การเดินทางสู่เนปาล

การเดินทางสู่เนปาลในแต่ละครั้ง สิ่งที่นักท่องเที่ยวสามารถเก็บเกี่ยวได้เป็นอย่างมาก นั่นคือความประทับใจที่ได้สัมผัสกับความเป็นเนปาลอย่างแท้จริง  แต่ด้วยที่เนปาลกลับมีความโดดเด่นทางด้านปูชนียสถาน กับปะติมากรรมอันล้ำค่าในแต่ละยุคแต่ละสมัย ซึ่งก่อกำเนิดขึ้นมาแต่เก่าก่อนหลากหลายร้อย หลากหลายพันปี  ในส่วนนี้คือส่วนที่น่าอัศจรรย์ใจ เพราะสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ในเนปาล กลับเป็นแรงดึงดูดหรือสิ่งดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทุกประเทศ กลับให้ความสำคัญที่จะเดินทางสู่เนปาลด้วยแรงศรัทธา

อย่างการเดินทางสูเนปาล เพื่อเดินทางไปยังพระราชวังหนุมานโดก้า  อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวในเนปาลที่ได้รับความนิยมสูงสุดจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก  ที่นี่ประกอบไปด้วยสถาปัตยกรรมที่สวยงามในรูปแบบพระราชวังสมัยเก่าก่อน  แต่ความสวยงามที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน  คือความสวยงามที่พระราชวังหนุมานโดก้า  ได้อยู่คู่กับชาวเนปาลมาหลากหลายร้อยปีนั่นเอง  ซึ่งพระราชวังหนุมานโดก้านี้  จะมีลักษณะเป็นอาคารแบบยุโรปสีขาว  มีหอสูงถึง 9 ชั้นด้วยกัน  โดยที่ชาวเนปาลเรียกว่า หอพสันตปุระ  ส่วนในปัจจุบันชาวเนปาลได้ประกอบพิธีกรรมอันสำคัญในราชวงศ์ภายในพระราชวังหนุมานโดก้าเป็นสำคัญ  และเมื่อเวลาที่พระมหากษัตริย์เสด็จออกชมการสวนสนามที่พระราชวังหนุมานโดก้า  สถานที่แห่งนี้ก็จะมีความงดงามและมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นไป

โดยสถานที่แห่งนี้กลับมีปะติมากรรมอันล้ำค่าอย่าง หนุมานโธกา  ซึ่งเป็นรูปปั้นหนุมานตั้งบนแท่นสูง  ชาวเนปาลให้ความเชื่อกันว่า หนุมานโธกา  จะทำหน้าที่นายทวารคอยรักษาประตูทางเข้าพระราชวังหนุมานโดก้านั่นเอง

โดยสถานที่แห่งนี้กลับมีปะติมากรรมอันล้ำค่าอย่าง หนุมารโธกา ซึ่งเป็นรูปปั้นหนุมานตั้งบนแท่นสูง ชาวเนปาล

Last Update 25-02-2015 |  Read 845 times | 

แชร์ไปยังเฟซบุ๊ก

ระวัง!! กลุ่มมิจฉาชีพขายทัวร์ และบริการอื่นๆ
โดยแอบอ้างใช้ชื่อบริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด กรุณาชำระค่าบริการผ่านธนาคารชื่อบัญชี
"บริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด" เท่านั้น
ทางบริษัทไม่มีนโยบายให้ลูกค้าชำระเงินผ่านบัญชีในนามบุคคล
ชำระเงินแล้วกรุณาขอใบเสร็จด้วยทุกครั้ง เพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง