ข้อมูลเที่ยวฮ่องกง : วัดหวังต้าเซียน (Wong tai sin temple)

วัดหวังต้าเซียน (Wong tai sin temple)

วัดหวังต้าเซียนวัดดังในฮ่องกงมีชื่อเสียงในด้านอิทธิฤทธิ์ในการ ดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บ จึงได้รับการนับถือเป็น พิเศษจากบรรดาคนป่วยขอพรให้สุขภาพแข็งแรง หายป่วยไข้ เปิดตั้งแต่ 07.00 - 17.00 น. (มีบริการธูปเทียนฟรี สามารถเอาเงินไปทำบุญตามศรัทธาได้) มาถึงฮ่องกงแล้วก็ควรจะมาไหว้ขอพรกันตามความเชื่อที่ว่า หวังต้าเซียนคนเลี้ยงแกะที่บำเพ็ญเพียรภาวนาจนได้เป็นพระโพธิสัตว์สามารถดลบันดาลให้ได้พรตามที่ขอทุกประการ ผู้คนที่มาวัดนี้ก็จะมากราบไหว้และเดินรอบสระบัว 3 รอบเพื่อขอพร วัดหวังต้าเซียนเป็นวัดที่มีอายุกว่าครึ่งศตวรรษรายล้อมด้วยอาคารที่พักอาศัยของ การเคหะ ในช่วงวันก่อนตรุษจีนจะดีต่อสุขภาพมากๆ เนื่องจาก วัดนี้ได้รับความ นิยมและศรัทธาจากชาวฮ่องกงอย่างมาก วัดจากปริมาณผู้มาสักการบูชาและการที่หน่วยงานรัฐต้อง จัดเจ้าหน้าที่ดูแล มีการปิดถนน และถ่ายทอดสดพิธีไหว้ซึ่งจะมีทั้งพิธีกรรมตามลัทธิเต๋าและการเดินทางมาจุดธูปและนำของมาเซ่นไหว้ก่อนเที่ยงคืนเปลี่ยนสู่วันขึ้นปีใหม่ (ตรุษจีน) ความศรัทธาที่มากมาย โดยเฉพาะคนท้องถิ่นฮ่องกงที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขายเน้นการศึกษาและสุขภาพดี จึงมาขอพรให้ไม่เจ็บไข้และขอพรเรื่องการเรียนให้ลูกหลานเรียนเก่ง ตั้งแต่เริ่มต้นปีใหม่การทำบุญและขอพรเทพเจ้าเป็นเคล็ดที่ยึดถือกันอย่างเหนียวแน่นเช่นเดียวกับการนับถือเรื่องฮวงจุ้ย"การขอพรเทพเจ้า ต้องมาพร้อมกับ การให้ของเซ่นไหว้ตอบแทน" เป็นเรื่องสามัญที่รู้ว่าเป็นทั้งธรรมเนียมและประเพณีปฏิบัติ แต่ในเบื้องลึกกว่านั้น มีผู้ให้ข้อคิดว่า หากจะขอพรจากเทพเจ้า ก็ต้องลงทุนโดยเฉพาะการขอให้ธุรกิจการค้าเจริญรุ่งเรือง

Last Update 14-10-2014 |  Read 2578 times | 

แชร์ไปยังเฟซบุ๊ก

ระวัง!! กลุ่มมิจฉาชีพขายทัวร์ และบริการอื่นๆ
โดยแอบอ้างใช้ชื่อบริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด กรุณาชำระค่าบริการผ่านธนาคารชื่อบัญชี
"บริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด" เท่านั้น
ทางบริษัทไม่มีนโยบายให้ลูกค้าชำระเงินผ่านบัญชีในนามบุคคล
ชำระเงินแล้วกรุณาขอใบเสร็จด้วยทุกครั้ง เพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง