ทัวร์จอร์แดน อควาบา เพตรา อัมมาน ตะลุยทะเลทรายวาดิรัม ขี่ม้า ทะสาบเดดซี ล่องเรือท้องกระจก ทะสาบเดดซี ช้อปปิ้ง (MARVELOUS JORDAN) [JUN-SEP] 7วัน 4คืน EMIRATES

ราคาเริ่มต้นที่
42,900บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

  • กำหนดการเดินทาง (จองทัวร์ โดยกดวันที่ต้องการเดินทาง)
  • มิถุนายน 2562
  • กันยายน 2562

ทัวร์จอร์แดน อควาบา เพตรา อัมมาน ตะลุยทะเลทรายวาดิรัม ขี่ม้า ทะสาบเดดซี ล่องเรือท้องกระจก ทะสาบเดดซี ช้อปปิ้ง (MARVELOUS JORDAN) [OCT-NOV] 7วัน 4คืน EMIRATES

ราคาเริ่มต้นที่
43,900บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์จอร์แดน อัมมาน เพตรา อคาบา ทะเลเดดซี ตะลุยทะเลทราย ล่องเรือท้องกระจก ช้อปปิ้ง (จอร์แดน เสน่ห์หาเพตรา) [JUN-SEP] 7วัน 4คืน EMIRATES

ราคาเริ่มต้นที่
43,900บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์จอร์แดน อัมมาน เพตรา เบธเลเฮม เยรูซาเลม ทะเลทรายวาดิรัม ทะเลเดดซี ชมกำแพงร้องไห้ ช้อปปิ้ง (JORDAN & ISRAEL THE HOLY LAND) [JUN-SEP] 7วัน 4คืน EMIRATES

ราคาเริ่มต้นที่
55,900บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์จอร์แดน อัมมาน อัคคาบา เพตรา ทะเลเดดซี ช้อปปิ้ง (HABIBI JORDAN) [JAN-APR] 7วัน 4คืน ROYAL JORDANIAN

ราคาเริ่มต้นที่
56,999บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์อียิปต์ ทัวร์2ประเทศ อียิปต์ จอร์แดน ไคโร กีซ่า เพตร้า อัมมาน ทะเลสาบเดดซี (EGYPT JORDAN) [JAN-MAY] 8วัน 6คืน บิน EGYPT AIR

ราคาเริ่มต้นที่
58,999บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

  • กำหนดการเดินทาง (จองทัวร์ โดยกดวันที่ต้องการเดินทาง)
  • พฤษภาคม 2562

ทัวร์จอร์แดน อัมมาน เพตรา อคาบา ทะเลสาปเดดซี ทะเลทรายวาดิรัม นั่งเรือท้องกระจก ช้อปปิ้ง (JORDAN IN DREAM) [FEB-MAY] 7วัน 4คืน ROYAL JORDANIAN

ราคาเริ่มต้นที่
63,900บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม