ทัวร์คุนหมิง

ทัวร์จีน คุนหมิง ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ ชิมสตรอว์เบอร์รี่ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (ซุปตาร์ น้ำแข็งใส) [FEB-MAR] 4วัน 2คืน บิน SHANDONG AIRLINES

ราคาเริ่มต้นที่
8,888บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์จีน คุนหมิง ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (T-SUD KUNMING SLICK & COOL) [FEB-APR] 4วัน 3คืน บิน LUCKY AIR

ราคาเริ่มต้นที่
8,999บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์จีน คุนหมิง ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ ตงชวน ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [MAR-MAY] 4วัน 3คืน บิน LUCKY AIRLINES

ราคาเริ่มต้นที่
9,888บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์จีน คุนหมิง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [JAN-FEB] 4วัน 3คืน บิน LUCKY AIRLINES

ราคาเริ่มต้นที่
11,989บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์จีน คุนหมิง ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ ตงชวน สวนน้ำตกคุนหมิง ช้อปปิ้ง [JAN-MAR] 4วัน 3คืน บิน THAI AIRWAYS

ราคาเริ่มต้นที่
13,988บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์จีน คุนหมิง ตงซวน ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ วัดหยวนทง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (T-SUD KUNMING SNOW MOUNTIAN) [JAN-MAR] 4วัน 3คืน บิน LUCKY AIRLINES

ราคาเริ่มต้นที่
13,999บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์จีน คุนหมิง ชมซากุระ ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (GO 2 KUNMING) [MAR] 5วัน 4คืน บิน LUCKY AIRLINES

ราคาเริ่มต้นที่
16,666บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (T-SUD RADIANCE OF KUNMINGN) [FEB-MAR] 4วัน 3คืน บิน CHINA SOUTHERN AIRLINES

ราคาเริ่มต้นที่
17,999บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (คุนหมิง สุกี้แซลมอน) [JAN-MAR] 5วัน 4คืน บิน CHINA EASTERN AIRLINES

ราคาเริ่มต้นที่
19,899บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

  • กำหนดการเดินทาง (จองทัวร์ โดยกดวันที่ต้องการเดินทาง)
  • มีนาคม 2562

ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง นั่งกระเช้า ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [MAR-JUL] 5วัน 4คืน บิน THAI AIR ASIA

ราคาเริ่มต้นที่
20,900บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

  • กำหนดการเดินทาง (จองทัวร์ โดยกดวันที่ต้องการเดินทาง)
  • มีนาคม 2562
  • พฤษภาคม 2562
  • มิถุนายน 2562
  • กรกฎาคม 2562