ข้อมูลเที่ยวเนเธอร์แลนด์ : การขอวีซ่า

การขอวีซ่า

ฮอลแลนด์เป็นประเทศในกลุ่มเชงเก้น  (Schengen Countries) ดังนั้นการเดินทางไปฮอลแลนด์จึงต้องขอวีซ่าเชงเก้น (Schengen Visa) ก่อนการยื่นขอวีซ่านั้นต้องทำการจองวันที่จะไปยื่นขอวีซ่ากับทางสถานทูตที่ VFS Global ซึ่งเป็นคนกลางในการจัดการเรื่องระหว่างเรากับสถานทูตเนเธอร์แลนด์ โดยเพื่อนๆจะต้องการจ่ายค่าธรรมเนียมให้ทาง VFS ก่อนและหลังจากทาง VFS ยืนยันการจ่ายเงินของเพื่อนๆแล้ว ก็ต้องทำการจองวันที่จะไปยื่นขอวีซ่าทางอินเตอร์เน็ตกับ VFS ก่อนไปยื่นเอกสารจริงพร้อมใบนัดที่ได้จองไว้กับทาง VFS ให้กับทางสถานทูตเนเธอร์แลนด์ หลังจากที่ยื่นขอวีซ่ากับทางสถานทูตแล้ว เพื่อนๆสามารถตรวจสอบสถานะของการขอวีซ่าได้
เอกสารที่ใช้ในการขอวีซ่าท่องเที่ยวประกอบไปด้วย
1. แบบคำขอวีซ่า สามารถ Download 
2. รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 รูป พื้นหลังสีอ่อน
3. Passport ที่มีอายุเหลืออย่างน้อย 3 เดือนนับจากวันที่ออกจากเนเธอร์แลนด์หรือประเทศในกลุ่มเชงเก้น
4. ใบจองตั๋วเครื่องบินที่ระบุวันไปและกลับ
5. ใบจองโรงแรมตลอดทริปการเดินทาง รวมถึงประเทศอื่นๆ ในกรณีที่เดินทางมากกว่าหนึ่งประเทศ หรือจดหมายชวนจากผู้ที่พักอยู่ในประเทศในกลุ่มเชงเก้น ในกรณีที่ไปพักกับคนรู้จักที่อาศัยอยู่ในประเทศในกลุ่มเชงเก้น
6. ประกัน สุขภาพและอุบัติเหตุ โดยมีวงเงินประกันขั้นต่ำ 30,000 ยูโร หรือประมาณ 1,500,000 บาท โดยสามารถดูีรายชื่อบริษัทประกันที่สถานทูตรับรองได้ที่นี่
7. หลักฐานการทำงาน โดยขอจดหมายรับรองการทำงานจากบริษัืทหรือรับรองการเรียนจากสถานศึกษา หรือหนังสือจดทะเบียนธุรกิจในกรณีที่ทำธุรกิจส่วนตัว
8. Bank Statement ย้อนหลัง 6 เดือน และสำเนา 1 ชุด ที่มีเิงินในบัญชีครอบคลุมทั้งทริปการเดินทาง โดยที่ทางสถานทูตกำหนดค่าใช้จ่ายไว้ที่ 34 EUR ต่อวัน ดังนั้นหากเดินทาง 10 วันควรมีเงินขั้นต่ำประมาณ 340 EUR
9. ในกรณีที่ผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 18 ต้องยื่นสูติบัตรและหนังสือรับรองจากผู้ปกครอง หากผู้ปกครองไม่ได้เดินทางไปด้วยหนังสือรับรองต้องออกโดยอำเภอ
10. สำเนาของเอกสารข้างต้น 1 ชุด
11. สุดท้ายที่ขาดไม่ได้ครับคือเงินนั่นเอง ฮ่าๆๆ โดยค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าคือ 60 EUR โดยจะคิดอัตราแลกเปลี่ยนเป็นไทยตามปัจจุบัน ดังนั้นค่าธรรมเนียมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามค่าเงินได้ การจ่ายค่าธรรมเนียมต้องจ่ายเป็นเงินสด ณ วันที่ไปยื่นขอวีซ่า
หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเอกสารสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่ครับ การ ยื่นขอวีซ่าสามารถขอล่วงหน้าได้ไม่เกิน 3 เดือน และระยะเวลาในการออกวีซ่าโดยปกติอยู่ระหว่าง 1 – 2 อาทิตย์ หากกลัวว่าวีซ่าจะไม่ผ่าน สามารถยื่นขอล่วงหน้าได้หากวีซ่าไม่ผ่านจริงๆ ก็ยังมีเวลาในการขอใหม่หากเตรียมเอกสารถูกต้องและครบถ้วนแล้วก็น่าจะได้วีซ่าโดยไม่มีปัญหาใดๆ หลังจากนั้นก็พร้อมลุยฮอลแลนด์กัน

Last Update 28-05-2020 |  Read 2875 times | 

แชร์ไปยังเฟซบุ๊ก

ระวัง!! กลุ่มมิจฉาชีพขายทัวร์ และบริการอื่นๆ
โดยแอบอ้างใช้ชื่อบริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด กรุณาชำระค่าบริการผ่านธนาคารชื่อบัญชี
"บริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด" เท่านั้น
ทางบริษัทไม่มีนโยบายให้ลูกค้าชำระเงินผ่านบัญชีในนามบุคคล
ชำระเงินแล้วกรุณาขอใบเสร็จด้วยทุกครั้ง เพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง
Thaifly Travel Co., Ltd
589/84 ชั้น 15 อาคารเซ็นทรัลซิตี้ บางนา ถ.บางนาตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
Tel. (02-004-3999), Fax. (02-745-7322)
T.A.T. Licence No. 11/05301  | Copyright © 1999 - 2020 Thaifly.com. All rights reserved.