ข้อมูลเที่ยวสิงคโปร์ : พิพิธภัณฑ์ หุ่นขี้ผึ้ง (The Images of Singapore)

พิพิธภัณฑ์ หุ่นขี้ผึ้ง (The Images of Singapore)
The Images of Singapore (พิพิธภัณฑ์ หุ่นขี้ผึ้ง)เป็นพิพิธภัณฑ์ทันสมัยและได้รับรางวัลมาหลายต่อหลายครั้ง จากการประกวดพิพิธภัณฑ์ระดับโลก พิพิธภัณฑ์แห่งนี้สามารถทำให้เราได้เรียนรู้อย่างสนุกสนาน เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาในด้านวิวัฒนาการของประเทศสิงคโปร์ บุคคลสำคัญความเป็นอยู่ แนวคิด และปรัชญาที่ว่า Community : ชุมชน สังคม , Family : ครอบครัว ตระกูล เผ่าพันธุ์ , Peace : ความสงบสุข , Harmony : ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเนื่องจาก ประชากรในประเทศประกอบด้วยเชื้อสายต่างๆ เช่น ชาวจีน ชาวมาเลย์ ชาวอินเดีย และเชื้อสายผสมระหว่างยุโรปกับเอเชีย ซึ่งอยู่กันโดยไม่มีปัญหาความขัดแย้งด้านเชื้อชาติ ณ จุดนี้เราได้เข้าใจในการบริหารจัดการโดยการนำสื่อต่างๆ ที่ทันสมัยเข้ามามีบทบาทในการนำเสนอ รวมทั้งการนำเสนอที่แปลกใหม่น่าสนใจ โดยการนำลักษณะเด่นของสื่อแต่ละชนิดมาหลอมรวมกันเพื่อนำเสนอเรื่องราวผ่านสื่อมัลติมีเดี่ยรูปภาพ หุ่นขึ้ผึ้งจำลองการดำเนินชีวิตและสภาพสถาณการณ์สถานที่ต่างๆ ทำให้ผู้เข้าชมเกิดความเข้าใจ และมองเห็นความเจริญก้าวหน้าของประเทศได้อย่างชัดเจน ผู้ชมมีโอกาสเข้าไปใกล้ชิดอยู่ในกลุ่มของหุ่นที่จัดแสดง และได้รับอนุญาตให้ถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกได้ด้วย ทำให้มีความทรงจำที่ดีและก่อให้เกิดการเรียนรู้ขึ้นโดยไม่รู้ตัว

หนึ่งในผู้นำประเทศสิงคโปร์ : เซอร์ สแตมฟอร์ด ราฟ เฟิลส์ (Sir Stamford Raffles) ผู้มองเห็นศักยภาพและเลือกเกาะสิงคโปร์แห่งนี้เป็นเมืองท่าแห่งใหม่ในปี 1819 วิถีการดำเนินชีวิตในสมัยอดีตของคนในประเทศสิงคโปร์ วัฒนธรรมจีนหลายๆ อย่างได้ถูกนำมาบอกเล่าผ่านหุ่นขี้ผึ้ง ไม่ว่าจะเป็นพิธีการแต่งงาน การใช้ชีวิตของคนจีนสมัยก่อน การกราบไหว้บรรพบุรุษ การละเล่นในยุคสมัยต่างๆ ไปจนถึง ประวัติศาสตร์ความเป็นมานับแต่อดีตจนถึงยุคสมัยที่สิงคโปร์แย่งชิงการเป็นศูนย์กลางการค้า และท่าเรือของซีกโลกตะวันออกจากมะละกาได้สำเร็จ ผู้ชมมีโอกาสเข้าไปใกล้ชิดอยู่ในกลุ่มของหุ่นที่จัดแสดง และได้รับอนุญาตให้ถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกได้ด้วย ประเพณีการลุยไฟ การละเล่นเชิดสิงโต พิธียกน้ำชาในงานแต่งงานตามแบบวัฒนธรรมจีน การทำบ๊ะจ่างที่สืบทอดกันมาหลายยุคหลายสมัย 

Last Update 07-11-2014 |  Read 2160 times | 

แชร์ไปยังเฟซบุ๊ก

ระวัง!! กลุ่มมิจฉาชีพขายทัวร์ และบริการอื่นๆ
โดยแอบอ้างใช้ชื่อบริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด กรุณาชำระค่าบริการผ่านธนาคารชื่อบัญชี
"บริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด" เท่านั้น
ทางบริษัทไม่มีนโยบายให้ลูกค้าชำระเงินผ่านบัญชีในนามบุคคล
ชำระเงินแล้วกรุณาขอใบเสร็จด้วยทุกครั้ง เพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง