ข้อมูลเที่ยวฝรั่งเศส : จัตุรัสทรอคคาเดโร

จัตุรัสทรอคคาเดโร

จัตุรัสทรอคคาเดโร  อยู่กลางกรุงปารีส เป็นจุดยอดนิยมในการชมวิวหอไอเฟล โดยฝั่งตรงข้ามของจตุรัสนี้ คือ ฝั่งโรงเรียนการทหาร ซึ่งโดยทั้งสองจุดนี้ เป็นจุดสวยที่สุด และสามารถมองเห็นตัวหอไอเฟลได้ทั้งหมดอย่างชัดเจน เชิญเดินเล่นชมบริเวณลานจัตุรัสคองคอร์ด ออกแบบโดยเลอโนตร สถาปนิกผู้ริเริ่มสร้างเมืองแวร์ซายส์ให้พระเจ้าหลุยส์ที่14 ที่ชวนให้ระลึกถึงการปฏวัติใหญ่ฝรั่งเศส ที่นี่..เป็นจุดสำคัญของเมืองปารีส เพราะสามารถเดินเที่ยวชมสถานที่น่าสนใจรอบๆ ได้อย่างเพลิดเพลินใจและยังได้ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมด้วย... อ่านต่อ >>

Last Update 25-02-2015 |  Read 4575 times | 

แชร์ไปยังเฟซบุ๊ก

Related News