ทัวร์กุ้ยหลิน (Guilin Tour)

ทัวร์จีน กุ้ยหลิน ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (กุ้ยหลิน ปลานึ่งซีอิ๊ว ล่องแพแม่น้ำหลีเจียง) [JAN-MAR] 5วัน 4คืน บิน CHINA SOUTHERN AIRLINES

ราคาเริ่มต้นที่
12,899บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

  • กำหนดการเดินทาง (จองทัวร์ โดยกดวันที่ต้องการเดินทาง)
  • กุมภาพันธ์ 2562
  • มีนาคม 2562

ทัวร์จีน กุ้ยหลิน ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (กุ้ยหลิน ปลาทับทิมนึ่งบ๊วย นาขั้นบันไดหลงจี๋) [JAN-MAR] 5วัน 3คืน บิน SHENZHEN AIRLINES

ราคาเริ่มต้นที่
13,899บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์จีน กุ้ยหลิน ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (T-SUD GUILIN RIVER AND MOUTIAN) [FEB-MAR] 5วัน 4คืน บิน CHINA SOUTHERN AIRLINES

ราคาเริ่มต้นที่
14,999บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

  • กำหนดการเดินทาง (จองทัวร์ โดยกดวันที่ต้องการเดินทาง)
  • กุมภาพันธ์ 2562
  • มีนาคม 2562

ทัวร์จีน กุ้ยหลิน ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (T-SUD GUILIN HEAVEN ON EARTH) [MAR] 6วัน 5คืน บิน CHINA SOUTHERN AIRLINES

ราคาเริ่มต้นที่
16,999บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์จีน กุ้ยหลิน ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (เทศกาลปีใหม่กุ้ยหลิน ซานเจียง หยางซั่ว) [JAN-MAR] 6วัน 5คืน บิน CHINA SOUTHERN AIRLINES

ราคาเริ่มต้นที่
18,888บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม