ข้อมูลเที่ยวลักเซมเบิร์ก : ลักเซมเบิร์ก (Luxrmbourg)

ลักเซมเบิร์ก (Luxrmbourg)

ลักเซมเบิร์กซิตี้เป็นศูนย์กลางทางธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ และมีสถานที่สำคัญที่ทำให้นักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศนี้มากมาย  ลักเซมเบิร์กซิตี้ได้ถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนคือย่านเมืองเก่าซึ่งได้กลายเป็นหนี่งในมรดกโลก เพราะหอคอยเก่าแก่ ป้อมปราการตระหง่าน รวมไปถึงซอกซอยอันสวยงาม และย่านเมืองใหม่  Plteau du Kirchberg  สิ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาในเมืองนี้นอกจากความแตกต่างของเมืองทั้งสองส่วนแล้วยังมีพิพิธภัณฑ์ชื่อดัง แหล่งช็อปปิ้งสุดหรู ร้านอาหารหลากหลายเชื้อชาติ รวมไปถึงแหล่งบันเทิงยามราตรีที่มีอยู่มากมายในเมืองนี้ลักเซมเบิร์ก ประเทศเดียวในโลกที่ยังคงมีตำแหน่งแกรนด์ดยุคอยู่ โดยเป็นประเทศเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ระหว่างเบลเยี่ยม ฝรั่งเศสและเยอรมนี มีขนาดเมื่อวัดตามความยาวเพียง 50 ไมล์ ขณะที่มีความกว้างเพียง 32 ไมล์ แม้ว่าจะมีพื้นที่เพียงไม่มากแต่ลักเซมเบิร์กถือได้ว่าเป็นประเทศ  ที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกจากจำนวนของชาวต่างชาติที่เข้ามาอาศัยอยู่ซึ่งมากที่สุดในประเทศกลุ่มยุโรป  นอกจากนี้ภูมิประเทศยังมีความหลากหลายอีกด้วย

Last Update 18-10-2014 |  Read 2578 times | 

แชร์ไปยังเฟซบุ๊ก

ระวัง!! กลุ่มมิจฉาชีพขายทัวร์ และบริการอื่นๆ
โดยแอบอ้างใช้ชื่อบริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด กรุณาชำระค่าบริการผ่านธนาคารชื่อบัญชี
"บริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด" เท่านั้น
ทางบริษัทไม่มีนโยบายให้ลูกค้าชำระเงินผ่านบัญชีในนามบุคคล
ชำระเงินแล้วกรุณาขอใบเสร็จด้วยทุกครั้ง เพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง