ข้อมูลทั่วไปที่ควรทราบก่อนไปออสเตรีย

 

ข้อมูลทั่วไปที่ควรทราบก่อนไปออสเตรีย

 

ระบบไฟฟ้า 

ระบบไฟฟ้าของประเทศออสเตรียเป็นแบบ 230 โวลต์ และเป็นปลั๊กตากลม 2 ขา เพราะฉะนั้น ถ้าปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าของเราไม่ตรงกับปลั๊กที่ออสเตรีย ควรจะเอา Adapter ไปด้วยนะคะ

 

โทรศัพท์ 

รหัสโทรศัพท์ของประเทศออสเตรียคือ +43 ท่านสามารถนำมือถือจากเมืองไทยไปใช้ที่นั่นได้ โดยผ่านบริการ Roaming แต่ก่อนที่จะเปิดใช้ อย่าลืมติดต่อทางเครือข่ายมือถือของท่านก่อน 

 

การขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม ( VAT ) 

นักท่องเที่ยวต่างชาติซึ่งมีถิ่นพำนักนอกเขตอียู สามารถขอรับภาษีมูลค่าเพิ่มคืนได้เมื่อซื้อสินค้าครั้งละไม่ต่ำกว่า 75 ยูโร โดยกรอกแบบฟอร์มตามระเบียบศุลกากรเมื่อจะนำสินค้าออกนอกประเทศ ซึ่งมีกำหนดต้องนำสินค้าออกนอกประเทศภายใน 3 เดือน และจะต้องได้รับตราประทับจากด่านศุลกากรชายแดนอียูเป็นการยืนยัน' โกลบอล รีฟันด์ เช็ค ซึ่งเป็นเอกสารที่จะนำไปขอเงินคืนค่าภาษีเมื่อเดินทางออกนอกเขตการค้าอียู นั้นสามารถเรียกขอได้จากร้านค้าทุกแห่งที่มีป้าย " Global Refund TAX FREE SHOPPING " 

หมายเหตุ : นักท่องเที่ยวที่พำนักอยู่ในเขตสหภาพยุโรป ไม่มีสิทธิ์รับเงินภาษีมูลค่าเพิ่มคืน ด้วยออสเตรียได้เข้าเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปแล้ว

 

 

เวลาทำการค้า 

เวลาเปิดทำการค้าตามกฎหมาย : จันทร์ - ศุกร์ 6.00 - 19.30 น. , วันเสาร์เปิดถึง 17.00 น. ส่วน เวลาเปิดทำการจริงไม่แน่นอน ปกติอยู่ระหว่าง 9.00 - 18.00 น. ( ร้านของชำเปิดตั้งแต่ 8.00 น. ) , 
วันเสาร์เปิดถึง 13.00 น. หรือ 17.00 น. ยกเว้นร้านค้าในแหล่งท่องเที่ยวเปิดได้นานกว่านั้น ร้านค้าในสถานีรถไฟและสนามบินเปิดทำการในช่วงที่มีตารางเดินทาง ( ถึง 23.00 น. )

Last Update 04-03-2014 |  Read 4970 times | 

แชร์ไปยังเฟซบุ๊ก

Related News
ระวัง!! กลุ่มมิจฉาชีพขายทัวร์ และบริการอื่นๆ
โดยแอบอ้างใช้ชื่อบริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด กรุณาชำระค่าบริการผ่านธนาคารชื่อบัญชี
"บริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด" เท่านั้น
ทางบริษัทไม่มีนโยบายให้ลูกค้าชำระเงินผ่านบัญชีในนามบุคคล
ชำระเงินแล้วกรุณาขอใบเสร็จด้วยทุกครั้ง เพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง