ข้อมูลเที่ยวนอร์เวย์ : นอร์เวย์มี 4 ฤดูคือ

นอร์เวย์มี 4 ฤดูคือ ฤดูใบไม้ผลิ ฤดูร้อน ฤดูใบไม้ร่วง และฤดูหนาว

สภาพอากาศในนอร์เวย์แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ ความแตกต่างอย่างมากสามารถพบในพื้นที่เดียวกันและสามารถแตกต่างกันมากในแต่ละปี กล่าวโดยทั่วไป พื้นที่ชายฝั่งมีฤดูหนาวที่ไม่หนาวจัดกับมีหิมะเล็กน้อยในขณะที่พื้นที่ด้านในของประเทศมีฤดูหนาวที่หนาวเย็นกับมีหิมะมาก ในทางตรงกันข้าม พื้นที่ด้านในของประเทศมักมีฤดูร้อนที่แห้ง อุ่น นอร์เวย์ตะวันตกมีฝนมากกว่านอร์เวย์ตะวันออกมักมีลมมากตลอดชายฝั่งโดยเฉพาะในฤดูใบไม้ร่วงช่วงเวลาตอนกลางวันก็แตกต่างกันอย่างมากระหว่างส่วนตอนเหนือและตอนใต้ของประเทศ ยิ่งคุณไปทางเหนือไกลมากขึ้นเท่าไหร่ ตอนกลางวันในฤดูหนาวก็จะยิ่งสั้นลงในแฮมเมอร์เฟสต์ เมืองของยุโรปบนแผ่นดินที่ตั้งอยู่เหนือสุดเวลาที่มืดที่สุดในปีมีระยะเวลาเกือบ 2 เดือนในฤดูหนาว ในระหว่าเวลานี้ ไม่มีตอนกลางวันเลย แต่สิ่งตรงกันข้ามกันนี้เกิดขึ้นในฤดูร้อน นั้นคือเมื่อพระอาทิตย์ส่องแสงตอนเที่ยงคืนในตอนใต้ของประเทศ ยังมีความแตกต่างอย่างมากระหว่างความยาวของวันในฤดูร้อนและฤดูหนาวแต่พื้นที่ตอนใต้ไม่เคยพบเจอกลางคืนตลอด 24ชั่วโมงหรือพระอาทิตย์เที่ยงคืน

Last Update 11-11-2014 |  Read 1908 times | 

แชร์ไปยังเฟซบุ๊ก

ระวัง!! กลุ่มมิจฉาชีพขายทัวร์ และบริการอื่นๆ
โดยแอบอ้างใช้ชื่อบริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด กรุณาชำระค่าบริการผ่านธนาคารชื่อบัญชี
"บริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด" เท่านั้น
ทางบริษัทไม่มีนโยบายให้ลูกค้าชำระเงินผ่านบัญชีในนามบุคคล
ชำระเงินแล้วกรุณาขอใบเสร็จด้วยทุกครั้ง เพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง