ข้อมูลเที่ยวเนเธอร์แลนด์ : วีซ่าท่องเที่ยวสำหรับอัมสเตอร์ดัม

วีซ่าท่องเที่ยวสำหรับอัมสเตอร์ดัม

พลเมืองของสหภาพยุโรปได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศเนเธอร์แลนด์และพำนักได้นาน 90 วัน โดยแสดงหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุเป็นเอกสารประกอบ ส่วนประชากรของประเทศกลุ่มเชงเก้น สามารถพำนักในประเทศเนเธอร์แลนด์ได้นาน 90 วันโดยแสดงหลักฐานเพียงบัตรประจำตัวประชาชน ในขณะที่พลเมืองของประเทศอื่นๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ควรติดต่อสถานทูตดัตช์หรือสถานกงสุลในประเทศนั้นๆ เพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการระเบียบการยื่นขอวีซ่า

Last Update 15-11-2014 |  Read 3084 times | 

แชร์ไปยังเฟซบุ๊ก

ระวัง!! กลุ่มมิจฉาชีพขายทัวร์ และบริการอื่นๆ
โดยแอบอ้างใช้ชื่อบริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด กรุณาชำระค่าบริการผ่านธนาคารชื่อบัญชี
"บริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด" เท่านั้น
ทางบริษัทไม่มีนโยบายให้ลูกค้าชำระเงินผ่านบัญชีในนามบุคคล
ชำระเงินแล้วกรุณาขอใบเสร็จด้วยทุกครั้ง เพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง