ทัวร์จอร์แดน โปรโมชั่น ราคาถูกที่สุดเพียง 49,999 ด่วน! จำนวนจำกัด อัพเดททุกวัน

ทัวร์จอร์แดน มาดาบา วาดิรัม ล่องเรือท้องกระจก ทะเลเดดซี ช้อปปิ้ง [FEB-APR] 6วัน 3คืน บิน ROYAL JORDANIAN

ราคาเริ่มต้นที่
49,900บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์จอร์แดน อัมมาน อัคคาบา เพตรา ทะเลเดดซี ช้อปปิ้ง (HABIBI JORDAN) [JAN-APR] 7วัน 4คืน ROYAL JORDANIAN

ราคาเริ่มต้นที่
56,999บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์อียิปต์ ทัวร์2ประเทศ อียิปต์ จอร์แดน ไคโร กีซ่า เพตร้า อัมมาน ทะเลสาบเดดซี (EGYPT JORDAN) [JAN-MAY] 8วัน 6คืน บิน EGYPT AIR

ราคาเริ่มต้นที่
58,999บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์จอร์แดน อัมมาน เพตรา ทะเลทรายพูวาดิรัม ทะเลสาปเดดซี ช้อปปิ้ง (MARHABA JORDAN) [APR] 6วัน 3คืน ROYAL JORDANIAN

ราคาเริ่มต้นที่
63,900บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์จอร์แดน อัมมาน เพตรา อคาบา ทะเลสาปเดดซี ทะเลทรายวาดิรัม นั่งเรือท้องกระจก ช้อปปิ้ง (JORDAN IN DREAM) [FEB-MAY] 7วัน 4คืน ROYAL JORDANIAN

ราคาเริ่มต้นที่
63,900บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์อียิปต์ ทัวร์2ประเทศ อียิปต์ จอร์แดน ไคโร กีซ่า อัมมาน เพตรา ทะเลสาบเดดซี ล่องเรือแม่น้ำไนล์ ช้อปปิ้ง [FEB-MAR] 8วัน 5คืน บิน EGYPT AIR

ราคาเริ่มต้นที่
65,900บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม