ข้อมูลเที่ยวเนปาล : เมืองปาทันนครแห่งความสวยงาม

เนปาล นครแห่งความงาม

นครแห่งความสวยงาม ด้วยปะติมากรรมและฝีมือช่างของประเทสเนปาล ที่ประกอบไปด้วยพระราชวังโบราณน้อยใหญ่ ภายในเมืองลิลิตปูร์ หรือเมืองปาทัน นักท่องเที่ยวกลับให้การสนับสนุนและสนใจที่จะเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้กันเป็นจำนวนมาก  อย่างน้อยความงดงามตั้งแต่สมัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในประเทศเนปาล ก็ทำให้เกิดความสนใจไปกับปะติมากรรมโบราณ ที่ถูกจัดทำขึ้นด้วยช่างฝีมือชาวเนปาลครั้งโบราณเก่า ก่อนทุกอย่างในเมือลลิตปูร์ หรือ เมืองปาทัน กลับมีความหมายและความล้ำค่า ในสายตาของนักท่องเที่ยวน้อยใหญ่ที่ได้เดินทางมายังสถานที่แห่งนี้อยู่ตลอดเวลา เมืองลลิตปูร์หรือเมืองปาทัน ซึ่งเป็นคำเดียวกับคำว่าปัตนะ มีความหมายและสามารถแปลได้ตรงตัวว่า“เมือง” เมืองปาทันจึงมีอีกชื่อหนึ่งคือ "ลลิตปูร์" ที่มาจากคำว่า ลิลิตปุระ หรือ ลลิตา ซี่งแปลได้ว่า “เมือง” ทำให้ความหมายโดยรวมสามารถแปลได้ว่า นครอันงดงาม และเป็นเมืองเก่าแก่ โดยตามความเชื่อและตำนานต่าง ๆ กล่าวขึ้นว่า พระเจ้าอโศกมหาราช ทรงเป็นผู้สร้างเมืองนี้ขึ้นมา เพื่อที่จะประดิษฐานพุทธศาสนาในหุบเขากาฏมัณฑุ ทำให้ตัวเมืองปาทันหรือลลิตปูร์แต่เดิม มีลักษณะเป็นรูปกงล้อธรรมจักร มีสถูปอยู่ที่ 4 มุมเมือง ส่วนศูนย์กลางของเมืองปาตันหรือลลิตปูร์กลับอยู่ที่จัตุรัสเดอร์บาร์ ซึ่งประกอบและอัดแน่นไปด้วยโบราณสถานและโบราณวัตถุ เทวาลัย วัด และพระราชวังโบราณน้อยใหญ่ที่มีความสวยงาม และมีความวิจิตรศิลป์เป็นอย่างมาก ด้วยเหตุนี้ที่ทำให้นักท่องเที่ยวจึงชื่นชอบไปกับการท่องเที่ยวชมพระราชวังโบราณ  เทวาลัย และวัดต่าง ๆ ภายในจัตุรัสเดอร์บาร์แห่งนี้ โดยทั้งหมดเกิดขึ้นที่เมืองลลิตปูร์หรือเมืองปาทัน ของประเทศเนปาลนั่นเอง

เมืองปะฏัน หรือ เมืองปาทาน : เมืองปะฏันหรือเมืองปาทาน เป็นเมืองโบราณที่ตั้งอยู่เหนือแม่น้ำพัคมาตี อยู่ห่างจากกรุงกาฐมาณฑุไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ 5 กิโลเมตร สร้างในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช ช่วงศตวรรษที่ 3 ปะฏันได้ชื่อว่าเป็นเมืองคู่แฝดของกรุงกาฐมาณฑุได้รับการขนานนามว่าเมืองแห่งความงาม (City of Beauty) เป็นเมืองที่รู้จักกันในนามของเมืองแห่งศิลปะอีกด้วย โดยเฉพาะชื่อเสียงทางศูนย์กลางงานหัตถศิลป์ของชาวทิเบตอพยพ มีชื่อเสียงในเรื่องพระพุทธรูป นับเป็นนครโบราณที่ยังมีชีวิต ภายในเมืองเต็มไปด้วยวัดทางศาสนาฮินดูและสิ่งปลูกสร้างในพุทธศาสนา สืบเนื่องมาจากความหลากหลายของวัฒนธรรมในยุคกลางทำให้ทั้งศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธเฟื่องฟูในแถบนี้ เมืองปะฏันนี้นับเป็นผลงานสถาปัตยกรรมและการวางผังเมืองชิ้นเอกแบบเนวารี มีถนนโบราณตัดตามแนวเหนือ-ใต้และตะวันออก-ตะวันตก แบ่งเมืองออกเป็น 4 ส่วน โดยมีจัตุรัสปะฏัน ดูร์บาร์และพระราชวังปะฏันเป็นศูนย์กลาง

 

Last Update 19-02-2016 |  Read 3937 times | 

แชร์ไปยังเฟซบุ๊ก

ระวัง!! กลุ่มมิจฉาชีพขายทัวร์ และบริการอื่นๆ
โดยแอบอ้างใช้ชื่อบริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด กรุณาชำระค่าบริการผ่านธนาคารชื่อบัญชี
"บริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด" เท่านั้น
ทางบริษัทไม่มีนโยบายให้ลูกค้าชำระเงินผ่านบัญชีในนามบุคคล
ชำระเงินแล้วกรุณาขอใบเสร็จด้วยทุกครั้ง เพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง