ข้อมูลเที่ยวอินเดีย : ออโรวิลล์ (Auroville)

เยี่ยมชม ออโรวิลล์ เมืองในอุดมคติ
          ออโรวิลล์ (Auroville) เมืองที่ก่อตั้งขึ้นมาในปี 1968 โดยมีจุดประสงค์ให้เป็นเมืองที่ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข โดยไม่เกี่ยงเรื่องเชื้อชาติ ศาสนา หรือการเมือง โดยสถาปัตยกรรมในเมืองนี้ เป็นผลงานการออกแบบของ โรเจอร์ แองเกอร์ สถาปนิกชาวฝรั่งเศส สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ จึงเน้นไปที่เสน่ห์ของการผสมผสานระหว่างศิลปะแนวโมเดิร์นของฝั่งตะวันตกกับศิลปะดั้งเดิมของทางอินเดียเป็นหลัก
 แวะชมธรรมชาติสวย ๆ ที่ดาร์เจียลิง

Last Update 15-10-2014 |  Read 3223 times | 

แชร์ไปยังเฟซบุ๊ก