ข้อมูลเที่ยวเนเธอร์แลนด์ : การยกเลิกนัด และการเลื่อนนัด

การยกเลิกนัด และการเลื่อนนัด

เมื่อเรานัดหมายได้ บางครั้งก็จำเป็นทีจะต้องยกเลิกนัดหมายนั้นได้เช่นเดียวกัน แต่การยกเลิกนัดไม่ใช่โทรไปในเวลาที่นัดเอาไว้ หรือโทรไปหลังจากเวลานัด แต่เราต้องโทรไปแจ้งอีกฝ่ายทันทีที่เรารู้ว่าไปไม่ได้แน่แล้วการผิดนัดโดยไม่บอกล่วงหน้าเป็นเรื่องผิดมารยาทอย่างมากสำหรับคนดัตช์ ถึงแม้เราจะขอโทษตามหลังได้ ก็ถือว่าไม่สุภาพอยู่ดี และการผิดนัดบางอย่างก็จะทำให้คุณเสียเงินไม่น้อย เช่น ผิดนัดแพทย์

Last Update 15-11-2014 |  Read 2403 times | 

แชร์ไปยังเฟซบุ๊ก

ระวัง!! กลุ่มมิจฉาชีพขายทัวร์ และบริการอื่นๆ
โดยแอบอ้างใช้ชื่อบริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด กรุณาชำระค่าบริการผ่านธนาคารชื่อบัญชี
"บริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด" เท่านั้น
ทางบริษัทไม่มีนโยบายให้ลูกค้าชำระเงินผ่านบัญชีในนามบุคคล
ชำระเงินแล้วกรุณาขอใบเสร็จด้วยทุกครั้ง เพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง