ข้อมูลทั่วไปของออสเตรีย

 

ข้อมูลทั่วไปของออสเตรีย

 

เมืองหลวง : เวียนนา Vienna (Wien)

 


ภาษา/ประชากร : จากการสำรวจในปี 2549 ประเทศออสเตรียมีประชากรโดยประมาณ 8,260,000 คน อายุขัยเฉลี่ยของประชากรหญิงสูงกว่าประชากรชาย ประชากรหญิงออสเตรียมีอายุเฉลี่ย 82.1 ปี ส่วนประชากรชายออสเตรีย 76.4 ปี ในประเทศออสเตรียส่วนใหญ่ประชากรจะเป็นผู้สูงอายุ และเนื่องจากค่าครองชีพในประเทศออสเตรียอยู่ในอัตราสูงมาก จึงมีผลในการส่งผลให้อัตราการเกิดใหม่ของประชากรลดลงเป็นอย่างมาก ซึ่งอัตราการเกิดใหม่ของประชากรอยู่ที่ 0.45% ซึ่งถือว่าเป็นอัตราที่ต่ำมาก 74.1% ของจำนวนประชากรนับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก 4.6% ของจำนวนประชากรนับถือศาสนาคริสต์นิกายโปรแตสแตนท์, ประชากรจำนวนประมาณ 180,000 คน นับถือนิกายคริสต์นิกายออโธด็อกส์, ประชากรจำนวนประมาณ 8,140 คนนับถือนิกายยิว, ประชากรจำนวนระหว่าง 15,000-338,998 คนนับถือศาสนาอิสลาม (ประเทศเริ่มมีศาสนาอิสลามมาตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช 1912) , ประชากรจำนวนมากกว่า 10,000 คนนับถือศาสนาพุทธ และประชากรจำนวน 20,000 คนเลือกที่จะไม่นับถือศาสนาใด ยึดหลักความเป็นกลาง (จากผลสำรวจในปีพุทธศักราช 2544 หรือปีคริสต์ศักราช 2001)

 

เนื้อที่ : 83,858 ตารางกิโลเมตร

ออสเตรียตั้งอยู่ทางตอนใต้ของยุโรปกลาง มีพรมแดนติดกับประเทศเยอรมนี สาธารณรัฐเชก สโลวาเกีย ฮังการี สโลวีเนีย อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ และลิกเทนสไตน์
ภูมิทัศน์ของออสเตรียคือสถาปัตยกรรมที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ขึ้นมาอย่างงดงาม ประกอบด้วย เขตเทือกเขาสูงตอนกลาง เนินเขาและที่ราบ ภูมิภาคอัลไพน์ ( อีสเทิร์นแอลป์ , ไฮเทาแอร์น , คาร์นิคันแอลป์ , เทือกเขาเซาเทิร์นคาราวัง และบางส่วนของเซาเทิร์นแอลป์ ) ทอดตัวจากทิศตะวันตกลงไปทางใต้จนถึงแอ่งเวียนนา ครอบคลุมพื้นที่เกือบ 2 ใน 3 ของประเทศ ภาคตะวันตกภูมิประเทศเป็นเขาสูง ส่วนภาคตะวันออกเป็นเนินเขาและที่ราบจรดทุ่งแพนโนเนียนทางตอนเหนือของมณฑลบู ร์เก็นลันด์ ภูเขาที่สูงที่สุดคือ กรอสกล็อกแนร์ (3,797 เมตร) แม่น้ำสายหลักได้แก่ ดานูบไหลผ่านออสเตรียเป็นระยะทางยาวประมาณ 350 กิโลเมตร

 

ภูมิอากาศ : ออสเตรียตั้งอยู่ในเขตอบอุ่น ภูมิอากาศแบบยุโรปตอนกลางที่ได้รับอิทธิพลจากภูมิอากาศแบบแอตแลนติก ฤดูกาลทั้ง 4 ฤดู ( ฤดูใบไม้ผลิ , ร้อน , ใบไม้ร่วง และฤดูหนาว ) มีอุณหภูมิและลักษณะอากาศเฉพาะแตกต่างกัน 

Daylight Savings time ตั้งแต่สิ้นเดือนมีนาคม จนถึงสิ้นเดือนตุลาคม เวลาในออสเตรียจะเปลี่ยนจาก GMT+1 เป็น GMT+2 (ช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง และ 5 ชั่วโมง ตามลำดับ) โดยเริ่มตั้งแต่คืนวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนาคม เวลา 02.00 น. ใช้เวลา GMT+2 และตั้งแต่คืนวันอาทิตย์ สุดท้ายของเดือนตุลาคม เวลา 03.00 น. ใช้เวลา GMT+1 

 

ขั้นตอนการขอวีซ่า : นับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553 การยื่นขอวีซ่าประเทศออสเตรีย จะต้องทำการยื่นผ่านบริษัทตัวแทน ซึ่งการยื่นผ่านตัวแทน จะช่วยให้คุณได้รับความสะดวก รวดเร็ว และสามารถติดตามผลการยื่นขอวีซ่าได้อย่างง่ายดาย

 

เงินตราและตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนเงินออสเตรีย

ออสเตรียในปัจจุบัน ใช้ธนบัตรและเหรียญเงินสกุลยูโร (€) ธนบัตร 500€ / 200€ / 100€ / 50€ / 20€/ 10€/ 5€ เหรียญ 2€ / 1€ / 50 cents / 20c / 10c / 5c / 2c / 1c เหรียญ 1€ =100 Cents 

ตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนเงินยูโร EURO (EUR)

 

Last Update 04-03-2014 |  Read 10090 times | 

แชร์ไปยังเฟซบุ๊ก

Related News
ระวัง!! กลุ่มมิจฉาชีพขายทัวร์ และบริการอื่นๆ
โดยแอบอ้างใช้ชื่อบริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด กรุณาชำระค่าบริการผ่านธนาคารชื่อบัญชี
"บริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด" เท่านั้น
ทางบริษัทไม่มีนโยบายให้ลูกค้าชำระเงินผ่านบัญชีในนามบุคคล
ชำระเงินแล้วกรุณาขอใบเสร็จด้วยทุกครั้ง เพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง