สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ และการเดินทางในออสเตรีย

 

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของออสเตรีย

ในการประชุมทั่วไปขององค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมของสหประชาชาติ(UNESCO) ปี 1972 ได้มีการลงนามรับรอง "ข้อตกลงเรื่องมรดกโลก" เป้าหมายเพื่อคัดเลือกสถานที่ที่เป็นมรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรม และเพื่อกำหนดรายละเอียดกฎเกณฑ์การเป็นมรดกโลก อาทิ ต้องไม่ใช้พื้นที่แสวงหาผลประโยชน์ มีคุณค่าต่อมวลมนุษย์ชาติ การจัดตั้งข้อตกลงดังกล่าว เพื่อสนับสนุนให้มีการปกป้องมรดกโลกอย่างจริงจังด้วยความมานะพยายามและร่วม มือกันทุกฝ่าย 

ร่วมเดินทางไปกับเรา เพื่อชมแหล่งวัฒนธรรมสำคัญ เช่น พระราชวังเชินบรุนน์, เขตเมืองเก่าของเวียนนา, ซาลสบูร์ก และ กราซ ผ่านทัศนียภาพงดงามจับใจของหุบเขาวาเคาและทะเลสาบนอยซีดแลร์ ความน่าทึ่งของทะเลภูเขาสูงจรดขอบฟ้าแถบฮาลชตัดต์/ดัคชไตน์ และ ซาลสคัมแมร์กูท ตามด้วยเส้นทางรถไฟบนภูเขาที่เก่าแก่ที่สุดของยุโรปเหนือเขตเซมแมริง ภูมิประเทศซึ่ง วัฒนธรรม ธรรมชาติ และเทคโนโลยีผสานเข้าด้วยกันอย่างกลมกลืน 

 

แหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมของออสเตรีย (Austria's World Cultural Heritage Sites) 

กราซ 

บริเวณศูนย์กลางเมืองเป็นเขตเมืองเก่าดั้งเดิมที่ตั้งมานานหลายศตวรรษแล้วทอดตัว อยู่เชิงเขาชลอสแบร์กพร้อมหอนาฬิกาที่มีชื่อเสียง กราซเป็นแหล่งรวมสถาปัตยกรรมต่างๆจากทุกสมัย ทั้งโกธิค เรอเนส์ซองส์ และบารอก จนถึงยุคย้อนยุคและยุคยูเกนดัชทิล(อาร์ตนูโว) หากต้องการชมรูปแบบชีวิตในยุคกลางชัดๆต้องไปอาร์เมอรี่ที่โด่งดัง ตรอกซอกซอยในเขตเมืองเก่าคือพยานของวัฒนธรรมอันโดดเด่นที่มีอายุยาวนาน หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนด้วยท่วงทำนองแห่งศิลปะ และวัฒนธรรม แม้ว่าทางด้านการเมือง กราซจะเฟื่องฟูอยู่เพียงช่วงสั้นๆ ก็ตาม 

 

ฮาลชตัดต์ - ดัคชไตน์/ซาลสกัมแมร์กูท 

ใจกลางดินแดนแห่งเทพนิยาย ซาลสกัมแมร์กูท มีพลอยเม็ดงามประดับอยู่เชิงเขาดัคชไตน์ที่สูงตระหง่าน แผ่นดินทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมนี้คลุมอาณาบริเวณเมืองฮาลชตัด ต์, โกเซา, โอแบร์ทราวน์ และบาดกอยแซร์น รวมกันเป็นศูนย์กลางของอินเนอร์ซาลสกัมแมร์กูท ดินแดนซึ่งมีวัฒนธรรมสืบทอดต่อกันมานานถึง 3,500 ปี เหมืองเกลือที่ทำกันมาตั้งแต่สมัยกลางของยุคสำริดสร้างความเจริญให้ท้องถิ่น เที่ยวชมสถาปัตยกรรมที่มีเสน่ห์เฉพาะตัวด้วยการประดับเครื่องไม้ และเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากจารีตประเพณีที่ยังคงมีพลังและชีวิตชีวา

 

ทะเลสาบนอยซีดเลอร์ซี

ทะเลสาบแบบทุ่งหญ้าสเตปที่ใหญ่ที่สุดใจของยุโรปกลาง ห้อมล้อมไปด้วยพงไม้น้ำและพงหญ้าสีทองมีทิวไร่องุ่นอยู่ริมขอบฟ้า เป็นทะเลสาบระหว่างประเทศของออสเตรียและฮังการี แนวชายแดนคือเขตที่ราบลุ่มริมทะเลสาบเต็มไปด้วยพงอ้อ รอบนอกทะเลสาบงดงามด้วยไร่องุ่น และทุ่งกว้างที่เหล่าปศุสัตว์อาศัยหากิน มีอนุสรณ์ทางโบราณคดี เหมืองหินปูน อารามโบราณ บ้านชาวนา และปราสาท เป็นเครื่องยืนยันการตั้งถิ่นฐานผู้คนในบริเวณนี้ โดยมีทะเลสาบนอยซีดแลร์ ทำหน้าที่ประดุจเบ้าหลอมวัฒนธรรม

 

ซาลสบูร์ก 

ซาลสบูร์กตั้งอยู่ใจกลางทวีปยุโรป เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงก้องโลกเรื่องความงามที่หาใครเทียบไม่ได้ ทั้งรูปแบบอาคารบ้านเรือน ทัศนียภาพของสิ่งแวดล้อม และเรื่องของพรหมลิขิตที่บันดาลให้วอล์ฟกัง อะมาเดอุส โมสาร์ต ถือกำเนิดขึ้นที่นี่ เมื่อค.ศ. 1756 ความเจริญมั่งคั่งอันยาวนานหลายร้อย ปี มีรากฐานจากการค้าเกลือซึ่งได้ชื่อว่าเป็น "ทองคำขาว" จนเป็นเหตุให้ เจ้าชาย อาร์คบิชอปสร้างเมืองขึ้น ด้วยลักษณะแบบอิตาลี ทั้งอาคารทางศาสนามากมายกับบรรยากาศเฉพาะของเมือง ซาลสบูร์กจึงได้สมญานามว่า "โรมแห่งภาคเหนือ"

 

เชินบรุนน์ 

ที่ประทับฤดูร้อนของราชวงศ์ฮับสเบิร์กและสวนสัตว์ที่มีชื่อเสียงได้รับคะแนน เป็นอันดับต้นในจำนวนสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อของเวียนนา อาคารพระราชวังหลวงแห่งเชินบรุนน์ บริเวณโดยรอบ และอาคารใกล้เคียงจัด คือ อนุสรณ์สถานทางศิลปะและวัฒนธรรมแห่งสำคัญของยุคบารอก อย่างดีดอะกลอเรียตที่อยู่เหนือพระราชวังมีลานกว้างมองเห็นทิวทัศน์เวียนนาเยี่ยง "จักรพรรดิ" ได้ทุกทิศทาง สวนสัตว์เชินบรุนน์เป็นหนึ่งในสวนสัตว์ที่เก่าแก่และดีที่สุดในยุโรป ดำเนินงานภายใต้แนววิทยาการทันสมัย ไฮไลท์อีกแห่งในบริเวณพระราชวัง คือ ปาล์มเฮาส์ ที่โดดเด่น เพราะรูปแบบก่อสร้างและเป็นสถานที่รวบรวมพันธุ์ไม้หายากจากนานาประเทศ 

 

ทางรถไฟสายเซมเมอริง 

เส้นทางที่มีทิวทัศน์สวยที่สุดจากเวียนนาลงไปทางใต้ของออสเตรีย ทางรถไฟผ่านเขต 'ภูเขาวิเศษ' เซมเมอริง เมื่อปี 1841 คาร์ล ฟรีดริค คูเบ็ค ว่าจ้างให้สร้างทางรถไฟไปยังทริเอสเต แต่วิศวกรโยธาจากเวนิส คาร์โล ดิ เกห์กา ผู้ได้รับมอบหมายให้ทำงานนี้ได้ตัดทางรถไฟผ่านช่องเขาที่สูงเกือบ 1,000 เมตร ซึ่งในยุคนั้นถือว่าเป็นทางรถไฟที่สูงที่สุดในโลก โดยใช้เวลาก่อสร้างเพียง 6 ปี คือระหว่างค.ศ. 1848 - 1856 ในยุคนั้นโครงการที่ท้าทายนี้ได้รับคำสรรเสริญว่าเป็นการผสานเทคโนโลยีกับธรรมชาติได้ ลงตัวที่สุด และยังคงได้รับคำสรรเสริญนั้นมาจนถึงทุกวันนี้ ปัจจุบันเขตเซมเมอริง-แรกซ์ - ชนีแบร์ก ถือเป็นแหล่งที่หมายของการพักผ่อนที่มีระดับของยุโรป เส้นทางรถไฟกว้างขวางครอบคลุมพื้นที่บนภูเขาอย่างทั่วถึง กระท่อมพักแรม และกิจกรรมแบบอัลไพน์ ช่วยเกื้อหนุนการให้บริการของที่พักแบบพื้นเมืองที่มีอยู่หลายประเภท 

 

วาเคา 

วาเคาคือดินแดนช่วงสั้นๆ บริเวณสองฝั่งแม่น้ำดานูบ (เพียง 22 ไมล์จากความยาวทั้งสิ้น 1,740 ไมล์ ) ที่มีลักษณะภูมิทัศน์หลากหลาย มีโบราณสถานทางวัฒนธรรมและหมู่สถาปัตยกรรมทางประวัติศาสตร์ ตามเมืองเล็กเมืองน้อยเรียงรายตลอดสองฝั่งแม่น้ำ ลักษณะที่สร้างความโดด เด่นให้แก่วาเคา คือ ความงามตามธรรมชาติ ทั้งสายน้ำดานูบที่คดเคี้ยว ทุ่งหญ้าและพุ่มไม้เขียวชอุ่มริมฝั่ง หน้าผาหินขรุขระ และความงามที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น ไร่องุ่นขั้นบันได หมู่บ้านที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของตัว ฟาร์ม โบสถ์ ปราสาท และซากโบราณสถาน ความพิเศษของภูมิทัศน์เป็นผลจากทิวทัศน์งดงามโดยการแต่งแต้มของอาคารต่างๆ ที่ตั้งอยู่เหนือริมฝั่งตลิ่งสูงชัน ระยะทางตั้งต้นจากสำนักสงฆ์เมลค์ วังเชินบือเฮล ซากปราสาทอักชไตน์ดืนชไตน์ และฮินแทร์เฮาส์ จนถึงสำนักสงฆ์เกอทไวก์บนยอดเขาที่มองเห็นได้แต่ไกล

 

Château de Chenonceau 

ปราสาทเชอนองโซ เป็นปราสาทที่สง่างามที่สุดในเขตหุบเขาลุ่มแม่น้ำลัวร์ ตั้งอยู่บนฝั่งขวาของแม่น้ำแชร์ ที่สร้างสมัยศตวรรษที่ 16 เน้นในเรื่องสถาปัตยกรรมที่สวยงาม มี ฐานโค้งที่สวยงามรองรับตัวปราสาท ตัวเสาฝังอยู่ที่ก้นแม่น้ำ ปราสาทจึงดูคล้ายลอยอยู่เหนือน้ำ ปราสาทมีสวนสวยและป่าละเมาะที่แวดล้อมอยู่โดยรอบ ช่วยส่งให้ปราสาทแห่งนี้โดดเด่นยิ่งขึ้น ภายในมีเครื่องเรือนเก่าแก่และภาพวาดมากมาย

 

เมืองเก่าเวียนนา 

เมืองเก่าเวียนนา ในปีหนึ่งจะมีนักท่องเที่ยวไปเยี่ยมเยือนมงแซง-มีแชลกว่า 3 ล้าน 2 แสนคน ซึ่งทำให้ที่นี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยงยอดนิยมอันดับที่ 3 ของประเทศออสเตรียรองลงมาจากหอไอเฟลและพระราชวังแวร์ซาย

 

การเดินทางชมมรดกโลกยูเนสโก 

การขับรถเที่ยวชมมรดกโลกทางวัฒนธรรมทั้ง 8 แห่ง ของยูเนสโกทำได้สะดวกสบายภายใน 1 สัปดาห์ ข้อเสนอพิเศษสุดนี้คือโอกาสอันดีที่จะได้ท่องเที่ยวไปในสถานที่วิเศษสุดของ ออสเตรีย พร้อมเพลิดเพลินไปกับศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งผสานเป็นหนึ่งเดียวกับความงดงาม ของภูมิทัศน์ทางธรรมชาติ 

 

ลานกระโดดสกีแบร์กอีเซล 

โดวิลส์เมืองตากอากาศริมทะเลอีกเมืองหนึ่ง ที่ดาราและนางแบบนิยมมาถ่ายรูปลงปกนิตยสารกันอยู่เป็นประจำ มีการสร้างสะพานไม้ เพื่อการนี้โดยเฉพาะ สามารถเดินเที่ยวชมเมืองเล็กๆ ที่หรูหรา และแวดล้อมไปด้วยกลิ่นอายของเหล่าชนชั้นสูงในอดีต ตัวเมืองเรียงรายไปด้วยด้วยอาคารร้านค้าสวยงาม ขายสินค้ายี่ห้อดังๆ อาทิ กุชชี่, คาร์เทียร์, คริสเตียนดิออร์, หลุยส์ วิตตอง, ปราดาและห้างแพรงตองส์ ในบรรยากาศสบายๆ 

ลานกระโดดสกีแบร์กอีเซล ถือเป็นสัญลักษณ์แนวอนาคตแห่งใหม่ของอินสบรุค คนทั่วไปรู้จักลานนี้ในฐานะที่เป็นหนึ่งในสถานจัดการแข่งขันกระโดดสกี Vierschanzentournee นานาชาติ 

ลานกระโดดสกีแบร์กอีเซลถือเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีการออกแบบโครงสร้างมาอย่าง ดีและยังดูมีสไตล์อีกด้วย สถานที่แห่งนี้ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดัง ซาฮา ฮาดิด ในปี 2001 อาคารหลักที่มีรูปทรงคดเคี้ยวดูปราดเปรียวเป็นที่ตั้งของร้านอาหาร ระเบียงสำหรับชมวิว และทางลาดจุดกระโดดสกี นักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการออกกำลังกายสามารถเดินขึ้นไปยังอาคารนี้ได้โดย ใช้บันได 455 ขั้น แต่ความจริงแล้วยังมีทางเลือกที่สบายกว่านั้น และใช้เวลาเพียงแค่ไม่กี่นาที โดยคุณสามารถใช้ฟิวนิคคูล่าและขึ้นลิฟท์โดยสาร ไปยังชั้นคาเฟ่ ร้านอาหาร และที่ชมวิวได้เลย ณ จุดชมวิวแห่งนี้เอง คุณสามารถสัมผัสกับความตระการตาของวิวพาโนราม่า 360 องศาที่แลเห็นบรรดาเทือกเขาของทิโรลได้ สิ่งก่อสร้างนี้ถือเป็นหนึ่งในบรรดาสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของทิโรล เปิดทำการทุกวันตั้งแต่ 9.00 – 17.00 น.

 

แหล่งช้อปปิ้งในประเทศออสเตรีย 

นอกจากช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ขนาดใหญ่อย่าง ' ช้อปปิ้ง ซิตี้ ซึด ' ชานกรุงเวียนนาแล้ว ยังมีร้านค้าเล็กๆมากมาย จำหน่ายสินค้าของนักออกแบบจากนานาชาติ 

 

ถนนช้อปปิ้งสายสำคัญ

เวียนนา: คาร์นทเนร์ ซตราสเซ , มาเรียฮีลเฟร์ ซตราสเซ

กราซ: แฮร์เร่นกาสเซ , อันเนนซตราสเซ

ลินซ์: ลันด์ซตราสเซ และ ตรอกเล็กตรอกน้อย

ซาลสบูร์ก ซิตี้: เกอไทร์เดกาสเซ , ลินเซกาสเซ

อินสบรุค: มาเรีย - เทเรซีน - ซตราสเซ

คลาเก็นเฟิร์ท: อัลแทร์ พลัทซ์

เบรกเอนซ์ : ไคแซร์ ซตราสเซ , คอร์นมาร์คทพลัทซ์

ซังต์เพอเท็น: เครมแซร์ กาสเซ

 

ตลาด 

การเที่ยวชมตลาดคุ้มค่าเสมอ เพลิด เพลินกับภูมิปัญญาหลากหลายของชนจากนานาชาติ ที่ตลาดกลางแจ้งนัชมาร์คท์ในเวียนนาอาหารพื้นเมืองและอาหารเฉพาะถิ่นที่ตลาด ชาวนา สนุกสนานไปกับความพลุกพล่านของตลาดนัดและตลาดของเก่าที่กำลังเป็นที่นิยมกัน ในช่วงสองสามปีมานี้ และ ตลาดคริสต์มาสที่เน้นขายของประดับตกแต่งในเทศกาลคริสต์มาส , ขนมปังขิง และงานศิลปหัตถกรรม ให้บรรยากาศสวยงามเป็นพิเศษ 

 

ของที่ระลึกที่มีชื่อเสียง 

ศิลปหัตถกรรมแบบออสเตรียนมีเสน่ห์เฉพาะตัว : เครื่องแต่งกายตามประเพณีและเครื่องประดับ , ผ้าขนสัตว์จากซาลสบูร์กและทิโรล , ผ้าปักจากฟอราลแบร์ก เซรามิกและพอร์ซเลน ( เอาการ์เท็นไชน่าจากเวียนนา , กมุนเดน เซรามิก , เครื่องเคลือบดินเผาจาก ชทูบ/บูร์เก็นลันด์ ) , เครื่องแก้วและคริสตัล ( เช่น สวารอฟสกี้/ทิโรล ) , ไม้แกะสลัก และอื่นๆที่ยังไม่ได้กล่าวอีกมาก แบร์นชไทน์ ( บูร์เก็นลันด์ ) เป็นแห่งเดียวที่มีเซอร์เพนไทน์ หินมีค่าสีเขียวชนิดหนึ่งใช้ทำเครื่องประดับและของตกแต่ง

 

 

การเดินทางในออสเตรีย


ทางรถยนต์

ถนนหนทางใน ออสเตรียมีสภาพดีเยี่ยมและโยงใยเป็นเครือข่าย คิดเป็นระยะทางรวมกันได้เกือบ 1 ล้านกิโลเมตร ช่วงเวลาที่การ จราจรมีปัญหามากที่สุด คือ 7.30 น. ถึง 9.00 น. และ 17.30 น. ถึง 19.30 น. ในวันทำการปกติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบนถนนรอบเมืองใหญ่ๆ และในใจกลางเมืองทุกแห่ง นอกจากนี้วันแรกๆ ของการปิดภาคเรียนหรือช่วงพักร้อนประจำปี การจราจรจะติดขัดมากเป็นพิเศษโดยเฉพาะอย่างยิ่งตามจุดสำคัญๆ เช่น บนถนนสายที่จะออกนอกเมือง หรือตามด่านเก็บค่าผ่านทาง

การจอดรถในที่ต่างๆ ที่ฝรั่งเศษนั้นจะมีกฎระเบียบที่เคร่งครัดและต้องเสียค่าจอดรถเป็นส่วนใหญ่ สถานที่ที่อนุญาติให้จอดได้จะต้องมีสัญลักษณ์แสดงอยู่ที่พื้นถนน เป็นเส้นประสีขาว และจะต้องหยอดเงินและรับตั๋วที่ตู้เก็บค่าจอดรถอัตดนมัติทุกครั้ง ทุกเมืองจะมีที่จอดรถที่สามารถจอดรถและใช้ระบบขนส่งมวลชนต่อได้ 

 

ทางเครื่องบิน

สนามบินหลักมีเที่ยว บินโดยสารภายในประเทศและระหว่างประเทศทุกวัน : เวียนนา , กราซ , อินน์สบรุค , คลาเก็นเฟิร์ต , ลินซ์ และ ซาลสบูร์ก และมีเที่ยวบินให้บริการระหว่างสนามบินเหล่านี้ทุกวัน 
   

บริการรถรับ - ส่ง สนามบิน

รถโดยสารวิ่งบริการระหว่างสนามบินไปยังสถานีรถไฟเวสท์บาห์นโฮฟ ผ่านสถานีรถไฟซึดบาห์นโฮฟและซิตี้แอร์เทอร์มินัล ( สถานีวีนมิตเต / โรงแรมฮิลตัน ) ค่าโดยสารคนละ 5.80ยูโรต่อเที่ยว ใช้เวลาเดินทาง 20 นาที ส่วนรถไฟซิตี้แอร์พอร์ตแล่นตรงระหว่างสถานีวีนมิตเตกับสนามบิน ใช้เวลาเดินทาง 16 นาที 

 

ทางรถไฟ

การรถไฟแห่งออสเตรียมีเครือข่ายเส้นทางรถไฟประมาณ 5,800 กม. เชื่อมระหว่างเมืองสำคัญภายในและระหว่างประเทศ 
  
   

บัตรรถไฟออสเตรียที่เหมาะที่สุดสำหรับคุณ

บัตรรถไฟออสเตรีย ท่านที่ถือบัตรรถไฟออสเตรียจะสามารถเดินทางโดยระบบรถไฟของออสเตรียได้โดยไม่ จำกัดเที่ยว ภายในระยะเวลาที่กำหนด บัตรรถไฟออสเตรียนี้มีหลายจำนวนวันให้เลือกซื้อแตกต่างกันไป ตั้งแต่แบบ 3, 4, 5, 6, 7 หรือ 8 วันโดยสามารถเดินทางได้ไม่จำกัดเที่ยว แต่ต้องเดินทางให้ครบจำนวนวันที่ซื้อภายในระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน เด็กอายุ 6-11 ปีและเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปีที่ต้องการมีที่นั่งเป็นของตัวเองสามารถเดินทางได้ในราคา 50 % ของราคาผู้ใหญ่ ตามเงื่อนไขนี้ วันที่ที่ระบุบนตั๋วว่ามีการเริ่มใช้งานครั้งแรกจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง 

ราคาบัตร 

1st class

ARP 3 days/15 days: EUR 139,-

Add. day: EUR 19,-

 

2nd class

ARD 3 days/15 days: EUR 95,-

Add. day: EUR 14,-

บัตรรถไฟอื่นๆ ที่สามารถใช้เดินทางในออสตรียได้

Austria 'n Switzerland Pass

Austria 'n Czech Railpass

Eurail Austria 'n Slovenia/Croatia Pass

Austria 'n Hungary (new in 2007)

European East Pass

more Eurail Passes (18 countries)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องบัตรรถไฟออสเตรียที่เหมาะกับคุณ รวมทั้งสถานที่จัดจำหน่าย สามารถเข้าไปดูได้ที่ www.raileurope.fr 

 

การเดินทางทางเรือ

ผู้ประกอบการหลายรายให้บริการเส้นทางต่างๆในแม่น้ำดานูบ และยังมีบริการล่องเรือสำราญและท่องเที่ยวในทะเลสาบอีกหลายแห่งของออสเตรีย 

 

การเดินทางบนภูเขา

ในออสเตรียมีเคเบิ้ลคาร์ กระเช้าลอยฟ้าและทีบาร์ ราว 3,200 คัน ส่วนใหญ่ขึ้นไปถึงระดับความสูง 3,000 เมตร

Last Update 04-03-2014 |  Read 55816 times | 

แชร์ไปยังเฟซบุ๊ก

Related News
ระวัง!! กลุ่มมิจฉาชีพขายทัวร์ และบริการอื่นๆ
โดยแอบอ้างใช้ชื่อบริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด กรุณาชำระค่าบริการผ่านธนาคารชื่อบัญชี
"บริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด" เท่านั้น
ทางบริษัทไม่มีนโยบายให้ลูกค้าชำระเงินผ่านบัญชีในนามบุคคล
ชำระเงินแล้วกรุณาขอใบเสร็จด้วยทุกครั้ง เพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง