริ่มต้นที่
15,888บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์จีน ฉางซา จางเจียเจี้ย ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (ทัวร์จางเจียเจี้ย ขนมจีบปู พัก 5 ดาว) [JAN] 4วัน 3คืน บิน THAI SMILE

ราคาเริ่มต้นที่
15,899บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

 • กำหนดการเดินทาง (จองทัวร์ โดยกดวันที่ต้องการเดินทาง)
 • มกราคม 2562

ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย สะพานกระจก ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (ZHANGJIAJIE 3 DAY MIRACLE) [FEB-MAR] 3วัน 2คืน บิน CHINA SOUTHERN AIRLINES

ราคาเริ่มต้นที่
15,999บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย สะพานกระจก ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (ZHANGJIAJIE LIMITLESS SCENERY) [JAN] 4วัน 3คืน บิน CHINA SOUTHERN AIRLINES

ราคาเริ่มต้นที่
15,999บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

 • กำหนดการเดินทาง (จองทัวร์ โดยกดวันที่ต้องการเดินทาง)
 • มกราคม 2562

ทัวร์จีน กุ้ยหลิน ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (กุ้ยหลิน...ขนมชั้น หลงเซิ่น นาขั้นบันไดหลงจี๋ นั่งกระเช้า) [JAN-MAR] 5วัน 4คืน บิน CHINA SOUTHERN AIRLINE

ราคาเริ่มต้นที่
16,999บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

 • กำหนดการเดินทาง (จองทัวร์ โดยกดวันที่ต้องการเดินทาง)
 • มกราคม 2562
 • มีนาคม 2562