ข้อมูลเที่ยวศรีลังกา : พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ กรุงโคลัมโบ

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ กรุงโคลัมโบ 
เป็นสถานที่สำคัญที่ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการศึกษามรดกทางวัฒนธรรม โบราณวัตถุจากเมืองต่างๆ ทั่วอาณาจักรศรีลังกา พระพุทธรูปเก่าแก่ ทวารบาลศิล อัฒจันทนร์ศิลาอันเลื่องชื่อจากอดีตราชธานี
ที่ตั้ง : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกรุงโคลัมโบ เป็นตัวอาคารสไตล์อิตาเลียนสีขาว 2 ชั้น ตั้งอยู่ทางด้านใต้สุดของ สวนวิหารมหาเทวี ซึ่งเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2420 โดยเซอร์วิลเลียม เฮนรี เกรกอรี่ (เจ้าของรูปปั้นหน้าพิพิธภัณฑ์) ผู้สำเร็จราชการแห่งซีลอนในอดีต เป็นผู้ก่อตั้ง ในปีพ.ศ.2520-พ.ศ.2542 มีการต่อเติมอาคาร ปรับปรุงการจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์หลายรอง จนกระทั่ง พิพิธภัณฑ์เก่าแก่ที่สุดและใหญ่ที่สุดในศรีลังกา ได้ขยับฐานะเป็นพิพิธภัณฑ์ระดับนานาชาติ จำนวนสิ่งของที่จัดวางแสดงเริ่มแรกมีเพียง 800 ชิ้น จนกระทั่งปีพ .ศ.2529 ศรีลังกาจึงได้ขยายให้มีการจัดแสดงทั้งด้านวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ธรรมชาติ ทำให้จำนวนสิ่งของที่นำมาจัดแสดงเพิ่มขึ้น ต่อมา จึงต้องจัดสร้างอาคารพิธิภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติแยกออกมาเป็นเอกเทศทางด้านหลัง 
การจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์แบ่งเป็นสองชั้น ชั้นล่างแบ่งเป็นห้องจัดแสดง 10 ห้องโดยชั้นล่าง แบ่งเป็นการจัดแสดงตามาวัตถุตามยุคสมัย เช่น สมัยก่อนประวัติศาสตร์ของเกาะลังกา สมัยคลาสสิค คือ ยุคอนุราธปุระ และโปโลนนารุวะ จนถึงยุคแคนดีเป็นราชธานี ยุคสมัยอาณานิคม จนถึงสมัยเอกราช ส่วนชั้นสองแบ่งการจัดแสดงออกเป็น 14 ห้อง จัดแสดงโบราณวัตถุมีค่า เครื่องราชกกุธภัฑณ์ของพระเจ้าศรีวิกรมราชสิงห์ พระมหากษัตริย์องค์สุดท้ายแห่งเมืองแคนดี เครื่องใช้ เครื่องประดับงาช้างแกะสลัก เงินตราสมัยต่างๆ ภาพเขียนสไตล์ลังกา ซึ่งรวมถึงภาพเขียนชิ้นสำคัญจากภูเขาสิคีริยา คัมภีร์ใบลาน หน้ากากไม้ เครื่องดนตรี และเครื่องแต่งกาย ในส่วนห้องแสดงโบราณวัตถุชิ้นสำคัญของศรีลังกา คือ พระพุทธรูปนั่งองค์ใหญ่จากโตลุวิละ เป็นพระพุทธรูปศิลาสลักที่มีอายุเก่าแก่และมีสภาพที่สมบูรณ์ รวมถึงรูปหล่อสำริดพระโพธิสัตว์อวตาลโลกิเตศวร สมัยพุทธศตวรรษที่ 9

- เปิด เวลา 09.00 - 17.00 น.(ตามเวลาท้องถิ่น) หยุดวันศุกร์และวันนักขัตฤกษ์
- ค่าเข้าชม : ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ 500 รูปี (ประมาณ 155 บาท) เด็ก 300 รูปี ประมาณ 93 บาท
- ห้ามถ่ายรูปภายในพิพิธภัฑณ์ ยกเว้นเสียค่าธรรมเนียมพิเศษ

Last Update 28-05-2020 |  Read 1730 times | 

แชร์ไปยังเฟซบุ๊ก

ระวัง!! กลุ่มมิจฉาชีพขายทัวร์ และบริการอื่นๆ
โดยแอบอ้างใช้ชื่อบริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด กรุณาชำระค่าบริการผ่านธนาคารชื่อบัญชี
"บริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด" เท่านั้น
ทางบริษัทไม่มีนโยบายให้ลูกค้าชำระเงินผ่านบัญชีในนามบุคคล
ชำระเงินแล้วกรุณาขอใบเสร็จด้วยทุกครั้ง เพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง
Thaifly Travel Co., Ltd
589/84 ชั้น 15 อาคารเซ็นทรัลซิตี้ บางนา ถ.บางนาตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
Tel. (02-004-3999), Fax. (02-745-7322)
T.A.T. Licence No. 11/05301  | Copyright © 1999 - 2020 Thaifly.com. All rights reserved.