ทัวร์จอร์แดน โปรโมชั่น ราคาถูกที่สุดเพียง 49,999 ด่วน! จำนวนจำกัด อัพเดททุกวัน

ทัวร์จอร์แดน โอมาน อัมมาน เพตรา ล่องเรือท้องกระจก ช้อปปิ้ง (WONDERFUL JORDAN) [OCT-DEC] 7วัน 5คืน บิน Oman Air

ราคาเริ่มต้นที่
49,999บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์จอร์แดน โอมาน อัมมาน เพตรา ล่องเรือท้องกระจก ช้อปปิ้ง (WONDERFUL JORDAN) [OCT] 7วัน 5คืน บิน Oman Air

ราคาเริ่มต้นที่
49,999บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

  • กำหนดการเดินทาง (จองทัวร์ โดยกดวันที่ต้องการเดินทาง)
  • ตุลาคม 2561

ทัวร์จอร์แดน เพตรา ล่องเรือท้องกระจก ทะเลทรายวาดิรัม เดดซี (มหัศจรรย์ JORDAN) [NOV] 6วัน 3คืน บิน Royal Jordanian

ราคาเริ่มต้นที่
57,900บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์จอร์แดน เพตรา ล่องเรือท้องกระจก ทะเลทรายวาดิรัม เดดซี (มหัศจรรย์ JORDAN) [OCT] 6วัน 3คืน บิน Royal Jordanian

ราคาเริ่มต้นที่
58,900บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

  • กำหนดการเดินทาง (จองทัวร์ โดยกดวันที่ต้องการเดินทาง)
  • ตุลาคม 2561

ทัวร์จอร์แดน อัมมาน เดดซี ตะลุยทะเลทรายสีชมพู (MARHABA JORDAN) [OCT] 6วัน 3คืน บิน Royal Jordanian

ราคาเริ่มต้นที่
58,900บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์จอร์แดน เพตรา อัมมาน ทะเลทรายวาดิรัม ล่องเรือท้องกระจก เลสาบเดดซี (HABIBI JORDAN) [DEC] 7วัน 4คืน Royal Jordanian

ราคาเริ่มต้นที่
59,888บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์จอร์แดน เพตรา อัมมาน ทะเลทรายวาดิรัม ล่องเรือท้องกระจก เลสาบเดดซี (HABIBI JORDAN) [OCT] 7วัน 4คืน Royal Jordanian

ราคาเริ่มต้นที่
59,888บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์จอร์แดน เพตรา อัมมาน ทะเลทรายวาดิรัม ล่องเรือท้องกระจก เลสาบเดดซี (HABIBI JORDAN) [NOV] 7วัน 4คืน Royal Jordanian

ราคาเริ่มต้นที่
59,888บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

  • กำหนดการเดินทาง (จองทัวร์ โดยกดวันที่ต้องการเดินทาง)
  • พฤศจิกายน 2561

ทัวร์จอร์แดน เพตรา ล่องเรือท้องกระจก ทะเลทรายวาดิรัม เดดซี (มหัศจรรย์ JORDAN) [DEC] 6วัน 3คืน บิน Royal Jordanian

ราคาเริ่มต้นที่
59,900บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์จอร์แดน อัมมาน เดดซี ทะเลทรายวาดิรัม ล่องเรือ ช้อปปิ้ง (JORDAN IN DREAM) [OCT] 7วัน 4คืน บิน Royal Jordanian

ราคาเริ่มต้นที่
65,900บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม