ทัวร์จีน กวางเจา กุ้ยหลิน ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (ทัวร์จีน กุ้ยหลิน ปลาสามรส เขาเซียงกง หยางซั่ว นั่งรถไฟความเร็วสูง) [JUN-SEP] 6วัน 3คืน บิน SHENZHEN AIRLINES

ราคาเริ่มต้นที่
11,899บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์จีน กุ้ยหลิน ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (กุ้ยหลิน ปลากะพงราดพริก นาขั้นบันไดหลงจี๋ นั่งรถไฟความเร็วสูง) [APR-JUN] 6วัน 3คืน บิน SHENZHEN AIRLINES

ราคาเริ่มต้นที่
12,899บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์จีน กุ้ยหลิน ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (เลสโก เขางวงช้าง) [APR-OCT] 6วัน 5คืน บิน CHINA SOUTHERN AIRLINES

ราคาเริ่มต้นที่
13,999บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์จีน กุ้ยหลิน ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (T-SUD GUILIN BIG MOUNTAIN) [APR-OCT] 6วัน 5คืน บิน CHINA SOUTHERN AIRLINES

ราคาเริ่มต้นที่
15,999บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์จีน กุ้ยหลิน หยางซั่ว ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง ถ้ำเขาทะลุ ชมเจดีย์เงิน เจดีย์ทอง ช้อปปิ้ง (GUILIN THE PARADIZE ON THE EARTH) [MAY-JUN] 5วัน 4คืน บิน CHINA SOUTHERN AIRLINES

ราคาเริ่มต้นที่
17,900บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

 • กำหนดการเดินทาง (จองทัวร์ โดยกดวันที่ต้องการเดินทาง)
 • มิถุนายน 2562

ทัวร์จีน กุ้ยหลิน ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (กุ้ยหลิน ซ่าหริ่ม นาขั้นบันไดหลงจี๋(นั่งกระเช้า) ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง) [MAY-AUG] 5วัน 4คืน บิน CHINA SOUTHERN AIRLINE

ราคาเริ่มต้นที่
18,999บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์จีน กุ้ยหลิน หยางซั่ว นาขั้นบันไดหลงจี๋ ล่องแม่น้ำหลีเจียง ช้อปปิ้ง [MAY-JUN] 6วัน 5คืน บิน CHINA SOUTHERN AIRLINES

ราคาเริ่มต้นที่
20,888บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

 • กำหนดการเดินทาง (จองทัวร์ โดยกดวันที่ต้องการเดินทาง)
 • มิถุนายน 2562

ทัวร์จีน กุ้ยหลิน หยางซั่ว นาขั้นบันไดหลงจี๋ นั่งกระเช้า ล่องแม่น้ำหลีเจียง ช้อปปิ้ง (กุ้ยหลิน หยางซั่ว ป่าหอมหมื่นลี้) [APR-JUN] 6วัน 5คืน บิน CHINA SOUTHERN AIRLINES

ราคาเริ่มต้นที่
21,900บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

 • กำหนดการเดินทาง (จองทัวร์ โดยกดวันที่ต้องการเดินทาง)

 • กำหนดการเดินทาง : SOLD OUT !!

ทัวร์จีน กุ้ยหลิน หยางซั่ว เขาล่างซาน ล่องเรือน้ำหลีเจียง ช้อปปิ้ง (กุ้ยหลิน หยางซั่ว พิชิตเขาล่างซาน) [MAY-JUN] 6วัน 5คืน บิน CHINA SOUTHERN AIRLINES

ราคาเริ่มต้นที่
21,900บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

 • กำหนดการเดินทาง (จองทัวร์ โดยกดวันที่ต้องการเดินทาง)
 • มิถุนายน 2562

ทัวร์จีน กุ้ยหลิน ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (กุ้ยหลิน ขนมเรไร นาขั้นบันไดหลงจี๋(พักบนเขา) หยางซั่ว โชว์หลิวซานเจี่ย) [SEP-OCT] 5วัน 4คืน บิน CHINA SOUTHERN AIRLINE

ราคาเริ่มต้นที่
21,999บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

 • กำหนดการเดินทาง (จองทัวร์ โดยกดวันที่ต้องการเดินทาง)
 • กันยายน 2562
 • ตุลาคม 2562